.

Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроби (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6053
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Вплив факторів

зовнішнього середовища на мікроби”

ПЛАН

Вступ

1. Фізичні фактори

2. Хімічні фактори

Знищення мікроорганізмів у навколишнім середовищі

Список використаної літератури

Вступ

Життя мікроорганізмів знаходиться в тісній залежності від умов
навколишнього середовища. Як на рослини, макроорганізми, так і на
мікросвіт істотний вплив роблять різні фактори зовнішнього середовища.
Їх можна розділити на три групи: хімічні, фізичні і біологічні.

1. Фізичні фактори

З фізичних факторів найбільший вплив на мікроорганізми роблять:
температура, висушування, промениста енергія, ультразвук, тиск.

Температура: життєдіяльність кожного мікроорганізму обмежена визначеними
температурними границями. Цю температурну залежність звичайно виражають
трьома крапками: мінімальна (min) температура — нижче якої розмноження
припиняється, оптимальна (opt) температура — найкраща температура для
росту і розвитку мікроорганізмів і максимальна (max) температура —
температура, при якій ріст чи кліток сповільнюється, чи припиняється
зовсім. Вперше в історії науки Пастером були розроблені методи знищення
мікроорганізмів при впливі на них високих температур.

Оптимальна температура звичайно прирівнюється до температури
навколишнього середовища.

Усі мікроорганізми стосовно температури умовно можна розділити на 3
групи:

Перша група: психрофіли — це холодолюбиві мікроорганізми, ростуть при
низьких температурах: min t — 0°С, opt t — від 10—20°С, max t — до 40°С.
До таких мікроорганізмів відносяться мешканці північних морів і водойм.
До дії низьких температур багато мікроорганізмів дуже стійкі. Наприклад,
холерний вібріон довго може зберігатися в льоді, не втративши при цьому
своїй життєздатності. Деякі мікроорганізми витримують температуру до
-190°С, а суперечки бактерій можуть витримувати до -250°С. Дія низьких
температур припиняє гнильні і бродильні процеси, тому в побуті ми
користаємося холодильниками. При низьких температурах мікроорганізми
впадають у стан анабіозу, при якому сповільнюються всі процеси
життєдіяльності, що протікають у клітці.

До другої групи відносяться мезофіли — це найбільш велика група
бактерій, у которую входять сапрофіти і майже всі патогенні
мікроорганізми, тому що opt температура для них 37°С (температура тіла),
min t = 10°С, maxt = 45°C.

До третьої групи відносяться термофіли — теплолюбні бактерії,
розвиваються при t вище 55°С, min t для них = 30°С, max t = 70—76°С. Ці
мікроорганізми живуть у гарячих джерелах. Серед термофілів зустрічається
багато спорових форм. Суперечки бактерій набагато стійкіше до високих
температур, чим вегетативні форми бактерій. Наприклад, суперечки бацил
сибірської виразки витримують кип’ятіння протягом 10—20 с. Усі
мікроорганізми, включаючи і спорові, гинуть при температурі 165—170°С в
плин години. Дія високих температур на мікроорганізми покладено в основу
стерилізації. ,

Висушування. Для нормальної життєдіяльності мікроорганізмів потрібна
вода. Висушування приводить до зневоднювання цитоплазми, порушується
цілісність цитоплазмагічної мембрани, що веде до загибелі клітки. Деякі
мікроорганізми під впливом висушування гинуть уже через кілька хвилин:
це менінгококки, гонококки. Більш стійкими до висушування є збудники
туберкульозу, що можуть зберігати свою життєздатність до 9 місяців, а
також капсульні форми бактерій. Особливо стійкими до висушування є
суперечки. Наприклад, суперечки цвілевих грибів можуть зберігати
здатність до проростання протягом 20 років, а суперечки сибірської
виразки можуть зберігатися в ґрунті до 100 років.

Для збереження мікроорганізмів і виготовлення лікарських препаратів з
бактерій застосовується метод ліофільного сушіння. Сутність методу
полягає в тому, що мікроорганізми спочатку заморожують при -273 °С, а
потім висушують в умовах вакууму. При цьому мікробні клітки переходять у
стан анабіозу і зберігають свої біологічні властивості протягом
декількох років. Таким способом, наприклад, виготовляють біопрепарат
«колібактерин», що містить штами Е. coli.

Промениста енергія. У природі бактеріальні клітки постійно піддаються
впливу сонячної радіації. Прямі сонячні промені згубно діють на
мікроорганізми. Це відноситься до ультрафіолетового спектра сонячного
світла (Уф-промені), вони інактивують ферменти клітки і руйнують ДНК.
Патогенні бактерії більш чуттєві до дії Уф-лучей, чим сапрофіти. Тому в
бактеріологічній лабораторії мікроорганізми вирощують і зберігають у
темряві.

