.

Зовнішньо-торгова документація (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4679
Скачать документ

Реферат на тему:

Зовнішньо-торгова документація

Документи, що підтверджують виконання угоди з іноземним
контрагентом, тобто поставку товару, його транспортування, страхування,
зберігання на складах, проходження через митницю, називають
зовнішньоторговими.

Залежно від виконуваних функцій, пов’язаних із зовнішньоторговим
контрактом, зовнішньоторгові документи підрозділяються на вісім груп:

документація із забезпечення виробництва експортного товару;

документація щодо підготовки товару до відвантаження;

комерційні документи;

документи з платіжно-банківських операцій;

страхові документи;

транспортні документи;

транспортно-експедиційні документи;

митні документи.

Товаросупроводжувальними називають документи, які передаються разом Ь
вантажем від пункту відправлення до пункту призначення. До них належать
документи, що входять у групи комерційних, транспортних та митних.

Відвантажувальними (товаророзпорядчими) називаються документи, які
складаються у зв’язку з відвантаженням товару. Зазвичай ці документи
перераховуються у контракті.

Зовнішньоторгові документи оформляються на спеціальних бланках і містять
такі загальні для всіх документів реквізити: назву фірми-експортера (або
вантажовідправника) та фірми-імпортера (або вантажоотримувача)., їх
адреси, номери телефонів, телефаксів, назву документа, дату, замовлення
і дату його підписання, номер наряду, трансу, вивантажувальної
специфікації, назяу та опис товару, його кількість (кількість місць,
вагу нетто та брутто, кубатури), вид упакування та маркірування. Роботу
із стандартизації зовнішньоторгових документів здійснює Європейська
економічна комісія ООН (ЕЕК ООН -ЕЕСШ).

1. Документи із забезпечення виробництва експортного товару

Перша група документів – документи із забезпечення виробництва
експортного товари – містить:

доручення на купівлю, що видається на підприємстві для купівлі виробів
абоматеріалів,;

інструкція щодо виготовлення – документ, котрий видається на
підприємстві

? наряд на вивезенняіз складу – документ, котрий видається на
підприємстві і містить вказівку відпустити із складу товари, замовлені
клієнтом;

• таблиця фактурування – документ, що видається на підприємстві і
містить

відомості про продані

? інструкція щодо упакування – документ, що видається на підприємстві
і містить інструкцію відносно того, як слід упаковувати товари;

• наряд на внутрішнє транспортування – документ, який містить
інструкцію відносно транспортування товарів на підприємстві;

• статистичні та інші внутрішні адміністративні документи

2. Документи з підготовки товару до відвантаження

Друга група документів – документи з підготовки товари до відвантаження

містить:

• заявку на фрахтування – документ, в якому постачальник просить
перевізника зарезервувати місце для певного відправлення та зазначає
бажаний засіб транспорту, час відправлення тощо;

• інструкція з відправлення – документ, що містить докладні відомості
про вантаж та вимоги експортера у зв’язку з його перевезенням;

• доручення на відвантаження (повітряні перевезення) – документ, який
виписується вантажовідправником

• ордер на перевезення (місцеві перевезення) – документ, який містить
інструкції відносно місцевого перевезення товарів,;

• повідомлення про готовність до відправлення;

• ордер на відправлення – документ, що видається, постачальником,
якийвідправляє товар покупцю (вантажоотримувачу);

• повідомлення про відправлення –

• повідомлення про розподіл-документів -, а також кількість
екземплярів, що відправляються кожному з них;

3. Комерційні документи

Третя група документів – комерційні документи – це документи, що дають
вартісну, кількісну та якісну характеристики товару. Ці документи
оформляє на своєму бланку продавець, а покупець проти них здійснює
оплату.

Вартісна характеристика товару подається у рахунку та у проформі-

рахунку.

Комерційний рахунок є основним розрахунковим документом. Він містить
вимогу до покупця про сплату зазначеної у нього суми платежу за
поставлений товар.

Рахунок-фактура виписується, як правило, після остаточного приймання
товару покупцем. Крім свого основного призначення як документа, що
вказує суму платежу за товар, рахунок-фактура може бути використаний як
накладна,

Рахунок-специфікація – поєднує реквізити рахунку та специфікації. У
ньому, як правило, зазначається ціна за одиницю товару по видах та
сортах, а також загальна вартість усієї партії товару. Попередній
рахунок виписується у тих випадках, коли приймання з відбувається у
країні або при часткових поставках.

Проформа-рахунок – це документ, який, як і рахунок, містить відомості
про ціну та вартість партії товару, але не є розрахунковим документом,
Кількісна характеристика товару подається у специфікації, технічній
документації, пакувальному листі.

Специфікація містить перелік усіх видів та сортів товарів, які входять у
дану партію, з зазначенням для кожного місця, кількості та роду товару..

