.

Кореляційний аналіз в системі міжнародних відносин (лабораторна)

Язык: украинский
Тип документа: Word Doc
0 1610
Скачать документ

Лабораторна робота

на тему:

“Кореляційний аналіз в системі міжнародних відносин”

Система: «Прийняття проекту бюджету на 2004 рік в першому читанні
Верховною Радою України»

Прикладні параметри системи:

Зовнішнє середовище: політична система України

Вхідні дані: Проект бюджету на 2004 рік..

Вихідні дані: Виконання бюджету а 2004 рік.

Внутрішні дані: Прийняття бюджету на 2004 рік.

Стани системи: Розробка бюджету, ратифікація профільним комітетом ВР,
прийняття на засіданні ВР у двох читаннях, виконання бюджету..

Ціль системи: Прийняття проекту бюджету .

Цільова функція системи: прийняття найбільш реального проекту бюджету .

Класифікація системи Прийняття проекту бюджету на 2004 рік в першому
читанні Верховною Радою України»: складна, багатополярної рівноваги.

За структурою: мережева.

По відношенню до навколишнього середовища: відкрита.

По походженню: соціальна.

По опису змінних системи: зі змішаними змінними.

По типу опису закону функціонування системи: параметризована.

По способу керування системою : з комбінованим керуванням

По залежності від передісторії: динамічна.

По залежності від часу: нестаціонарна.

За передбачуваністю поведінки: стохастична.

За режимом діяльності: що функціонує та розвивається, нестійка.

Завдання 4.1.: перевіряється статистична гіпотеза про існування
кореляційного зв’язку між голосуванням фракціями за проект бюджету 2004
року у першому читанні і підтримкою діючого Уряду.

№ Фракція Кількість голосів “за” Підтримка уряду

1 Наша Україна 0 НІ

2 КПУ 0 НІ

3 СПУ 0 НІ

4 БЮТ 0 НІ

5 Регіони Укр. 45 ТАК

6 ППУ і Труд.Укр. 38 ТАК

7 СДПУ(о) 35 ТАК

8 Народовладдя 20 ТАК

9 Євр. вибір 17 ТАК

10 Дем. ініціативи 18 ТАК

11 Агр. партії 15 ТАК

12 НДП 13 ТАК

13 Народний вибір 14 ТАК

14 Поза фракційні 16 ТАК

Як нульова гіпотеза приймається: Њ0 =”існує позитивний зв’язок”, як
альтернативна: Њ1=”зв’язку немає”.

Нехай величина X це – “кількість голосів “за””, а величина У це –
“Підтримка існуючого Уряду”.

Властивість X приводимо до номінальної шкали: з варіантами X i ( 20 і
Xi ( 20, відповідно X i приймає значення 1 та 0.

Властивість У визначається за номінальною шкалою з варіантами відповідей
“Так” і “Ні”, відповідно yi приймає значення 1 та 0.

Розподіл випадкових величин X та У поданий у вигляді таблиці:

№ Фракція Кількість голосів “за” Підтримка уряду

Х У

1 Наша Україна 0 0

2 КПУ 0 0

3 СПУ 0 0

4 БЮТ 0 0

5 Регіони Укр. 1 1

6 ППУ і Труд.Укр. 1 1

7 СДПУ(о) 1 1

8 Народовладдя 1 1

9 Євр. вибір 0 1

10 Дем. ініціативи 0 1

11 Агр. партії 0 1

12 НДП 0 1

13 Народний вибір 0 1

14 Поза фракційні 0 1

За даними таблиці:

px = 4\14 = 0,28 (частка об’єктів, що мають одиницю по X);

qx = 10\14 = 0,71 (частка об’єктів, що мають нуль по X);

py = 10\14 = 0,71 (частка об’єктів, що мають одиницю по Y);

qy = 4\14 = 0,28 (частка об’єктів, що мають нуль по Y);

pxy =4\14 = 0,28 (частка об’єктів, що мають одиницю по X і по Y
одночасно);

Гіпотеза Њ0 підтвердилась: між величинами X і Y існує позитивний зв’язок
(при збільшення X значення Y також збільшується).

Завдання 4.2.: перевіряється статистична гіпотеза про існування
кореляційного зв’язку між голосуванням фракціями за проект бюджету 2004
року у першому читанні і кількістю місць у найбільш важливих комітетах
ВР (комітети з питань: бюджету, нац. безпеки і оборони, боротьби з орг.
злочинністю і корупцією, законодавчого забеспечення правоохоронної
діяльності, свободи слова і інформації, Єврпейської інтеграції).

№ Фракція Кількість голосів “за”(чол.) Кількість місць у комітетах ВР
(шт.)