Досвід Бухнера показує, наскільки Уф-промені згубно діють на клітки:
чашку Петрі з щільним середовищем засівають суцільним газоном. Частина
посіву накривають папером, і ставлять чашку Петрі на сонце, а потім
через якийсь час її ставлять у термостат. Проростають тільки ті
мікроорганізми, що знаходилися під папером. Тому значення сонячного
світла для оздоровлення навколишнього середовища дуже велико.

Бактерицидна дія Уф-променів використовують для стерилізації закритих
приміщень: операційних, родильних відділень, перев’язних, у дитячих
садах і т.д. Для цього використовуються бактерицидні лампи
ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі 200—400 нм.

На мікроорганізми впливають і інші види променистої енергії — це
рентгенівське випромінювання, а-, р- і у-промені роблять згубна дія на
мікроорганізми тільки у великих дозах. Ці промені руйнують ядерну
структуру клітки. В останні роки радіаційним методом стерилізують виробу
для одноразового використання — шприци, шовний матеріал, чашки Петрі.

Малі дози випромінювань, навпаки, можуть стимулювати ріст
мікроорганізмів.

Ультразвук викликає поразка клітки. Під дією ультразвуку усередині
клітки виникає дуже високий тиск. Це приводить до розриву клітинної
стінки і загибелі клітки. Ультразвук використовують для стерилізації
продуктів: молока, фруктових соків.

Високий тиск. До атмосферного тиску бактерії, а особливо суперечки, дуже
стійкі. У природі зустрічаються бактерії, що живуть у морях і океанах на
глибині 1000— 10 000 м під тиском від 100 до 900 атм. Сочетанное дія
підвищених температур і підвищеного тиску використовується в парових
стерилізаторах для стерилізації пором під тиском.

2. Хімічні фактори

Вплив хімічних речовин на мікроорганізми по-різному. Воно залежить від
хімічної сполуки, його концентрації, тривалості впливу.

У малих концентраціях хімічна речовина може бути харчуванням для
бактерій, а у великих — робити на них згубна дія. Наприклад, сіль NaCl у
малих кількостях додають у живильні . середовища Так само існують
галофільні мікроорганізми, що віддають перевагу солоному середовищу. У
великих концентраціях NaCl затримує розмноження мікроорганізмів. Для
приклада можна привести консервування в побуті: при недостатній
кількості солі балони з овочами можуть «вибухати».

Багато хімічних речовин изспользуются в медицині як дезинфікуючі засоби.
До них відносяться феноли, солі важких металів, кислоти, лугу. До
найбільш розповсюдженим дезрозчинам відносять хлоровмісні сполуки:
хлорне вапно, хлорамін Б, дихлор-1, сульфохлорантин, хлорцин і ін.
Активність дезинфікуючих речовин не однакова і залежить від часу
експозиції, концентрації, температури. Як контрольні мікроорганізми для
вивчення дії дезрозчинів використовують S. typhi і S. aureus. Для
дезінфекції можуть використовуватися кислоти: 40% розчин оцтової кислоти
для знезаражування взуття. Види дезінфекцій: профілактична— для
попередження і поширення інфекцій; поточна — при виникненні епідемічного
вогнища і заключна — після закінчення епідемічного спалаху, (див. схему
«Характеристика показань для дезінфекції»)

Деякі хімічні речовини використовуються як антисептики. Антисептики — це
противомікробні речовини, що використовуються для обробки біологічних
поверхонь. Антисептика — це комплекс заходів, спрямованих на знищення
мікробів у чи рані організмі в цілому, на попередження і ліквідацію
запального процесу. До антисептиків відносяться:

препарати йоду (спиртовий розчин йоду, йодінол, йодоформ, розчин
Люголя);

* сполуки важких металів (солі ртуті, срібла, цинку);

* хімічні речовини нітрофуранового ряду (фуразолідон, фурацилін);

окислювачі (перекис водню, калію перманганат);

* кислоти і їхньої солі (саліцилова, борна);

* барвники (метиленовий синій, брильянтовий зелений).

Характеристика показань для дезінфекції

У медичній практиці антибіотики використовуються для лікування багатьох
інфекційних захворювань. Антагонізм може розвиватися у формі конкуренції
за джерела харчування. Якщо один мікроорганізм використовує інший
організм як джерело харчування, то такий вид антагонізму називається
паразитизмом. Прикладом паразитизму є відношення вірус — хазяїн,
бактеріофаг — бактерії.

3. Знищення мікроорганізмів у навколишньому середовищі

Для знищення мікроорганізмів у навколишнім середовищі застосовуються
стерилізація і дезінфекція.

Стерилізація — це повне звільнення об’єктів навколишнього середовища від
мікроорганізмів і їхніх спор. Існують фізичні, хімічні і механічні
способи стерилізації.

