.

Міжнародна організація праці (МОП) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 21754
Скачать документ

Реферат на тему:

Міжнародна організація праці (МОП)

Створена в 1919 р. на Паризькій мирній конференції. Метою МОП є
заохочення соціальної справедливості, поліпшення умов праці і життєвого
рівня трудящих, підвищення продуктивності. Міжнародна організація праці
відіграє важливу роль у сприянні руху за продуктивність у світі,
особливо у зміцненні його організаційного механізму і розвитку локальної
спроможності підвищення продуктивності в межах підприємства та сфери
громадських послуг, а також в обміні досвідом між різними національними
і галузевими організаціями продуктивності.

Стратегічні цілі

У своїй діяльності Міжнародна організація праці керується чотирма
стратегічними цілями:

• просування і здійснення основних принципів і прав у сфері праці;

• створення більших можливостей для жінок і чоловіків в одержанні
якісної зайнятості і прибутку;

• розширення охоплення й ефективності соціального захисту для всіх;

• зміцнення трипартизму і соціального діалогу.

Якщо коротко охарактеризувати діяльність цієї організації, то можна
виділити такі основні напрями:

• розробка міжнародної політики і програм з метою сприяння основним
правам людини, поліпшенню умов праці і життя, розширенню можливостей
зайнятості;

• створення міжнародних трудових норм, підкріплених унікальною системою
контролю за їх виконанням; ці норми служать орієнтиром для національних
органів щодо здійснення такої політики (це питання детально
розглядатиметься нижче);

• здійснення програми міжнародного технічного співробітництва, що
розробляється і здійснюється за активного партнерства з учасниками
Організації, у тому числі надання допомоги країнам щодо її ефективної
реалізації;

• питання фахової підготовки й навчання, дослідження і видавнича
діяльність на підтримку цих зусиль.

Міжнародна організація праці побудована на статутному принципі. МОП
поклала початок таким досягненням індустріального співтовариства, як
8-годинний робочий день, політика зайнятості, охорона материнства,
закони про дитячу працю та інші норми, що сприяють охороні праці й
мирним трудовим відносинам. Жодна країна або галузь не змогли б
здійснити їх без одночасних дій у цьому напрямі з боку інших.

МОП — це міжнародний організаційний центр для аналізу таких проблем і
вироблення рішень, що ведуть до поліпшення умов праці.

Як працює МОП

Тристороння структура МОП, у якій задіяні організації, що об’єднують
роботодавців і трудящих, а також уряди, є унікальною в системі
Організації Об’єднаних Націй.

Міжнародна конференція праці проводиться щорічно. Вона є міжнародним
форумом, на якому обговорюються соціально-трудові проблеми, виробляються
мінімальні міжнародні трудові норми і загальна політика МОП. Кожні два
роки Конференція приймає дворічну програму діяльності МОП та її бюджет,
що фінансується державами-членами.

Кожна держава-член має право послати на Конференцію чотирьох делегатів:
двох — від уряду і по одному — від трудящих і від роботодавців, кожний з
яких може виступати і голосувати самостійно.

МОП посідає унікальне місце серед інших міжнародних організацій,
оскільки представники і роботодавців, і трудящих — “соціальні партнери”
з економічної діяльності — мають рівний голос із представниками урядів у
визначенні їх політики і програм.

МОП заохочує трипартизм і всередині держав-членів, сприяючи “соціальному
діалогу” між профспілками і роботодавцями у виробленні й — там, де це
необхідно — проведенні національної політики в соціально-економічній і
багатьох інших галузях.

У період між конференціями роботою МОП керує Адміністративна рада, до
якої входять 28 представників урядів, 14 представників трудящих і 14
представників роботодавців.

Міжнародне бюро праці в Женеві є секретаріатом МОП, її оперативною
штаб-квартирою, дослідницьким і видавничим центром.

Адміністрація і керівництво децентралізовані по регіональних і місцевих
представництвах у понад 40 країнах.

Адміністративній раді і Міжнародному бюро допомагають в їх діяльності
тристоронні комітети, що охоплюють основні галузі промисловості, і
комітети експертів з таких питань, як фахове навчання, удосконалення
методів управління, гігієна й охорона праці, трудові відносини тощо.

Для обговорення питань, що мають особливий інтерес для різних регіонів
світу, регулярно проводяться регіональні конференції держав — членів
МОП.

Міжнародні трудові норми

Одна з найважливіших функцій МОП — прийняття тристоронньою Міжнародною
конференцією праці (за участю представників урядів, роботодавців і
трудящих) конвенцій і рекомендацій, що встановлюють міжнародні трудові
норми. Ратифікуючи конвенції, держави-члени беруть на себе зобов’язання
послідовно проводити в життя їх положення. Рекомендації служать
керівництвом у галузі політики, законодавства та практики.

