Тести з відповідями по паталогічній анатомії

Екзаменаційний банк тестових завдань Крок 1 Загальна лікарська
підготовка

Медичний профіль – патологічна анатомія

117 При черевному тифі некротизовані пейєрові бляшки тонкої кишки,
забарвлюються у жовто-коричневий колір. Який пігмент просякає
некротизовану тканину?

A. * Білірубін

B. Гемоглобін

C. Ліпофусцин

D. Індол

E. Меланін

120 В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих
тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою
тканиною. Мікроскопічно – хаотично переплетені колагенові волокна,
клітин мало. Назвіть пухлину?

A. * фіброма

B. міома

C. Гістіоцитома

D. Дерматофіброма

E. Десмоїд.

125 На розтині померлої виявлено морфологічні прояви стеноз лівого
атріовентрикулярного отвору, недостатність мітрального клапана.
Гістологічно в міокарді – вогнищевий кардіосклероз, наявність квітучих
гранулем Ашоф-Талалаєва. Який з перерахованих нижче діагнозів найбільш
імовірний?

A. * Ревматизм.

B. Склеродермія.

C. Дерматоміозит.

D. Вузликовий периартериїт.

E. Системний червоний вовчак.

133 При гістологічному дослідженні діагностичної біопсії лівого вушка
серця виявлено ревматичну гранулему, яка побудована із вогнища
фібриноїдного некрозу, навколо якого розміщені базофільні макрофаги,
лімфоцити, фібробласти і поодинокі плазмоцити. Вкажіть ймовірний тип
запальної реакції на імунній

A. * Гіперчутливість сповільненого типу

B. Нормергічний тип

C. Гіперчутливість негайного типу

D. Вроджений імунодефіцит

E. Набутий імунодефіцит

134 При мікроскопічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлено
скупчення епітеліоїдних клітин, лімфоцитів і гігантських клітин
Пірогова-Ланганса. В центре казеозний некроз. Вкажіть найбільш вірогідну
патологію.

A. * Туберкульоз

B. Риносклерома.

C. саркоидоз

D. Сап.

E. Сифіліс.

135 При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено:
паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів.
Строма разом з розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид
атипізму.

A. * Тканинний

B. Клітинний.

C. Гістохімічний

D. Функціональний.

E. Метаболічний.

239 Чоловік, 19 років страждав з раннього дитинства бронхо-ектатичною
хворобою. Помер від ниркової недостатності. На розтині окрім множинних
бронхоектатичних каверн, заповнених гнійним ексудатом виявлено збільшені
в розмірах нирки щільної консистенції, кірковий шар потовщений, білого
кольору, щільний. Піраміди нирки анемічні, чіткі. Назвати процес, який
розвився в нирках ?

A. *Вторинний амілоїдоз

B. Гломерулонефрит

C. Хронічний пієлонефрит

D. Вроджений кістоз нирок

E. Вторинний нефросклероз

240 Дитина 3 років з множинними порушеннями розвитку кісток лицевого
відділу черепа. Причина смерті – сепсис, який розвився на фоні
бронхопневмонії. В крові вміст імуноглобулінів в межах фізіологічної
норми.На розтині встановлена відсутність тимусу. Назвати головну причину

A. *Синдром недостатності клітинного імунітету

B. Синдром комбінованого імунодефіциту

C. Вторинний імунодефіцитний синдром

D. Гострий лімфолейкоз

E. Синдром хронічної інтоксикації

241 У дитини 3 років з диспепсією аліментарного характеру протягом 60
днів в перебігу захворювання відмічали прогресуючу кровоточивість ясен,
наявність петехіальних крововиливів в шкірі та слизовій оболонці ротової
порожнини, наявність перидентальної інфекції. . Вказані зміни характерні
для:

A. *Авітамінозу С

B. Авітамінозу Д

C. Авітамінозу В1

D. Авітамінозу В6

E. Авітамінозу А

242 У померлого 67 років на розтині знайдені ознаки фібринозного
запалення в товстому кишківнику . Ваш діагноз:

A. *Дизентерія

B. Амебіаз

C. Черевний тиф

D. Холера

E. Балантидіаз

290 У ребенка 5 лет развился менинкогокковый менингит. Макроскопически
: мягкие мозговіе оболочки желто-зеленого цвета, отечые. Назовите форму
воспаления

A. Фибринозно-гнойное

B. Серозное

C. Геморрагическое

D. Катаральное

E. Гнилостное

292 При аутопсии умершего наркомана, на коже дистальных отделов нижних
конечностей обнаружены багрово-красные пятна, бляшки и узлы (саркома
Капоши). Выявлена также острая пневмония, вызванная пневмоцистами. Для
какого заболевания характерны данные изменения?

