.

Моніторинг як інформаційне забезпечення контролінгу підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2623
Скачать документ

Реферат на тему:

Моніторинг як інформаційне забезпечення контролінгу підприємства

Управління фінансами, як найважливіша сфера діяльності будь-якого
суб’єкта ринкового господарства, зумовлює необхідність побудови цілісної
концепції, що дасть змогу на підставі об’єктивної та суб’єктивної
інформації приймати оптимальні й реальні рішення, які сприятимуть
підвищенню ефективності їх функціонування. Однією з причин виникнення
кризової ситуації на багатьох українських підприємствах є низький рівень
менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва привели
велику кількість суб’єктів господарювання на межу банкрутства. Істотним
фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є
відсутність на вітчизняних підприємствах ефективної системи контролінгу
[1].

Контролінг – це спеціальна саморегулююча система методів та
інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту
підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування,
координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Провідною метою
фінансового контролінгу є орієнтація управлінського процесу на
максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації
ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства.

Контролінг сприяє досягненню головної вартісної (монетарної) цілі
підприємства – оптимізації фінансового результату через максимізацію
прибутку і цінності капіталу за гарантованої ліквідності. Водночас за
допомогою контролінгу досягнення такої цілі координується з досягненням
соціальних і ринкових цілей та необхідними для цього заходами і
ресурсами. Оптимізація фінансового результату за гарантованої
ліквідності може розглядатися як головна ціль контролінгу.

Одним із завдань фінансового контролінгу є моніторинг виконання планових
параметрів фінансово-господарської діяльності підприємства та дотримання
цільових значень.

Моніторинг фінансових потоків підприємства спрямовано на перевірку
відповідності реальних фінансових потоків підприємства запланованим в
його бюджеті грошовим засобам, а також розробку адекватних результатам
перевірки управлінських рішень з прямим та зворотнім зв’язком.

В якості забезпечувальних функцій управління фінансовими потоками
підприємства приймають бухгалтерський облік та фінансовий аналіз
підприємства, який є діагнозом його фінансового стану, що уможливлює
визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію
внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків,
зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення
фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому. Результати
аналізу використовуються в процесі фінансового планування та
прогнозування.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства,
визначається сукупністю виробничо – господарських факторів і
характеризується системою показників, що відображають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану
підприємства можна умовно поділити на два напрями: аналіз фінансових
коефіцієнтів та аналіз фінансових потоків .

Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволяє дати статичну оцінку фінансового
стану підприємства на визначені дати – на дати складання фінансової
звітності.

?????????F?міка. Результати трендового аналізу фінансових потоків
дозволяють оцінити перспективи зміни фінансового стану підприємства.
Забезпечення збалансованості фінансових потоків становить основу для їх
оптимізації. Негативні наслідки дефіцитного фінансового потоку
виявляються у зниженні ліквідності активів і платоспроможності
підприємства в цілому, в зростанні недопустимої кредиторської
заборгованості, затримках у погашенні кредитів, а в кінцевому результаті
– у зниженні рентабельності авансованого капіталу. Негативні наслідки
надлишкового фінансового потоку виявляються у зменшенні внаслідок
інфляції реальної вартості надлишкових коштів, втраті прибутку від
залученого в обіг капіталу.

Таким чином, у ході аналізу фінансового стану підприємства можуть
використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи аналізу, адекватні
методам контролінгу. Їхня кількість та широта застосування залежать від
конкретних цілей аналізу та визначаються його завданнями в кожному
конкретному випадку.

Підводячи підсумок слід ще раз зазначити, що необхідність та значення
фінансового аналізу підприємства зумовлені потребою систематичної оцінки
та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності,
самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових
ресурсів, а також пошуком резервів зміцнення фінансової стабільності
підприємства. Фінансовий аналіз є основою для планування фінансових
потоків на майбутній період, яке в свою чергу пов’язане з прийняттям
рішень щодо використання фінансових ресурсів підприємства, тобто
інвестиційних рішень, рішень щодо вибору джерел фінансування та
залучення необхідних фінансових ресурсів, тобто фінансових рішень, а
також розробки системи постійного моніторингу виконання прийнятих
рішень.

Отже, система фінансового моніторингу може розглядатися як інформаційна
система, що є елементом інформаційного забезпечення економічної
діагностики та прогнозування, яке реально є його необхідним, але не
достатнім елементом, оскільки фінансовий прогноз стає фінансовим планом
тільки після його оцінок та прийняття. Тому фінансове прогнозування
можна охарактеризувати як найважливішу складову фінансового планування
та визначити як дослідження та розробку можливих шляхів розвитку
фінансів підприємства в перспективі. Його завдання – визначити
передбачуваний обсяг фінансових ресурсів у прогнозованому періоді,
знайти джерела їх формування та напрями найбільш ефективного
використання на основі аналізу існуючих тенденцій з урахуванням впливу
на них різноманітних факторів.

Контроль (моніторинг) фінансових потоків підприємства спрямовується на
перевірку відповідності реальних фінансових потоків запланованим в його
бюджеті грошовим коштам, виконання умов збалансованості фінансових
потоків, а також вироблення відповідних результатам перевірки
управлінських рішень. Головною ж метою системи моніторингу є постійне
удосконалення процесів економічної діяльності за допомогою інформаційних
технологій.

Література:

Анискин Ю.П., Павлова А.М. Планирование и контроллинг: Учебник. – М.:
Омега-Л, 2003.

Терещенко 0.0. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний
посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

Терещенко 0.0. Контролінг в системі антикризового управління
підприємством // Фінанси України. – 2001 – №12.

Плікус І.Й. Система моніторингу для фінансового прогнозу діяльності
підприємства // Фінанси України. – 2003. – №4.

Илышева Н.Н., Крылов С.И. Управление финансовыми потоками организации и
финансовый анализ как его обеспечивающая функция // Финансы и кредит. –
2004. – №4(142).

Білошапка В.А. Вступ до стратегічного управління // Матеріали
міжнародного центру приватизації, інвестицій та менеджменту. Підвищення
конкурентоспроможності підприємств: оперативна реструктуризація (Ч. 3),
1999.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020