.

Контролінг ризиків в діяльності українських підприємств (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3196
Скачать документ

Реферат на тему:

Контролінг ризиків в діяльності українських підприємств

В життєвому просторі будь-якої системи важливе місце належить таким
категоріям, як «невизначеність» та «ризик». Так само це стосується і
економічних відносин. І оскільки сутність невизначеності проявляється
через таке неоднозначне явище, як ризик, розглянемо економічну
компоненту цієї категорії більш детально.

При здійсненні будь – якого виду господарської діяльності об’єктивно
існує небезпека попередньо невизначених витрат. Обсяг таких втрат завжди
зумовлюється специфікою конкретного бізнесу, однак вони є реально
можливими, оскільки «весь дійсний прибуток пов’язаний із
невизначеністю», як зазначає Ф. Найт, який вперше звернув увагу на
проблематику економічного ризику як таку ще в 1921 році. Таким чином,
об’єктивно існує проблема, яка вимагає рішення. При цьому, на думку
автора, ризик є можливістю недосягнення обраними величинами значень,
очікуваних суб’єктами прийняття рішення (поставлених цілей). Це
можливість невідповідності економічних характеристик системи
(підприємства) очікуванням суб’єкта (власника, керівника тощо), виражена
рівнем фінансових втрат.

Особливостями ризику, на нашу думку, є :

1) існування ризику в економіці лише відносно очікувань та висновків
суб’єкта прийняття рішення, оскільки ризик визначається його оцінками.

2) в економіці рішень (поведінки), позбавлених ризику, не існує.

3) через ризик відображається часова характеристика рішення.

4) відмінність понять „ризик” і „міра ризику”.

Досліджуючи питання управління ризиками, зокрема створення і
функціонування інтегрованої системи їх контролю, необхідно відмітити
відсутність єдиної методологічної бази, яка регламентує це питання.
Бізнес для бізнесу вимагає гармонійного поєднання фінансового планування
та контролінгу в процесі управління ризиками.

В 80-і роках минулого століття, як засіб активного попередження кризових
ситуацій, було розроблено концепцію контролінгу. Оперативне порівняння
планових і фактичних значень ключових показників з метою виявлення їх
взаємозалежності, маючи на меті з’ясування дієвих точок впливу на
ключові важелі оптимізації діяльності, є ключовим принципом концепції
контролінгу або «управління за відхиленнями».

Сучасний словник іноземних слів та словосполучень визначає контролінг
(англ. controlling) як «управлінський контроль, спостереження за
перебігом виконання поставлених задач з одночасним корегуванням роботи».
Цей процес «здійснюється на підставі дотримання встановлених стандартів
і нормативів, постійного регулювання і моніторингу».

Будучи органічно вбудованим в систему ризик-менеджменту, контролінг
ризиків, на відміну від контролю, повинен охоплювати такі сфери :

– стратегічне планування діяльності підприємства, реновація;

– оптимізація бізнес – процесів прийняття рішення та впливу на ризики;

– комплексна оцінка поточного стану та ефективності управління
(портфельний, секторний (кластерний) підходи);

– вдосконалення системи управлінського( обліку та звітності.

Інтегруючи і координуючи процеси управління на підприємстві, в тому
числі процеси ризик-менеджменту, ефективний контролінг, на нашу думку,
виконуватиме функції, система яких визначає наступні його цілі :

– визначення прийнятного рівня ризику та орієнтація на досягнення цілей
в( рамках такого рівня; оптимізація і координація процесів ризик –
менеджменту, в т.ч. раціоналізація управлінських рішень; максимально
можлива адаптація управлінської інформація відповідно до потреб
суб’єктів прийняття рішення.

~

к – менеджменту українських підприємств, відображає його сутність і
полягає в :

– розробці( організаційної політики, стратегії, процедур і регламентів
методично забезпечених процесів виявлення і контролю ризиків;

– плануванні заходів з( хеджування ризиків;

– періодичній оцінці ефективності прийнятої політики( управління
ризиками, тобто спостереження за реалізацією прийнятих рішень;

– періодичному визначенні та діагностиці (за відхиленнями фактичних
результатів ризик-менеджменту від очікуваних) ступеня і напрямку зміни
фінансового стану і стабільності підприємства, тобто в періодичному
аналізі та контролі;

– аудиті( та оперативній корекції управління ризиковими позиціями, тобто
в своєчасній розробці оперативних рішень щодо ризиків відповідно до
сформульованих цілей та запланованих показників з метою стабілізації
фінансової діяльності об’єкта управління;

– відстеженні змін зовнішнього фінансового середовища та( внутрішніх
умов функціонування підприємства, своєчасному виявленні важелів впливу
таких змін на структуру і величини ризиків фінансово – господарської
діяльності підприємства та зумовлених ними потреб корегування
оперативних цілей менеджменту;

– контролі за виконанням встановлених процедур управління( ризиками
відповідними центрами відповідальності.

Побудова ефективної системи ризик – контролінгу на підприємстві повинна
базуватись на дотриманні наступних, з точки зору автора, принципів:

– відповідність спрямованості фінансової стратегії підприємства;
методична відповідність ризик – контролінга методам аналізу і планування
параметрів ризикових позицій; динамічність і багатофункціональність;
попередження кризового розвитку заздалегідь; кількісна орієнтація
стандартів ризик – контролінгу; зрозумілість системи; адаптивний
характер контролінгу; оптимізація затрат.

Комплексне дотримання зазначених принципів потребує наступних етапів
процесу контролінгу : проектування системи контролінгу, планування і
розробка процесу управління ризиками, регулювання та моніторинг.

Послідовності реалізації цих етапів в практиці українських підприємств
вимагає : побудови системи показників, розробки узагальнюючих
(агрегатних) показників, структурної оптимізації контрольної звітності.,
чіткої періодизації ризик-контролінгу, встановлення величини критичних
відхилень контрольних показників, виявлення причин відхилень, створення
алгоритмів та систематизація дій по нейтралізації відхилень за
ризиковими позиціями (алгоритми можна виділити в три блоки : прийняття
(бездіяльність), нейтралізація (усунення) і пристосування (зміна
системи)), аналіз і контроль реалізації процедурного обмеження та
регулювання ризиків.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що запровадження на підприємстві
системи ризик – контролінгу є одним з основних факторів функціонування
ефективного процесу управління його економічними ризиками.

Література :

Бланк И.А. Финансовая безопасность предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга,
2004.

Бланк И.А. Управление финансовыми рисками предприятия. – К.: Ника-Центр,
Эльга, 2006.

Контроллинг в бизнесе : методологические и практические основы
построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, – М., 2003.

Майер Э., Манн Р. Контроллинг для начинающих: система управления
прибылью: Пер.с нем. Ю.Г.Жукова / Под ред. В.Б.Ивашкевича.-М.,2004.

Терещенко О.О. Контролінг у системі антикризового управління
підприємством // Фінанси України. 2001. – № 12. С.56-63.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020