1 Наша Україна 0 33

2 КПУ 0 14

3 СПУ 0 6

4 БЮТ 0 7

5 Регіони Укр. 45 13

6 ППУ і Труд.Укр. 38 9

7 СДПУ(о) 35 3

8 Народовладдя 20 3

9 Євр. вибір 17 0

10 Дем. ініціативи 18 4

11 Агр. партії 15 1

12 НДП 13 6

13 Народний вибір 14 3

14 Поза фракційні 16 6

Як нульова гіпотеза приймається: Њ0 =”існує позитивний зв’язок”, як
альтернативна: Њ1=”зв’язку немає”.

Нехай величина X це – “Кількість голосів “за”(чол.)”, а величина У це –
“Кількість місць у комітетах ВР (шт.)”.

Властивість X визначається за ранговою шкалою, відповідно X i приймає
значення від 1 та 14, де 1 найвищий ранг, а 14 найнижчий.

Властивість У визначається за ранговою шкалою, відповідно yi приймає
значення від 1 та 14, де 1 найвищий ранг, а 14 найнижчий.

№ Фракція Кількість голосів “за”(чол.) Ранг Кількість місць у комітетах
ВР (шт.) Ранг

Х

У

1 Регіони Укр. 45 1 13 3

2 ППУ і Труд.Укр. 38 2 9 4

3 СДПУ(о) 35 3 3 11

4 Народовладдя 20 4 3 10

5 Дем. ініціативи 18 5 4 9

6 Євр. вибір 17 6 0 14

7 Поза фракційні 16 7 6 8

8 Агр. партії 15 8 1 13

9 Народний вибір 14 9 3 12

10 НДП 13 10 6 7

11 Наша Україна 0 11 33 1

12 КПУ 0 12 14 2

13 СПУ 0 13 6 6

14 БЮТ 0 14 7 5

За даними таблиці:

n =14 (кількість рангів);

n(n2-1)=14(142-1)=2730

(Xi-Yi) = (1-3)2 + (2-4)2 + (3-11)2 + (4-10)2 + (5-9)2 + (6-14)2 +
(7-8)2 + (8-13)2 + (9-12)2 + (10-7)2 + (11-1)2 + (12-2)2 + (13-6)2 +
(14-5)2 = 562

(різниця між рангом i-го об’єкта по X і його ж рангом по Y).

Гіпотеза Њ0 підтвердилась: між величинами X і Y існує слабкий
негативний зв’язок.

Завдання 4.3.: перевіряється статистична гіпотеза про існування
кореляційного зв’язку між кількістю народних депутатів у фракціях ВР та
кількістю місць у найбільш важливих комітетах ВР. Як нульова гіпотеза
приймається: Њ0 =”існує позитивний зв’язок”, як альтернативна:
Њ1=”зв’язку немає. Величина X це “кількість народних депутатів у
фракціях”, а величина У це – “кількість місць у найбільш важливих
комітетах ВР”. Властивості X та У визначаються за ранговою шкалою,
відповідно приймають значення від 1 та 14, де 1 найвищий ранг, а 14
найнижчий.

№ Фракція Ранг Х Ранг У

A Наша Україна 1 1

B КПУ 2 2

C СПУ 8 6

D БЮТ 9 5

E Регіони Укр. 3 3

F ППУ і Труд.Укр. 4 4

G СДПУ(о) 5 11

H Народовладдя 6 10

I Євр. вибір 10 14

J Дем. ініціативи 11 9

K Агр. партії 12 13

L НДП 13 7

M Народний вибір 14 12

N Поза фракційні 7 8

При розташуванні елементів другого стовпчика за зростанням картина
відповідності елементів Х та У стане чіткіша.

№ Фракція Ранг Х Ранг У

A Наша Україна 1 1

B КПУ 2 2

E Регіони Укр. 3 3

F ППУ і Труд.Укр. 4 4

G СДПУ(о) 5 11

H Народовладдя 6 10

N Поза фракційні 7 8

C СПУ 8 6

D БЮТ 9 5

I Євр. вибір 10 14

J Дем. ініціативи 11 9

K Агр. партії 12 13

L НДП 13 7

M Народний вибір 14 12

Порядок розташування рангів по Х відносно рангів по У визначає ступінь
їх взаємозалежності.Метод №1: визначимо всі можливі пари рангів, кожній
парі з прямим порядком елементів присвоїмо значення “+1”, а із зворотним
– значення “-1″.

