.

Вплив паління та алкоголю на розвиток організму (реферат)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 19639
Скачать документ

Науковий реферат на тему:

Вплив паління та алкоголю на розвиток організму

ПЛАН

1. Поняття онтогенезу

2. Основні етапи ембріонального розвитку людини

2.1 Органи, що формуються із зародкових листків.

3. Шкідливі фактори, які можуть впливати на ембріональний розвиток
людини

3.1 Алкоголь

а) вплив алкоголю на організм жінки

б) алкоголь – руйнівник організму , що росте.

в) вплив алкоголю на функції різних органів і систем
органів

г) алкоголь і вагітність

3.2 Тютюнопаління

1. Поняття онтогенезу

Індивідуальний розвиток організму (онтогенез) — період життя, що при
половому розмноженні починається з утворення зиготи, характеризується
необоротними змінами (збільшенням маси, розмірів, появою нових тканин і
органів) і завершується смертю.

Ембріологія — наука, що вивчає зародковий розвиток організмів, —
доводить, що процес утворення полових кліток (гаметогенез) подібний у
всіх багатоклітинних: усі вони починають розвиток з однієї клітки —
зиготи. У всіх хребетні зародки схожі між собою на раней їх стадіях
розвитку. Вони мають зяброві щілини й однакові відділи тіла (головний,
тулубний, хвостовий). В міру розвитку в зародків з’являються
розходження. Спочатку вони здобувають риси, що характеризують їхній
клас, потім загін, рід і на пізніх стадіях — вид. Усе це говорить про
спільність їхнього походження і послідовності розбіжності в них ознак.

Зв’язок між індивідуальним і історичним розвитком організмів Ф. Мюллер
(1864) і Е. Геккель (1866) виразили в біогенетичному законі, що
говорить: кожна особина в індивідуальному розвитку (онтогенезі) повторює
історичний розвиток свого виду (філогенез). Пізніше Олексій Миколайович
Северцов (1866—1936) уточнив і доповнив положення біогенетичного закону.
Він довів, що в процесі онтогенезу відбувається випадання окремих етапів
історичного розвитку, повторення зародкових стадій предків, а не
дорослих форм, виникнення змін, мутацій, яких не було в предків. Корисні
мутації передаються в спадщину (наприклад, скорочення числа хребців у
безхвостих земноводних), шкідливі — ведуть до загибелі зародка. Таким
чином, онтогенез не тільки повторює філогенез, але і є джерелом нових
напрямків філогенезу.

Перший етап онтогенезу — ембріональний розвиток — у свою чергу, можна
поділити на кілька періодів: дроблення, гаструляція, формування тканин і
органів зародка.

У процесі ембріонального розвитку людини зберігаються загальні
закономірності розвитку і стадії, характерні для хребетних тварин.

Разом з тим з’являються особливості, що відрізняють розвиток людини від
розвитку інших представників хребетних; знання цих особливостей
необхідно лікарю.

Процес внутрішньоутробного розвитку зародка людини продовжується в
середньому 280 доби (10 місячних місяців).

Ембріональний розвиток людини можна розділити на три періоди: початковий
(1-я тиждень розвитку), зародковий (2—8-я тиждень розвитку), плодовий (з
9-й тижня розвитку до народження дитини). До кінця зародкового періоду
закінчується закладка основних ембріональних зачатків тканин і органів і
зародок здобуває основні риси, характерні для людини. До 9-й тижня
розвитку (початок 3-го місяця) довжина зародка складає 40 мм, а маса
близько 5 р. У курсі ембріології людини, досліджуваній на кафедрі
гістології й ембріології, основна увага приділяється особливостям
статевих кліток людини, запліднення і розвитку людини на ранніх стадіях
(початковий і зародковий періоди), коли відбуваються утворення зиготи,
дроблення, гаструляція, формування зачатків осьових органів і зародкових
оболонок, гыстогенез і органогенез, а також взаємодії в системі мати —
плід.

