.

Система менеджменту спортивно-оздоровчого клубу «Балу» (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1551
Скачать документ

Реферат на тему:

Система менеджменту спортивно-оздоровчого клубу «Балу»

Менеджмент як вид професійної діяльності в сфері фізичної культури та
спорту розвивається і функціонує по загальних закономірностях і
принципам, правилам і методам, які властиві теорії й практиці керування.
Принципові положення функціонування системи менеджменту полягають в
наступному:

1) цільова спрямованість на перспективний ріст і подальший розвиток;

2) постійний аналіз економічної та соціальної ситуації на макро- і
мікрорівнях, виявлення проблем і можливих шляхів і способів їхнього
вирішення;

3) науково-обґрунтована кадрова політика (планування, розміщення,
контроль персоналу на робочих місцях);

4) адекватна фінансова політика (визначення очікуваного рівня
прибутковості).

Реалізація даних принципів у спортивно-оздоровчому клубі «Балу»
проявляється в наступному:

– укомплектованість спортивної фірми достатнім числом
висококваліфікованих працівників, адже процвітання, успіхи, перспективи
й подальша ділова доля прямо залежать від якості наданих послуг, від
їхньої привабливості для клієнтів;

– налагоджена, що має невелике число рівнів керування, структура системи
менеджменту, яка дозволяє безпомилково й оперативно вирішувати
педагогічні і оздоровчі, фінансово-економічні та господарські завдання
при здійсненні цільової діяльності, що дає можливість керівникові й
провідним спеціалістам переважно займатися основними виробничими, а не
допоміжними рутинними справами;

– наявність програми фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності,
учбово-тренувальні заняття зорієнтовані на широке коло відвідувачів;

– можливість швидкої реакції на зміни зовнішнього середовища – 
споживчого попиту, поява престижних і популярних видів занять,
устаткування, екіпірування, методик;

– можливості для швидкої реорганізації, які багато в чому закладені в
професійному потенціалі висококваліфікованих фахівців, які досить
інформовані й ініціативні, зацікавлені в процвітанні клубу (вироблення
корпоративної культури);

– висока продуктивність та низькі витрати – ці вимоги властиві
будь-якому спортивно-оздоровчому клубу, а здійснення їх можливо при
виконанні вищевказаних умов;

– висока якість наданих послуг, оскільки вони освоюються безпосередньо в
процесі спілкування зі споживачами, що виключає посилання на які-небудь
незалежні від працівників перешкоди.

Функції керування спортивно-оздоровчою діяльністю являють собою
невід’ємний елемент системи керування та розглядаються в цій системі як
відносно відособлені напрямки управлінської діяльності, що дозволяють
суб’єктові керування здійснювати вплив на об’єкт керування.

Традиційно у вітчизняній теорії й практиці до основних або загальних
функцій керування будь-якого фітнес-підприємства, у тому числі й
спортивно-оздоровчого комплексу «Балу», відносять: прогнозування й
планування, організацію, регулювання, облік і контроль. Розглянемо
названі функції керування більш докладно.

Прогнозування в самому загальному виді можна визначити як спосіб
попереднього відображення дійсності, заснований на пізнанні
закономірностей розвитку спортивно-оздоровчої діяльності в цілому. Більш
конкретно прогнозування визначають як процес розробки комплексних
соціально-психологічних прогнозів розвитку сфери послуг в цілому й
рекреаційних зокрема. Отриманий прогноз є відправною точкою для
створення системи маркетингу.

Результатом процесу планування виступають конкретні плани,  тобто
комплекси взаємозалежних, цілеспрямованих завдань, що визначають
порядок, строки, послідовність, відповідальність за здійснення програм
або окремих заходів.

f

?\

o

gdtho?

По змісту плани спортивно-оздоровчої діяльності можуть підрозділятися
на: календарний план-прогноз попиту на послуги, загальний план роботи
спортивно-оздоровчого комплексу, план проведення маркетингових заходів,
план-конспект проведення окремих занять, бізнес-план інноваційних
заходів тощо.

Організація як функція керування в діяльності спортивно-оздоровчого
комплексу «Балу» (з урахуванням системного підходу в керуванні) являє
собою дії, спрямовані на впорядкування сукупності елементів, приведення
їх у певний порядок, установлення між ними певних управлінських
відносин, тобто формування керуючої та керованої підсистем.

Створення або якісне вдосконалювання організації спортивно-оздоровчої
діяльності – процес тривалий і динамічний, що складається, як правило, з
декількох етапів.

1. Розробка принципової теоретичної моделі організаційної структури.

2. Узгодження розробленої моделі організаційної структури з ресурсним
забезпеченням, у першу чергу, фінансовим, матеріально-технічним і
кадровим.

3. Впровадження розробленої моделі в практику функціонування
спортивно-оздоровчого комплексу «Балу», а також оцінка економічного
ефекту від впровадження.

Діяльність будь-якого спортивно-оздоровчого підприємства певним чином 
регламентована, тобто встановлені границі та діапазон його функцій,
прав, обов’язків і повноважень як організаційної структури в цілому, так
і окремих її підрозділів. Основою регламентування є різні
нормативно-правові документи, інструкції й розпорядження як
внутрішнього, так і зовнішнього користування.

Спортивно-оздоровчий комплекс «Балу» являє собою динамічно  розвинуту
систему,  тому його діяльність вимагає не тільки регламентування, а й
регулювання, коригування різних параметрів діяльності для досягнення
мети свого функціонування. Регулювання як функція керування діяльністю
спортивно-оздоровчого комплексу полягає в проведенні корекції
регламентних параметрів діяльності організації таким чином, щоб
максимально наблизити вимоги регламентування до умов діяльності, з
огляду на ресурси, можливості й обмеження. Іншими словами можна сказати,
що завдання регулювання полягає в тім, щоб зберегти, підтримати й
удосконалити стан упорядкованості, організації керованої й керуючої
підсистем, а також управлінських відносин між ними.

Зараз у діяльності спортивно-оздоровчого комплексу «Балу» розрізняються
наступні основні види регулювання: організаційне, правове,
адміністративне, економічне, соціально-психологічне. Прикладом
адміністративного регулювання є Правила внутрішнього трудового
розпорядку на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку.
Економічне регулювання, у свою чергу, здійснюється за рахунок
застосування різних форм оплати праці по нормативах за кількість
відпрацьованих годин тренерської роботи, або по чисельності клієнтів,
які користуються конкретною послугою.

Облік і контроль є завершальними функціями управлінського циклу й
забезпечують зворотний зв’язок між суб’єктом і об’єктом керування, між
керуючою та керованою підсистемами.

Узагальнюючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що менеджмент
спортивно-оздоровчого комплексу «Балу» відрізняється від класичного
уявлення тільки особливостями, що накладають сферою послуг і соціальною
спрямованістю спортивно-оздоровчої діяльності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020