Технічна документація потрібна при поставках обладнання та технічних
споживчих товарів тривалого користування

. Пакувальний лист містить перелік усіх видів та сортів товару, які
знаходяться у кожному товарному місці (ящику, коробці, контейнері лист
розміщується в упаковці так, щоб покупець зміг його легко знайти, або
кладеться у спеціальну кишеню із зовнішнього боку упаковки.

Якісна характ. Сертифікат про якість – свідоцтво, яке засвідчує якість
фактично поставленого товару та його відповідність умовам контракту.

Гарантійне зобов ‘язання або гарантійний лист – документ, що підтверджує
відповідність поставленого товару (найчастіше обладнання) умовам певного
контракту. Протокол випробувань складається після проведення продавцем
разом з представником покупця повних випробувань у заздалегідь
встановлений день та годину на підприємстві продавця. Дозвіл на
відвантаження

4. Документи з платіжно-банківських операцій

Четверта група документів – документи з платіжно-банківських операцій
-містять:

• інструкцію з банківського переказу – документ, в якому клієнт
доручає своєму банку здійснити виплату певної суми в зазначеній валюті
названій стороні, що знаходиться в іншій країні

• заявку на банківську тратту – заявка, в якій клієнт просить свій
банк видати банківську тратту і в якій зазначаються сума і валюта
тратти,

• повідомлення про інкасовий платіж ?- документ, за допомогою якого
банк повідомляє про здійснений платіж по інкасо.

? повідомлення про платіж: по товарному акредитиву – документ, на
допомогою якого банк повідомляє про платіж по товарному акредитиву;

• повідомлення про прийняття товарного акредитива

• повідомлення про прийняття документів до оплати по товарному
акредитиву

• заявку на банківську гарантію –

• банківську

• гарантійний лист по товарному

• інкасове доручення

• форму подання

• заявку на товарний акредитив ~ документ, за допомогою якого банку
Доручається відкрити товарний акредитив на умовах, зазначених у цьому
документі;

• товарний акредитив – документ, в якому банк підтверджує, що він
відкрив товарний акредитив;

• повідомлення про відкриття товарного

• повідомлення про переказ товарного

? повідомлення про зміну товарного

• банківську тратту – тратта, яка виставляється на користь третьої
сторони,

• переказний вексель;

• простий

• боргове

• аваль – поручительство по векселю, зроблене особою у вигляді
особливого гарантійного запису;

• авізо – банківське повідомлення, яке посилається одним контрагентом
іншому, про зміни у становищі взаємних розрахунків або про переказ
грошей, посилання товарів;

• акредитив

• акцепт – прийняття платником зобов’язань оплатити вексель, рахунок;

• алонж – додатковий аркуш, що прикріплюється до векселя

• дебет-ноту – повідомлення, яке посилається однією стороною іншій
стороні, про запис дебет-рахунку створює право вимоги цієї суми;

• кредит-ноту – повідомлення, що посилається однією стороною іншій.

5. Страхові документи

П’ята група документів – страхові документи – відбивають взаємовідносини
між страховиком та страхувальником. Роль страховика полягає у
відшкодуванні збитків, яких зазнав страхувальник від нещасного виг іку,
проти сплати страхової премії. До страхових документів належать:

• страховий поліс – документ, що видається страховиком, який
підтверджує договір страхування та містить умови укладеного договору, в
якому страховик зобов’язується за конкретну плату відшкодувати
страхувальнику збитки.

Зарейсовим полісом об’єкт страхування страхується на певний період. За
змішаним полісом об’єкт страхується як на певний рейс, так і на певний
строк. • генеральний поліс – це договір тривалого характеру між
страхувальником та страховиком. У ньому зазначається строк його дії,
обсяг та границі відповідальності страховика, строки платежу страхової
премії та інші спеціальні умови і застереження;

• страховий сертифікат – документ, котрий видається страховим
товариством страхувальнику, який засвідчує, що страхування було
здійснено і що був виданий поліс. На вимогу страхувальника він може
обмінюватися на страховий поліс, оскільки у багатьох країнах
законодавство визнає як судовий доказ тільки страховий поліс;

• страхове оголошення (декларація) – документ, який використовується,
якщо страхувальник повідомляє своєму страховику докладні відомості про
окремі відправлення,

• рахунок страховика – документ, що видається страховиком із
зазначенням суми виконаного страхування з вимогою оплати цієї суми;

• ковернот – документ, який видається страховиком для повідомлення
страхувальника про те., що його інструкції щодо страхування виконані,

• абапдон – відмова вантажо- або судновласника від своїх прав на
застраховане майно на користь страховика при зобов’язанні останнього
сплатити страхувальнику повну страхову суму;

• договір страхування – угода між страхувальником та страховиком, що
регулює їх взаємні зобов’язання відповідно до умов даного виду
страхування

• поліс валютований – поліс по морському страхуванню, в якому
зазначена страхова сума;

? претензія – вимога, що пред’являється страхувальником страховику у
зв’язку з настанням страхового випадку

? франшиза – умови страхового договору, які передбачають звільнення
страховика від відшкодування збитків, що не перевищують певного резерву.

