.

Мотивація на підприємстві і в колективі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6880
Скачать документ

Реферат на тему:

Мотивація на підприємстві і в колективі

На будь-якому підприємстві та у підприємництві в цілому успіх
значною мірою залежить від складу кадрів, їхніх мотиваційних стимулів.
Адже кадри вирішують все. Межа між нарощуванням виробничих потужностей і
банкрутством, покращенням і погіршенням, прогресом і застоєм, багатством
і бідністю визначається саме людськими ресурсами та мотивацією,
удосконалення яких – головний фактор вирішення соціальних, економічних,
правових, організаційних проблем. І в кінцевому результаті виграє той, у
кого більш дійова мотиваційна система.

Мотивація підприємства – спонукання людини до проводження
підприємницької діяльності.

Основні мотиви підприємницької діяльності:

Матеріальна зацікавленість і бажання швидко розбагатіти, можливість
одержувати пільги, надбавки, премії.

Прагнення до приватної власності, потреба панування, влади, впливу на
інших, бажання бути завжди першим, конкурувати.

Можливівсть сформувати команду однодумців (засновників) для створення
підприємсьва та ведення бізнесу, працювати у згуртованому колективі.

Свобода у прийнятті управлінських рішень, самостійність дій.

Реально можливість отримати достойну посаду, перспективи професійної
карєри, престижу, підвищення свого статусу у ділових колах та
суспільстві.

Задоволеність характером та змістом роботи, умовами праці, можливістю
здійснення творчої діяльності.

Незадоволеність роботою яка була раніше (низька з/п, не сприятливий
мікроклімат у колективі, незадоволеність свої службовим становищем).

Потреба у спілкуванні з людьми, повазі, самовираженні.

Прагнення розповсюдити власний стиль життя, свої інтереси та погляди на
бізнес.

Мотиваціє є складовою льдських стосунків, способом їхньої
взаємодії. Ступень цих стосунків у бізнесі залежить від якісних
характеристик кадрів, культури і філософії підприємства, стилю
управління, характеру організації господарської діяльності, системи
стимулювання та умов праці.

Практика свідчить про те, як важливо підтримувати хороші людські
стосунки, обстановку довіри і відкритості. Доброзичливе спілкування з
підлеглими приносить фірмі реальні результати. Коли вони працюють більш
продуктивно. Отже, у людських стосунках потрібно поєднувати у єдину
систему три складові: керівництво з боку підприємця і менеджерів,
спілкування та мотивацію праці.

Підприємницьке керівництво – це спроможність спонукати людей до
дії. Тип керівництва визначається вимогами поточного моменту, потребами,
особистими якостями лідера, етичними нормами.

Завдання керівника-підприємця – не навязувати власні мотиви,
ідеї, а переконувати партнерів по бізнесу, підлеглих у користі обраного
виду господарської діяльності, його перспективі, можливості отримання
зиску. Підприємець, що запалює всіх своїм ентузіезмом, напружено
працюючи сам, досягне більшого успіху, ніж той, хто лише демонструє
напоказ свою владу і використовує жорсткі засоби впливу, контролю, щоб
примусити колектив працювати. Підприємці повинні вчитися розрізняти
владу, тобто спроможність примусити будь-кого зробити щось, та
керівництво, тобто здатність спонукати інших. Справжній лідер – той хто
допомагає людям виявити їхній справжній потенціал. Він як правило швидше
забезпечить підвищення продуктивності праці та продуктивності фірми.

Другою складовою сприятливого мікроклімату в підприємництві є
спілкування як обмін інформацією між працівниками. Під час розмов,
обговорень ділових справ, одночасно будуються особисті звязки та схеми
взаємодії з працівниками різних організацій, які мають авторитет суред
бізнесових кіл. Ефективне ділове спілкування, ввічливість, взаємоповага,
відкритість, бажання йти назустріч має бути, з одного боку, між
підприємцем та його персоналом, а з іншого – між керівництвом та
представниками підприємницьких структур, державних, владних структур,
громадських організацій. Це потрібно для розширення комерційних звязків,
зміцнення позицій підприємства, підвищення іміджу фірми.

Третій фактор, що формує людські стосунки – це мотивація праці
робітників, яка передбачає створення стимулів для повної віддачі,
забезпечує зростання продуктивності. Мотиваційні засоби, які
активізують, спрямовують та підтримують самостійну поведінку працівника,
підвищують його віддачу значно вище того рівня, який би був досягнутий
за допомогою вимог, тиску.

Розумний підприємець бере до уваги індивідуальні потреби робітників і
вміє переконувати їх у тому, що ці потреби реально можуть бути
задоволенні у рамках даного підприємства. Спонукальні мотиви до праці у
підлеглих будуть посилюватись якщо вони будуть отримувани пристойну
заробітну плату з урахуванням вкладу кожного працівника у загальні
справи, коли вони відчувають відповідальність за виконану роботу та її
результати.

Щоб посилити мотивацію підприємницької діяльності, забезпечити її
активність, необхідно поставити цілі, які б дозволяли отримати результат
(ефект). Це стосується як юридичних, так і фізичних осіб – субєктів
підаприємництва, які створюють власну справу, намагаються втілити у
життя бізнес-ідею.

