.

Теоритичні та організаційні основи податкового менеджменту.(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1789
Скачать документ

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ

ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПЛАН.

1. Поняття податк мен та його основні складові

2. Організація податк мен

2.1. органи управління в сфері податк мен

2.2. правове регламентування діяльності податк органів

2.3. структура ДПА та її функції

2.4. права ДПА

2.5. відповідальність платників податків

УПРАВЛІННЯ – це сукупність прийомів та методів цілеспрямованого впливу
на об’єкт зметою досягнення певного результату.

ОБ’ЄКТОМ впливу в сфері податк діяльності є відносини з приводу
розподілу вартості ВНП, а РЕЗУЛЬТАТОМ має бути з одного боку –
формування централізованого грошового фонду держави, а з іншого –
створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – сукупність прийомів та методів з приводу
розподілу ВНП = централізований фонд держави + сприятливі умови
господарювання.

Податковий мен включає такі складові :

Законодавча діяльність ;

Планування податків ;

Контроль за вірністю нарахування і своєчасністю сплати податків

та 2) – стратегічне управління; 3)- тактичне.

– В свою чергу контроль податк органів має такі складові :

а) Облік платників податків ;

б) Контроль за своєчасністю перерахуквання податків в належних сумах ;

в) Проведення камеральних , документальних та тематичних перевірок
дотримання податк законодавства.

2.1.

Органамми управління є :

ВР, Апарат Президента – загальне керівництво; ВР – розгляд і
затвердження податк законодавства; розгляд і затвердження бюджету ( де
складова – податки); розгляд і затвердження звітів про діяльність податк
органів; виконання бюджету. Апарат Президента – видання указів з питань
оподаткування.

Державна Податкова Служба( далі – ДПС)

Фін органи( мінфін, фін управління , відділи) – планування податківЮ
звіти про виконання доходної частини бюджету.

Державтоінспекції – контроль за сплатою податку з власників тр-них
засобів;

Митні органи – контроль за вірністю обчислення і своєчасністю
перерахування мита

Нотаріат( держ мито), казначейство( касове виконання бюджету),
КМ,Держадміністрації, ЖЕКи( податок на собак) і т.д.

2.2.

Правове регламентування складає основу податк діяльності. Основними
правовими документами , якими керуються податк органи в цій роботі є :

Закони України;

Укази Президента;

Інструкції ДПА;

Роз’яснювальні листи ДПА.

Закони є відправною точкою , але недостатньою для організації діяльності
податк органів. Вони тільки визначають основні принципи + основні
елементи системи оподаткування , тобто – платники, ставки , пільги,
ою’єкти і т.д., але потрібні більш докладні документи – Інструкції.

Окрім інструкцій використовуться також роз’яснювальні листи, але їх
існування свідчить про низький рівень підготвки законів та інтрукцій.

2.3.

Податкова служба в У. Створена у 1990 році( закон), вона включала три
рівні : 1) ДПІ;2) Податк інспекції в областях, +київ+севастополь;3) ДПІ
міст/районів/районів міст.

1996 рік – Указ Президента – на базі ДПІ створені ДПА( теж три рівні).

1998 рік – на базі низових ДПа створені ДПІ.

Давданнями органі ДПС є :

Здійснення контролю за дотримання податьк законодавства;

Внесення пропозицій щодо вдосконалення податк законодавства;

Прийняття у відповідних випадках нормативно-правових актів і методичних
рекомендацій з питань оподаткування .

Формування та ведення державного Реєстру фіз осіб – платників податків +
Єдиного банку даних про платників податків – юр осіб.

Запобігання злочинам та іншим правопорушщенням , віднесеним Законом до
компетенції податк міліції.

Структура і завдання ДПІ міст/районів/районів міст :

Управління непрямих податків ;

Управління організації документальних перевірок юр осіб

Управління оподаткування фіз осіб

Управління прямих податків

Управління роботи з платниками податків

Функції ДПІ низової ланки :

забезпечення обліку платників податків ;

контроль за своєчасністю подання податк документів

здійснення контролю за валютними операціями

контроль за дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами
з використанням ЕККА

облік векселів на сплату податків

забезпечення використання та своєчасне стягнення фін санкцій

аналіз причин та оцінка даних про факти порушень податк законодавства

перевірка фактів приховвання і заниження сум податків

передання відповідним правоохоронним органам матеріалів по кримінальних
порушеннях

проведення роботи , пов’язаної з виявленням, обліком та оцінкою
безгосподарного майна та майна, що перейшло у власність держави

розгляд звернень та скарг громадян з питань оподаткування

подання відповідним фін органам і Держказначейству звітів про
надходження податків ті інших платежів

здійснення контролю за наявністю марок акцизу на алкогольні та тютюнові
вироби

роз’яснення порядку використання податк законодавства.

Пп. 2.4.,2.5. – отксерить. Основа лекции – Закон “Про ДПС”. Представить
потом лекцию в виде схемы.

ТЕМА 2. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.

ПЛАН.

Облік платників податків – юр. Осіб

Облік платників податків – фіз осіб

(

Облік платників ведеться відділом оліку і обробки даних , окремо фіз та
юр осіб.

З метою облік юр осіб створюється єдиний банк даних про платників
податків юр осіб.

В нього заносяться всі підприємства , що знаходяться на тер. Району чи
міста + їх філії, відділення та інші структурні підрозділи незалежно від
місця знаходження + облік філій та відділень ведеться по місцю їх
знаходження.

?

?

?

???

????м підприємств різних форм власності. В кожній виділяються галузі
н/г. По кожному підприємству вказується як ведуться розрахунки з
бюджетом( централізовано головним підприємством або децентралізовано).

В єдиному банку даних по кожному платнику вказуються такі реквізити :

повна назва підприємства, його філій та відділень;

адреси та номери телефонів ;

форма власності;

підпорядкування

дата реєстрації

види податків, які сплачує підприємство;

вимди пільг, які воно використовує ;

№р/р, дата його відкриття;

дата отримання заяви про взяття на облік;

найменування бюджетів, до яких сплачує податки.

Для реєстрації в податк органах підприємства зобо’язані подати в ДПІ
за місцем знаходження документи за встановленим передіком ( заява, копія
Статуту, свідоцтво про реєстрацію, виписку з банку про відкриття р/р і
т.д.)

Податк органи перевіряють вказані в заяві дані і за відсутності
зауважень протягом 10 днів реєструють підприємство і заносять його до
єдиного банку даних.

У подальшому підприємство має подавати в ДПІ відомості про зміни у їхній
діяльності, пов’язані з джаними, наведеними в заяві.

Інформація про зміни подається в 10-денний строк.При зміні
місцезнаходження підприємства за його новою адресою пердаються:
заява+справа підприємства з додатком-копією особового рахунку, або
довідки про стан розрахунків з бюджетом.

Податк органи проводять відповідну роботу з метою встановлення повноти
обліку платників податків. Для цього вони використовують відповідні дані
ві тих організацій , діяльність яких пов’язана з відкриттям нового
підприємства( банки – про відкриття/зміну/закриття р/р; від підприємств
зв’язку – про підприємства, яким встановлені телефони; від організацій
архітектури – про дозволи на нове будівництво, здані в експлуатацію
об’єкти; в страх органів – про нові договори страхування ).

Окремо в податк органах ведеться реєстр платників ПДВ.Зареєструватись
тут обов’язково потрібно для тих платників, в яких об’єм оподаткованих
опперацій за останні 12 місяців перевищів 600 н.м.д.г.( за законом) або
1200 ( за Указом).

Заява про реєстрацію юр особи як платника ПДВ подається в ДПІ не
пізніше 20ти календарних днів після закінчення місяця . в якому було
досягнено зазначений обсяг оподаткованих операцій.

Якщо особа не зареєструвалая , то – фін санкції:

Якщо особа не не здійснила оподаткованих операцій після закінчення
граничного строку для реєстрації – 20 н.м.д.г.;

В разі здійснення таких операцій – штраф на суму ПДВ, на рахованого на
загальну суму продажу, але не меньше ніж 20 н.м.д.г.

Також окремо ведеться реєстр постійних представництв нерезидентів як
платників податків на прибуток. Реєстрація – протягом 10 днів.

(

До 1996 року реєстрації в ДПА підлягали тільки громадяни-підприємці
без права юр особи.Для обліку цих платників і стану їх розрахунків з
бюджетом велась Книга.

Крім цього велась алфавітна книга, яка була обліковим реєсмтром
громадян, що отримують доходи не лише за місцем основної роботи ( на
підставі довідок підприємств та фіз осіб-підприємців про виплачені
доходи/прибутковий податок).Ьаким чином, облік охоплював лише специфічні
катогорії платників

З 31.01.1996 – Держ Реєстр фіз осіб-платників податків = облік всіх
громадян.Створення держ реєстру забезпечує:

Повний облік фіз осіб – платників податків;

Організацію автомат обробки інфо про сплату податків фіз особами

Взаємодію податк органів з метою забезпечення контролю за вірністю /
своєчасністю сплатим поадтків фіз особами

Організацію довідкової інформації для взаємодії податк та інших держ
органів.

Держ реєстр створюється вищою ланкою ДПС і складається з інфо фонду , що
міститься у базах даних податк органів всіх рівнів. До інфо фонду – такі
дані:

індивід ідентифікац номери

заг. відомості про фіз осіб – платників

інфо про сплату податків

Джерелами формування інфо фонду є :

дані ДПІнспекцій

інфо підприємств

інфо виконкомів місцевих Раднардепів, уповноважених проводити державну
реєстрацію фіз осіб, як суб’єктів підприємницької діяльності

відомості відділів МВС про громадян, що прибули на проживання в даний
район

відомості загсів

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ :

якщо у фіз особи є осн місце роботи , то він повинен заповнити облікову
картку за осн місцем роботи , яка передається бухгалтерією до податк
органів

якщо громадянин – підприємець, або не має осн. Місця роботи але отримує
доходи, він повинен самостійно з’явитися в ДПІ, заповнити облікову
картку для отримання ідентифікаційного номера.

Створення держ реєстру зумовлює такі функції податк органів :

забезпечення підприємств і т.д. , які використовують найманих
робітників, інструктивними матеріалами про порядок і умови передачі в
податк органи інфо+ бланками ( облікова картка, відомості до держ
реєстру фіз осіб)

перевіряти документи, що надійшили від підприємств з точки зору вірності
і повноти заповнення.При порушеннях – на доопрацювання. Фактичні
надходження та повернення відмічаються в спеціальному журналі

виконувати комп’ютерну обробку інформації

надсилати після присвоєння ідентифікаційних номерів повідомлення фіз
особі про необхідність з’явитися в ДПІ для отримання

видавати довідку з Ідент. Номером з обов’язковою реєстрацією факту
видачі в спеціальному журналі

після реєстрації облікові картки громадян передаються в архів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020