РЕФЕРАТ

на тему:

“Важливість добрих взаємовідносин

для лікування і одужання хворих”

ПЛАН

Вступ

1. Довіра у стосунках між лікарем та хворим – першооснова добрих
взаємовідносин

2. Складові співпраці лікаря та хворого

3. Цілющі властивості хороших взаємовідносин

Список використаної літератури

Вступ

Практично в усіх цивілізованих країнах світу існує етичний кодекс
лікаря, якого дотримуються всі працівники практичної охорони здоров’я.
Всі ми пам’ятаємо про клятву Гіппократа, в якій сформульовані основні
моральні та етичні принципи. Однак часи змінюються, змінюються люди,
зокрема їх психологія. Тому те, що було сказано свого часу Гіппократом,
потребує уточнення, адаптації до сьогодення.

На превеликий жаль, медичні навчальні заклади не давали та й не дають
знань із найголовніших питань медичної етики.

Адже відомо, що у такій тонкій сфері людської діяльності, як медицина,
можна притягти до відповідальності за певні моральні вчинки лише в тому
разі, коли сам звинувачений знає про їхнє існування. А для цього
спочатку потрібно спробувати його навчити, що дозволяється говорити у
присутності хворого, а що ні. Тут, можливо, справа навіть не у знаннях,
а в людяності й порядності.

1. Довіра у стосунках між лікарем та хворим – першооснова добрих
взаємовідносин

Міжособистісні стосунки лікаря та хворого будуються за принципом
практичної взаємодовіри, адже довіра як морально-психологічна категорія
визначає ставлення як до дій іншої особи, так і до себе самої,
ґрунтується на переконанні, що ця особа, тобто лікар, діє правильно, що
їй притаманні сумління і чесність. Довіра є обов’язковим компонентом у
діяльності будь-якої соціальної групи, в якій люди спілкуються і мають
тимчасові чи постійні цілі. Такою метою у взаємовідносинах лікаря та
хворого є досягнення успіху в лікувальному процесі.

Проте, щоб завоювати довіру пацієнта, лікарю недостатньо бути просто
фахівцем, він повинен уміти розуміти психологічний стан хворого і
знаходити відповідний підхід до нього. Однак це вдається не завжди: в
одних випадках, і їх переважна більшість, лікар може завоювати довіру
хворого з першого знайомства, а в інших — ніколи. Відомо, що під час
перших контактів лікаря з хворим виникає інтерференція знання лікаря і
незнання або напівзнання хворого. Тому кожна розмова лікаря з хворим має
містити елементи медичної освіти і, насамперед, відомості про характер
захворювання, обґрунтування плану лікування та передбачення його
наслідків. Протягом усієї історії медицини визначальною рисою у
відносинах між лікарем і хворим була й залишається довіра, яка раніше
передбачала повне право лікаря приймати рішення, а тепер орієнтується на
творчу співпрацю, де мають місце сумніви щодо результатів лікування й
прогнозу, а також правдиві відомості про серйозність самої хвороби. Все
це становить сучасний медичний підхід до проблеми взаємовідносин лікаря
і хворого.

Чим більше ці стосунки ґрунтуються на довірі, тим повніше вони виконують
роль емоційного захисту, здатні відгукнутися співчуттям й
співпереживанням, тим вищою є їхня моральна цінність. Така відкритість
відносин між лікарем і хворим дає змогу розв’язати коло
найрізноманітніших питань. Взаємовідносини лікаря і хворого — це не
просто обмін інформацією, це — частина лікування. Адже давно відомо, що
лікарі можуть впливати на хворобу без будь-яких ліків: прикладом може
слугувати ефект плацебо. Плацебо — це біологічно інертна речовина, яку
лікар дає хворому як біологічно активну. Певний час обов’язковою
передумовою ефекту плацебо вважалася сліпа віра у чудодійну силу ліків.
Однак співпраця лікаря і хворого породжує ефект плацебо без будь-якого
плацебо: будучи науково обґрунтованим, ефект плацебо доповнює медицину
як науку і виправдовує погляд на неї, як на мистецтво.