З мотивацією тісно повязане таке поняття, як моральний дух, який
характеризує ступінь ставлення людини до своїх колег, керівника,
підприємства вцілому. Те, як працівник відчуває себе на робочому місці,
впливає на його моральний стан.

На практиці деякі керівники вважають, що продуктивність праці
визначається лише обєктивними умовами роботи: доступні ресурси для
забезпечення нормального господарського процесу, компетентні
співробітники,ефективні організаційні структури, чіткі цілі та завдання.
Але в сучасних умовах все більше керівників усвідомлюють, що субєктивні
умови теж можуть суттєво впливати на результати діяльності підприємства.

До таких факторів відносять:

Справедливість. Моральний клімат у колективі визначає авторитет людини
за правдивими оцінками, виноситьсправедливі рішення у процесі
обговорення питань управлінського, кадрового,
організаційно-технологічного характеру, створення дружньої атмосфери,
дає стимул для просування по службі на основі досягнених заслуг,
оцінених обэктивно.

Визначенысть. Цілі підприэмства, структурних підрозділів, кожного
робітника чітко сформовані у рамках загально фірмового планування та
індивідуальних планів.

Визначення заслуг. Працівники впевнені, що керівництво належно оцінює
їхній вклад у роботу фірми.

Зворотний звязок. Трудовий персонал впевнений, що керівнику-підприємцю
небайдежі їхні проблеми, бажання, існуючі поточні проблеми.

Залученість. Працівники знають, що вони вносять свій конкретний вклад у
досягнення загальних цілей підприємства.

У практиці менеджменту і бізнесу існують такі основні теорії мотивації
трудової діяльності:

Клисична теорія мотивації;

Ієрархія паотреб за Маслоу

Теорія мотиваторів та гігієнічних факторів за Герцбергом;

Теорія мотивації за Мак-Клелландом;

Теорія чекань;

Теорія справедливості.

Класична теорія мотивації – це теорія, згідно якої гроші є єдиним
стимулом до трудової діяльності. З цієї точки зору, люди – «економічні
істоти», які працюють лише для того, щоб оплачувати їжу, одежу, житло.
Працівники будуть отримувати більше грошей, якщо діятимуть в інтересах
фірми.

Ієрархія потреб за Маслоу. Основні положення:

Потреби, що є чіткою пятирівневою ієрархічною структурою;

Після того яп потреба нижчого рівня задоволена, людина прагне до
задоволення потреби більш високого рівня.

Коли ця потреба задовільняється її мотивуючий вплив припиняється.

Американський психолог Абрахам Маслоу визнавав, що люди мають
різноманітні потреби, які можна обєднати у стругку організаційну
побудову залежно від їхньої значущості, зокрема:

Фізіологічні потреби – це потреби в іжі, одежі, житлі.

Потреба у безпеці та захисті – це потреба від фізіологічних потреб у
майбутньому, наявність надійної роботи, можливість грошових накопичень,
наявність системи медичного та соціального страхування, пенсійного
забезчення.

Соціальні потреби – це потреба у спілкуванні з людьми,підтримка з
боку інших.

Потреба у повазі та визнанні – це потреба у самоповазі та особистих
досягненнях,компетентності,потреба у визнанні з боку оточуючих отриманні
відповідного статусу в суспільстві.

Потреба у самовираженні, самоутверджені – це потреба розвитку,
самореалізації своїх потенційних можливостей та зростання як
особистості, усвідомлення значущості своєї роботи, відчуття задоволення
від праці.

Теорія мотиваторів і гігієнічних факторів за Герцбергом. Зміст
основних положень: потреби поділяються на гігієнічні фактори і
мотиваптори.

Мотиватори – це фактори людських відносин у бізнесі, які спроможні
посилювати мотивацію. До них відносять: успіх, досягнення, визнання,
високий ступінь відповідальності, просування по службі, можливості
творчого і ділового зростання, роботу саму по собі.

Гігієнічні фактори – це особливості умов праці, які можуть мати
дестимулюючий вплив тільки тоді, коли вони незадоволені. Серед цих
факторів: умови праці, заробіток і соціальне забезпечення, політика
фірми, міжособистісні стосунки з керівниками і колегами, ступінь
безпосереднього контролю за роботою.

Теорія чекань. Розроблена Девідом Надлером та Едвардом Локлером.
Теорія чекань – концепсія згідно якої кількість праці, що витрачається
робітником, залежить від очікуваної аинагороди.

Для виконання данлї роботи працівник заздалегідь бере до уваги такі
фактори:

Наскільки він спроможний упоратись з певним завданням (Чи можу я це
зробити?).

Чи одержить він очікувану винагороду за виконану роботу (Якщо я її
виконаю, то скільки я отримаю грошей?).

Чи відповідає така винагорода затраченій праці (Чи варто докладати
зусиль?).

Теорія справедливості – це теорія, згідно з якою люди субєктивно
визначають співвідношення отриманої винагороди з докладеними зусиллями,
а потім порівнюють з винагородою інших працівників, що виконують
анологічну роботу.

Якщо виявляється дисбаланс та несправедливість, тобто людина вважає,
що її колега отримав за таку саму роботу більшу винагороду, тоді у неї
виникає психологічна напруга. У такій ситуації необхідно мотивувати
цього робітника, зняти напругу і для відновлення справедливості
виправити дисбаланс. Можна також змінити обсяг робіт або рівень
заробітку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020