ЛЕКЦІЯ

Вестибулярний аналізатор

Вестибулярний аналізатор здійснює функцію рівноваги тіла як у стані
спокою, так і під час руху. Рецептори, розташовані в присінку
(отолітовий аппарат), відповідають за координацію тіла в стані спокою
(статику), а рецептори півколових проток (ампулярний аппарат)
відповідають за координацію тіла під час руху (кінематику). Разом вони
виконують стато-кінематичну функцію. Вестибулярний аппарат на відміну
від інших аналізаторів ніколи не перебуває в стані спокою. Він постійно
зазнає подразнення в результаті дії на нього сили земного тяжіння.
Навіть в стані спокою поза тіла підтримується умпульсами, які йдуть від
вестибулярного аналізатора. Відсутність постійного подразнення
отолітового апарата за рахунок сили земного тяжіння в стані невагомості
призводить до численних порушень в організмі.

Ще однією важливою особливістю функціонування вестибулярного аналізатора
є двобічний зв”язок його з вунтрішніми органами. Прикладом цього може
бути його взаємозв”язок із шлунково-кишковим трактом. Подразнення
вестибулярного аналізатора викликає нудоту та блювоту. В цей же час,
такі захворювання, як виразка шлунку та дванадцятипалої кишки,
панкреатит, гепатохолецистит можуть викликати запаморочення як наслідок
рефлеторного впливу на вестибулярний аналізатор.

Вестибулярний аналізатор, як інші аналізатори, складається з
переферичного відділу (рецептора), провідникової частини з ядрами в
стовбурі мозку та центрального (кіркового) відділу.

Рецептори вестибулярного аналізатора розташовані у внутрішньому вусі. В
мішечках присінку розташований отолітовий аппарат у вигнляді macula
utriculi та macula sacculi. Отолітовий апарат являє собою скупчення
нейроепітеліальних або чутливих клітин, які розташовані поміж опорними
клітинами.

Адекватним подразником отолітового апарата є будь-яка сила, що може
викликати прямолінійне прискорення.

Адекватним подразником ампулярного апарата є кутове прискорення. Порогом
збудження для півколових каналів є кутове прискорення, рівне 0,12-2
м/с2.

Похожие записи