.

Цілі управлінського планування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 7199
Скачать документ

Реферат на тему:

Цілі управлінського планування

План

Поняття і місце планування в системі управління.

Типи планів в організації.

Цілі управлінського планування.

1. Поняття і місце планування в системі управління

Щоб спільні зусилля співробітників організації були успішними, вони
повинні знати, що від них очікується. Для цього необхідно:

сформулювати цілі, до яких прагне організація;

визначити шляхи досягнення встановлених цілей;

на підставі цього поставити задачі перед підрозділами організації та
конкретними виконавцями.

Все це в сукупності і характеризує в широкому розумінні сутність функції
планування. Можна дати таке визначення функції планування: планування –
це процес визначення цілей діяльності організації та прийняття рішень
щодо шляхів їх досягнення.

Зміст процесу планування полягає у пошуку відповідей на три ключових
запитання:

де організація знаходиться у даний момент (який стан, яка ситуація)?

чого організація прагне досягти (куди вона прямує)?

як організації потрапити звідти, де вона є, туди, куди вона прагне?

Планування є первісною з-поміж решти функцій управління, оскільки
прийняті в процесі її реалізації рішення визначають характер здійснення
всіх інших функцій управління.

До підфункцій планування відносяться: цілевстановлення, прогнозування,
моделювання, програмування.

Мета планування полягає у створенні системи планових документів, які
визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення тривалого
існування організації.

Схематично процес планування в організації можна представити як
послідовність таких етапів (рис. 5.1):

Встановлення цілей діяльності організації.

Розробка стратегії діяльності організації (шляхів досягнення цілей).

Надання стратегії конкретної форми (впровадження стратегії у конкретні
дії організації). Цей етап здійснюється шляхом розробки забезпечуючих
планів та бюджетів.

Рис. 5.1. Послідовність виконання основних етапів планування

2. Типи планів в організації

На практиці існує багато критеріїв класифікації планів організації.
Найчастіше з них використовують такі:

за критерієм широти охоплюваної сфери розрізняють стратегічні й
оперативні плани;

за критерієм часового горизонту плани поділяють на довгострокові й
короткострокові;

за ступенем конкретизації вирізняють завдання й орієнтири.

Стратегічні – це плани, які визначають головні цілі організації,
стратегію придбання та використання ресурсів для досягнення цих цілей.

Оперативні – це плани, у яких стратегія деталізується у розрахованих на
короткий термін рішеннях щодо того:

що конкретно треба зробити,

хто повинен це зробити,

як це має бути зроблено.

Короткострокові – це плани, які складаються на період до 1 року. Вони,
як правило не повинні змінюватися.

Довгострокові – це плани розраховані на перспективу 3-5 років. Мета цих
планів – врахування змін у зовнішньому середовищі організації та вчасне
реагування на них.

Завдання – це плани, що мають чіткі, однозначні, конкретно визначені
цілі. Їх не можна тлумачити двозначно (збільшити виробництво на 3% за
рік).

Орієнтири – це плани, що носять характер напрямку дій. Їх використання
доцільне за умов невизначеності середовища, великої ймовірності
непередбачуваних змін, які вимагають гнучкості управління. Вони
визначають курс дій, але не прив’язують управління до жорстких
конкретних цілей, тобто вони надають у певних межах свободу для маневру
(збільшити обсяги виробництва на 3-4% за рік).

На рис. 5.2 представлений вплив основних ситуаційних факторів (рівень
менеджменту, стадія “життєвого циклу” та невизначеність середовища) на
вибір типу планів.

Рис. 5.2. Вплив основних ситуаційних факторів на вибір типу планів

2. Цілі управлінського планування

Мета – це кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний
момент у майбутньому (ідеальне уявлення про майбутні рубежі фірми).

Правильно сформульовані організаційні цілі мають відповідати наступним
вимогам:

конкретність та вимірюваність;

орієнтованість у часі;

реалістичність, досяжність, не перевищення можливостей організації;

несуперечливість, узгодженість, взаємопов’язаність;

сформульованість письмово.

Цілі, сформульовані з урахуванням зазначених вимог, виступають
своєрідними нормативами, за допомогою яких менеджер може робити висновки
про ефективність своєї майбутньої практичної діяльності.