У повсякденній діяльності лікаря часто виникають конфлікти утилітарної
етики, яка вчить ураховувати лише наслідки лікарської діяльності, та
деонтологічної етики, згідно з якою слід орієнтуватися не на наслідки, а
на загальновизнані етичні принципи: чесність, вірність обов’язку,
«клятві Гіппократа», дотримуватися прав людини тощо. Важливою етичною
проблемою є співвідношення свободи пацієнта і опіки над ним лікаря. Ця
опіка позначається терміном «патерналізм», який може бути справжнім
(наприклад, у разі непритомності хворого), або солітарним, коли пацієнт
повністю довіряє лікарю і твердо переконаний, що той зробить усе для
його видужання. Проте найчастіше зустрічається не солітарний, а
домінантний патерналізм, який вимагає від лікаря великого такту для
спрямування волі пацієнта на шлях видужання.

2. Складові співпраці лікаря та хворого

Усе розмаїття підходів до співпраці лікаря та хворого складається із
чотирьох головних компонентів: а) підтримки; б) розуміння; в) поваги; г)
співчуття.

Підтримка — одна з найважливіших умов правильних взаємин лікаря і
хворого. Підтримка у цьому випадку означає прагнення лікаря бути
корисним для хворого. Проте це не означає, що лікар повинен взяти на
себе всю відповідальність за стан здоров`я і настрій паціента. Тут мають
допомагати його сім`я та близькі друзі. Однак основні ресурси приховані
у самому хворому. Їх повне розкриття й використання стає можливим, якщо
пацієнт усвідомить: лікар прагне допомогти, а не намагається примусити.
Таким чином, лікар відповідає за моральну підтримку хворого, тобто
активізує роль його у лікувальному процесі.

Ефективність плацебо в усіх його матеріальних та психологічних варіантах
насамперед залежить від бажання хворого одужати і, нарешті, від його
впевненості в успіху. Згода хворого на активну участь у лікувальному
процесі провіщає позитивний результат.

Розуміння хворого з боку лікаря — це підґрунтя, на якому зростає довіра,
адже хворий переконується, що його скарги зафіксовані у свідомості
лікаря і він їх активно осмислює. Розуміння може бути виражене і
невербальним шляхом: поглядом, кивком голови тощо. Тон та інтонація
здатні демонструвати як порозуміння, так і відстороненість,
незацікавленість. Якщо хворий переконується у нерозумінні і небажанні
зрозуміти, то він автоматично перетворюється з помічника лікаря на його
супротивника. Невиконання лікарських рекомендацій (і як наслідок цього —
відсутність ефекту від лікування) може бути єдиною ознакою того, що
хворий не впевнений у зацікавленості лікаря його конкретним випадком, у
бажанні лікаря зрозуміти ситуацію і розібратися професійно. У такому
випадку взаємини лікаря і хворого заходять у безвихідь.

Повага передбачає визнання цінності хворого як індивіда і серйозності
його тривог. Ідеться не тільки про згоду вислухати людину, головне —
продемонструвати, що її слова є вагомими для лікаря: необхідно визнати
значущість подій, які мали місце в житті хворого, і особливо тих, що
становлять інтерес з погляду лікаря-професіонала. Щоб продемонструвати
повагу, необхідно ознайомитися з умовами життя хворого якомога
ґрунтовніше, щоб спілкуватися з ним як із особистістю, а не лише як із
носієм певної хвороби. Уже сам час, витрачений на з’ясування особистих
обставин життя хворого, засвідчує повагу до нього лікаря. Часто все, що
вимагається від лікаря, — це активно проявити зацікавленість. Важливими
є прості речі — наприклад, швидко запам’ятати ім’я і прізвище хворого.
Невербальне спілкування здатне як закріпити довіру до лікаря, так і
зруйнувати її. Якщо дивитися хворому в очі і сидіти поряд з ним, то він
відчує, що його поважають. Постійно переривати розмову з хворим або
самому вести у його присутності сторонні розмови — означає
продемонструвати неповагу до нього.

