.

Тромбоцити. Методи підрахунку, клінічне значення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1940
Скачать документ

медицина

РЕФЕРАТ

на тему:

Тромбоцити. Методи підрахунку, клінічне значення.

План

Поняття про тромбоцити.

Властивості тромбоцитів.

Уніфікований метод підрахунку в камері Горяєва.

Уніфікований метод підрахунку в мазках крові (по Фоніо).

Клінічне значення тромбоцитів.

Тромбоцити (бляшки Біццацеро) або кров’яні пластинки відносяться до
форменних елементів крові і представляють собою дрібні різної форми
плазматичні утворення величиною 2-4 м з голубувато-розовато-зернистою
протоплазмою. Тромбоцити утворюються в кістковому мозку з гігантських
клітин – мегакаріоцитів. Спочатку з гемогістобласта утворюється
мегакаріобласт (тргомбобласт), а потім промегакаріобласт, який далі
перетворюється в мегакаріоцит – велику клітину з розчленованим
своєрідної форми ядром і зернистою розоватою протоплазмою, що
витягуються в довгі жгути від яких відшнуровуються тромбоцити.

В тромбоцитах розрізняють периферичну частину – гіаломерт (від грецького
слова “гіалос” – скло), зафарбовується в голубий колір, і центральну
частину з наявністю невеликої кількості азурофільних зерен – грануломер
(від грецького слова “гранулом” – зерно), що зафарбовується в фіолетовий
колір. В наш час рахують, що ці частини тромбоцитів мають велику
кількість факторів, які приймають участь в процесі згортування крові і
впливають на проникливість і резистентність судинної стінки. Думають, що
центральна частина тромбоцитів виробляє особливу речовину – ретрактозим,
що сприяє стискуванню (рефракції) згустка фібрина, а периферична частина
виділяє тромбокіназу та інші фактори, які приймають участь в утворенні
активного тромбопластіна крові, прискорює процес перетворення
протромбіна в тромбін, фібриногена на фібрин і регулює процес
фібриноліза. Крім того, тромбоцити володіють агдезивними (прилипання) і
аглютинаційними (склеювання) властивостями, утворюють первинний тромб, а
наявність в них серотиніна обумовлені звуженням кровоносних судин.
Тромбоцити являються переносниками антитіл.

В нормі в мм3 крові від 200000 до 400000 тромбоцитів. Довготривалість
їх життя мала, всього від 3 до 5 днів. Подібно другим форменним
елементам крові, еритроцитам і лейкоцитам, тромбоцити поступово
обновляються за рахунок розпаду “старих” і притоку нових з кісткового
мозку. Кількість тромбоцитів у периферичній крові підлягає значним
коливанням, особливо у жінок в передменструальному і клімактеричному
періоді, що буває зв’язано з гормональними і нервово-вегетативними
впливами.

Зменшення кількості кров’яних пластинок (тромбопенія) спостерігається
при захворюванні Верльгофа, як ще називається тромбоцитопенічний
пурпурі, або п’ятнистий геморагічній хворобі, при багатьох гострих
інфекційних захворюваннях, отруєнні свинцем, бензолом, при променевих
ураженнях, злоякісному малокрів’ї, лейкеміях, підвищенні тонусу
парасимпатичної нервової системи і других станах.

Тромбоцити по своїй структурі, величині і якісних властивостях зовсім
неоднорідні утворення.

Це залежить в основному від степені зрілості і морфологічних
властивостей мегакаріоцитів, від яких відшнуровуються кров’яні
пластинки. Від зрілих мегакаріоцитів, які мають багату зернистість в
протоплазмі, відділяються більш зернисті, але дрібні по величині
тромбоцити, а від мегакаріоцитів з малою зернистістю – більш великі
тромбоцити від менш зрілих. Якісні зміни тромбоцитів залежать в
основному від морфологічних властивостей стану мегакаріоцитів.
Морфологічно прийнято розрізняти:

із зернистістю в центрі; б) молоді (юні) форми із малою зернистістю;
в) старі форми подразнення з грубою великою піктонічною зернистістю; г)
дегенеративні (вакуулізіровані) форми різної величини і форми.

В нормі тромбоцитарна формула здорової людини вміщує 92-96% нормальних
зрілих форм, 2-4% нормальних молодих форм і 2-4% нормальних старих форм.
В патологічних випадках виявляються зміни в співвідношенні між окремими
видами форм.

З’являються дегенеративні форми з різко виявленими явищами анізоцитоза і
пойкілоцитоза, малою зернистістю або її повною відсутністю,
вакуолізацією протоплазми і значною кількістю незрілих форм (з рештками
сітківки в протоплазмі, відривками ядерних включень і т.д.).

В практиці при підрахунку тромбоцитів використовують методи, покладені
на два принципи: 1) безпосередній підрахунок в крові (за допомогою
лічильної камери або лічильника і 2) підрахунок в мазках крові на
відповідну кількість еритроцитів з перерахунком на 1 мкл або 1 л
загально кількості еритроцитів в крові. Кожна група методів має перевагу
і недоліки. Метод першої групи має перевагу в більшій точності.

Безпосередній підрахунок тромбоцитів в крові зручний ще і тому, що не
потребує для розрахунку даних про кількість еритроцитів, але підрахунок
в камері більше трудомісткий, оскільки тромбоцити в нативному вигляді є
дрібними і погано контрастованими елементами. Недоліком цих методів є
необхідність підрахунку тромбоцитів в найближчий час після взяття крові.
Підрахунок тромбоцитів в мазках крові значно уступає по своїй точності
методам безпосереднього підрахунку в камері або за допомогою лічильників
і автоматів. Помилки при підрахунку в мазках крові можуть бути
обумовлені деякими причинами: погана якість мазка і зв’язане з цим
нерівномірне розприділення тромбоцитів, неточний підрахунок еритроцитів
в крові. Незручність методу – необхідність одночасного підрахунку
тромбоцитів і еритроцитів в крові. Перевага його – можливість підрахунку
тромбоцитів в любий час незалежно від моменту взяття крові. В якості
уніфікованих затверджено два методи, засновані на обох принципах.

