.

Кредитоспроможність клієнтів банку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2955
Скачать документ

Реферат на тему:

Кредитоспроможність клієнтів банку

Зміст

Сутність кредитоспроможності клієнтів банку

Якісний аналіз кредитоспроможності

Система показників фінансово-економічного стану позичальника. Рейтинг
клієнтів банку

Список використаної літератури

Сутність і завдання аналізу кредитоспроможності. Якісний аналіз
кредитоспроможності. Система показників фінансово-економічного стану
позичальника. Рейтинг клієнтів банку

Сутність кредитоспроможності клієнтів банку

Кредитоспроможність — це наявність передумов для одержання позик і
спроможність повернути їх.

Об’єктами статистичного аналізу є окремі позичальники (юридичні та
фізичні особи).

Оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку є найважливішою складовою
оцінки банківського (насамперед кредитного) ризику. Ефективне управління
кредитним ризиком є основою створення міцного банку. Ключовими
елементами ефективного управління служать добре розвинені кредитна
політика та процедури, обґрунтоване управління кредитним портфелем,
ефективний контроль за кредитами. Банки мають успіх тоді, коли ризики,
які вони беруть на себе, обґрунтовані, контрольовані та перебувають у
межах їх фінансових можливостей і компетенції, а активи (в основному
кредити) достатньою мірою ліквідні, щоб покрити відплив коштів, витрати
та збитки і при цьому забезпечити необхідну прибутковість акціонерного
капіталу.

Параметри ефективної кредитної політики банку:

• мета фінансування;

• засоби погашення позики;

• структура позики;

• забезпечення позики (структура застави, її якість: готовність до
продажу, ліквідність, вартість, заборгованість, підконтрольність,
претензії на право власності, прибутковість, вартість ліквідації, умови
вступу у володіння, застереження тощо);

оцінка ризиків, притаманних компанії-позичальнику, які можуть утруднити
процес погашення кредитів, з урахуванням виду діяльності (галузі),
конкурентоспроможності, операційної ефективності, якості керівництва;

фінансовий аналіз на основі фінансової звітності, який включає розуміння
принципів обліку, що використовуються під час складання фінансової
звітності, надання фінансовій звітності форми, придатної для оцінки
фінансових потоків і фінансового стану фірми як у поточному періоді, так
і в майбутньому.

Якісний аналіз кредитоспроможності

У процесі аналізу та превентивного прогнозування кредитоспроможності
клієнтів банку й на цій основі управління кредитним портфелем дається
оцінка таких параметрів:

• впливу зовнішнього середовища на кредитоспроможність позичальника на
основі вивчення його стану в економіці в цілому та в конкретній галузі,
спроможності адекватно реагувати на ситуацію залежно від бізнес-циклів;

• життєвого циклу виробництва основних видів продукції;

• збутової стратегії;

• здатності виробляти та продавати товари за цінами, які компенсують
витрати й генерують прибуток;

• залежності припливу готівки від зовнішніх факторів. Здійснюється
групування напрямків кредитів з відокремленням

найризикованіших, а саме:

• для початкового бізнесу, де обсяг позик непропорційно високий
порівняно з інвестиціями власників;

• для спекулятивних угод з товарними та фондовими цінностями;

• для операцій з нерухомістю для власників підприємств з обмеженими
власними коштами;

• для підтримки великого залишку на депозиті в банку без достатнього
капіталу та застави;

• під проекти з ризиком морального старіння;

• під низьколіквідні цінності та ін.

Під час оцінки кредитоспроможності клієнтів банку використовується також
система показників, які сигналізують про можливі фінансові утруднення та
банкрутство:

• перевищення критичного рівня простроченої заборгованості;

• надмірне використання короткострокових позик як джерела фінансування
довгострокових вкладень;

• низькі значення показників ліквідності;

• нестача оборотних коштів;

• підвищення до граничних меж частки позикових коштів у загальному
обсязі коштів;

• невиконання зобов’язань перед кредиторами та акціонерами щодо
своєчасного повернення позик, виплати процентів та дивідендів;

• наявність простроченої заборгованості;

• погіршення відносин з установами банківської системи;

• використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних
умовах;

• застосування у виробництві переамортизованого обладнання;

• негативні зміни в портфелі замовлень.

Під час оцінки кредитних якостей клієнтів банку може використовуватися
така система показників порядку зменшення рейтингу:

• мета й сума позики:

• реальна мета й узгоджена з нею сума;

• гранична мета, прийнятна сума;

• недоведена мета, проблематична сума;

• фінансові можливості претендента на позику:

• міцний поточний і в недавньому минулому фінансовий стан, міцний та
стабільний приплив готівки;

• добрий фінансовий стан, стабільний приплив готівки;

• прийнятний фінансовий стан, невизначений приплив готівки;

• невеликі доходи, слабкий приплив готівки;

• збиткова репутація, слабкий приплив готівки;

• застава:

• наявна достатня ліквідна застава;

• наявна застава середньої ліквідності;

• наявна достатня застава, але обмеженої ліквідності;

• наявна недостатня застава граничної якості;

• застава неприйнятна;

– інформація про позичальника:

– блискуча кредитна репутація;

– добрі відгуки про надійність клієнта;

– обмежені відгуки, відсутність негативної інформації;

– відсутність відгуків;

– несприятлива кредитна репутація;

– відносини банку з позичальником:

– тривалі, послідовні, прибуткові відносини;

– наявність відносин середньої якості або їх відсутність;

– втрата відносин.

