Реферат на тему:

Сутність і завдання транспортної логістики

Ключова роль транспортування у логістиці пояснюється не тільки великою
питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних
витрат, але і тим, що без транспортування неможливе саме існування
матеріального потоку.

Транспортування можна визначити як ключову комплексну активність,
пов’язану з переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного
виробництва або готової продукції певним транспортним засобом у
логістичному ланцюзі, і яка складається, у свою чергу, з комплексних та
елементарних активностей, включаючи експедирування, вантажопереробку,
упакування, передачу прав власності на вантаж, страхування і т.п.

Роль транспортування настільки велика, що коло питань, які стосуються
цієї ключової комплексної логістичної активності, виділене у предмет
вивчення спеціальної дисципліни-транспортної логістики.

Транспорт у системі логістики відіграє двояку роль:

— по-перше, він присутній як складова частина або компонент у основних
функціональних областях логістики (закупівельний, виробничій,
розподільчій);

— по-друге, транспорт є однією із галузей економіки, у якій також
розвивається підприємницька діяльність: транспорт пропонує на ринку
товарів і послуг свою продукцію-транспортні послуги, за які отримує
доходи і має прибуток.

Будучи галуззю матеріального виробництва, транспорт має свою продукцію —
це сам процес переміщення, яка характеризується рядом істотних
відмінностей:

— відсутність речової форми, але в той же час матеріальність за своїм
характером, тому що в процесі переміщення затрачаються матеріальні
засоби: відбувається зношення рухомого складу і засобів обслуговування,
використовується праця робітників транспортної сфери і т.д.;

— неможливість зберігання і нагромадження, тому транспорт може мати
тільки деякий резерв своєї пропускної та провідної здатності для
задоволення потреб у транспортних послугах;

— втілення в додаткових транспортних витратах, які зв’язані з
переміщенням матеріального потоку, тому транспорт необхідно
використовувати так, щоб транспортні витрати були найменшими за інших
рівних умов;

— прив’язаність до певного місця, району, регіону (наприклад, до місця,
де розташовані шляхи сполучення і є відповідні транспортні
підприємства).

Вказані особливості накладають свій відбиток на устрій і функціонування
системи транспортної логістики.

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту:

1. Транспорт загального користування — галузь народного господарства,
яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення
у перевезеннях вантажів та пасажирів. Його часто називають
магістральним. Поняття транспорту загального користування охоплює
залізничний транспорт, водний транспорт (морський і річковий),
автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний.

2. Транспорт загального не загального користування —
внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів,
що належать нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою
частиною яких-небудь виробничих систем і повинен бути органічно в них
вписаний. Відповідно, організація його роботи є одним із завдань
організації логістики на підприємстві в цілому і здійснюється разом із
вирішенням завдань виробництва, закупівель і розподілу. Так, організація
переміщення вантажів транспортом не загального користування є предметом
вивчення внутрішньовиробничої логістики. Вибір каналів товароруху
вирішується в рамках розподільчої логістики.

Транспортна логістика вирішує комплекс завдань, пов’язаних з
організацією переміщення вантажів транспортом загального користування.
Основними з цих завдань є:

— вибір виду транспортного засобу;

— вибір типу транспортного засобу;

— оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень;

— визначення раціональних маршрутів доставки;

— забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;

— координація транспортного і виробничого процесу.

Роль транспорту істотно змінюється з розвитком логістичних систем. У
сучасних умовах дисципліна транспортного обслуговування визначається не
інтересами окремого відправника (одержувача), а оптимальним
співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному циклі виробництва і
споживання.

Існують такі ознаки класифікації транспортної складової логістичних
систем:

За видом доставки:

-пряма;

-з переробкою на транспортних терміналах;

-з переробкою і зберіганням у розподільчих центрах.

За видом обслуговування:

— зі складу постачальника або розподільчого центру на склад споживача
або розподільчий центр;

— зі складу постачальника або розподільчого центру безпосереднього
споживачу;

— з виробництва постачальника у виробництво споживача без складського
зберігання та переробки.

За видами транспортного сполучення:

-пряме;

-змішане.

Принципово важливо, що транспорт як елемент інфраструктури все частіше
бере на себе нетранспортні функції, звільняючи споживача від збутових і
розподільчих операцій. Таким чином, транспорт перестає бути відособленою
галуззю економіки, яка продає послуги з переміщення вантажів. Він
виступає як виробник широкого кола послуг, готовий здійснити комплексне
обслуговування.

Похожие записи