.

Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Транспортні операції. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту (

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 4185
Скачать документ

ЗЕД

Контрольна робота з транспортних перевезень

1. Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
Транспортні операції. 2. Організація міжнародних перевезень основними
видами транспорту

1. Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
Транспортні операції

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов’язана з
транспортним забезпеченням, яке являється одною з важливих складових
процесу організації доставки товарів від місця їх виготовлення до місця
споживання. По суті воно ідентичне товарообігу, яке базується на
концепції логістики. Разом з тим транспортне забезпечення доцільно
розглядати як самостійний аспект системи товарообігу, що має свою
специфіку.

Під транспортним забезпеченням розуміють сукупність елементів, які
знаходяться в тісній взаємодії і складають єдину транспортну систему, що
об’єднує операції, пов’язані з виробництвом і обігом продукції.

Продукцією транспорту являється безпосередньо сам процес переміщення
товарів від виробника до споживача. В цьому й полягає суть транспортних
послуг. Вони — основна пов’язуюча ланка між продавцем і покупцем.

Транспортні послуги, як і всяка послуга, має свої особливості.

1. Транспорт не виробляє нового товару чи продукту, але саме дякуючи їх
переміщенню з одного місця в інше забезпечується продовження процесу
виробництва та обігу, має місце кінцеве споживання вироблених товарів
Переміщення товарів, продукції з місця виробництва до місця споживання і
являється тою споживчою вартістю, яку створює транспорт, його
транспортні послуги.

2. Дія транспортних послуг виражається в такому корисному ефекті, який
не може виникати, зберігатися і реалізуватися у відриві від транспорту.
Разом з тим виробництво транспортних послуг невідривне від їх
споживання. Транспортні послуги задовольняють потреби в момент свого
проявлення, тобто створення таких послуг співпадає з їх споживанням.

3. Транспорт займає особливе місце в міжнародному товарообігу. З одного
боку, він являється необхідною умовою здійснення міжнародного розподілу
праці, зовнішньоекономічних зв’язків. З другого боку — транспортна
індустрія виступає на світових ринках експортером своєї продукції,
частково, транспортних послуг.

4. Транспортні послуги, що здійснюються в сфері ЗЕД, піддаються впливу
всіх факторів, що характеризують розвиток ринкової економіки. Насамперед
. це коливання цін на нафту, попиту і пропозицій на товари, а,
відповідно, і на їх перевезення; валютного курсу; ступінь втручання
держави у зовнішньоекономічну діяльність, стан політичних та економічних
відносин різних держав і багато інших.

Транспорт грає важливу роль в розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Його нормальне функціонування забезпечує виконання
зобов’язань сторонами по купівлі-продажу, комерційний ефект
зовнішньоторгової угоди. Порушення транспортного процесу часто веде до
матеріальних втрат експортета й імпортера, робить вітчизняні товари
неконкурентноздатними.

Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності являється
об’єктивно необхідним. Часто власнику вантажу важко орієнтуватися в
транспортній обстановці, яка вимагає професійних знань законодавства
окремих країн, міжнародних конвенцій (угод), техніко-експлуатаційних
характеристик транспортних засобів, пунктів перевантаження і перевалки
вантажів, умов їх роботи, ринку посередницьких послуг та ін.

Тому, при необхідності відправлення вантажу за кордон, доцільно
насамперед встановити тісні контакти з транспортними підприємствами і
організаціями, які займаються міжнародними перевезеннями. При цьому
важливо вибрати вид транспорту, яким ви хотіли б відправити вантаж за
кордон. Тут треба мати на увазі, що в сучасному світі функціонує шість
видів транспорту: морський, залізничний, автомобільний, річний,
повітряний і трубопровідний. Види транспорту поділяються на водяний
(морський, річний), наземний (залізничний, автомобільний,
трубопровідний) і повітряний. Кожен з них мас свою специфіку.

Плануючи відправлення вантажу і вибір транспорт)’, треба враховувати ряд
обставин.

По-перше, вид вантажу. Вантажі, що перевозяться, поділяються на
генеральні, масові й особливорежимні. До генеральних відносяться різні
штучні вантажі (в упаковці чи без неї). За розмірами вони поділяються на
звичайні, довгомірні (більше 3 м) і негабаритні. За масою — легкі й
важкі (з масою більше 5 тонн на одну вантажну одиницю).

До масових відносяться вантажі, що являють собою певну структурну масу,
яка перевозиться у великій кількості без упаковки. До них відносяться
наливні (нафта і нафтопродукти, гази, тваринні й рослинні жири, спирти
та ін.), навальні (руда, концентрати, добрива та ін.), насипні (зерно,
цукор, сирець та ін.) і лісні.