Післязародковий розвиток (приходить на зміну зародковому) — період від
чи народження виходу зародка з яйця до смерті. Різні шляхи
післязародкового розвитку тварин — пряме і непряме:

1) прямий розвиток — народження потомства, зовні схожого на дорослий
організм. Приклади: розвиток риб, плазунів, птахів, ссавців, деяких
видів комах. Так, мальок риби схожий на дорослу рибу, каченя на качку,
кошеня на кішку;

2) непрямий розвиток — чи народження вихід з яйця потомства, що
відрізняється від дорослого організму по морфологічних ознаках, способу
життя (типу харчування, характеру пересування). Приклад: з яєць хруща
з’являються червоподібні личинки, живуть у ґрунті і харчуються коренями
на відміну від дорослого жука (живе на дереві, харчується листами).

Стадії непрямого розвитку комах: яйце, личинка, лялечка, доросла
особина. Особливості життя тварин на стадії яйця і лялечки — вони
нерухомі. Активний спосіб життя личинки і дорослого організму, різні
умови проживання, використання різної їжі.

Значення непрямого розвитку — ослаблення конкуренції між батьками і
потомством, тому що вони поїдають різну їжу, у них різні місця
проживання. Непрямий розвиток — важливе пристосування, що виникло в
процесі еволюції. Воно сприяє ослабленню боротьби за існування між
батьками і потомством, виживанню тварин на ранніх стадіях
післязародкового розвитку.

2. Основні етапи ембріонального розвитку людини

Дроблення. Після запліднення яйцеклітина ділиться на дві клітини, або
два бластомери, однакової величини. Перший поділ яйцеклітини
відбувається в площині меридіана. Потім кожний із бластомерів одночасно
знову ділиться також у площині меридіана, й утворюються чотири клітини
однакової величини, кожна з яких несе в собі повний набір інформації про
новий організм. Ці бластомери, якщо їх відділити один від одного, дадуть
чотири окремих організми. Таке явище іноді спостерігається в нормі з
утворенням двох або чотирьох однояйцевих близнят. Наступний поділ
відбувається вже в площині екватора — утворюється вісім клітин. Після
цього меридіональні й екваторіальні поділи чергуються, утворюється 16,
32, 64 бластомери, які щільно прилягають один до одного.

Число клітин збільшується внаслідок мітозу, але, на відміну від
звичайних соматичних клітин, інтерфаза дуже коротка і бластомери не
ростуть, а з кожним наступним поділом зменшуються, тому цей процес і
називають дробленням. У цей час зародок за розмірами майже такий самий,
як і зигота.

Дроблення може бути повним (у яйці мало жовтка — ланцетник) і неповним
(у яйці багато жовтка — птахи, риби). У разі неповного дроблення
ділиться лише диск цитоплазми з ядром, а сам жовток не дробиться.

Стадії бластули і гаструли. Як правило, коли кількість бластомерів
досягає 64, всередині зародка утворюється невелика порожнина
(бластоцель), заповнена рідиною. У процесі подальшого зростання числа
клітин порожнина збільшується, а всі клітини розміщуються на поверхні
зародка в один шар. Це і є бластула. Далі поділ клітин уповільнюється,
інтерфаза подовжується, і зменшення розмірів клітин зародка (здрібнення)
припиняється. Тому наступні мітотичні поділи не називають дробленням, а
клітини зародка називають не бластомерами, а ембріональними клітинами.

Уже на цій стадії у багатьох видів тварин клітини зародка відрізняються
за розмірами, в результаті можна виділити анімальний (клітини
дрібненькі) і вегетативний клітини більші) полюси бластули.

Другий етап ембріонального розвитку — гаструляція — полягає в утворенні
двох шарів клітин зародка. У ланцетника другий шар утворюється шляхом
вгинання стінки вегетативного полюса бластули всередину. Спочатку
з’являється невеликий вгин, далі він поглиблюється й утворюється другий
шар клітин (внутрішній), який прилягає до зовнішнього. Так з’являється
двошаровий зародок — гаструла. Найважливішим у цьому разі є
диференціювання клітин зовнішнього і внутрішнього шарів. Вони
відрізняються за розмірами і будовою (як правило, клітини зовнішнього
шару дрібніші, ніж клітини внутрішнього). На цьому етапі зародок
складається з двох типів клітин, які утворюють два зародкових листки:
зовнішній — ектодерма і внутрішній — ентодерма.