Будь-яка організація має багато різноманітних цілей, сукупність яких
утворює складну структуру. Це передбачає необхідність класифікації
цілей. Цілі організації можна класифікувати за кількома критеріями
(табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Класифікація цілей організа ції

N

b

&

F

,

?

&

F

gd© b

&

@

&

5Глобальна мета – характеризує погляд на причину існування організації з
точки зору суспільства. Глобальна мета – це уявлення про суспільне
призначення організації.

Місія організації – характеризує погляд на причину існування організації
з точки зору самої організації. Місія деталізує статус організації,
надає орієнтири для визначення її задач.

Задачі організації – це заяви організації про те, як, за допомогою чого
вона збирається виконувати свою місію. Задачі організації формулюються у
конкретних показниках діяльності і розраховані на певні строки. Вони
являють собою специфічні для даної організації шляхи реалізації місії.
Організації, як правило, встановлюють декілька задач.

Встановлення цілей є першою фазою в процесі планування. Тому
ефективність планування багато в чому залежить від якості реалізації
цієї фази.

Будь-яке управління передбачає досягнення цілей – і в цьому контексті є
цільовим. Цільовий підхід до управління знайшов вираз у декількох
концепціях: “управління за результатами”, “програмно-цільове
управління”, “стратегічне управління” тощо.

Одним з широко розповсюджених на практиці способів встановлення цілей та
оцінки діяльності керівників є так зване “управління за цілями” (MBO –
management by objectives).

У відповідності до концепції МВО загальноорганізаційні цілі можна
розділити на декілька більш дрібних цілей окремих структурних одиниць
організації, які, у свою чергу, можна трансформувати в цілі окремих груп
і підрозділів і далі розбити на цілі діяльності окремих виконавців. При
цьому цілі діяльності кожного виконавця мають сприяти досягненню цілей
його керівника. Внаслідок цього утворюється так званий каскад цілей
організації. Якщо кожний виконавець досягає поставлених цілей, тоді
своїх цілей досягає і група робітників, і структурний підрозділ
організації, і організація в цілому.

Отже, сутність концепції МВО полягає у наступному:

для кожного співробітника організації визначається мета його діяльності;

забезпечується взаємозв’язок таких цілей;

забезпечується досягнення кожним виконавцем встановленої мети;

керівник та підлеглий співпрацюють, визначаючи цілі діяльності
підлеглого.

На відміну від традиційного процесу встановлення цілей, в процесі МВО
цілі для підлеглих не встановлюються керівником одноособово (не
нав’язуються підлеглим). При цьому розуміється, що ступінь досягнення
мети буде основним критерієм оцінки та винагородження діяльності
підлеглого.

Процес МВО, іншими словами, розглядається як надання “голосу” підлеглому
в процесі встановлення цілей та чіткого визначення результатів його
діяльності за певний проміжок часу. Начальник та підлеглий спільно
вибирають цілі діяльності підлеглого та “домовляються”, як буде
вимірюватись їх досягнення.

Необхідною складовою МВО є наявність зворотного зв’язку. В ідеалі МВО
вимагає встановлення безперервного зворотного зв’язку, тобто такого,
коли працівник самостійно, без зовнішнього втручання відстежує та
коригує власні дії. Цей процес самоконтролю доповнюється періодичною
оцінкою роботи підлеглого на підставі його звітів.

Процес МВО складається з кількох взаємопов’язаних етапів, кожний з яких,
у свою чергу, включає здійснення кількох кроків (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Процес управління за цілями

Переваги МВО:

Оптимізація організаційної структури управління організацією. Завдяки
використанню МВО чітко визначається, хто за що відповідає у процесі
досягнення загальної мети організації.

Забезпечення цілеспрямованої мотивації працівників. Почуття особистої
зацікавленості працівників у результатах діяльності виникає внаслідок
особистої участі у процесі встановлення власних цілей, можливості
“вкласти” в них свої ідеї, знань сфери своєї компетенції та отримання
допомоги від начальника.

Ефективні методи контролю (винагороджується результат, а не процес
діяльності). Найкращим орієнтиром для контролю є комплекс чітко
сформульованих цілей.

Недоліки МВО:

Складність кількісного визначенння цілей діяльності певних робіт.

Імовірність витоку інформації за умов доводення цілей до кожного
підлеглого.

МВО вимагає:

встановлення короткострокових цілей;

значної бюрократії;

високої кваліфікації персоналу.

PAGE 50

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020