До особливорежимних відносяться вантажі, які зберігають і перевозять при
дотриманні спеціальних правил (небезпечні вантажі, ті, що швидко
псуються та ін.).

При виборі засобів транспортування треба мати на увазі, що в деяких
випадках можливість вибору відсутня. Наприклад, вантажі, що швидко
псуються, треба перевозити авіатранспортом. Разом з тим авіаперевезення
не допускаються при перевезенні легкозаймистих і вибухонебезпечних
вантажів. Основну частину перевезень морським транспортом складають
перевезення масових наливних і навальних вантажів (нафти і
нафтопродуктів, залізної руди, кам’яного вугілля, зерна та ін.).
Морський транспорт широко використовується і для перевезення генеральних
вантажів.

По-друге, фактор часу. Відомо, що найшвидший спосіб доставки вантажу —
це авіатранспорт. Однак він дорого коштує. Тому використовується тільки
тоді, коли треба доставити вантаж за мінімальний відрізок часу(продукти,
що швидко псуються, квіти та ін.)

По-третє, вартість перевезень. Звичайно, що кожен покупець хотів би, щоб
вартість перевезення складала невеликий відсоток від вартості товару.
Проте бувають випадки, коли вибір відсутній і треба платити за доставку
вантажу високу ціну. А коли є вибір, ціна буде нища. Наприклад, невеликі
й середні за об’ємом партії вантажів можна доставляти повітрям і по суші
приблизно за однаковими цінами.

По-четверте, безпека перевезення. Крихке й дорогоцінне обладнання краще
перевозити повітряним транспортом. Товари, що мають високий ступінь
ризику, відносно крадіжки (запчастини автомобілів, офісне обладнання,
фармацевтичні товари і т.п.), як правило, доставляються морським
транспортом, в основному в контейнерах, хоч це коштує дорожче.

Названі обставини важливо враховувати при виборі виду транспорту. Однак,
вид транспорту багато в чому залежить від того, що в першу чергу
цікавить відправника вантажу. Якщо його цікавить швидкість доставки
вантажу, він вибирає між повітряним,і автомобільним транспортом. Якщо
його мета — мінімальні витрати, робиться вибір між водяним і
трубопровідним транспортом. В західних країнах більш вигідно
використовуйте автомобільний транспорт.

Треба відзначити, що в Україні об’єми міжнародних перевезень постійно
зростають. Однак в даний час транспорт ще не забезпечує потреби
власників вантажу в перевезеннях. Це пов’язано з нестачею транспортних
засобів, неякісною і в значній мірі зношеною матеріально-технічною
базою, незадовільною підготовкою вантажів до транспортування,
недостатньою відповідальністю транспортних організацій за псування
вантажів у дорозі, за їх збереження. Не в повній мірі використовуються
потенційні можливості транспортного комплексу по розвитку експорту
транспортних послуг.

Розглянемо зміст окремих транспортних операцій при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності. Ці операції визначаються характером
міжнародних перевезень і класифікуються в залежності від ряду ознак:

предмету транспортних операцій (поділяються на вантажні та пасажирські);

виду транспорту (водяний, повітряний, наземний і змішаний);

виду товару (з генеральним вантажем, масовим, наливним, газоподібним);

періодичності (регулярні й нерегулярні); порядку проходження кордону
(перевантажувальні й не-перевантажувальні перевезення);

транспортно-технологічної системи (контейнерні, паромні, ліхтерні,
ролкерні та ін.);

виду сполучення (пряме, поступовими перевезенням).

В часовому розрізі виділяють три групи транспортних операцій:

1) що передують зовнішньоторговій угоді;

2) що з’являються в процесі її реалізації;

3) операції після завершення угоди.

До першої відносяться такі дії, як планування зовншньоторгових
перевезень, аналіз коньюктури ринку транспортних послуг, тарифів та умов
перевезення товарів, визначення транспортного фактору в ціні товару,
транспортні й базисні умови поставки в контракті купівлі-продажу.

Друга група операцій складається з таких дій, як підготовка товару до
транспортування, укладення договору перевезення, оформлення відповідних
транспортних і товаросупроводжуючих документів, страхування вантажу й
оформлення страхового поліса, підготовка й оформлення вантажної митної
декларації з урахуванням товарної номенклатури (ТН) ЗЕД, розрахунок з
перевізниками, оформлення митних формальностей, прикордонних,
санітарних, ветеринарних операцій, оформлення необхідних документів та
ін.