Якщо між екто- і ентодермою зберігається порожнина (залишок бластоцелю),
то її називають первинною порожниною. Така порожнина характерна для тіла
аскариди. Відповідно такі організми ще називають первиннопорожнинними.

Утворена внаслідок вгинання й обмежена ентодермою порожнина — це
первинна кишка, яка відкривається назовні первинним ротом, або
бластопором. У тварин, яйцеклітина яких містить багато жовтка (птахи,
риби, амфібії), гаструла утворюється не вгинанням, а іншим шляхом
(наприклад, обростанням). У гідри гаструла утворюється шляхом міграції
клітин бластодерми.

Формування органів та взаємодія частин зародка. Наступний етап —
формування тканин і органів — пов’язаний з подальшим диференціюванням
клітин. Насамперед із ендодерми утворюється третій зародковий листок —
мезодерма, який вростає між екто- й ентодермою, розділяючи їх. Разом з
тим у зародків хребетних тварин розпочинається формування нервової
трубки і хорди. Нервова трубка утворюється на майбутньому спинному боці
зародка шляхом впинання ектодерми у вигляді жолобка. Останній
поглиблюється, верхні краї його змикаються й утворюється нервова трубка
— зачаток центральної нервової системи. Водночас під нервовою трубкою з
ентодерми утворюється тяж клітин, який згодом формує хорду. Подальше
диференціювання приводить до формування з ентодерми епітелію кишок,
травних залоз, а також легень. Із мезодерми утворюються кровоносна,
видільна системи, скелет, м’язи. Із ектодерми крім нервової трубки
утворюються органи чуття, покривний епітелій і похідні шкіри.

У процесі ембріонального розвитку одні тканини або органи зародка
впливають на розвиток інших, розміщених поряд. Це відбувається шляхом
складних біохімічних впливів одних частин зародка на інші. Така
спрямовувальна дія тканин, що розвиваються, на хід подальшого розвитку
називається індукцією. Якщо перенести зачаток ока, взятого в одного
зародка, під ектодерму іншого зародка, з останньої розвинеться кришталик
додаткового ока. В цьому разі перенесений зачаток індукував
диференціювання клітин ектодерми в зачаток кришталика. Індукцію можна
спостерігати під час пересаджування спинного краю бластопора одного
зародка на стадії гаструли іншому на тій самій стадії. Ця ділянка
бластопора стає індуктором утворення осьових органів, зародка — хорди і
нервової трубки. В результаті у зародку утворюються два комплекси
осьових органів — один під впливом власного краю бластопора, другий —
під впливом перенесеного. Інколи вдається отримати два зрощених разом
зародки.

Ембріональний період (розвиток) завершується виходом зародка з яйцевих
оболонок або народженням у організмів, в яких яйцевих оболонок немає
(ссавці). Далі розпочинається постембріональний розвиток, який
характеризується переходом організмів до самостійного живлення та
активного руху. Завершується постембріональний розвиток статевою
зрілістю і припиненням росту.

Процес постембріонального розвитку організмів регулюється нервовою
системою і залозами внутрішньої секреції (нейрогуморальна регуляція).

2.1 Органи, що формуються із зародкових листків.

1. Зовнішній, ектодерма. Органи і частини зародка. Нервова пластина,
нервова трубка, зовнішній шар шкірного покриву, органи слуху.

2. Внутрішній, ендодерма. Органи і частини зародка. Кишечник, легені,
печінка, підшлункова залоза.

3. Середній, мезодерма. Органи і частини зародка. Хорда, хрящовий і
кістковий кістяк, м’язи, бруньки, кровоносні судини.

Одночасно з мезодерми утворюється хорда — гнучкий кістяковий хрящ,
розташований в ембріонів усіх хребетних на спинній стороні. У хребетних
хорда заміщається хребтом, і тільки в деяких нижчі хребетні її залишки
зберігаються між хребцями навіть у дорослому стані.