Система показників фінансово-економічного стану позичальника. Рейтинг
клієнтів банку

Показники ліквідності характеризують здатність позичальника забезпечити
своєчасне виконання своїх зобов’язань, надають можливість передбачати
вірогідність повернення ним позики згідно з угодою.

1. Достатність коштів для погашення короткострокових зобов’язань

Значення JI1 = 1 свідчить про достатність коштів для погашення
зобов’язань, a JI1< 1 — про неефективне використання коштів.2. Рівень ліквідності за рахунок найбільш ліквідної частини оборотних активів3. Залежність ліквідності фірми від матеріальних виробничих ресурсівЗбільшення значення Л3 свідчить про зменшення у структурі оборотних коштів найбільш ліквідної частини.4. Період, упродовж: якого фірма може здійснити поточну господарську діяльність на базі найбільш ліквідної частини оборотних активів,Цей показник характеризує спроможність фірми оплачувати свої поточні витрати.Показники ділової активності характеризують ефективність використання фірмою власних коштів.1. Ефективність використання ресурсівЦей показник визначає кількість грошових одиниць реалізованої продукції з кожної грошової одиниці активів. 2. Оборотність рахунків до одержанняЦей показник визначає умови кредитування покупців у процесі реалізації продукції.3. Оборотність матеріальних виробничих ресурсівЧим вищий цей показник, тим більш ліквідну форму мають оборотні кошти.4. Оборотність рахунків і векселів до платежуЦей показник характеризує умови комерційного кредиту, наданого іншими фірмами. 5. Фондовіддача6. Швидкість обороту власного капіталуНадто великий показник ДА6 свідчить про велику участь капіталу кредиторів у діяльності фірми, низький — про бездіяльність власного капіталу.7. Ефективність витрат праці8. Витрати на утримання одного працівника9. Фондоозброєність праціПоказники рентабельності характеризують прибутковість діяльності фірми.1. Рентабельність капіталуПорівняння P1 з P2 дає уявлення про вплив на рентабельність капіталу податкових відрахувань та випадкових прибутків і витрат. 2. Рентабельність власного капіталуЦей показник характеризує ефективність інвестованого власниками капіталу. Він є важливим критерієм оцінки рівня котирування акцій на біржі. Порівняння Р2 з ?, 2 дає змогу оцінити різницю рентабельності власних і залучених коштів, вплив останніх на діяльність фірми.3. Рентабельність реалізованої продукції4. Рентабельність витратПоказники платоспроможності характеризують структуру капіталу та ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, які мають довгострокові вкладення у фірму.1. Співвідношення інтересів власників фірми та акціонерів і кредиторівВисокий показник IICj свідчить про високу фінансову стабільність фірми.2. Частка залучених коштів у структурі капіталу3. Залежність діяльності фірми від позикЧим вищий цей показник, тим ризикованіший стан фірми. 4. Ступінь забезпеченості основних засобів виробництва власними коштами5. Ступінь захищеності кредиторів від несплати процентів за наданими позиками6. Вартість залучення позикРейтинг клієнтів банку.За підсумками кількісного та якісного аналізів визначається клас клієнта (фірми).Клас 1, високий. Доступ до фінансових ринків гарантується відповідним економічним станом фірми; стабільний приплив коштів для оплати зобов'язань; зведений баланс забезпечує реальний міцний захист активів.Клас2, високий. Доступ до фінансових ринків дещо менший, ніж у клієнтів класу 1; стабільний приплив коштів для оплати зобов'язань.Клас 3, вищий від середнього. Доступ до фінансових ринків залежить від економічної ситуації; нестабільний приплив коштів для оплати зобов'язань.Клас 4, середній. Доступ до фінансових ринків обмежений навіть в умовах сприятливої економічної ситуації; приплив коштів для оплати зобов'язань загалом прийнятний, але може істотно коливатися.Клас 5, нижчий за середній (ризиковані клієнти). Приплив коштів для оплати зобов'язань здійснюється за рахунок активів.Список використаної та рекомендованої літературиБанківська статистика: Навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Ю.О. Веретельникова. — К.: КДТЕУ, 1998. —С. 14-21.Воронова В. ?., Мизиковский ?. А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. — М.: Финансы и статистика, 1995. —С. 215-234.Шеремет А. Д., Сайфунин Р. С. Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М, 1995. — С. 43-78.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019