.

Зміст і роль консалтингу. Основні вимоги і завдання консалтингу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5388
Скачать документ

Реферат на тему:

Зміст і роль консалтингу.

Основні вимоги і завдання консалтингу

КОНСАЛТИНГ – консультування і спеціальні науково-технічні,
фінансово-аналітичні, технологічні та прогностичні розробки окреми-ми
спеціалізованими компаніями, фірмами, центрами, підрозділами соціальних
програм, планів з аналізом сучасного стану діяльності виробничих та
інших виробничо-комерційних, підприємницьких структур, визначен-ням
концепції, шляхів, заходів та використанням засобів підвищення
ефективності їх діяльності і розробки перспектив подальшого розвитку.

Консалтингові фірми надають послуги щодо дослідження торгової
кон’-юнктури і прогнозування ринку товарів, послуг, ліцензій, ноу-хау,
фінансового і валютного ринків, а також оцінки й експертизи промислових
підприємств, нерухомості, ефек-тивності експортно-імпортних операцій,
роз-робки техніко-економічних обґрунтувань об’єктів підприємництва,
бізнес-планів.

Розробляють документацію з розрахунками ефективності створення спільних
підпри-ємств, розробки стратегії експортно-імпортних операцій,
маркетингових програм то-що. У разі необхідності надають аудиторські
послуги з повним аналізом стану суб’єкта підприємницької діяльності,
причин нега-тивних явищ на окремих ділянках підприєм-ництва з розробкою
прогнозів і рекомендацій щодо ефективної діяльності на певному ринку

Консалтингові фірми можуть бути спе-ціалізовані за окремими напрямами
діяльності. Великі концерни, холдингові компанії у своєму складі мають
власні підрозділи з розгалуженою мережею відділень у різних регі-онах.
Малі, середні, дрібні фірми звертають-ся за послугами до консалтингових
фірм, ос-кільки такі розробки вимагають значних витрат і високого
професіоналізму виконавців.

КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА – фірма, основна діяльність якої полягає в
консультуванні товаро-виробників, продавців, покупців з широко-го кола
питань економіки, зовнішньоеконо-мічних зв’язків, маркетингу,
дослідження і прогнозування ринку товарів і послуг, інно-вацій тощо.
К.ф. може бути спеціалізова-ною з окремих напрямів консультативної
діяльності. Див. також Консалтинг.

Оточення постійно ставить перед людиною безліч проблем, але якщо, окрім
того, ви ще пов’язані із сферою бізнесу, то автоматично отримуєте
додаткові проблеми і то досить серйозні .Як усе це вирішити найкращим
чином – джерело постійного головного болю.

Не секрет, що вітчизняні підприємці задачі, пов’язані із
бізнес-діяльністю, у 99 випадках зі 100 вирішують інтуїтивно, на основі
власного досвіду, намагаючись узагальнити наявну інформаціюі “вгадати
хороший” розв’язок. У такий спосіб ухвалюється якесь рішення, яке
пізніше виконується. Чи було прийняте рішення найкращим – питання так і
залишається відкритим.

Проте досить легко переконатись у тому, що прийняття оптимальних
бізнес-рішень тільки на чистій інтуїції, без спеціальних знань,
принципово неможливе. Ось простий приклад.

Ви граєте у лотерею. Умови наступні. Є дві урни з лотерейними білетами.
В одній з них є 2 білети, один з яких – виграшний. У другій урні 3
білети – один виграшний і два програшні. Дозволяється витягнути 1 білет
і є два варіанти, як це зробити.

Варіант 1. Спочатку навмання вибрати урну, потім з неї навмання
витягнути білет.

Варіант 2. Об’єднати білети обох урн в одну і уже з неї тягнути білет.

Який з варіантів дає більше шансів на виграш?

Очевидно, що шанси просто вгадати з двох варіантів кращий – 50:50. Але
от що далеко не очевидно, то це відповідь на друге запитання, яке
неминуче поставить собі прагматична і підприємлива людина: чи рівноцінні
ці два варіанти і якщо ні, то який з них дає більші шанси і наскільки?
Спробуйте самостійно дати відповідь і звірте її з правильною. Можливо,
цей елементарний тест буде переконливим у тому плані, що розвинута
інтуїція – це добре, але інтуїція, підсилена розрахунками – це усе таки
краще.

Знання та інтуїція консультанта, втілена у подібні розрахунки, і є
предметом аналітичного консалтингу.

Для того, щоб в умовах жорсткого оточення бути успішним підприємцем,
потрібно вміти передбачати ситуацію на декілька кроків наперед, тобто
прогнозувати власні ходи, ходи конкурентів і зовнішні обставини так, щоб
якомога точніше оцінити наслідки усіх можливих бізнес-сценаріїв. Такі
сценарії розробляються за участю фахівців з консалтингу. І не завжди для
цього потрібна глибока математика або високі технології – інколи буває
достатньо просто здорового глузду і стороннього, незаангажованого
погляду на проблему.

У розвинутих країнах аналітичний консалтинг, як окремий вид
бізнес-сервісу, виник доволі давно завдяки появі фахівців, які на ринку
товарів і послуг почали пропонувати спеціальні знання. Попиту на ці
знання не бракувало ніколи, особливо з боку фінансистів – банкірів,
страховиків, брокерів бірж і трейдерів фондових ринків, тобто тих, чия
робота пов’язана з постійним ризиком. Пізніше до послуг консалтингу
почали вдаватись приватні інвестори і ланка вищого управлінського
персоналу великих і середніх корпорацій і фірм. У країнах Заходу
топ-менеджмент дуже добре засвоїв одне з чільних правил Герберта
Кессона: “великий капітал значно легше заробити, ніж його потім
втримати”.