З ектодерми, розташованої над самою хордою, утвориться нервова
пластинка, Надалі бічні краї пластинки піднімаються, а центральна її
частина опускається, утворити нервовий желобок. Поступово верхні краї
цих складок стуляються, і желобок перетворюється в лежачу під ектодермою
нервову трубку — зачаток центральної нервової системи.

Нервова трубка, хорда і кишечник створюють осьовий комплекс органів
зародка, що визначає двосторонню симетрію тіла.

Зародок тварин розвивається як єдиний організм, у якому всі клітки,
тканини й органи знаходяться в тісній взаємодії. При цьому один зачаток
впливає на іншій, значною мірою визначаючи шлях його розвитку. Крім
того, на темпи росту і розвитку зародка впливають внутрішні і зовнішні
умови.

Взаємодія частин зародка в процесі ембріонального розвитку — основа його
цілісності. Подібність початкових стадій розвитку зародків хребетних
тварин — доказ їхнього споріднення.

Висока чутливість зародка до впливу факторів середовища. Шкідливий вплив
алкоголю, наркотиків, паління на розвиток зародка, на підлітка і дорослу
людину.

3. Шкідливі фактори, які можуть впливати на ембріональний розвиток
людини

Шкідливий вплив алкоголю і паління на розвиток організму людини. Згубний
вплив алкоголю на потомство був відомий людям ще в глибоку давнину.

1. Обстеження великих контингентів людей у різних країнах і порівняння
розвитку дітей, батьки яких вживали алкоголь, і дітей, батьки яких не
вживали його. Такі спостереження дали однотипний результат — у дітей
першої групи значно частіше спостерігалися відхилення від норми. Так,
внаслідок обстеження 3500 дітей, які народилися у батьків алкоголіків на
заході Франції, де велике вживання алкоголю, у 40 % із них було виявлено
психічні і фізичні порушення. Ще один приклад. Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ) у різних країнах провела обстеження 352
подружніх пар, що страждали хронічним алкоголізмом. У них народилося 547
дітей і у всіх було виявлено олігофренію (недоумкуватість) різного
ступеня.

2. Проведення експериментів на лабораторних тваринах (кролях,
гвінейських свинках, пацюках) з метою з’ясування впливу алкоголю на їхнє
потомство. У цих дослідах встановлена згубна дія алкоголю як на тканини
різних органів, у тому числі й статеві залози, так і на розвиток
потомства. Плодючість тварин, які отримували алкоголь, різко
знижувалась. Частина потомства народжувалася мертвою, багато гинуло
незабаром після народження, а у решти простежувалася затримка розвитку.
У деяких із них були різні дефекти в будові тіла. Так було доведено, що
алкоголь — універсальна отрута, яка вражає органи і тканини багатьох
видів тварин. Особливо чутливі до отрути статеві клітини і тканини
ембріона. У статевих залозах тварин під впливом алкоголю відбувається
переродження і загибель клітин.

Аналогічні явища спостерігаються і в людей. У чоловіків, які
систематично вживають алкоголь, понад 65 % сперматозоонів стає
нерухомими і не здатними до запліднення. У період вагітності алкоголь із
крові матері швидко потрапляє у кровоносну систему плода і може
спричинити характерні вади його розвитку. У медичній літературі вони
дістали назву алкогольного синдрому плода. Новонароджені з цим синдромом
мають зменшені розміри голови, укорочений ніс і маленьке підборіддя,
вузький розріз очних щілин. Більшість подібних дітей відстає у фізичному
і розумовому розвитку, у деяких спостерігаються вроджене незарощення
верхньої губи (“заяча губа”), верхнього

піднебіння, багатопалість тощо. Спеціальні дослідження показали, що
розвиток цього синдрому частіше відбувається тоді, коли вагітні жінки
вживають алкоголь у так звані критичні періоди. Так називають періоди
найменшої стійкості ембріона до несприятливих зовнішніх впливів (у
зародка людини — перші тижні його розвитку). Тому найнебезпечнішим для
ембріона є вживання алкоголю майбутньою матір’ю між 2 і 6м тижнями
вагітності.