До третьої групи відносяться операції, пов’язані з вирішенням суперечок
між одержувачем вантажу й покупцем, якщо такі мають місце, пред’явлення
претензій до стягнень, вирішення їх в установленому порядку.

Транспортні операції можуть здійснюватися в різних місцях: в пунктах
відправлення, по шляху просування вантажу, в пунктах перевалки, на
прикордонних пунктах і в одержувача товару. Вони можуть проходити як в
середині країни, так і за кордоном.

2. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту

Під час розгляду питань транспортування вантажів для учасників
зовнішньоторгової угоди важливо вияснити основні транспортні й базисні
умови поставки, а також питання організації доставки товарів й
управління нею.

Економічна ефективність ЗЕД, як уже відзначалося, багато в чому залежить
від правильно вибраних транспортних і базисних умов поставки товарів. В
контракті купівлі-продажу є спеціальний розділ — транспортні умови
поставки. В ньомз7 передбачені обов’язки сторін по відношенню до
переміщення товару. В цей розділ, як правило включають: порядок
перевезень вантажів, умови і терміни завантаження й розвантаження;
розмір, порядок оплати й розрахунки провізних платежів; проформу
чартера, вид коносаменту, інші види послуг. В кожному окремому випадку
зміст транспортних угод залежить від виду транспорту, характеру товару,
типу угоди, базисного місця поставки, а також дії міжнародних договорів,
угод, конвенцій, звичаїв країни.

Основу транспортних умов складають базисні умови поставки. Встановлюючи
базисні умови поставки в контракті купівлі-продажу, сторони визначають
свої обв’язки, в числі яких є питання транспортного переміщення об’єктів
контракту, частково такі:

хто несе транспортні витрати по доставці товару;

хто надає транспортні засоби для перевезення товару;

положення вантажу по відношенню до транспортного засобу;

хто оформляє митне очищення на вивіз і ввіз;

хто здійснює завантаження товару на транспортні засоби і вивантаження з
них;

де відбувається передача власності на товар від продавця до покупця;

коли відбувається перехід ризику з продавця на покупця у випадку
загибелі, пошкодження чи псування товару, як розподіляється
відповідальність.

В даний час, як уже відзначалося, діє “Інкотермс-2000”, в якому подано
13 базисних умов поставки. Мінімальні обв’язки продавця відносно
транспорту — це поставка на умовах “EXW” (франко-завод). За даною умовою
продавцю необхідно тільки підготовити товар до відвантаження: упакувати,
затарити, замаркірувати. Всі інші обов’язки по переміщенню товару від
місця виробництва до місця споживання лежать на покупцеві.

Максимальні обов’язки по доставці товару приходяться на продавця при
поставці на базисних умовах DDU (поставлено без оплати мита) і DDP
(поставлено з оплатою мита). Всі інші комерційні терміни передбачають
розподіл обов’язків по транспортуванню вантажу між продавцем і покупцем.

При здійсненні доставки товарів від продавця до покупця важливе значення
мають питання: як буде організована ця доставка (за якими правилами) і
якими договірними документами вона буде оформлена. Розглянемо ці питання
за основними видами транспорту.

Морські перевезення. На міжнародні морські перевезення припадає значний
об’єм вантажообігу світової зовнішньої торгівлі — біля 60%. Основну
частину міжнародних морських вантажопотоків складають масові наливні й
навальні вантажі. Це сира нафта, нафтопродукти, залізна руда, кам’яне
вугілля, зерно і т.д. З інших виділяються генеральні вантажі, тобто
готова промислова продукція, напівфабрикати, продукти. В міжнародному
судноплавстві розрізняють дві форми організації руху суден: регулярне ,у
вигляді лінійного судноплавання, і нерегулярне, у вигляді трампового
судноплавства.

Лінійне судноплавство являє собою таку форму транспортних послуг, яка
забезпечує регулярні перевезення за оголошеним розкладом між наперед
установленими портами. Вантажний потік лінійного судноплавства
складають, в основному, генеральні (тарно-поштучні) вантажі. На лінійних
суднах перевозяться невеликі партії вантажів, в основному, це готові
вироби і напівфабрикати.

Морське сполучення між певними портами називається лінією. Розрізняють
такі типи ліній:

— односторонні — характеризуються тим, що на них працюють судна тільки
одної країни чи одної судноплавної компанії;

— двохсторонні, на яких працюють судна двох країн (за узгодженням) або
двох судноплавних підприємств:

— конференціальні. на яких працюють судна двох чи більше компаній з
одної чи різних країн.

Головне призначення конференційних ліній (конференційних угод) полягає у
встановленні однакових тарифів й умов перевезення для всіх учасників
перевезень. Згідно до Кодексу проведення лінійних конференцій, який був
розроблений в рамках ООН в 1974 році, конференцією вважається група, що
складається з двох чи більше перевізників, які надають послуги по
міжнародних лінійних перевезеннях у визначеному напрямку.

Головним документом в морських перевезеннях являється коносамент. Це
документ, виданий судновласником (капітаном) вантажовідправнику в
свідчення прийняття вантажу для перевезення морським шляхом.

Коносамент виконує три основні функції:

1) засвідчує прийняття вантажу для перевезення;

2) являється товаросупроводжуючим документом, поскільки дає право на
одержання вантажу тому, на кого він виписаний;

3) свідчить про укладення договору перевезення вантажу морським шляхом,
по якому перевізник зобов’язується доставити вантаж проти надання
документів.

В коносаменті містяться дані про назву судна, його власника, тоннаж
судна, назву портів завантаження й розвантаження, суму фрахту і місце
його оплати, кількість виданих екземплярів, в тому числі оригіналів, та
ін. На полях коносаменту, поскільки він являється розпискою
судновласника за товари, міститься їх опис. Підписується коносамент
капітаном чи судноплавним агентом.

Коносаменти можуть бути таких видів: іменний (вказує одержувача
вантажу), на пред’явника і ордерний (виданий за “наказом, відправника”
або за “наказом одержувача”). Коносамент поділяється також на прямий,
тобто без перевалки, і транзитний, що передбачає перевалки на шляху
просування вантажу.

Як правило, виписуються три оригінальних екземпляри і декілька копій
коносаменту, але тільки один з оригіналів може бути супроводжуючим
документом.

Трампове судноплавство — форма організації судноплавства, в якому судна
здійснюють нерегулярні рейси. Вони не мають чіткого розкладу і
направляються судновласником туди, де є попит на тоннаж і пропозиції
вантажів. Трампове судноплавство займається, як правило, перевезенням
окремих видів масових вантажів (ліс, вугілля, руда, зерно, нафта,
нафтопродукти, цемент, добрива і т.д.). Хоч при необхідності можуть
перевозити генеральні вантажі, упаковані чи неупаковані (обладнання,
хімікати, металовироби, автомобілі, вагони, сільгосптехніку та ін.).

Договір на перевезення вантажів в трамповому судноплавстві підписується
у формі чартера. Чартер грає головну роль в регулюванні сторін в
трамповому судноплавстві. Тут коносамент — документ, що доповнює його.
Основними пунктами чартерного договору являються:

час і місце підписання чартера;

повна назва сторін;

назва й опис судна;

місцезнаходження судна в момент укладення договору;

вид вантажу й спосіб його перевезення;

умови завантаження і розвантаження, враховуючи демеридж (штраф за
простій судна більше строку) і диспачу (винагорода, виплачена
перевізником фрахтователю за більш швидке завантаження в порівнянні зі
встановленими нормами);

порядок виплати фрахта та ін.

В практиці морського судноплавства широко використовуються типові
договори перевезень, що одержали назву проформ-чартерів. На їх основі
укладаються чартери на перевезення конкретних товарів в певному
напрямку.

В залежності від фахтових угод розрізняють такі види чартера: рейсовий,
тайм-чартер, димайс-чартер, бербоут-чартер.

Плата за перевезення вантажу (фрахтувальник — фрахтовнику) трамповим
судном складається в залежності від коньюктури ринку на транспортні
послуги і встановлюється безпосередньо судновласником.

Залізничні перевезення. Міжнародні залізничні перевезення здійснюють на
основі двохсторонніх і багатосторонніх міждержавних угод, а також
міжнародної залізничної накладної.

Залізнична накладна являється договором перевезення. Вона виконує
функції підтвердження прийому вантажу до перевезення,
товаросупроводжуючого документа і договору про перевезення.

Значну роль в регулюванні міжнародних залізничних перевезень відіграють
міжнародні угоди. Вони ж визначають форму залізничної накладної.

В практиці міжнародної торгівлі широко використовується форма накладної,
розроблена Міжнародною конвенцією по перевезеннях вантажів залізницею —
МГК, яка з 1984 р. називається КОТІФ — (Угода про міжнародні вантажні
перевезення). Учасниками КОТІФ являються 33 держави. Це головним чином
країни Європи, а також ряд країн Азії і Північної Африки.

Текст накладної за КОТІФ друкується на стандартних бланках зазвичай на
двох мовах. Скріплена штемпелем перевізника, вона супроводжує вантаж, а
дублікат залишається у вантажовідправника. До накладної додається
товаросупроводжуюча документація: відвантажувальна специфікація,
сертифікат якості, пакувальний лист і т.д.

Між колишніми соціалістичними країнами Європи й Азії була укладена
багатостороння конвенція про міжнародну залізничну угоду (СМГС). З
деякими доповненнями вона використовується і в даний час. Її учасники —
країни СНД, колишні соціалістичні країни Азії (Китай, Монголія, Північна
Корея, В’єтнам), Болгарія і Польща, Угорщина, Чехія, Словакія, Румунія,
які денонсували СМГС, однак готові користуватися її положеннями.

Головне призначення СМГС полягає в тому, що для всіх залізниць —
учасниць Угоди вона встановлює єдині перевізні документи. Угода
складається з 8 розділів, в яких регулюється весь комплекс питань
транспортного процесу: укладання договору перевезення, порядок прийому
вантажів до перевезення, накладна,, вирахування провізних платежів та
ін. СМГС доповнюється ря-, дом тарифів, правил та інструкцій.

Укладання договору міжнародного перевезення вантажів за. СМГС
оформляється накладною єдиного зразка, що складається з 5 листків.

1. Оригінал накладної — супроводжує вантаж до станції призначення і
видається одержувачу разом з 5-м листком.

2. Дорожна відомість — супроводжує вантаж до пункту призначення і
залишається в пункті призначення.

3. Дублікат накладної — віддається відправнику після укладення договору
перевезення.

4. Лист видачі вантажу — супроводжує відправлення до станції призначення
і залишається в цьому пункті.

5. Лист — повідомлення про прибуття вантажу — супроводжує відправлення
до станції призначення і видається одержувачу разом з оригіналом
накладної і вантажем.

Крім того, заповнюється необхідна кількість додаткових екземплярів
дорожної відомості (для дороги відправлення, транзитних доріг і митних
органів).

Відправник вантажу одночасно з поставкою вантажу до перевезення для
кожного відправлення видає станції відправлення накладну і її дублікат.

Вони виконують різні функції. Накладна після наложения штемпелю станції
служить доказом укладення договору перевезення і основним перевізним
документом. Дублікат накладної служить підтвердженням укладення договору
перевезення і розпискою залізниці в прийнятті вантажу до перевезення.
Накладну і дублікат заповнює вантажовідправник. Накладна повинна бути
заповнена з дотриманням всіх правил СМГС.

Крім названих в Україні діють й інші важливі угоди в галузі міжнародних
залізничних перевезень.

Автомобільні перевезення. Основні умови міжнародних автомобільних
перевезень регулюються Конвенцією про договір міжнародних перевезень
вантажів (КДПВ), укладеній в Женеві в 1956 p., учасником якої був і
СРСР.

Договір перевезення оформляється автодорожного накладною. Повна її назва
“міжнародна товаротранспортна накладна”, проте в оперативній роботі вона
відома під назвою “накладна ЦМР (CMR).

Її функції такі:

1) договір перевезення;

2) товаросупроводжуючий документ;

3) розписка перевізника.

Автодорожна накладна оформляється в трьох екземплярах. В ній вказуються:
дата відвантаження; назва вантажу, що підлягає перевезенню; ім’я й
адреса перевізника; назва одержувача; строк доставки і розмір штрафу за
затримку в доставці; вартість перевезення. Накладна підписується
перевізником і вантажовідправником. Крім автодорожної накладної з
вантажем рухаються товаросупроводжуючі документи, такі як пакувальний
лист, відвантаж} вальні специфікації, сертифікат якості та інші

Повітряні перевезення. Перевезення вантажів повітряним транспортом
оформляються авіавантажною накладною Вона виконує функції

1) договору про повітряне перевезення.

2) товаросупроводжуючого документа.

3) розписки аерофлоту в прийомі вантажу.

4) митної декларації

Авіавантажна накладна виписується вантажовідправником в трьох
екземплярах і вручається перевізнику разом з товарами Перший екземпляр
має помітку “для перевізника”, підписується вантажовідправником, другий
— “для одержувача”, підписується вантажовідправником і перевізником і
відправляється з товарами, третій екземпляр з поміткою “для відправника”
підписується перевізником і повертається вантажовідправнику після того,
як товар прийнято Крім авіавантажної накладної, з товаром слідують
необхідні товаросупроводжуючі документи.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020