.

Порядок митного оформлення. (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5972
Скачать документ

Реферат з міжнародних відносин

ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ.

Порядок митного оформлення визначається розділом З Митного кодексу
України (статті 37–43). Переміщення через митний кордон України товарів
та інших предметів підлягає митному оформленню.

Метою здійснення митного оформлення є:

1. Забезпечення митного контролю, який здійснюється з метою дотримання
державними органами, підприємствами та їх службовими особами, а також
громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та
інших предметів. Митний контроль здійснюється службовими особами митниці
шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного
огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого
огляду, переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний
кордон України, а також в інших формах.

2. Застосування засобів державного регулювання переміщенням через митний
кордон України товарів та інших предметів, основною метою яких є
стягнення в державний бюджет податків при перемащенні товарів через
митний кордон України, а також захист національного ринку від неякісних
імпортних товарів i забезпечення підтримки національного виробника
шляхом надання йому можливості конкурувати з іноземними суб’єктами
підприємницької діяльності (рис.1).

Порядок здійснення операцій з митного оформлення визначається Державною
митною службою України відповідно до Митного кодексу України.
Оформлюються митні документи українською мовою або офіційними мовами
митних союзів, якщо Україна є їх членом.

Митне оформлення суб’єктів ЗЕД здійснюється службовими особами митниці в
місцях розташування митниць – зонах митного контролю – спільно з
зацікавленими державними органами впродовж часу, визначеного митницею.

Території зон митного контролю встановлюються (рис. 2):

Засоби державного регулювання переміщенням через кордон України товарів
та інших предметів

Регулювання застосування ставок мита до різних видів товарів

Впровадження ліцензування імпорту (експорту) окремих видів товарів,
контрактів і суб’єктів підприємницької діяльності

Впровадження на окремі види товарів індикативних цін (min і max рівні
цін на товари, за якими здійснюється митне оформлення цих товарів)

Рис.1. Засоби державного регулювання переміщенням через митний кордон
України товарів та інших предметів

Товари та інші предмети

Підприємство, що переміщує через митний кордон України товари та інші
предмети

Товари та інші предмети

Відмова в попуску через митний кордон

Митниця

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

сплата належних митних платежів

Відбір зразків продукції

Випуск товарів та інших предметів у вільний обіг на територію України

Рис.2. Здійснення митного оформлення

1) у пунктах пропуску через державний кордон України – митницею за
погодженням із прикордонними військами;

2) у пунктах на митному кордоні України, що є межами спеціальних митних
зон – митницею самостійно;

З) на територіях i в приміщеннях підприємств, що зберігають товари та
інші предмети під митним контролем, – митницею самостійно.

Переміщення товарів та інших предметів на територію зони митного
контролю чи за її межі контролюється митницею. Митне оформлення має
проводитися митницею, в зоні діяльності якої розташовані власники
товарів та інших предметів, за винятком випадків, урегульованих чинним
законодавством України. Наприклад, оформлення товару в інший митниці
узгоджується його власником із обома митницями (тією, де розташований
власник, i тією, де він має намір проводити оформлення) листом
відповідної форми. За рішенням державної митної служби України митне
оформлення окремих видів товарів та інших предметів може здійснюватися в
окремо визначених для цього митницях. Наприклад, митне оформлення
енергоносіїв здійснюється Центральною енергетичною митницею. Митницею
може бути надано дозвіл підприємству, що переміщує через митний кордон
України товари та інші предмети, на зберігання їх під митним контролем
на території та в приміщенні підприємства у визначеній митницею зоні
митного контролю. За наявності підстав вважати, що переміщувані через
митний кордон України транспортні засоби, товари та інші предмети
містять предмети контрабанди, предмети, що є безпосередніми об’єктами
порушення митних правил, проводиться переогляд таких товарів та інших
предметів. При цьому присутність представників підприємства, а також
громадян при митному оформленні обов’язкова.