Менш детально вивчена дія на плід речовин, які потрапляють в організм,
якщо майбутня мати палить. Річ у тім, що при цьому материнський організм
зазнає впливу не однієї хімічної речовини, а цілого комплексу (понад
600) різних речовин, що містяться в тютюні (білки, аміносполуки, ефіри,
феноли, смоли тощо). Проте головною діючою речовиною тютюну є алкалоїд
нікотин. Комплекс речовин тютюну чинить різноманітні негативні впливи на
організм, але передусім він негативно впливає на нервову і
серцевосудинну системи.

У період вагітності нікотин проникає з організму матері у плід. На
ранніх стадіях він може перервати вагітність в результаті порушення
прикріплення ембріона до стінки матки. На пізніших стадіях вагітності
нікотин значно погіршує постачання плода киснем. Внаслідок хронічного
кисневого голодування уповільнюються його ріст і розвиток. Тому у жінок,
які палять, діти народжуються з меншою масою (на 120—130 г) і меншими
розмірами тіла. Паління у період вагітності підвищує частоту виникнення
ускладнень під час пологів. Відомості про частоту виникнення природжених
каліцтв у зв’язку з палінням майбутніх матерів спірні.

Очевидно, каліцтва травної, серцевосудинної і видільної систем у плода
не пов’язані з палінням. Проте вірогідно, що вдвічі зростає число
каліцтв центральної нервової системи і верхньої губи у дітей жінок, які
палять, порівняно з тими, що не палять. Запобігання алкогольній і
нікотиновій інтоксикації жінок у період вагітності — важливий фактор
поліпшення здоров’я населення.

3.1 Алкоголь

Проблема вжитку алкоголю дуже актуальна у наші дні. Зараз споживання
спиртних напоїв у світі характеризується величезними цифрами. Від цього
страждає все суспільство, але в першу чергу під загрозу ставиться
підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь, а також здоров’я
майбутніх матерів. Адже алкоголь особливо активно впливає на організм ,
що не сформувався, поступово руйнуючи його.

Шкода алкоголю очевидна. Доведено, що при попаданні алкоголю усередину
організму, він розноситься по крові до всіх органів і шкідливо діє на
них аж до руйнації.

При систематичному вжитку алкоголю розвивається небезпечна хвороба –
алкоголізм. Алкоголізм небезпечний для здоров’я людини, але він
виліковний, як і інші хвороби.

Але головна проблема складається в тому, що велика частина алкогольної
продукції, що випускається недержавними підприємствами, містить велику
кількість отруйних речовин. Недоброякісна продукція нерідко призводить
до отруєнь і навіть смертей.

Все це завдає великої шкоди суспільству, його культурним цінностям.

Алкоголь із шлунка потрапляє в кров через дві хвилини після вжитку. Кров
розносить його по всім клітинам організму. У першу чергу страждають
клітини великих півкуль головного мозку. Погіршується умовно-рефлекторна
діяльність людини, сповільнюється формування складних дій, змінюється
співвідношення процесів порушення і гальмування в центральній нервовій
системі. Під впливом алкоголю порушуються довільні дії, людина втрачає
спроможність управляти собою.

Проникнення алкоголю до клітин лобової частки кори розкріпачує емоції
людини, з’являються невиправдана радість, дурний сміх, легкість у
судженнях. Слідом за порушенням, що посилюється, у корі великих півкуль
мозку виникає різке ослаблення процесів гальмування. Кора перестає
контролювати роботу нижчих відділів головного мозку. Людина втрачає
стриманість, соромливість, вона говорить і робить те, чого ніколи не
сказала і не зробила б будучи тверезою. Кожна нова порція спиртного усе
більше паралізує вищі нервові центри, немов зв’язуючи їх і не дозволяючи
втручатися в діяльність нижчих відділів мозку: порушується координація
рухів, наприклад рух очей (предмети починають двоїтися), з’являється
незграбна хитка хода.