Держави-члени повинні подавати всі конвенції і рекомендації, прийняті
Конференцією, компетентним національним органам, що вирішують, які
відповідні заходи мають бути вжиті. Число ратифікацій конвенцій
продовжує збільшуватися. Щоб забезпечити їх застосування в законодавстві
і на практиці, МОП встановила процедуру контролю. Вона заснована на
об’єктивній оцінці незалежними експертами того, як виконуються
зобов’язання, і на розгляді окремих випадків тристоронніми органами МОП.

Технічне співробітництво

Навчання підприємців управлінню малим бізнесом, зміцнення систем
соціального забезпечення, сприяння економічній реінтеграції колишніх
учасників військових конфліктів, допомога профспілкам у поліпшенні
охорони та гігієни праці, створення кооперативів у сільських районах,
робота з урядами щодо перегляду трудового законодавства — це лише деякі
з багатьох програм технічного співробітництва, що МОП проводить
приблизно у 140 країнах і територіях. З початку 50-х років XX ст. МОП
здійснює технічне співробітництво з країнами на всіх континентах і на
всіх стадіях економічного розвитку. За останнє десятиліття щорічно
виділялося в середньому близько 130 млн дол. на проекти технічного
співробітництва. Вони здійснюються в тісній координації між
країнами-одержувачами, донорами і МОП, що має у своєму розпорядженні
мережу регіональних і місцевих представництв у всьому світі.

Щоб наблизити технічне співробітництво до його кінцевих одержувачів, МОП
з 1990 р. створила 14 зведених консультативних груп в Африці, Азії,
Латинській Америці, Центральній і Східній Європі і на Ближньому Сході:
вони надають технічні консультації з питань політики і допомогу в
розробці й здійсненні програм розвитку.

Гід неоплата і зайнятість

Продуктивна, вільно обрана зайнятість — один із головних принципів МОП.
Глобалізація економіки принесла і процвітання, і нерівність, вона
випробовує наше розуміння колективної відповідальності. Але й тут МОП,
як і раніше, зберігає схильність до ідеї досягнення повної зайнятості у
світі. Занепокоєність соціальними витратами через глобалізацію посилює
необхідність у поліпшенні міжнародної координації макроекономічної
політики, що може скоротити їх. МОП продовжує дослідницьку й аналітичну
роботу, надає консультації своїм партнерам, а також іншим зацікавленим
сторонам — управлінцям, фахівцям з інвестицій, банківської справи та
торгівлі, розвитку підприємств — у питаннях створення якісних робочих
місць. Сюди входять сприяння малим підприємствам, фінансування та
розвиток ефективних систем фахового навчання.

Міжнародний навчальний центр

Міжнародний навчальний центр у Турині (Італія) із його значним
навчальним і житловим комплексом пропонує різноманітні програми в
галузях, що мають пріоритетне значення для МОП і всієї системи ООН.

Створений з метою сприяння економічному і соціальному розвитку держав —
членів МОП, Центр здійснює навчання менеджерів вищої і середньої ланки
приватних і державних підприємств, директорів навчальних
професійно-технічних закладів і систем підготовки кадрів, керівників
організацій трудящих і підприємців, урядових службовців і осіб,
відповідальних за розробку та проведення соціальної політики, за питання
участі жінок у процесі розвитку та управління людськими ресурсами.

Після відкриття Центру в 1965 р. в ньому пройшли підготовку понад 70
тис. осіб із 172 країн і територій.

МОП в Україні

Міжнародна організація праці активно працює в Україні з початку 90-х
років XX ст. Вона вже здійснила проекти, пов’язані з

аналізом стану соціальної політики (спільно з ПРООН і Світовим банком),
кризового стану ринку праці в Україні (1995 p.), розвитком соціального
партнерства. Протягом усього часу МОП надавала і продовжує надавати
допомогу урядові в експертній оцінці законопроектів, ознайомленні
урядовців, представників профспілок і роботодавців з міжнародними
стандартами статистики праці та її національною систематизацією.

Нині МОП спільно з ПРООН та іншими агенціями здійснює в Україні важливі
проекти, які пов’язані з розробкою моделі соціального бюджету, ринком
праці та професійним навчанням безробітних, розвитком малого та
середнього підприємництва, соціального партнерства і діалогу.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Кардашевский В’., Бондаренко А. Повышение производительности:
европейский подход//Вопр. экономики. — 2000. — № 11. — С. 35—40.

2. Растимешин В., Куприянова Т. Управление производительностью: путь к
росту // Человек и труд. — 1996. — № 8. — С. 70-73; № 9. — C. 67-69.

3. Фильев В. Управление ростом производительности труда // Экономист. –
1997. – № 3. – С. 60-66.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019