.

Інформатизація як провідна ознака інформаційного суспільства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
10 3600
Скачать документ

Реферат на тему:

Інформатизація як провідна ознака інформаційного суспільства

Серед визначених тенденцій нашого суспільного розвитку виділяється та,
що наша держава в сучасних умовах приєднується до світового
інформаційного суспільства (інформаційної цивілізації) — суспільства, в
якому діяльність людей здійснюється на основі послуг, що надаються за
допомогою засобів електронного зв’язку та комп’ютерних технологій. Тобто
інформаційне суспільство визначається зростанням ролі інформації у
соціальних відносинах, швидкістю її опрацювання за рахунок
електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки та впровадженням
заснованих на ній нових інформаційних технологій у всі сфери суспільного
життя.

Це підтверджується прийняттям ряду законодавчих і підзаконних актів
вищих органів державної влади. Серед законодавчих актів чільне місце
займають Закони України “Про інформацію”, “Про захист інформації в
автоматизованих системах”, “Про Концепцію Національної програми
інформатизації”, “Про Національну програму інформатизації” тощо.

Сутність поняття “інформатизація” у нашій країні розкривається у статті
1 Закону України “Про національну програму інформатизації” (1998).

Інформатизація — це сукупність взаємопов’язаних організаційних,
правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних,
виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення
інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі
створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів
та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної
обчислювальної та комунікаційної техніки.

Виходячи зі змісту поняття “інформатизація” можна сформулювати зміст
поняття “інформатизація управлінської діяльності”.

Інформатизація управлінської діяльності — це множина взаємопов’язаних
організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних,
виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення
інформаційних потреб процесів управління соціальними системами з метою
реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку,
використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних
технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної,
у тому числі комунікаційної техніки.

Виходячи з положень змісту категорії “інформатизація”, пропонується
визначення нового змісту категорії “інформаційне забезпечення
управлінської діяльності в умовах інформатизації”.

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах
інформатизації — це множина взаємопов’язаних організаційних, правових,
соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що
спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб,
реалізації функцій, прав та обов’язків конкретного органу управління
соціальною системою перед державою, громадянами і суспільством на основі
створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів
та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної
обчислювальної, у тому числі комунікаційної техніки.

Інформатизація управління соціальними системами має передбачати побудову
на єдиній методологічній і програмній основі державної
інформаційно-аналітичної системи “Адміністративна система України”,
основним завданням якої має стати моніторинг результативності та
ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади,
створення та підтримка банку даних про ці органи, доступ до міжнародних
інформаційних мереж, насамперед до Інтернету тощо.

Інформатизація й удосконалення управління соціальними системами, як
визначальні фактори інтенсивного соціального та економічного розвитку
суспільства, перебувають у тісному взаємозв’язку і взаємоо-бумовленості.
З одного боку, інформатизація обумовлює зростання складності процесів
удосконалення форм і методів управління, з другого — внаслідок розвитку
науки й техніки виникають нові ефективні можливості удосконалення
управління завдяки подальшому розвитку теорії організації соціальних
систем, теорії управління на основі використання нових комп’ютерних
інформаційних технологій. Саме прискорення інформатизації багато в чому
залежить від якісного рівня управління відповідними соціальними
системами: людиною, громадою, державою, суспільством. Потрібно звернути
увагу на те, що підвищення ефективності управління дає змогу
цілеспрямовано прискорити створення нової техніки, технології,
забезпечити своєчасне впровадження і широке розповсюдження їх в усіх
галузях народного господарства, в самому управлінні, дає можливість
найкраще використовувати великий науково-інтелектуальний потенціал
суспільства.

Одним з інструментів забезпечення зазначених процесів є публічне
(державне) право. Чільне місце в ньому щодо реалізації державного
управління займає адміністративне право. Через нього визначаються цілі
державного управління, його політика і форми їх досягнення.

Наприклад, через визначення інформатизації, що подано у Концепції
Національної програми інформатизації (схваленої Законом України “Про
Концепцію Національної програми інформатизації” від 4 лютого 1998 року №
75/98-ВР), сформована сутність її як соціального явища, як соціальних
правовідносин.

Усі управлінські процеси (як і взагалі людська діяльність) здійснюються
поєднанням матеріального змісту та суспільної когнітивної
(соціально-інтелектуальної, інформаційної) форми. Такий поділ є умовним
на теоретичному рівні, на практиці вони нерозривно пов’язані, утворюючи
цілісність реальної дійсності. Зміст інформатизації також може бути з
певним рівнем умовності розглянутий у контексті зазначених положень.

Об’єктивно матеріалізована потреба у підвищенні продуктивності
управлінської праці є тією найпершою причиною, яка примушує теорію та
практику управління соціальними системами перейнятися інтересами до
можливостей інформатизації.

Інформатизацією сьогодні охоплена більшість державних органів управління
— міністерств і відомств. На базі галузевих автоматизованих комп’ютерних
інформаційних систем функціонують і автоматизовані системи
організаційного управління (автоматизовані (комп’ютерні) інформаційні
системи управлінського призначення (АКІСУП).

Список використаної літератури:

Машуков В. М. Компьютерное право: Практич. руководство. — Львов: АВЕРС,
1998.

Методи захисту фінансової інформації: Навч. посіб. / В. К. Задіра-ка, О.
С Олексик. — К.: Вища шк., 2000.

Мешков М. М. Международная охрана интеллектуальной собственности. —
СПб., Питер, 2001.

Михнушев А. Г. Информатика в социальном управлении. — К., 1990.

Научные основы организации управления и построение АСУ / Под ред. В. Л.
Бройдо, В. С. Крылова. —М.: Высшая шк., 1990.

Першиков В. И., Савинков В. М. Толковый словарь по информатике. — М.:
Финансы и статистика, 1991

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020