Порушення роботи нервової системи і внутрішніх органів спостерігається
при будь-якому вжитку алкоголю: одноразовому, епізодичному і
систематичному.

Відомо, що порушення роботи нервової системи напряму пов’язані з
концентрацією алкоголю в крові людини. Коли кількість алкоголю складає
0,04-0,05 процента, виключається кора головного мозку, людина втрачає
контроль над собою, утрачає спроможність розумно міркувати. При
концентрації алкоголю в крові 0,1 процента гнітяться більш глибокі
відділи головного мозку, що контролюють рухи. Рухи людини стають
невпевненими і супроводжуються безпричинною радістю, пожвавленням,
метушливістю. Проте в 15 процентів людей алкоголь може викликати
зневіру, бажання заснути. В міру збільшення утримання алкоголю в крові
послабляється спроможність людини до слухових і зорових сприйняттів,
притупляється швидкість рухових реакцій.

Концентрація алкоголю, що складає 0,2 проценти, впливає на області
мозку, що контролюють емоційне поводження людини. При цьому
пробуджуються низинні інстинкти, з’являється раптова агресивність.

При концентрації алкоголю в крові 0,3 проценти людина хоча і знаходиться
у свідомості, але не розуміє того, що бачить і чує. Цей стан називають
алкогольним отупінням.

Концентрація алкоголю в крові 0,4 проценти веде до утрати свідомості.
Людина засипає, подих її стає нерівним, відбувається мимовільне
звільнення сечового міхура. Чутливість відсутня.

При концентрації алкоголю в крові 0,6-0,7 процента може наступити
смерть. У результаті епізодичного прийому алкоголю часто розвивається
хвороблива пристрасть, невтримний потяг до алкоголю – алкоголізм.

а) вплив алкоголю на організм жінки

Необхідно розповісти про те, як впливає алкоголь на жінок, тому що
жінками, що є продовжувачками роду людського, закладається здоров’я
майбутніх поколінь. Стан здоров’я дитини, підлітка якоюсь мірою
визначають майбутні можливості дорослої людини.

Алкоголь, негативно впливає на здоров’я жінки, порушує нормальне
функціонування її статевих органів. От декілька цифр. Відомий російський
дослідник С.З. Пащенков спостерігав протягом 5 років 3300 пацієнток, що
лікувалися від хронічного алкоголізму. У 85,3 процента з них були
хронічні захворювання, причому 40,6 процента жінок страждали
захворюваннями статевої сфери. У цілому, в жінок, що зловживають
спиртним, у 2,5 рази частіше, ніж у непитущих відзначаються різноманітні
гінекологічні захворювання. Зловживання алкоголем, руйнуючи організм
жінки, виснажує її нервову й ендокринну системи і зрештою призводить до
безплідності. Крім того, жінки, що зловживають алкоголем, нерідко ведуть
безладне статеве життя, що неминуче супроводжується запальними
захворюваннями статевих органів і закінчується безплідністю.

Стан сп’яніння в момент зачаття може вкрай негативно позначитися на
здоров’ї майбутньої дитини, тому що алкоголь небезпечний не тільки для
статевих клітин , що дозрівають, але може зіграти свою фатальну роль і в
момент запліднення цілком повноцінних (нормальних) статевих клітин.
Причому сила впливу алкоголю , що ушкоджує , у момент зачаття
непередбачена : можуть бути як легкі порушення, так і важкі органічні
ураження різноманітних органів і тканин майбутньої дитини.

Період від моменту зачаття до 3 місяців вагітності лікарі називають
критичним у розвитку плоду, тому що в цей час відбувається інтенсивне
закладання органів і формування тканин. Вжиток алкоголю може призвести
до впливу на плід, причому ушкодження буде сильніше, ніж на більш
ранньому етапі критичного періоду впливу алкоголю.