Доцільно буває похвалити хворого за терпіння, за скурпульозне виконання
ваших призначень. Якщо хворий показав вам результати своїх аналізів,
рентгенограми тощо, зазначте, наскільки корисною виявилася ця
інформація, тоді у такий спосіб виникне позитивний зворотний зв’язок.
Однією з найнебезпечніших і деструктивних звичок лікаря є здатність до
принизливих щодо своїх пацієнтів зауважень. Хворий, який випадково
почув, як лікар насміхається з нього у колі друзів, мабуть, ніколи цього
не забуде і не пробачить. Аналогічна ситуація може виникнути під час
збирання анамнезу, коли лікар постійно робить зауваження з приводу
неточних висловлювань (формулювань) хворого, супроводжує зауваження
відповідною незадоволеною мімікою обличчя, «нервовими» рухами рук.

Співчуття — ключ до співпраці лікаря та хворого. Необхідно вміти
поставити себе на місце хворого, подивитися на світ його очима.
Співчуття — це, певною мірою, своєрідна екранізація (поглинання)
почуттів іншого на свою духовну сферу. Співчувати — означає відчувати
іншого всім єством. Співчуття починається з факту нашої присутності,
інколи мовчазної, з очікування, коли хворий заговорить. Лікар повинен
уважно слухати хворого, навіть якщо він повторюється, давати можливість
обговорювати причини і наслідки хвороби, його майбутнє. Співчуття можна
висловити досить просто, поклавши руку на плече хворого, що створює
певний позитивно-емоційний настрій, на якому можна будувати
взаємодовіру. Однак таке ставлення до хворого зовсім не означає
«панібратства» або «вседозволеності». Певна «дистанція» (непомітна для
хворого) між лікарем та хворим повинна завжди витримуватися, що на
певному часовому відрізку взаємин (коли хворий забажає використати добрі
стосунки з лікарем у своїх недобропорядних цілях) буде гарантувати
лікарю збереження свого авторитету й гідності та створюватиме сприятливі
умови для «відступу» і надійної «оборонної позиції».

Технічний прогрес дещо руйнує добрі взаємини між лікарем та хворим. І
коли лікар повністю дозволяє машині (навіть найдосконалішій) стати між
собою і хворим, він ризикує залишити хворого без свого сильного
«одужувального впливу».

3. Цілющі властивості хороших взаємовідносин

Налагоджені стосунки лікаря і хворого не тільки цілющі самі по собі,
вони посилюють і полегшують вплив інших лікувальних процедур. Наприклад,
від цих взаємовідносин часто залежить дисциплінованість хворого, тобто
готовність виконувати лікарські рекомендації. Бажання співпрацювати зі
своїм лікарем створює своєрідну платформу для бажання хворого змінити
спосіб життя. Клінічна практика переконливо довела, що у переважній
більшості випадків встановлюються добрі взаємовідносини лікаря і
хворого, адже самі хворі прагнуть до плідної співпраці з лікарем. Однак
зустрічаються й такі випадки, коли хворі або свідомо, або підсвідомо не
бажають такої співпраці, а лікарю, з огляду на його професійні
обов’язки, все ж таки необхідно знайти «спільну мову» з категоричними
хворими.

Перша категорія — це хворі, які не хочуть співпрацювати з лікарем.
Впізнати такого хворого, який скептично настроєний щодо лікарів і
медицини в цілому, зовсім не важко, але уникнути його негативної або
оборонної реакції значно складніше. Це добре знають студенти-медики і
лікарі швидкої медичної допомоги: у перших хворі вбачають себе у ролі
«піддослідного кролика», а у других — у ролі «футбольного м’яча», який
бажають «відфутболити» до будь-якого лікувального закладу, аби позбавити
себе зайвого «головного болю» від їхніх численних скарг і нарікань. І
перші, і другі змушені вислуховувати від хворих такі «крилаті» вислови,
як: «Не люблю я ходити до лікарів», «Від ліків — одна шкода», «Я лікарям
не вірю».

Друга категорія — це хворі, які мають мету, далеку від лікування. Цих
хворих важко розпізнати, адже вони, на відміну від перших, уміють
створювати хибне враження про плідну співпрацю; мають цілком пристойний
вигляд і нібито повністю довіряють лікарям. Так, ця категорія хворих на
перших порах найбільше вихваляє своїх лікарів, постійно робить їм
компліменти, однак і найчастіше вступає в конфліктні ситуації з
лікарями.

