.

Оцінювання ефективності інвестицій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1319
Скачать документ

Реферат на тему:

Оцінювання ефективності інвестицій

Оцінювання зміни вартості грошей у часі. Показники ефективності
інвестицій

Оцінювання зміни вартості грошей у часі

Планування інвестицій, визначення їх доцільності, прибутковості завжди є
прогнозуванням майбутніх доходів і витрат, тобто грошових потоків. Чи
однакову грошову цінність мають дохід, скажімо, 10 тис. грн, який буде
одержано цього року, і такий самий дохід через три роки?

Якщо маємо 10 тис. грн зараз, то через рік за умови, що зберігатимемо їх
у банку під 5 % річних, вони вже дорівнюватимуть 10,5 тис. грн, ще через
рік — 11 тис. грн і т. д. А щоб мати через рік 10 тис. грн, сьогодні
треба покласти в банк (мати в наявності) 9,5 тис. грн. Отже, у
розрахунках, оцінках, порівняннях обсягів коштів, що розділені між собою
часом, треба враховувати зміну їх вартості.

У загальному вигляді таке збільшення вартості грошей (Ft) визначається
за формулою

F = P(\ + rJ, (12.1)

де ? — вартість грошей відповідно майбутня і теперішня; (1 + г)( —
коефіцієнт компаундування; г — банківська річна ставка; t — порядковий
номер року (починаючи з наступного за поточним), якому відповідає
значення Р.

Такий перехід від оцінювання вартості грошей теперішньої до їх
майбутньої вартості називається компаундуванням.

Зворотний процес отримання сьогоднішнього еквівалента вартості коштів,
що мають бути в майбутньому, називається дисконтуванням. Загальна
формула приведення обсягу коштів майбутнього

періоду (Ft) до еквівалентного обсягу поточного року (Р) має такий
вигляд:

де г — ставка дисконту;

– коефіцієнт дисконтування.

Якщо рівень г прогнозується змінним для різних років, то формула
приведення обсягу грошових надходжень у році t до поточного року матиме
вигляд

Приклад 1. Яким коштам сьогодні еквівалентна сума 100 тис. грн, що її
одержать через три роки (річний процент — 5 %)? За формулою (12.2)
дисконтування

Приклад 2. Які кошти треба мати сьогодні, щоб через п’ять років
повернути борг у сумі 500 тис. грн (банківський депозитний процент у
перші два роки — 3,5 %, у наступні три роки — 5 %).

Треба привести вартість майбутніх коштів (F) до поточного періоду (Р):

Приклад 3. Організація міні-пекарні вартістю 40 тис. грн. має за
прогнозованими розрахунками приносити упродовж п’яти років щорічний
чистий прибуток у сумі 12 тис. грн. Чи доцільний цей проект?

Необхідно порівняти загальний прибуток за п’ять років і обсяг витрат 40
тис. грн. Визначимо сумарну за п’ять років вартість очікуваного прибутку
(у тис. грн.), привівши кошти кожного року до умов того часу, коли ми
маємо витратити 40 тис. грн інвестицій (ставку дисконту візьмемо 10 %):

разом за п’ять років — 45,45 тис. грн.

Ця сума приведена до умов поточного року й може порівнюватися з обсягом
інвестицій 40 тис. грн. Чистий приведений прибуток перевищує
інвестиційні витрати на 5,5 тис. грн. Проект можна вважати доцільним.

Використання механізму дисконтування майбутніх грошових надходжень
практично є методом порівняння доходу від проекту й доходу від вкладання
тих самих грошей у банк під щорічний процент. У наведеному прикладі
організація міні-пекарні є прибутковішим варіантом, аніж вкладання
грошей у банк. Але це не означає, що проект буде прийнятий інвестором.
Його прибутковість слід перевірити за допомогою інших показників і
порівняти з іншими проектами, які можуть бути в інвестора.

Показники ефективності інвестицій

Основним принципом оцінювання ефективності є порівняння обсягів доходів
та витрат, що їх забезпечили. Обґрунтовуючи економічну ефективність
інвестиційних проектів, застосовують комплекс показників, що
відображають різні аспекти вже зазначеного принципу і дають змогу
оцінити доцільність інвестицій системніше.