У медичній літературі з’явився спеціальний термін, що позначає комплекс
пороків у дітей, викликаних впливом алкоголю , що ушкоджує , у період
внутрішньоутробного розвитку – алкогольний синдром плоду (АСП) або
синдром алкогольної фетопатії. Для АСП характерні уроджені аномалії
розвитку серця, зовнішніх статевих органів, порушення функції
центральної нервової системи, низька маса тіла при народженні,
відставання дитини в рості і розвитку. В дітей із синдромом алкогольної
залежності характерні риси особи: маленька голова, особливе лице, вузькі
очі, специфічна складка вік, тонка верхня губа.

Вжиток спиртних напоїв небезпечний на всьому протязі вагітності, тому що
алкоголь легко проникає від матері через плаценту по кровоносних
судинах, що харчує плід. Вплив алкоголю на плід у наступні місяці
вагітності призводить до недоношеності, зниження маси тіла, народжених
дітей, мертвонародженості.

Мати, що годує, повинна пам’ятати, що алкоголь робить украй шкідливий
вплив на організм грудного немовляти й у першу чергу на його нервову
систему. Навіть незначні дози алкоголю, що потрапляють із молоком матері
в організм немовляти, можуть викликати серйозні порушення в діяльності
центральної нервової системи, в окремих випадках мати необоротні
наслідки. Дитина під впливом алкоголю стає неспокійною, погано спить у
нього можуть спостерігатися судороги, а в наступному і відставання в
психічному розвитку. Якщо мати, що годує, страждає хронічним
алкоголізмом, і в організм немовляти регулярно потрапляє алкоголь, то,
крім вищезгаданих ускладнень, у дитини може виникнути «синдром
алкогольної залежності грудного віку». Подібні випадки описані ученими
минулого і сучасними дослідниками.

б) алкоголь – руйнівник організму, що росте.

Вчені усього світу протягом майже сорока років голосніше заявляють про
небезпеку, що підстерігає підростаюче покоління – дітей, підлітків,
молодь. Мова йде про усе зростаючий розмах споживання спиртних напоїв
неповнолітніми. Так у США (штат Нью-Йорк) 91 процент 16-літніх учнів
вживають алкогольні напої. У Канаді біля 90 процентів учнів 7-9 класів
уживають спиртні напої. У ФРН 1 процент дітей 8-10 років у стані
алкогольного сп’яніння затримується поліцією.

Мабуть, не треба мати особливу уяву, щоб уявити собі шкоду, що
викликається в підлітка хоча б однократним вжитком вина або навіть пива.
Сучасні дослідження дозволяють підтверджувати, що в тілі людини немає
таких органів і тканин, що не уражалися б алкоголем. Попавши в організм,
він достатньо повільно (із швидкістю 0,1 г на 1 кг маси тіла в годину)
розщеплюється в печінці. І тільки 10 процентів від загальної кількості
прийнятого алкоголю виводиться з організму в незмінному виді. Алкоголь ,
що залишився , циркулює разом із кров’ю по всьому організму, поки не
розщепиться весь. Висока проникність «молодих» тканин, їхня насиченість
водою дозволяє алкоголю швидко поширюватися по організму, що росте.

Шкідливий вплив алкоголю насамперед позначається на діяльності нервової
системи. Якщо утримання алкоголю в крові прийняти за 1 (одиницю), то в
печінці воно буде дорівнює 1,45, а в головному мозку – 1,75. Навіть
невеличкі дози алкоголю впливають на обмін у нервовій тканині, передачу
нервових імпульсів. Одночасно порушується робота судин головного мозку:
відбувається їхнє розширення, збільшення проникності, крововилив у
тканину мозку. У підлітковому віці мозкова тканина бідна фосфором,
багата водою, знаходиться в стадії структурного і функціонального
удосконалювання, тому алкоголь особливо небезпечний для неї. Навіть
однократні вжитки спиртного можуть мати самі серйозні наслідки.

Кількаразовий або частий вжиток алкоголю робить вплив, що буквально
спустошує психіку підлітка. При цьому затримується не тільки розвиток
вищих форм мислення, виробітку етичних і моральних категорій і
естетичних понять, але і втрачаються спроможності , що вже розвилися.
Підліток, що називається «тупішає» і інтелектуально, і емоційно.

THaoe”

$

h?? THaaaeaeeeii?oooe" $ $ h?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020