З метою митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби
i зразки товарів та інших предметів для проведення дослідження їх. За
згодою митниці проби i зразки товарів та інших предметів, щодо яких
митне оформлення не було закінчено, можуть братися для контролю іншими
державними органами. Дослідження можуть проводитися державними
контролюючими органами фітосанітарного, ветеринарного та екологічного
контролю, органами з сертифікацій продукції, санітарно-епідеміологічною
службою та іншими, а також митною лабораторією. Проби i зразки товарів
та інших предметів беруться в мінімальних кількостях, що забезпечують їх
дослідження. Взяття проб та зразків, дослідження їх, а також
розпорядження ними неповинно необґрунтовано затримувати пропуск товарів
та інших предметів. У разі відмови в пропуску через митний кордон
України товарів та інших предметів митниця зобов’язана давати
заінтересованим особам вичерпні роз’яснення вимог митного оформлення,
виконання яких забезпечує можливість пропуску. При цьому підприємство
або громадянин, які представляють товари та інші предмети до митного
оформлення, повинні усунути виявлені недоліки i пройти митне оформлення.

Митне оформлення переміщення через кордон товарів та інших предметів, що
належать суб’єктам підприємницької діяльності, здійснюється із
застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (i –
за необхідності – додаткових аркушів форми МД-З i МД-8) – вантажної
митної декларації (ВМД). Порядок використання i заповнення ВМД (рис.
3.3) регламентується “Положенням про вантажну митну декларацію”,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, а також Інструкціями
про порядок заповнення ВМД, затвердженими наказами державної митної
служби України. Процес митного оформлення товарів та інших предметів
складається з двох частин (черговість їх здійснення залежить від
напрямку переміщення через кордон – експорт або імпорт):

– представлення ВМД до внутрішньої митниці та ТУ оформлення. ВМД
подається до митниці підприємствами, які здійснюють декларування товарів
на підставі договору i діють за дорученням суб’єкта підприємницької
діяльності або безпосередньо представником суб’єкта підприємницької
діяльності;

– пропуск Прикордонною митницею товарів через митний кордон України із
використанням ВМД (при імпорті — попередньої ВМД).

За станом на початок 2000 р. при імпорті в Україну застосовується
попереднє декларування таких товарів та інших предметів:

зі сплатою митних платежів:

– тих, що підлягають обкладенню акцизним збором (лікеро-горілчані
вироби, легкові автомобілі тощо);

– групи товарів, що переміщуються автомобільним транспортом, перелік
яких затверджується Держмитслужбою (різноманітні продукти харчування,
папір, книги, різні одяг i взуття, товари народного вжитку – побутова
апаратура, запасні частини до автомобілів тощо);

без сплати митних платежів:

– решти товарів, що переміщуються автомобільним транспортом. Наочно
розглянемо процес митного оформлення при імпорті товару на митну
територію України (рис. 3.4).

1. Підприємство звертається до внутрішньої митниці для оформлення
попередньої ВМД на імпорт товару. При необхідності мають бути сплачені
належні платежі.

2. За умови правильності складення декларація оформлюється митницею і
вводиться в центральну базу даних (ЦБД) за допомогою супутникового
зв’язку.

3. Товар прибуває на кордон. Перевізник звертається до прикордонної
митниці.

4. Прикордонна митниця шляхом перегляду ВМД в ЦБД звіряє дані
перевізника і вантажу з наявними в базі даних. Проводиться догляд
вантажу.

5. За відсутності зауважень вантаж направляється у внутрішню митницю для
подальшого митного оформлення. В ЦБД робиться відмітка про пропуск
вантажу.