Існує два типи ситуацій, у яких хворі прагнуть до деструктивної
взаємодії з лікарем. Щодо обставин, за яких виникають різні конфліктні
ситуації, то перший тип ситуацій — це випадки, коли хворий своїми
словами і вчинками намагається схилити лікаря на свій бік до виступу
проти членів своєї сім’ї. У даній ситуації лікар стає зброєю, яку хворий
намагається використати проти своїх близьких. Хворий може прямо
попросити лікаря втрутитись у домашній конфлікт. Такі прохання слід
розцінювати як сигнал, що передрікає небезпеку. Другий тип ситуацій, у
яких можливе зловживання довірою лікаря, — коли хвороба або нездоровий
спосіб життя мають певну користь для хворого. Тобто, хворобливий стан
надає йому певну перевагу, і він намагається за будь-яких обставин
підтримувати цей стан. Користь хворий може вбачати у підвищеній увазі до
своєї персони з боку оточуючих, у меншій відповідальності за свої
вчинки, в ухилянні від домашніх обов’язків, у деяких пільгах,
передбачених законом. Хворому хочеться бути хворим, він уже ввійшов у цю
роль, і тепер це потрібно довести або підтвердити офіційно. І тут він
використовує всі можливі засоби, у тому числі й довірливі стосунки з
лікарем. Водночас згадані вище типи деструктивної взаємодії хворого з
лікарем характеризуються тим, що поведінка хворого мало змінюється з
часом, отже, й лікар з часом часто переживає розчарування, відчуваючи
власну безпорадність.

Нарешті, ще один досить рідкісний тип людей, не здатних до плідної
співпраці з лікарем. Їх можна назвати конфліктними пацієнтами, їм усе не
до вподоби: і порядки в лікарні, і харчування, і лікування, і нарешті,
самі лікарі. В усьому вони вбачають порушення чинного законодавства,
саме тому стають постійними кореспондентами різних відомств та
міністерств, у тому числі правоохоронних (міліція, прокуратура, суди).
Починаються перевірки, надходять судові позови тощо. Усе це призводить
до психоемоційної напруги, колосального витрачання часу на перевірки
різними авторитетними комісіями тощо. І нарешті, якщо такі процеси
затягуються, лікар втрачає спокій, «рівновагу» і навіть репутацію. Хворі
ж продовжують «успішно боротися», затягуючи у свої «тенета» все нових і
нових «жертв».

Цікаво, що такі хворі переважно не важкі у медичному плані. У більшості
з них мають місце функціональні розлади (нейроциркуляторна дистонія,
дискінезія внутрішніх органів тощо). Хворих такого типу слід відрізняти
від тяжкохворих, які покладають на медицину нереалістичні надії та
неодмінно відчувають глибоке розчарування, коли стикаються з досить
скромними результатами лікування. Таких людей часто по-людськи можна
зрозуміти і поспівчувати їм. Проте і тут виникають подібні проблеми —
скарги, нарікання тощо. Вихід для лікаря лише один-єдиний — добросовісно
виконувати свої професійні обов’язки, робити все можливе, щоб зменшити
страждання хворих. І адміністративні перевірки не будуть приносити
неприємностей, коли лікар чітко оформив медичну документацію.

Ще існує категорія хворих, з якими просто важко. Їх умовно поділяють на
такі типи: наполегливо-вимогливі, нав’язливі та хронічно невдоволені.
Наполегливо-вимогливі вміють обґрунтувати свої найабсурдніші вимоги.
Нав’язливі користуються медичною допомогою настільки інтенсивно, що
викликають роздратування і досаду. Хронічно невдоволені доводять лікарів
до розпачу своїми повідомленнями про неефективність використаного
лікування. Важливо не сплутати наведені вище типи хворих із зовсім
іншими категоріями «важких» хворих, яким дійсно важко встановити діагноз
через атиповий перебіг хвороби. Незважаючи на те, що зазначений тип
хворих зустрічається рідко, сила їхнього впливу на лікаря може бути
неадекватною, якщо він не вміє правильно поводити себе з ними.
Наполегливі, нав’язливі або вічно невдоволені люди здебільшого
викликають негативні емоції не тільки у лікарів, але й в усіх оточуючих.