Пара рангів Порядок рангів Пара рангів Порядок рангів Пара рангів
Порядок рангів Пара рангів Порядок рангів Пара рангів Порядок рангів
Пара рангів Порядок рангів Пара рангів Порядок рангів

A-B +1 B-C +1 C-E +1 D-H -1 E-L +1 G-J -1 I-L -1

A-C +1 B-D +1 C-F +1 D-I +1 E-M +1 G-KI +1 I-M -1

A-D +1 B-E +1 C-G -1 D-J +1 E-N +1 G-L -1 I-N +1

A-E +1 B-F +1 C-H -1 D-K +1 F-G +1 G-M +1 J-K +1

A-F +1 B-G +1 C-I +1 D-L +1 F-H +1 G-N -1 J-L -1

A-G +1 B-H +1 C-J +1 D-M +1 F-I +1 H-I +1 J-M +1

A-H +1 B-I +1 C-K +1 D-N -1 F-J +1 H-J -1 J-N +1

A-I +1 B-J +1 C-L +1 E-F +1 F-K +1 H-K +1 K-L -1

A-J +1
B???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????

За даними таблиці:

Р = 69 (кількість пар рангів з прямим порядком);

Q = 22 (кількість пар рангів з зворотним порядком);

n =14 (загальна кількість рангів);

S = P-Q= 69-22=47

Гіпотеза Њ0 підтвердилась: між величинами X і Y існує сильний позитивний
зв’язок (при збільшення X значення Y також збільшується).

Метод №2: для визначення Р треба підрахувати кількість пар рангів по
ряду У, що мають прямий зв’язок.

Що, також підтверджує гіпотезу Њ0 : між величинами X і Y існує
позитивний зв’язок (при збільшення X значення Y також збільшується)

Завдання 4.4.: перевіряється статистична гіпотеза про існування
кореляційного зв’язку між голосуванням фракціями за проект бюджету 2004
року у першому читанні і кількістю місць у найбільш важливих комітетах
ВР (комітети з питань: бюджету, нац. безпеки і оборони, боротьби з орг.
злочинністю і корупцією, законодавчого забеспечення правоохоронної
діяльності, свободи слова і інформації, Єврпейської інтеграції).

Як нульова гіпотеза приймається: Њ0 =”існує позитивний зв’язок” , як
альтернативна: Њ1=”зв’язку немає”.

Нехай величина X це – “Кількість голосів “за”(чол.)”, а величина У це –
“Кількість місць у комітетах ВР (шт.)”.

Властивість X та У визначаються за інтервальною (кількісною) шкалою
відповідно приймають природні значення.

№ Фракція Кількість голосів “за”(чол.) Кількість місць у комітетах ВР
(шт.)

1 Наша Україна 0 33

2 КПУ 0 14

3 СПУ 0 6

4 БЮТ 0 7

5 Регіони Укр. 45 13

6 ППУ і Труд.Укр. 38 9

7 СДПУ(о) 35 3

8 Народовладдя 20 3

9 Євр. вибір 17 0

10 Дем. ініціативи 18 4

11 Агр. партії 15 1

12 НДП 13 6

13 Народний вибір 14 3

14 Поза фракційні 16 6

Обрахувавши данні таблиці я отримав наcтупні результати:

Гіпотеза Њ0 підтвердилась: між величинами X і Y слабкий негативний
зв’язок.. До того ж результат також підтверджується результатом завдання
4.2 де ті самі дані обраховуються іншим методом.

Завдання 4.5.: перевіряється статистична гіпотеза про існування
кореляційного зв’язку між голосуванням фракціями за проект бюджету 2004
року у першому читанні і підтримкою діючого Уряду.Як нульова гіпотеза
приймається: Њ0 =”існує позитивний зв’язок”, як альтернативна:
Њ1=”зв’язку немає”.

Нехай величина X це – “кількість голосів “за””, а величина У це –
“Підтримка існуючого Уряду”.

Властивість X визначається за інтервальною (кількісною) шкалою,
відповідно X i приймає природні значення.

Властивість У визначається за номінальною шкалою з варіантами відповідей
“Так” і “Ні”, відповідно yi приймає значення 1 та 0.

№ Фракція Кількість голосів “за” Підтримка уряду

1 Наша Україна 0 0

2 КПУ 0 0

3 СПУ 0 0

4 БЮТ 0 0

5 Регіони Укр. 45 1

6 ППУ і Труд.Укр. 38 1

7 СДПУ(о) 35 1

8 Народовладдя 20 1

9 Євр. вибір 17 1

10 Дем. ініціативи 18 1

11 Агр. партії 15 1

12 НДП 13 1

13 Народний вибір 14 1

14 Поза фракційні 16 1

За даними таблиці:

=(45+38+35+20+17+18+15+13+14+16)/10=23.1

=0

(x= 16.5(стандартне відхилення n значень по X);

= 10 (число об’єктів, що мають одиницю по Y);

=4 (число об’єктів, що мають нуль по Y);

R=0.25

Гіпотеза Њ0 підтвердилась: між величинами X і Y існує позитивний
зв’язок.

Використані матеріали:

Офіційний сайт Верховної Ради України www.rada.gov.ua

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020