Уніфікований метод підрахунку в камері. Принцип. Підрахунок тромбоцитів
в 1 мкл (або 1 л) з урахуванням розведення крові і об’єму квадрата
лічильної сітки із застосуванням фазово-контрастного приладу для
контрастування тромбоцитів.

1.Реактиви. Застосовують реактив 1 або 2.

1.Кокаїн гідрохлорид – 3 г, натрій хлорид – 0,25 г, фурацилін – 0,025 г,
дистильована вода – 10 мл.

2.1% розчин оксалата амонію. Розчин кип’ятять і фільтрують. Зберігають в
холодильнику. Порівнювальний аналіз дозволив рахувати кращим 1% розчин
оксалата амонію, так як він дає швидкий і повний лізис еритроцитів.

Розводять досліджувальну кров в 200 раз; для цього в суху пробірку
набирають 4 мл реактиву 1 або 2 і 0,02 мл крові.

Переміщують і залишають на 25-30 хв. для гемолізу еритроцитів. Готують
лічильну камеру. Переміщують розведену кров і заповнюють камеру;
підносять краплю її за допомогою скляної палочки або пастерівської
піпетки до краю покривного скла, слідкуючи за тим, щоб кров рівномірно
без пухирців повітря заповняла всю поверхню сітки, не затікаючи в
рівчики. Кладуть лічильну камеру у вологу камеру на 5 хвилин для
осідання тромбоцитів (чашка Петрі з викладеним по краях, змоченою водою,
фільтрувальним папером. Готують фазово-контрастний прилад в
відповідності з інструкцією.

Проводять підрахунок тромбоцитів в 25 великих квадратах.

Тромбоцити виглядають в лічильній камері у вигляді дрібних утворень.

мм).

Х – число тромбоцитів в 1 мкл крові;

а – число тромбоцитів, порахованих в 25 великих квадратах.

Практично число підрахованих тромбоцитів множать на 2000.

Уніфікований метод підрахунку в межах крові (по Фоніо). Принцип. Метод
побудований на підрахунку числа тромбоцитів в фарбованих мазках на 1000
еритроцитів з розрахунку на 1 мкл (або 1л) крові, виходячи із вмісту в
цьому об’ємі кількості еритроцитів.

Реактиви. Застосовують реактив 1 або 2 14% р-н сульфату магнію. 2. 6%
розчин етилендиамінтетрацетата натрію (ЕДТА). Змішують кров з реактивом
1 або 2, для цього взятий капіляром Панченкова реактив до мітки “75”
вносять в пробірку, потім добавляють кров, взяту тим же капіляром, до
мітки “0”. Вміст пробірки перемішують і готують тонкі мазки. Фіксують і
фарбують по Романовському – Гімзе на протязі 2-3 г (при використанні
реактиву 1) і на протязі 30-45 хв (при використанні реактиву 2). Сухі
мазки дивляться під мікроскопом з імерсійним об’єктивом, підраховуючи
кількість тромбоцитів в тонких місцях препарату (еритроцити повинні бути
розміщені ізольовано). Тромбоцити в мазках виглядають у вигляді
фіолетових круглих утворень розміром 2-4 мкм з чітко видимою центральною
розміщеною зернистою частиною – грануломером і більш світлою
периферичною незернистою зоною – гіаломером.

Підрахунок виконують так: в кожному полі зору мікроскопа рахують число
еритроцитів і тромбоцитів, пересуваючи мазок до тих пір, поки не будуть
пораховані 1000 еритроцитів. Для кращого підрахунку і більшої точності
треба користуватися спеціальним окуляром із зменшеним полем зору.

Розрахунок: кількість тромбоцитів на 1000 еритроцитів складає А0/00.
Знаючи число еритроцитів в 1 мкл (в 1 л) крові, легко підрахувати
кількість тромбоцитів в мкл крові (в 1 л).

Наприклад А = 600/00, число еритроцитів 5000000 в мкл (5 . 106 /мкл
або 5 . 1012/л).

Складаємо пропорцію:

60 – 1000

Х – 5000000, звідси

мкл (300 . 103 / мкл або 300 . 109/л)

Клінічне значення

Зниження кількості тромбоцитів в крові – тромбоцитопенія – є важливим
симптомом при деких формах геморагічного діатезу. Найбільше виражена
тромбоцитопенія (50 . 103 мкл і нижче, спостерігається при загостренні
тромбоцитопенічній пурпурі. Тромбоцитопенія спостерігається при гострих
лейкозах в розгорнутій стадії і особливо в термінальній стадії хронічних
лейкозів. Помірна тромбоцитопенія (100 . 103 мкл і нижче спостерігається
при колагенозах, цирозах печінки.

Підвищення кількості тромбоцитів в крові – тромбоцитоз в крові –
характерно для мієлопроліферативних захворювань, спостерігається при
злоякісних новоутвореннях. Високий тромбоцитоз (1000 х 103 мкл і більше)
може бути у хворих після спленектомії.

Література

Методи клінічних лабораторних досліджень Ю.М. Неменова. Видавництво
“Медицина” Москва, 1967 р.

Довідник “Лабораторні методи досліджень в клініці”. Під редакцією
професора В.В. Меншикова. Москва “Медицина”. 1987 р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020