Не зважаючи на те, що сукупний оборот ринку аналітичного консалтингу і
до того оперував мільярдами, справжній бум галузі розпочався у середині
1990-х років у зв’язку із масовим поширенням персональних комп’ютерів та
сучасних інформаційних технологій – ціни на знання стрімко пішли вгору.
Нові технології дали змогу реалізувати старі ідеї, в т.ч. – в області
фінансового менеджменту. Зміцнила свої позиції ідеологія рентабельності
управління капіталом, на якій остаточно утвердився сучасний фінансовий
консалтинг, основну ідею якого можна сформулювати так: “потенційно
можливі, але не отримані компанією прибутки – це те ж саме, що її прямі
збитки”.

Категорія втраченого прибутку внаслідок неефективної поведінки на ринку
і прийняття хибних бізнес-рішень є основним предметом досліджень
західних фінансових аналітиків. Кількість консалтингових компаній,
представлена в ресурсах Інтернет, просто вражає, як, до речі, і спектр
пропонованих ними послуг. Справа дійшла до того, що з’явилась категорія
консультантів по консалтингу, готових допомогти пересічному бізнесмену
швидко і правильно орієнтуватись на ринку консалтингових послуг.

Характерна ознака сучасного аналітичного консалтингу – його солідне
наукове підґрунтя. Будь-яка перспективна інноваційна наукова розробка
тут же апробується в умовах реального бізнесу, пристосовується до потреб
ринку і впроваджується. Хороший цьому приклад – моделі на основі штучних
нейромереж. Поки науковці сперечались про їх переваги і недоліки,
підприємливі люди швидко зорієнтувалися, що і до чого і запровадили їх
для вирішення практичних бізнес-задач. Валютний ринок FOREX, основою
діяльності якого є прогнозування обмінних курсів валют і оцінка ризиків,
виявився одним з перших і дуже успішним полігоном для методів
нейрокомп’ютингу. І це лише частка широкого спектру інтелектуальних
технологій на сучасному ринку консалтингу.

Методи сучасного консалтингу стають максимально наукомісткими, що
дозволяє консультантам “вичавлювати” прибуток для своїх клієнтів
буквально з нічого. В умовах жорсткої конкуренції і боротьби за
виживання на ринку західні консалтингові фірми проводять справжнє
полювання за ефективниминовинками своїх конкурентів, у той же час за
будь-яку ціну намагаючись приховати свої власні “ноу-хау”.

Перше враження, яке складається після побіжного огляду публікацій,
Інтернет-ресурсів та інших зарубіжних джерел по консалтингу – море
важливої інформації ! Друге (і остаточне) враження після прискіпливого
аналізу усіх цихмегабайт словесної руди уже не таке оптимістичне.
Поступово приходить розуміння того, що ніхто з позиції “високої науки”
не збирається альтруїстично ділитися з іншими чимось таким, що може
рясно вродити на ниві бізнесу. Солідні монографії і статті, вражаючий
дизайн Інтернет-сайтів по консалтингу насправді більше приховують, аніж
розкривають інформацію і досить часто служать звичайною рекламою їх
авторів. Але для бізнесу це цілком нормально – такі вже тут правила гри.

В Україні становлення ринку професійних консалтингових послуг почалось
десь з кінця 1990-х і першими клієнтами вітчизняних консультантів, як
правило, ставали представництва іноземних фірм. Згодом почав працювати і
власний капітал і з’явився попит на фінансових аналітиків і менеджерів.
Але усе це поки що у зародковому стані – за декілька років ринок
аналітичних послуг сформуватись не може, потрібен час і реальна потреба
у таких послугах з боку серйозних бізнес-структур. З усіх видів
консалтингу в Україні, схоже, саме фінансово-аналітичний розвинутий
найменше. І причина тут проста – при вітчизняній специфіці ведення
бізнесу є вкрай небажаним втручання сторонніх у фінансові справи
підприємства. Це серйозний гальмуючий фактор для тих
ентузіастів-аналітиків, які ризикнули розпочати тут власну справу.

Поряд з тим є досвід надання таких послуг, обминаючи внутрішню
бухгалтерію підприємства, або, якщо бути точним, залишаючи цю роботу
його працівникам. Є безліч задач, які знаходяться поза сферою
конфіденційної інформації і які можна передоручити стороннім фахівцям.
Серйозний і підприємливий керівник завжди знайде спосіб, як з вигодою
для себе скористатись чужими знаннями і досвідом. Стереотип недовіри
швидко ламається, коли від співпраці дійсно можна отримати значно
більше, ніж втратити.

Консалтингові послуги, які ми пропонуємо, звичайно, не охоплюють усю
область консалтингу. Була свідомо обрана вужча сфера діяльності, яка, з
одного боку, більш повно відповідає нашому досвіду і знанням, а з іншого
– попит на яку уже є і у перспективі буде тільки зростати. Коротко нашу
роботу можна охарактеризувати як створення моделей бізнес-процесів і
ситуацій з метою наперед передбачити і оцінити наслідки цілеспрямованих
дій і впливів незалежних зовнішніх факторів. По суті, це сфера наукового
прогнозування по відношенню до підприємницької діяльності, тобто те, що
на Заході відоме як business forecasting або Big Game – Велика Гра.
Ведення бізнесу – це завжди гра, де діє неписане правило: “у якій мірі
хтось виграє, у тій же мірі хтось інший мусить програти”. Гроші – лише
спосіб робити ставки у грі. Шанси виграти у гравців ніколи не бувають
рівними і основне завдання консалтингу – посилити цю нерівність на
користь свого клієнта.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020