До найбільш розповсюджених способів фізичної стерилізації відносяться
автоклавування і сухожарова стерилізація.

Автоклавування — це обробка пором під тиском, що проводиться в
спеціальних приладах — автоклавах. Автоклав являє собою металевий
циліндр із міцними стінками, що складається з двох камер: парообразующей
і що стерилізує. В автоклаві створюється підвищений тиск, що приводить
до збільшення температури кипіння води. Пором під тиском стерилізують
живильні , середовища патологічний матеріал, інструментарій, білизна і
т.д.

Найбільш розповсюджений режим роботи автоклава — 2 атм., 120°С, 15—20
хв. Початком стерилізації вважають момент закипання води.

До роботи з автоклавом допускаються підготовлені фахівці, що точно і
строго виконують усі правила роботи з цим приладом.

Сухожаровая стерилізація — проводиться в печах Пас-тера. Це шафа з
подвійними стінками, виготовлений з металу й азбесту, що нагрівається за
допомогою електричества і постачений термометром. Сухим жаром
стерилізують, в основному, лабораторну посуд. Знезаражування матеріалу в
ньому відбувається при 160°С в плин 1 години.

У бактеріологічних лабораторіях використовується такий вид стерилізації,
як прожарювання над вогнем. Цей спосіб застосовують для знезаражування
бактеріологічних петель, шпателів, піпеток. Для прожарювання над вогнем
використовують чи спиртівки газові пальники.

До фізичних способів стерилізації відносяться також Уф-лучи і
рентгенівське випромінювання. Таку стерилізацію проводять у тих
випадках, коли стерилізуємі предмети не витримують високої температури.

Механічна стерилізація — проводиться за допомогою фільтрів (керамічних,
скляних, азбестових) і особливо мембранних ультрафільтрів з колоїдних
розчинів нітроцеллюлози. Така стерилізація дозволяє звільняти рідини
(біопрепарати, сироватку крові, ліки) від бактерій, грибів, найпростіших
і вірусів, у залежності від розмірів пір фільтра. Для прискорення
фільтрації створюють підвищений тиск у ємності з фільтруємою рідиною чи
знижений тиск у ємності з фільтратом.

У мікробіологічній практиці часто використовують азбестові фільтри
Зейтца, Шамберлана. Такі фільтри рас-читані на одноразове застосування.

Хімічна стерилізація — цей вид стерилізації застосовується обмежено.
Найчастіше використовують хімічні речовини для попередження
бактеріального забруднення живильних і середовищ імунобіологічних
препаратів.

При хімічній стерилізації можливе використання двох токсичних газів:
окису етилену і формальдегіду. Ці речовини в присутності води можуть
інактивувати ферменти, ДНК і РНК, що приводить бактеріальні клітки до
загибелі. Стерилізація газами здійснюється в присутності пари при
50—80°С в спеціальних камерах. Цей вид стерилізації небезпечний для
навколишніх, однак існують об’єкти, що можуть бути ушкоджені при
нагріванні і поцьому їх можна стерилізувати тільки газом. Наприклад,
оптичні прилади, деякі живильні . середовища

Для проведення стерилізації тих чи інших об’єктів необхідно строго
дотримувати встановлений режим стерилізації (наприклад, для живильних
вінїй середовищ зазначений у рецепті готування).

При проведенні стерилізації в автоклаві необхідно здійснювати контроль
стерилізації.

Існує 3 види контролю:

* хімічний — в автоклав при кожнім завантаженні кладуть бензойну
кислоту, сечовину, запаяні в ампули, чи індикатори стерилізації ТВИ —
120°С — 1 атм, ТВІ – 132°С – 2 атм.

При досягненні заданого режиму стерилізації зазначені речовини змінюють
свій колір, а термочасові індикатори сутеніють;

термічний — 2 рази на місяць максимальним термометром під час
стерилізації проводять вимір температури в контрольних крапках, що
повинна досягти заданих параметрів;

* біологічний — проводиться 2 рази в рік. У контрольних крапках
поміщають пробірки зі споровою культурою Bacillus stearothermophilies,
що гине при 120°С в плин 15 хв. Після стерилізації пробірки поміщають у
термостат при t = 55 °С на 48 годин. При досягненні заданого режиму ріст
тесткультури відсутній: фіолетової колір середовища в пробірках не
міняється.

Для збереження стерильності предмети, які стерилізують, повинні мати
упакування, що не допускає мікробного забруднення.

Список використаної літератури

Воробьев А. А. Микробиология и иммунология. М., 1999.

Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. Т. 1, 2, 3. М., 1982.

Майер В. Невидимый мир вирусов. М., 1986/

Покровский В. И. Медицинская микробиология. М., 1999.

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020