Для переходу до викладення порядку розрахунку показників наведемо їх
умовні позначення:

? — обсяг грошових надходжень від економічної діяльності об’єкта
інвестицій після введення його в експлуатацію;

Bl— обсяг інвестицій, що потрібні для введення об’єкта в експлуатацію
(витрати інвестиційні);

Ве — обсяг поточних витрат діючого об’єкта, необхідних для виробництва
товарів чи послуг, що виробляє створений об’єкт (витрати
експлуатаційні);

At— величина нарахованої за рік амортизації основних фондів, створених
за рахунок інвестицій;

?— кількість років життя проекту (експлуатація об’єкта та отримання
доходів від інвестицій);

t — індекс (порядковий номер) кожного року експлуатації об’єкта,

t=\,2,…,T.

1. Чиста приведена вартість проекту (NPV) розраховується як сума
щорічних обсягів доходів без витрат, приведених до умов поточного року:

Для прийняття проекту ЖРКмає перевищувати нуль.

2. Термін окупності проекту (Tk) визначає кількість років, за які
загальний приведений прибуток дорівнюватиме обсягу інвестицій. Він
дорівнює такому t (Tk = t), при якому

Термін окупності має бути менший за загальний термін життя проекту: Tk< Т. Тут Tk — кількість років, потрібних для того, щоб обсяг прибутку від інвестицій зрівнявся з обсягом В1 (термін окупності); г — річна ставка дисконту, яка має використовуватися для приведення грошових надходжень майбутніх періодів до умов поточного року; К— коефіцієнт приведення,3. Коефіцієнт співвідношення доходів та витрат (9t) розраховується як дріб, де в чисельнику має бути сума приведених вартостей доходів від інвестицій за всі роки, а у знаменнику — сума приведених витрат:Цей показник має перевищувати одиницю.4. Коефіцієнт прибутковості проекту (§·) розраховується як співвідношення чистої приведеної вартості доходів за період життя проекту та обсягу капіталовкладень:Приймаються проекти, для яких коефіцієнт прибутковості як мінімум перевищує одиницю.5. Внутрішня норма прибутковості проекту (R) визначається як рівень ставки дисконтування (г), при якому чиста приведена вартість проекту (за період його життя) дорівнює нулю, тобтоВнутрішня норма прибутковості є межею, нижче за яку проект дає негативну загальну прибутковість. Розраховане для проекту значення R має порівнюватися з її нормативним рівнем Rn для проектів такого типу. Якщо R > Rn, проект може бути прийнятий, якщо R < Rn, проект відхиляється.Значення R розраховується методом добору та перевірки послідовних значень r (r> Rn) з використанням комп’ютерних програм або графічно
методом побудови функції залежності між NPV ?? r (рис. 12.1).

Для кожного проекту залежно від критеріїв, якими керуються
заінтересоване в ньому підприємство та його експерти, рівень Rn може
бути різним залежно від макроекономічної ситуації у країні, рівня
ризиків у країні, галузі, проекту, середньої рентабельності діяльності
підприємства-інвестора, вартості його капіталу, співвідношення
позиченого та власного капіталу та з інших причин.

Рис. 12.1. Залежність між NVP та г

6. Фондовіддача проекту (/) розраховується як відношення середньорічного
прибутку за весь період життя проекту до середньорічної залишкової
вартості інвестицій за той самий період з урахуванням їх щорічного
зношення:

Цей показник визначає рівень середньої віддачі (отримання прибутку) від
кожної грошової одиниці використаних інвестицій.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М. А. Блюх, В. 3. Бурчевський; За
ред. М. Г. Чумаченка. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001. — 540 с.

2. Примастко Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти.
— 263 с.

3. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство: Підруч. / За наук, ред.
В. Г. Федоренка. — К.: МАУП, 2000. — 408 с.

4. Інвестиційні процеси в промисловості України: Монографія / В. Г.
Федоренко, О. Ф. Іткін, Д. В. Степанов та ін.: За наук. ред. В. Г.
Федоренка. — К.: Наук, світ, 2001. — 447 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019