Форматно-логічний контроль відомостей, заявлених у ВМД (правильність
заповнення граф ВМД і товаросупровідних документів, а також контроль
застосування засобів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності)

Перевірка товарів і документів митною лабораторією, відділом тарифів та
вартості, відділом технічних засобів контролю

Контроль застосування засобів тарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності

Контроль правильності нарахування і сплати митних платежів

Догляд вантажу і транспортного засобу

Повне оформлення ВМД

Рис. Етапи контролю при перевірці ВМД

Остаточне митне оформлення вантажу здійснюється, про що вже йшла мова, у
внутрішній митниці. При цьому перевірка ВМД проходить декілька етапів
контролю, які проводяться працівниками відповідних підрозділів митниць
(рис. 3.5). При необхідності додаткових досліджень товарів або більш
поглибленого вивчення наданих декларантом документів співробітниками
митниці, які перевіряють ВМД, може бути направлено запит, наприклад, до
митної лабораторії для уточнення хімічного складу товару, до відділу
технічних засобів контролю для проведення контролю носіїв інформації,
відділу тарифів i вартості для перевірки заявленої вартості та
експертизи сертифікатів, які засвідчують країну походження товарів,
тощо. Завершення митного оформлення кожним із співробітників фіксується
поставленням відтисків штампів контрольних відміток на зворотному боці
ВМД (як наведено в прикладі). Митне оформлення ВМД може бути остаточно
завершено тільки після проведення всіх цих видів контролю (рис. 3.6 а,
3.6 б).

ДЕКЛАРУВАIIНЯ ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВМД

Транспортні засоби, товари та предмети підлягають обов’язковому
декларуванню митницям України. Декларування здійснюється шляхом заяви у
встановленій формі точних даних та мети переміщення через митний кордон
України товарів, майна та інших предметів i про самі товари, майно та
інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного
контролю та митного оформлення.

3 1 січня 1993 р. підлягають обов’язковому декларуванню митницям та
митному оформленню у встановленому діючим митним законодавством порядку
товари та інші предмети при вивезенні їх з України в крани колишнього
Союзу РСР та ввезенні з цих кран в Україну. Такі товари та інші предмети
декларуються митницями шляхом подання вантажної митної декларації й
оформлюються в митному відношенні митницею, в зоні діяльності яких
розташований відправник чи одержувач цих товарів. Декларування товарів,
майна та інших предметів здійснюється підприємствами, що ввозять в
Україну або вивозять з України такі товари, майно та інші предмети
самостійно або на договірній основі через організації, визначені
митницею як декларанти. Визнання підприємства як декларанта i допущення
його до декларування на підставі договору здійснюється шляхом видачі
митницею такому підприємству свідоцтва про визнання його як декларанта.
Порядок допущення до декларування на підставі договорів, а також права й
обов’язки декларантів передбачено статтями 47, 48 Митного кодексу
України та Положенням про діяльність митних брокерів на території
України. Самостійне декларування товарів може здійснюватись учасником
ЗЕД, який є стороною зовнішньоекономічного договору, або за його
дорученням одержувачем таких товарів в Україні, або їх відправником за
межі України. Предмети, що переміщуються через митний кордон України
громадянами, декларуються цими громадянами.

3.2.1. Загальні положення

Положення про вантажну митну декларацію (далі Положення) має на меті
визначити статус, призначення декларації, встановити загальний порядок
її заповнення, оформлення, обліку, зберігання та інші норми i принципи,
що застосовуються до вантажної митної декларації, відповідно до чинного
законодавства України.

Вантажна митна декларація застосовується при декларуванні суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності та іншими юридичними (а в окремих
випадках – фізичними особами) товарів та інших предметів, що
переміщуються через митний кордон України. Процедура декларування,
включаючи його форми, необхідність оформлення ВМД при декларуванні
визначається Кабінетом Міністрів України.

3.2.2. Функціональне призначення ВМД

Вантажна митна декларація – складений письмово уніфікований
адміністративний документ (УАД), у якому декларантом заявлена мета
переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів,
містяться точні дані про самі товари та предмети, транспортні засоби, а
також інформація, необхідна для здійснення митного контролю, митного
оформлення, нарахування митних платежів, формування державної та митної
статистики.

3.2.3. Правовий (юридичний) статус ВМД

Оформлена в митному відношенні ВМД – це документ, що засвідчує надання
державою суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення
товарів або інших предметів у визначений митний режим. Залежно від
митного режиму оформлена ВМД може закріплювати за означеним суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності певні зобов’язання, а в разі вивезення
товарів та інших предметів також засвідчує право суб’єкта на одноразове
переміщення їх через митний кордон України. Оформлена в митному
відношенні ВМД – це правовий документ, який у разі необхідності
підтверджує певні права або права та обов’язки суб’єкта при здійсненні
ним правових, фінансових, господарських та інших видів діяльності.
Термін дії ВМД не обмежується часовою нормою. Митний орган, у разі
оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України, має
право вказати у декларації термін доставлення товарів у митний орган –
пункт пропуску на митному кордоні України.

3.2.4. Відповідальність осіб за нез’явлення у ВМД точних відомостей

ВМД заповнена декларантом згідно з діючими правилами, засвідчена ним у
встановленому порядку та подана митному органу для оформлення, – це
документально оформлена заява особи, яка таким чином бере на себе
відповідальність за достовірність викладених у ВМД відомостей,
закріплюється одним із видів митного забезпечення (штамп “Під митним
контролем”) на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також
реєстрацією ВМД у журналі обліку ВМД. Після завершення цієї процедури
декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД.
Ця декларація не може бути відкликана декларантом. Відповідальність за
незаявлення в декларації точних відомостей передбачена чинним
законодавством.

3.2.5. Єдина державна форма бланків ВМД

ВМД оформлюється на єдиних стандартних самокопіювальних бланках
встановленого зразка А4, що виготовляються друкарським способом.
Оформлення ВМД з використанням інших бланків не допускається. Контроль
за оформленням ВМД на єдиних стандартних бланках здійснюється державною
митною службою. Для митного оформлення використовуються бланки аркушів
ВМД: основних – форми МД-2 та додаткових – форми МД-З. Під час митного
оформлення товарів у випадках, визначених ДМСУ, замість додаткових
аркушів МД-З допускається застосування специфікацій форми МД-8 (рис.
3.7).

Кількість бланків форми МД-2, МД-З, необхідних для надання митниці при
митному оформленні однієї декларації, та порядок використання МД-8
встановлюється державною митною службою. На сьогодні комплект ВМД
складається з п’яти зброшурованих номерних основних аркушів форми МД-2
та аналогічно МД-З, МД-8.

3.2.6. Загальний порядок оформлення ВМД

ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму,
еквівалентну 100 доларам США, а також на товари незалежно від їх
фактурної вартості у випадках, передбачених законодавством.

ВМД складається на партію товарів за умови, що до всіх товарів означеної
партії застосовується єдиний митний режим.

Партія товару – це:

– товари та інші предмети, що надсилаються на адресу одного одержувача
за одним товарно-транспортним документом (накладною, коносаментом тощо),
а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або
переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний
кордон України;

– товари та інші предмети, що надходять на станцію призначення одночасно
у складі однієї відправки, на адресу одного вантажоотримувача, від
одного вантажовідправника, з однієї станції відправлення;

– товари, що поставляються трубопровідним транспортом або лініями
електропередач за одним актом приймання – передачі впродовж терміну,
необхідного для переміщення товару обсягом, зазначеним в акті.
Визначений термін не може бути більше одного місяця.

Декларація складається на основному аркуші ВМД (МД-2) на кожну партію
товарів.

Якщо партія складається з товарів, що мають різні коди за правилами
кодификації за УКТ ЗЕД, а також у випадках, коли товари з однаковим
кодом за УКТ ЗЕД мають різні дані (країна походження, торгуюча крана,
валюта оцінки та ін.), які впливають на застосування до таких товарів
неоднакових заходів тарифного та (або) нетарифного регулювання, інших
заходів державного контролю, складається додатковий аркуш ВМД (МД-З),
який дає можливість декларувати товари ще трьох найменувань. Одна
декларація складається не більше як на 99 товарів. При оформленні однієї
декларації загальна кількість додаткових аркушів не повинна перевищувати
33. Додаткові аркуші можна використовувати тальки в тому випадку, коли
митний режим щодо зазначених у них товарів співпадає з митним режимом
товару, вказаного в основному аркуші. ВМД заповнена з підчистками та
помилками, для оформлення не прийметься. Виправлення можуть бути
зроблені шляхом пере креслення помилкових та внесення правильних
відомостей (друкованим способом або від руки). У графах 12, 22, 37, 42,
45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення засвідчується
печаткою декларанта. Посадові особи органів державної митної служби не
мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта
заповнювати ВМД, змінювати або доповнювати відомості, зазначені в ній,
за винятком тих граф або відомостей, заповнення яких належить до
компетенції органів Державної митної служби.

3.2.7. Мова, якою здійснюється заповнення ВМД

У зв’язку з необхідністю формування державної митної статистики за
єдиним принципом, а також враховуючи можливість контролю однієї
декларації декількома митними органами, ВМД заповнюється виключно
державною мовою за допомогою комп’ютера.

3.2.8. Винятковість застосування іноземних мов

Як виняток, допускається застосовувати при заповненні ВМД іноземну мову
у випадках, коли переклад особистих назв суб’єктів або фірмового
(комерційного) найменування товару не бажано розкривати i суттєво не
впливає на принцип застосування заходів тарифного або нетарифного
регулювання.

3.2.9. Порядок обліку та реєстрації ВМД митними органами України

Визначення державного реєстраційного номера ВМД.

У разі прийняття до митного оформлення ВМД реєструється в журналі обліку
та реєстрації ВМД. Декларації Присвоюється реєстраційний номер, який
заноситься у відповідні графи декларації посадовою особою митного
органу. Реєстрація стверджується проставленням у ній штампа митного
органу.

3.2.10. Єдиний порядок присвоєння реєстраційного номера

Реєстраційний номер вантажної митної декларації – це дванадцятизначний
цифровий код, який складається таким чином:

1) перші п’ять знаків становлять код митного органу, в якому
реєструється ВМД згідно з Класифікатором митних установ;

2) шостий знак – остання цифра поточного року;

З) останні шість знаків становлять поточний номер реєстрації ВМД у
“Журналi обліку та реєстрації ВМД”.

3.2.11. Журнал обліку та реєстрацій ВМД

Митний орган України для обліку декларацій веде “Журнал обліку та
реєстрації ВМД”, який містить:

– порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку;

– дату реєстрації;

– реєстраційний номер ВМД;

– тип ВМД;

– відомості про відправника та одержувача;

– відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання;

– відомості про декларанта;

– прізвище, ім’я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для митного
оформлення, штамп “Під митним контролем”

– прізвище, ім’я та по батькові інспектора, який завершив митне
оформлення;

– номер особистої номерної печатки;

– номер картки відмови в митному оформленні;

– примітки.

За рішенням начальника митниці до “Журналу обліку та реєстрації ВМД”
можуть вноситись інші додаткові відомості.

3.2.12. Мета та призначення електронної копії ВМД

З метою прискорення проведення процедури митного оформлення, завдяки
застосуванню заходів електронної обробки інформації, а також з метою
більш оперативного та досконалого формування державної статистики
зовнішньоекономічної діяльності, при представленні митному органу
заповненої декларантом ВМД подається електронна копія означеної
декларації. Інформація, занесена в електронну копію ВМД, повинна
співпадати з інформацією, занесеною декларантом в оригінал декларації.
Форма та структура електронної копії ВМД, кодування символів, засоби
пересилань визначаються державною митною службою. Електронна копія ВМД
несе суто інформаційний характер i не має правового юридичного значення,
якщо інше не буде передбачено законодавством України.

3.2.13. Прийняття ВМД до оформлення митним органом України

Декларація вважається прийнятою до оформлення після присвоєння їй
реєстраційного номера та прийняття під митний контроль шляхом
прославлення на ній штампа митного органу “Під митним контролем”. З
моменту прийняття ВМД декларант несе юридичну відповідальність за
відомості, зазначені в ній.

3.2.14. Відмова в прийнятті ВМД до оформлення

Митний орган має право не приймати декларацію до оформлення. Відмова в
прийнятті ВМД до оформлення застосовується посадовою особою митного
органу у випадках, коли:

– ВМД подається без повного комплекту документів, необхідних для
здійснення митного оформлення товарів;

– подається поза часом, встановленим митним органом для митного
оформлення;

– подається не за місцем, визначеним митним органом для митного
оформлення, або без попередньої згоди з митним органом;

– використовуються інші, не передбачені Положенням бланки декларацій;

– декларація оформлена декларантом з порушенням вимог Положення;

– в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов’язково заповнюється
“Картка відмов у пропуску на митну територію України при митному
оформленні товарів та інших предметів”. Порядок оформлення зазначеної
Картки передбачено державною митною службою.

3.2.15. Анулювання ВМД

ВМД може бути анульована в таких випадках:

– експортний вантаж, повністю оформлений у митному відношенні, через
будь-які причини не перетнув митного кордону України (на підставі
письмового звернення суб’єкта ЗЕД із зазначенням причини не вивезення
вантажу та обов’язкового повернення митниці раніше оформлених
товаросупровідних документів та екземплярів ВМД);

– при зміні характеру угоди (контракту), належному її оформленню (за
умови, що контракт ще не виконаний) і наявності звернення суб’єкта ЗЕД
до митниці в межах терміну повернення валютної виручки на територію
України, передбаченому чинним законодавством;

– в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.2.16. Порядок зберігання, архівації та знищення ВМД

Оформлені митним органом екземпляри вантажної митної декларації
розподіляються таким чином:

– перший основний аркуш (“Примірник для митниці”) зберігається разом із
комплектом документів, на підставі яких здійснювалось митне оформлення,
в митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, впродовж 12
місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;

– другий основний аркуш (“Примірник для статистики”) використовується в
підрозділі митної статистики органу державної митної служби;

– третій основний аркуш (“Примірник для митниці”) використовується в
підрозділі митних доходів та платежів органу державної митної служби;

– четвертий основний аркуш (“Примирник для митниці”) використовується
залежно від виду зовнішньоекономічної операції:

а) під час оформлення товару, що вивозиться за межі митної території
України, передається декларанту для доставляння разом із товаром в орган
державної митної служби – пункт пропуску на митному кордоні України.
Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці,
що здійснила пропуск товару через митний кордон;

б) під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України,
передається декларанту;

– п’ятий основний аркуш (“Примірник для декларанта”) передається
декларанту. Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то під
час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територію України,
четвертий аркуш ВМД передається власникові товару, а п’ятий – митному
брокеру.

Оригінал вантажно митної декларації зберігається в архіві митного
органу, що здійснив оформлення ВМД упродовж п’яти років з моменту
оформлення ВМД. Умови передачі ВМД в архів, порядок їх архівації
регламентуються Положенням про архів. Під час митного оформлення
експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого
аркуша ВМД, при цьому він повинен бути копією п’ятого аркуша. При
використанні шостого аркуша ВМД на зворотному боці першого і п’ятого
аркушів декларантом робиться запис “Оформлено шостий аркуш ВМД”, який
засвідчується печаткою декларанта. При цьому п’ятий аркуш ВМД
передається власникові товару. Додаткові аркуші ВМД (форми МД-З)
розподіляються в аналогічному порядку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020