.

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 10381
Скачать документ

Реферат на тему:

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності України

План

Вступ

Міжнародна товарна номенклатура, класифікації і кодування товарів.

Загальна характеристика систем товарної номенклатури.

Структура товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності України.

Висновки

Використана література

ВСТУП

За сучасних умов у сфері міжнародної торгівлі обертається величезна
кількість товарів, яка невпинно збільшується. Незважаючи на їх
різноманітність, всі вони завдяки класифікатору мають своє, тільки їм
відведене місце під відповідним цифровим кодом у товарній номенклатурі.

На теренах Радянського Союзу класифікатор «Товарна номенклатура
зовнішньоекономічної діяльності» (ТН ЗЕД) був виданий в 1990 р. Його
впроваджено в дію з 1 січня 1991 р. в усіх союзних республіках СРСР.

До застосування ТН ЗЕД в 1989—1990 pp. застосовувалась Єдина товарна
номенклатура зовнішньої торгівлі країн Ради Економічної Взаємодопомоги
(ЄТН ЗТ РЕВ). Класифікація багатьох товарів за її допомогою відрізнялась
від найпопулярніших у міжнародній практиці систем класифікації. Була
невдала спроба розробити ключі переходу до міжнародних систем кодування
товарів, але це не забезпечувало зіставлення даних про зовнішню торгівлю
па міжнародному рівні. Від ЄТН ЗТ РЕВ прийшлось відмовитись. А з першого
травня 1992 р. в Російській Федерації як спадкоємниці СРСР було введено
в дію друге видання ТН ЗЕД, в основу якого покладено Номенклатуру
гармонізованої системи описування і кодування товарів (НГС) і
Комбіновану тарифно-статистичну номенклатуру Європейського економічного
співтовариства (КН ЄЕС).

Історія створення Гармонізованої системи починається ще з середини XIX
століття в період бурхливого розвитку в світі промислового виробництва
і, як наслідок — міжнародної торгівлі. Це зумовило необхідність, навіть
потребу у зіставленні, порівнянні визначень та уніфікації митних
номенклатур різних країн.

Перший Міжнародний статистичний конгрес у Брюсселі ще в . 1853 р.
обговорив питання створення чіткої системи описування товарів,
віднесення їх до певних груп у цій системі, яка була б визнана і взята
для користування різними країнами світу. З розвитком виробництва і
торгівлі номенклатура товарів розширювалась, ускладнювалась її
структура. Значення тарифно-статистичної номенклатури особливо
підвищилось з початком науково-технічної революції з 80-х років XIX
століття.

Існуючий стан справ диктував необхідність створення уніфікованої
номенклатури для найбільш повного охоплення товарів, що обертаються в
світовій торгівлі, для відображення технології їх виробництва та ступеня
обробки. І ця система кодування товарів постійно вдосконалювалась.

Після Другої світової війни в 1950 р. як міжурядова організація була
створена Рада Митного співробітництва (РМС). Метою її діяльності було
вивчення питань співробітництва країн у митній справі, зокрема розробки
рекомендацій для забезпечення однаковості в тлумаченні і застосуванні
підписаних угод, які стосуються номенклатури товарів і митних тарифів.
Ця РМС в 1955 р. розробила і видала Брюссельську товарну номенклатуру
(БТН), яку застосували до двох десятків країн. У 1973 р. РМС почала
розробку нової вдосконаленої номенклатури товарів, для створення якої
була використана не тільки Брюссельська товарна номенклатура, а й ряд
інших класифікаторів, включаючи деякі міжнародні і національні
класифікаційні системи. В експертизі цієї системи описування і кодування
товарів брали участь 59 країн та багато урядових і міжурядових
організацій. Використані в Гармонізованій системі класифікаційні
системи, номенклатури товарів і міжнародні організації, що брали участь
в її експертизі, можна подати схемою, зображеною на рис. 21.

У 1981 р. було затверджено розробку Номенклатури гармонізованої системи
(НГС). Вона була оновлена приблизно на 60 % порівняно з Брюссельською
товарною номенклатурою. А з червня 1983 р. Міжнародна конвенція про
Гармонізовану систему була офіційно відкрита для підписання державами —
членами Ради митного співробітництва, митними союзами та іншими
зацікавленими країнами.

До кінця 1987 р. Міжнародну конвенцію про НГС було підписано 53 країнами
і ЄЕС, що дало підстави Раді митного співробітництва заявити про вступ
НГС в дію з січня 1988 р.

Третя стаття Конвенції передбачає, що країни, які її застосовують, не
змінюватимуть класифікацію товарів і їх код у межах перших шести знаків.

Міжнародна товарна номенклатура, класифікації і кодування товарів.

У сфері міжнародної торгівлі рухається величезна кількість товарів, які
невпинно зростає. Незважаючи на їх різноманітність, їм відведене місце
під відповідним цифровим кодом у товарній номенклатурі за певною
системою класифікації товарів.

З 01.01.1991 року в Україні був запроваджений класифікатор «Товарна
номенклатура зовнішньоекономічної діяльності». В основу класифікатора
покладено номенклатуру гармонізованої системи опису і кодування товарів
(НГС) і Комбіновану тарифно-статистичну номенклатуру Європейського
економічного співтовариства (КАGEC).

Історія створення Гармонізованої системи починається ще з середини ХІХ
століття в період бурхливого розвитку у світі промислового виробництва
ТН міжнародної торгівлі, що зумовило необхідність зіставлення ТН
порівняння характеристик товарів, визначень, уніфікації митних
номенклатур різних країн.

В 1853 році Міжнародний статичний конгрес у Брюсселі затвердив система
описування товарів.

В 1950 році Рада митного співробітництва в Брюсселі вдосконалила
принципи формування товарної номенклатури.

В 1981 році Рада митного співробітництва у Брюсселі затвердила нову
розробку номенклатури гармонізованої системи.

В 1988 році Рада митного співробітництва підписала Міжнародну конвенцію
про номенклатуру гармонізованої системи.

Загальна характеристика систем товарної номенклатури.

Коди товарів значно полегшують оформлення документації в сфері
торговельних операцій, міжнародних економічних відносин ТН інших
випадках, дозволяючи замінювати в текстах, документів назви товарів їх
цифровим кодом. Ці коди застосовуються як в первинних документах перед
контактних такк і в контрактах, транспортних, митних, фінансових ТН
інших документах.

Кожною крайною, що підписала Конвенцію про гармонізацію систему (ГС) на
базі номенклатури гармонізованої системи (НГС) були видані національні
товарні номенклатури. Вони допускають глибшу деталізацію, уточнення
номенклатури товарів.

ТН ЗЕД має додаток у вигляді пояснення у 5 томах, які дозволяють
конкретизувати місцезнаходження товару за його характеристиками, коли
класифікація з певних причин ускладнена і товар може бути віднесений до
двох або більше товарних угрупувань.

&

8i9eeeeeeeeeessOEEEEEEEEOEE

&

VdVooeeeeeoooooooooYoeeeoooo

&

&

Ці пояснення надаються до всіх товарних угрупувань номенклатури товарів:

розділів (з І по ХНІ)

товарних груп (з 1 по 97)

позицій (1241)

субпозицій (5019)

під субпозицій, позначається дев’ятизначним кодом.

Однакове розуміння класифікаційних угрупувань ТН ЗЕД є необхідною умовою
для визначення сТНвок митних ТНрифів ТН інших платежів, визначення
режимів експорту-імпорту товарів, співвідношення митних тарифів.

Комплексним правилом для визначення коду по ТН ЗЕД є основні правила
інтерпретації.

Правило 1. Назви розділів, груп і підгруп надаються для зручності
користування.

Правило 2. Будь-яке посилання у назві товарної позиції на товар повинно
посилатись на товар у некомплектному або незвершеному виді.

Правило 3. У разі виникнення можливості віднести товар для двох або
більше позицій перевага надається тій позиції, яка конкретніше описує
товар.

Правило 4. Товари класифікація яких не може бути здійснена на підставі
попередніх правил класифікуються за найбільш схожими товарами.

Правило 5. Класифікація чохлів, футлярів, контейнерів повинна
здійснюватись за ознакою повторного використання.

Правило 6. Класифікація товарів з правової точки зору у субпозиції
здійснюється відповідно до найменувань субпозицій і приміток.

Структура товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності України.

Основу ТН ЗЕД, що діє в Україні, складають номенклатура гармонізованої
системи Ради митного співробітництва (РМС) і комбінована
тарифно-статистична номенклатура Європейського економічного
співтовариства (КА GEC). Цифровий код ТН ЗЕД України містить дев’ять
знаків, що створюють такі складові цього коду.

1-6 цифри визначають код товару за номенклатурою гармонізованої системи.

7-8 цифри визначають код товару за комбінованою номенклатурою
Європейського економічного співтовариства.

9 – цифра визначають деталізацію. Коду товару для України

Класифікаційна система має кілька рівнів. Перший рівень найбільш
загальний другий рівень більш деталізований на відношення до першого
рівня, третій рівень більш деталізований по відношенню до другого рівня.

Крім дев’ятизначного коду ТН має в своєму складі ХХІ розділ. Розділи
відрізняються між собою тим, що вони охоплюють товари, виготовлені в
різних галузях промисловості. Наприклад:

І-V – с.г. продукція, харчової промисловості, мінеральна сировина,
мінеральне паливо.

VІ – продукція хімічної промисловості

VІІ-ХІ – шкіряна сировина, шкіра, хутро, деревина, вироби з неї, папір,
друкована продукція, текстиль, одяг

ХІІ-ХV – взуття, вироби з каменю. Скло, дорогоцінних металів і каменів,
ювелірні вироби, не коштовні метали і вироби з них

ХVІ – машинобудівна ТН електротехнічна продукція

ХVІІ-ХХІ – транспортні засоби, продукція приладобудування, меблі, зброя,
музичні інструменти, антикваріат

Таким чином, розділи можна вважати найвищим ступенем узагальнення
характеристик товарів, які мають характерну спільну ознаку, наприклад,
походження товару, галузь.

На наступному рівні перебувають групи, кожна з яких об’єднує товари:

за матеріалом, з якого вони виготовлені

за функціями, які вони можуть виконувати

за ступенем обробки, який вони пройшли

Всього у складі ТН ЗЕД України є 97 груп. Кожна група має значення від
10 до 97 – це перші 2 цифри дев’ятизначного коду ТН ЗЕД.

Рис. 2.

Ознаки дев’ятизначного коду товару

Підвищення цифрового коду групи від 0 до 9 означає підвищення ступеня
обробки: сировина, напівфабрикат, готовий вирію. Це створює сприятливі
умови для застосування ТН у митних тарифах.

Наприклад:

10 00 00 000 – зернові культури

10 01 00 000 – пшениця

100200000 – жито

100101000 – хліб

100101100 – хлібобулочні вироби.

У побудові всієї сукупності ознак можна відокремити чотири основні:

– ступінь обробки

– призначення товару

– вид матеріалу

– значення товару у світовій торгівлі

Отже у ТН зЕД відводиться кожному товару своє місце. Коди товарів значно
полегшують оформлення документів у ЗЕД. Комплексним підходом до
визначення коду товару є шість правил інтерпретації.

Контрольні питання

Яке призначення міжнародної товарної номенклатури ЗЕД?

Коли в Україні було запроваджено товарну номенклатуру ЗЕД?

Що покладено в основу класифікатора товарів?

Історія створення гармонізованої системи опису і кодування товарів.

Місце застосування ТН ЗЕД України.

Структура ТН ЗЕД України.

Правила цифрового коду ТН ЗЕД України.

Охарактеризувати роділи ТН ЗЕД України.

Значення ТН ЗЕД України у світовій торгівлі.

висновки

1. У сучасних умовах у сфері міжнародної торгівлі обертається величезна
кількість товарів, яка невпинно збільшується. Незважаючи на їх
різноманітність, всі вони завдяки класифікатору мають своє, тільки їм
відведене місце під відповідним цифровим кодом у товарній номенклатурі.

2. Коди товарів значно полегшують оформлення документації в сфері
торговельних операцій, міжнародних економічних відносин та інших
випадках, дозволяючи заміняти в текстах документів (контрактів, угод)
назви товарів їх цифровим кодом.

3. Основу ТН ЗЕД, що діє в Україні, як і в Російській Федерації,
складають номенклатура Гармонізованої системи Ради митного
співробітництва (РМС) і Комбінована тарифно-статистична номенклатура
Європейського економічного співтовариства (КН ЄЕС). Загалом цифровий код
ТН ЗЕД України складається з дев’яти знаків, що створюють такі елементи
цього коду, перші шість знаків (цифр) визначають код товару за
номенклатурою Гармонізованої системи. Ті ж шість цифр плюс сьомий і
восьмий знаки — це код товару по КН ЄЕС. Дев’ятий знак може бути
використаним для подальшої деталізації певних товарних груп (позицій) в
інтересах України.

4. ТН ЗЕД має додаток — Пояснення до Товарної номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

5. Ці Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної
діяльності (ТН ЗЕД) складаються з 5-ти томів і дозволяють конкретизувати
місцезнаходження товару в ТН ЗЕД за його характеристиками, коли його
класифікація з якихось причин ускладнена і товар за допомогою Основних
правил інтерпретації ТН ЗЕД може бути віднесеним до двох або більше
товарних угруповань номенклатури одного рівня.

6. Комплексним керівництвом для визначення коду є Основні правила
інтерпретації. Таких правил шість.

Використана література

В.І. Дудчак «Митна справа» Навчальний посібник. Київ 2002

Терещенко С., Науменко В. «Основи митного законодавства України. Теорія
і практика» К.: АТ «Август» 1999. – 296 с.

Романов Ю.А. Статистика зовнішньої торгівлі. Міжнародні відносини. 1974

О.В. Мартинюк «Митна справа» Навчальний посібник Київ 2002

Управління зовнішньоекономічною діяльності / За ред. А.І. Кредісова. –
К.: Фенікс 1996

PAGE

PAGE 14

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020