6. Транспортні документи

Шоста група документів – транспортні документи – це документи, що
виписуються вантажоперевізником в засвідчення того, що товар прийнятий
ним до перевезення. При морських перевезеннях – це коносамент, морська
накладна, штурманська та докова розписки. При залізничних перевезеннях –
це залізнична накладна, дорожня відомість; при авіаперевезеннях – це
універсальний транспортний документ. Діє також низка міжнародних
конвенцій.

До документів, що забезпечують перевезення, належать: розписка в
отриманні вантажу, гарантійний лист; авторське свідоцтво про
транспортування; підтвердження на фрахтування тоннажу; заява-вимога про
відправку; фрахтовий рахунок; повідомлення про прибуття (вантажу);
повідомлення про виникнення перешкод до поставки вантажу; повідомлення
про виникнення перешкод у перевезенні вантажу; повідомлення про
поставку; вантажний маніфест; фрахтовий маніфест; контейнерний маніфест
та інші.

Коносамент (Віїї о/іайіщ, В/Ь) – документ, що видається судновласником
вантажовідправнику у засвідчення прийняття вантажу до перевезення
морським шляхом. Коносамент виконує три основні функції: засвідчує
прийняття судновласником (перевізником) вантажу до перевезення, є
товаророзпорядчим документом, свідчить про укладення договору
перевезення вантажу морським шляхом, по якому перевізник зобов ‘язується
доставити вантаж: проти подання документів.

джатися цим товаром. Для того, щоб продати товар, який знаходиться у
дорозі і який представлений коносаментом, товаророзпоряднйку досить
продати або відступити свої права по коносаменту.

Якщо ж під вантаж фрахтується ціле судно або його частина, договір
морського перевезення оформляється так званою чартер-партією, або
чартером.

Розписки в отриманні вантажу, доставці – документ, що видається
перевізником або його агентом, який підтверджує одержання для
перевезення вантажів,

Вантажний маніфест – документ, в якому перераховуються товари, з яких
складається Фрахтовий маніфест – документ, який містить ту ж інформацію,
що і вантажний маніфест, а також додаткові дані, які стосуються оплати,
що збирається за перевезення, витрат тощо.

7. Транспортно-експедиторські документи

Сьома група документів – транспортно-експедиторські документи
-оформляють виконання експортером різного роду операцій з
експедирування, оброблення вантажу, складування, організації
перевезення, зокрема перевантаження товару, зберігання та перетарювання
у дорозі тощо.

Доручення експедитору на виконання певних операцій оформляється
спеціальним документом, який називається по-різному: відвантажу вальне
доручення, транспортне доручення або транспортна інструкція.

Відвантажувальне доручення – документ,виписується вантажовідправником
або вантажоотримувачем звичайно на бланку транспортно-експедиційної
фірми і містить перелік операцій,

Експедиторські інструкції – документ, що видається експедитору і містить
інструкції відносно заходів, які він має вжити для експедирування
зазначених у ньому товарів.

Повідомлення експедитором агента-імпортера – документ, котрий видається
експедитором у країні-експортері та повідомляє експедитора у
країні-імпортері про експедирування зазначених у ньому вантажів.

Повідомлення експедитором експортера – документ, котрий видається
експедитором та повідомляє експортера про заходи, вжиті для виконання
отриманих інструкцій.

Рахунок експедитора – рахунок, що видається експедитором із зазначенням
наданих послуг

Експедиторське свідоцтво про отримання вантажу) – необоротний документ,
що видається експедитором з метою підтвердження того, що він узяв на
себе відповідальність за конкретну партію вантажу

Складська розписка експедитора – документ, котрий виписується
експедитором, який виступає як завідуючий

Розписка в отриманні товарів.

Товароскладська квитанція видається власником складу

Ордер на видачу товару – документ, що видається стороною, яка має право
давати розпорядження про видачу зазначених у ньому товарів названому
вантажо-отримувачу

Ордер на оброблення вантажу -.

Перепустка на товар – документ, котрий дає право на вивезення зазначених
у ньому товарів з території порту,.

Документи на портові збори -документи, в яких зазначається вартість
наданих послуг, зберігання.

8. Митні документи

Восьма група документів – митні документи – необхідні для оформлення
переходу товарів через митний кордон. До цих документів належать такі:
митна декларація, експортні, свідоцтво про походження товару,
консульська фактура, транзитні документи, ветеринарні, санітарні та
карантинні свідоцтва тощо.

Митна декларація – заява розпорядника вантажу, подана ним митниці для
виконання митних формальностей при імпорті чи експорті товарів.

Деякі країни дозволяють подання імпортером або експортером тимчасової
або попередньої декларації. Митна декларація може мати декілька форм
залежно від того, обкладається товар митом чи ні.

Експортні та імпортні ліцензії – документи, які видаються спеціальними
державними органами за наявності у країні експорту та імпорту контролю
над ввезенням або вивезенням даних товарів Ця заява оформляється на
спеціальне який звичайно складається з двох частин: самої заяви та
ліцензії, тощо.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020