Розглянуті вище довірливі стосунки з хворими безсумнівно відіграють
суттєву роль у лікувально-діагностичному процесі. Однак у деяких
випадках ці стосунки заважають лікарям об’єктивно оцінити ситуацію і
правильно зрозуміти події. Через високий ступінь довіри до хворого можна
не помітити наркоманію, медикаментозну залежність або той факт, що
хворий ще лікується у іншого лікаря і виконує всі його рекомендації, які
водночас суперечать вашим. І все ж таки здатність установлювати і
підтримувати довірчі стосунки — часто найголовніша властивість лікаря,
яка спонукає людей звертатися до нього по допомогу.

А як же бути із сумнівами, що постійно виникають як у лікарів, так і у
хворих? Ділитися сумнівами нелегко. Хворі можуть вимагати від лікаря
повної ясності, сподіваючись перекласти на нього відповідальність як за
прийняття рішення, так і за кінцевий результат. Лікарі також не завжди
із задоволенням розповідають хворим про свої сумніви, надаючи перевагу
традиційному методу — заперечувати невизначеність і претендувати на
знання істини в останній інстанції. Або ж навпаки, що вони відмовляються
від чітких рекомендацій або зовсім їх не дають, перекладаючи прийняття
рішення і всю відповідальність за результати лікування на плечі хворого.
Відтак, як писав свого часу Ослер: «Медицина — це наука про
невизначеність і мистецтво ймовірності». Ймовірність правди водночас
означає і ймовірність помилки. Сучасні лікарі все більше починають
розуміти, що невизначеність є невід’ємною частиною їхньої діяльності.
Невизначеність можна виміряти, зменшити, охарактеризувати, але неможливо
її позбутися. Згідно з давньокитайською мудрістю — «Сумніватися
незручно, бути впевненим — смішно». Першочергове завдання сучасних
лікарів — навчитися визнавати існування невизначеності й примиритися з
нею. Головним у даній ситуації є вміння правильно поділитися сумнівами з
хворими, які також повинні ділитися своїми сумнівами.

Невизначеність — один із неприємних аспектів нашого життя. Ні лікарів,
ні хворих не захоплює думка про необхідність з нею миритися і ділитися
сумнівами з іншими. Ось звідки походять спроби лікарів справитися з
невизначеністю засобами, які дають зворотний результат і часто
призводять до лікарських помилок. Однією з них є надмірне обстеження.
Лікарі бажають впоратися з власною невпевненістю та виправдати свої
сумніви шляхом призначення все нових та нових діагностичних тестів,
кожен з яких мав би прояснити ситуацію. Оскільки повна ясність у
принципі не буває можливою, теоретично можна виправдати безліч таких
уточнень.

Іншою помилкою лікаря може стати надумана ясність, що є результатом
маскування невизначеності і тим самим — замовчування факту її існування.
У цьому випадку лікар використовує надумані діагностичні терміни й схеми
лікування, часом така надуманість стає корисною, особливо коли необхідно
«перестрахуватися», наприклад, у випадках зараження небезпечною
венеричною хворобою. Однак в інших випадках така штучна визначеність
може завести у безвихідь. Прикладом цього можуть бути такі невизначені
терміни, як «вірусна інфекція», «криптогенний сепсис», які не дозволяють
ні визначитися з прогнозом, ні призначити необхідне лікування. А тому у
деяких випадках необхідно поділитися з хворим своїми сумнівами, але
такими сумнівами, які б не паралізували волю до дії. Адже спрямовуючи
свій потужний моральний потенціал на духовну сферу хворої людини, сам
лікар стає ефективним засобом для відновлення, підтримки її духовних і
фізичних сил. Поділитися сумнівами зовсім не означає передати іншому
свій страх. Парадоксальним чином розподілу відповідальності й сумнівів
сприяє співчуття, а не протидія нереалістичному прагненню хворого до
повної ясності.

Список використаної літератури

Грандо О. Лікар та хворий: етика взаємовідносин // Мистецтво лікування.
– К., 2003.

Медична деонтологія / За ред. Хомутова В.І. – Харків, 1999.

Назар П. С., Віденський Ю. Г., Грандо О. А. Основи медичної етики.— К.:
Здоров’я, 2002.— 344с.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи