Реферат на тему:

Міжнародні позики та кредитування

Київ 2016

Міжнародне запозичення і кредитування передбачають видачу й одержання
засобів у борг на термін, що передбачає виплату відсотка за їхнє
використання. Основні інструменти міжнародного запозичення і
кредитування — торговельні кредити, позики, валюта, депозити, інші
активи і пасиви

Міжнародний рух позичкового капіталу, зв’язаний з міждержавними
кредитами і банківськими депозитами, звичайно відноситься в платіжному
балансі до поняття інших інвестицій. Це залишкова категорія інвестицій,
що включає всі інші міждержавні пересування капіталу, не віднесені до
прямих, портфельним інвестиціям або резервним активам.

Міжнародне запозичення і кредитування— видача й одержання засобів у борг
на термін, що передбачає виплату відсотка за їхнє використання.

У міжнародних масштабах як позичковий капітал в основному
використовується офіційний капітал з державних джерел. Основні
інструменти міжнародного запозичення і кредитування, що знаходять
відображення в платіжному балансі, що випливають:

Торговельні кредити — вимоги і пасиви, що виникають у результаті прямого
надання кредиту постачальниками і покупцями за угодами з товарами і
послугами, і авансові платежі за роботу, що здійснюється в зв’язку з
такими угодами. Торговельні кредити можуть надаватися як урядами, так і
приватними підприємствами й іншими неурядовими організаціями.

Позики (loans) — фінансові активи, що виникають унаслідок прямого
позичання засобів кредитором позичальникові, у результаті якого кредитор
або не одержує ніякого письмового гарантійного зобов’язання від
позичальника, або одержує борговий цінний папір.

Валюта— банкноти і монети, що знаходяться в обігу і вик. для здійснення
платежів.

Депозити — деноміновані в місцевій або іноземній валюті депозити, що
безперешкодно перетворюються в готівку і можуть бути використані для
здійснення платежів.

Інші активи і пасиви — залишкова категорія, до якої відносяться всі інші
види руху капіталу, наприклад внески країн у міжнародні організації.

Міжчасова торгівля

Звичайно теорія міжнародної економіки вважає міжнародне запозичення і
кредитування особливим видом міжнародної торгівлі на тім підставі, що
велика частина міжнародних кредитів призначена для обслуговування
торговельного обороту.

Міжчасова торгівля— підвищене поточне споживання в майбутньому (позика)
або занижене поточне споживання на користь спож. в майбутньому
(кредитування) Перед будь-якою країною постає вибір: чи споживати все
зроблене сьогодні або частину відкласти на майбутнє?

Якщо країна запозичає засоби за кордоном сьогодні, споживаючи тим самим
більше, ніж робить, то через якийсь час їй прийдеться виплачувати позику
з відсотками, віднімаючи засоби від майбутнього споживання. Тим самим
майбутнє споживання як би продається, а замість купується поточне
споживання.

Щоб представити міжчасову торгівлю графічно, на горизонтальній осі треба
відкласти майбутнє потребление, а на вертикальній — поточне споживання і
побудувати криву виробничих можливостей. У випадку міжчасової торгівлі
крива виробничих можливостей буде показувати вибір між споживанням
визначеної кількості товару сьогодні або в майбутньому.

h

утньому — OF. Якщо країна скоротить поточне споживання до AG, то, давши
зекономлені ресурси в кредит і одержавши їх назад з відсотком, вона
зможе розширити майбутнє споживання на GH.

Відрізок OW показує повну вартість поточного виробництва і споживання
даного товару країною. Якщо ж припустити, що сьогодні країна взагалі не
споживає даний товар, а дає засоби, що вивільняються, OW у борг із метою
розширення майбутнього споживання, то при процентній ставці r, їхня
вартість у майбутньому складе OW (l+r) =OZ. Країна одержить від
позичальника на OW* r більше засобів, чим вона надала в борг, за рахунок
яких зможе розширити своє споживання в майбутньому. Коефіцієнт 1+r
показує вартість споживання в майбутньому, виражену через вартість
поточного споживання.

Зрозуміло, у різних країнах обриси кривої виробничих можливостей у
міжчасовій торгівлі істотно відрізняються. Одні країни вже сьогодні
воліють споживати більше, ніж роблять, і тому займають засоби на
світовому ринку. Інші країни — обмежують своє споживання сьогодні на
користь збільшення його обсягу в майбутньому і надають кредити. Це
виявляється підставою для розвитку між ними міжчасовій торгівлі, що на
практиці означає надання й одержання міжнародних позик і кредитів.

Представимо, що існує країна I, що споживає більше, ніж робить, і країна
II, що робить більше, ніж споживає. Відклавши по горизонтальній осі
поточне споживання, а по вертикальній — коефіцієнт 1+r, можна побудувати
криву поточного попиту країни I, що збільшується в міру скорочення
процентної ставки, і поточної пропозиції країни II, що збільшується в
міру росту процентної ставки. В умовах відсутності руху капіталу між
країнами процентна ставка в країні I складає OF, тоді як у країні II —
тільки OG. Це означає, що країна I має відносну перевагу перед країною
ІІ з точки зору майбутнього споживання.

Після того як виникне можливість міждержавного переміщення капіталу,
країна I негайно візьме кредит у країни II, оскільки країні I треба
фінансувати своє непомірно велике поточне споживання. А країна ІІ буде
рада дати такий кредит, оскільки процентна ставка в країні I вище.
Інвестори країни II почнуть давати кредити країні I, заміняючи тим самим
своє поточне споживання на майбутнє.

У результаті переливу капіталу процентні ставки в двох країнах
вирівняються на рівні ОВ і поточний попит зрівняється з поточною
пропозицією в т. Е. Вона показує, що країна I узяла кредит у розмірі ОС,
що у майбутньому, з огляду на відсоток, їй прийдеться виплатити в сумі
ОС (1+r). Заштрихований сегмент ОВЕС показує суму, що при поточній
процентній ставці ОВ країні I прийдеться виплатити в майбутньому в обмін
на підвищене споживання в сьогоденні.

Отже, міжнародне запозичення і кредитування передбачають видачу й
одержання засобів у борг на термін, що передбачає виплату відсотка за
їхнє використання. Основні інструменти міжнародного запозичення і
кредитування — торговельні кредити, позики, валюта, депозити, інші
активи і пасиви.

Похожие записи