.

Підвищення технічного рівня виробництва (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2806
Скачать документ

Реферат на тему:

Підвищення технічного рівня виробництва

Економія затрат праці завдяки впровадженню нової техніки і технології
визначається шляхом порівняння чисельності працівників, необхідних для
виробництва обсягу продукції, до і після технічного вдосконалення
виробництва.

Економія робочої сили за рахунок впровадження нового і модернізації
діючого обладнання розраховується за формулою (28), а також за формулою

ваного обладнання; FK — календарна кількість місяців у плановому
періоді.

Якщо відомий відсоток зменшення потреб у робочій силі за рахунок
підвищення продуктивності нового або модернізованого обладнання, для
розрахунку економії робочої сили використовується формула

де ЧПроз — розрахункова чисельність працюючих, необхідна для виробництва
планового обсягу продукції виходячи з виробітку базисного періоду; роб —
питома вага працівників, зайнятих обслуговуванням обладнання, %
загальної чисельності ПВП.

Аналогічно розраховується вплив інших факторів підвищення технічного
рівня виробництва. При розрахунку впливу на підвищення продуктивності
праці зміни конструкції виробів, якості сировини, застосування нових
видів матеріалів і палива слід враховувати, що ці фактори можуть як
зменшувати, так і збільшувати затрати праці. Економія робочого часу в
результаті дії вказаних факторів може визначатися шляхом порівняння
технологічної трудомісткості до і після впровадження відповідного
заходу.

Заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці за рахунок
удосконалення управління, покращання організації виробництва і праці, з
точки зору їх впливу на продуктивність праці, можна поділити на кілька
напрямків. До першого напрямку належать заходи, які знаходять кількісний
вираз у загальних результатах, отриманих за рахунок підвищення
технічного рівня виробництва, і служать умовою для ефективного
використання техніки, комплексної механізації і автоматизації
виробництва. До другого напрямку належать заходи, що забезпечують
підвищення продуктивності праці, як правило, поза зв’язком з підвищенням
технічного рівня виробництва.

Заходи щодо вдосконалення управління виробництвом, до яких належать
укрупнення цехів, ділянок, покращання структури управління і т. ін.,
знаходять відображення у зміні штатних розписів підрозділів і
підприємства загалом.

Відносна економія затрат живої праці в результаті спеціалізації
виробництва і розширення обсягу кооперованих поставок визначається з
урахуванням збільшення питомої ваги покупних виробів і напівфабрикатів в
обсязі продукції за формулою

де Укб і УХЩ, — питома вага кооперованих поставок відповідно в базисному
та плановому періодах, %; V^ — обсяг виробництва у планованому періоді,
гр. од.; Вб — виробіток на одного працівника в базисному періоді, гр.
од.

Оскільки часткове V^/Bf, характеризує розрахункову чисель-

V ність ПВП, ЧІ =—?2- , розрахунок економії затрат живої праці

вб можна виконати за формулою

Відносна економія чисельності працівників досягається, якщо ^кпл > ^кб·
При Укпл < Укб виникає додаткова потреба в працівниках у розрахунку на заданий обсяг виробництва або необхідність розробки заходів, що забезпечать відповідне підвищення продуктивності праці.Економія чисельності працюючих за рахунок скорочення витрат робочого часу визначається за формулоюде рор — питома вага основних працівників у чисельності ПВП; ?6, ?^ — витрати робочого часу основних працівників відповідно у базисному і плановому періодах, %.Відносна економія затрат живої праці за рахунок скорочення невиходів (ЕТж) визначається за формулою (29) або таким чином:де Рр — питома вага працівників у загальній чисельності ПВП; F6 і ^дд — кількість робочих днів, що припадає на одного працівника відповідно у базисному і плановому періодах.Зменшення чисельності працівників в результаті скорочення втрат від браку можна визначити за формулоюде Бб і БПЛ — втрати від браку у відсотках до собівартості продукції відповідно у базисному і плановому періодах; ЧП6°Р — чисельність основних працівників у базисному періоді.При розрахунку відносної економії робочої сили за рахунок ліквідації нераціональних витрат праці, викликаних відхиленнями від встановленої технології, умовно приймається, що доплати по заробітній платі дорівнюють втратам робочого часу. Відносну економію робочої сили за рахунок скорочення таких затрат праці можна визначити за формулоюде N6 і А/щ, — доплати працівникам-відрядникам за відхилення від запроектованих технологічних процесів у загальному фонді заробітної плати працівників відповідно у базисному і плановому періодах, %.Відносна економія робочої сили за рахунок зниження чисельності працівників, які не виконують норми виробітку, може бути розрахована за формулоюВплив збільшення обсягу виробництва визначається з урахуванням того, що чисельність деяких категорій ПВП зростає меншою мірою, ніж обсяг виробництва.Відносна економія чисельності основних працівників по підприємству у зв'язку зі змінами структури асортименту продукції може бути визначена за формулоюде Еор — відносна економія чисельності основних працівників; t6 і Fпл — питома трудомісткість 1000 грн продукції відповідно у базисному і плановому періодах, нормо-год; V^ — обсяг продукції в плановому році, грн; Кв н — коефіцієнт виконання норм виробітку в плановому році; F'^— фонд корисного часу роботи одного працівника у плановому році.Плановане збільшення чисельності працюючих (у відсотках), крім основних працівників, визначається як результат розрахунку зміни чисельності за окремими категоріями ПВП на підставі аналізу виробничої програми базисного і планового періодів, а також розробки заходів з удосконалення організації виробництва і управління передусім у допоміжних цехах і на ділянках виробництва.Вплив зміни питомої ваги різних видів продукції різної трудомісткості в загальному випуску визначається співставленням питомої трудомісткості продукції планового і звітного періодів в нормах базисного періоду.Список використаної та рекомендованої літератури1. Жучков Ю. Успех фирмы зависит от ее кадров // Человек и труд. — 1996. - № 12. - С. 77-79.2. Калина А. В., Пашута М. Т. Прогнозування та макроекономічне планування. - К.: МАУП, 2000.3. Шекшня С. В. Планирование персонала на прием на работу. — М.: ЗАО «Бизнес-школа "Интел-Синтез"», 1997. — 80 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019