A. *СПИД

B. Грипп

C. Корь

D. Дифтерия

E. Сибирская язва

293 На вскрытии умершего, приехавшего из тропической страны, обнаружен
гемомеланоз печени, селезенки и элементов ретикулоэндтелиальной стромы.
Для какого заболевания характерны такие изменения?

A. *Малярия

B. Дизентерия

C. Сахарный диабет

D. Сыпной тиф

E. Грипп

422 Хвора 70 років прооперована з приводу “гострого живота”. Під час
операції виявлено близько 80 см клубової кишки чорного кольору,
очеревина тьмяна, просвіт верхньої брижової артерії обтурований тромбом.
Який процес розвинувся в кишці?

A. *Гангрена

B. Пролежень

C. Білий інфаркт

D. Білий інфаркт із геморагічним вінчиком

E. Коагуляційний некроз

423 Хворий, що страждав раком шлунка, помер унаслідок ракової кахексії.
На розтині трупа були знайдені характерні зміни в серці. Як назвати таке
серце?

A. *Буре атрофічне

B. Волосате

C. Панцирне

D. Тигрове

E. Волове

424 Хворий, що страждав хронічною обструктивною емфіземою легень, помер
від легенево-серцевої недостатності. Які зміни можна виявити в серці?

A. *Гіпертрофію правого шлуночка серця

B. Гіпертрофію лівого шлуночка серця

C. Амілоїдоз

D. Великоосередковий кардіосклероз

E. Розрив серця

425 На розтині трупа на підставі характерних макроскопічних змін
діагностована паренхіматозна жирова дистрофія міокарда серця. Яка
образна назва серця при цій дистрофії?

A. *Тигрове серце

B. Волове серце

C. Волосате серце

D. Панцирне серце

E. Легеневе серце

426 У хворого цукровим діабетом з’явився різкий біль у правій стопі.
При огляді великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі,
осередки відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка
клініко-морфологічна форма некрозу розвилася в хворого?

A. *Гангрена волога

B. Пролежень

C. Секвестр

D. Гангрена суха

E. Інфаркт

427 Хворий 67 років протягом 20 років страждав гіпертонічною хворобою.
Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки при
розтині трупа?

A. *Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста.

B. Великі строкаті

C. Великі червоні

D. Великі білі

E. Великі з множинними тонкостінними кістами

428 У хворого з вадою мітрального клапану з’явився кашель, мокротиння
ржавого кольору. Який пігмент обумовив такий колір мокротиння?

A. *Гемосидерин

B. Меланін

C. Гемоглобін

D. Гемомеланін

E. Сірчасте залізо

429 У хворого висока температура, задуха, біль у правій частині грудної
клітини. Плевральна пункція дала 700 мл в?язкої рідини жовто-зеленого
кольору. Який патологічний процес розвився у плевральній порожнині?

A. *Емпієма плеври

B. Бронхопневмонія

C. Серозний плеврит

D. Геморрагичний плеврит

E. Карциноматоз плеври

430 Слизова оболонка товстої кишки у померлого при дизентерії на
розтині повнокровна, покрита плівкою сірого кольору, що відривається із
зусиллям. Який вид запалення розвинувся в кишці у хворого?

A. *Дифтеритичне запалення

B. Крупозне запалення

C. Геморагічне запалення

D. Серозне запалення

E. Катаральне запалення

431 Для гістологічного дослідження доставлене очне яблуко, у судинній
оболонці якого виявлене пухлиноподібне утворення 1 х 0,4 см чорного
кольору. . У клітках – множинні патологічні мітози і у цитоплазмі
багатьох з них визначається пігмент жовто-бурого кольору. Ваш діагноз?

A. *Меланома

B. Неврінома

C. Ангіосаркома

D. Нейробластома

E. Гангліонейробластома

432 При мікроскопічному дослідженні біоптату з товстої кишки виявлена
пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури
різної форми і розміру. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, є
патологічні мітози. Базальна мембрана залоз зруйнована . Ваш діагноз.

A. *Аденокарцинома

B. Базально-клітинний рак

C. Солідний рак

D. Слизовий рак

E. Недиференційований рак

433 У чоловіка 30 років при гістологічному дослідженні біоптату з
шийного лімфатичного вузла виявлені гранульоми, які складаються з
епітеліоїдних, лімфоїдних, багатоядерних гігантських клітин типу
Пірогова-Лангханса. У центрі гранульом визначається некроз. Який збудник
потрібно виявити в зоні некрозу для підтвердження діагнозу туберкульоз?

A. *Мікобактерію Коха

B. Бліду трепонему

C. Стафілокока

D. Бацили Волковича-Фріша

E. Сальмонели

500 В пункционном биоптате печени найденадистрофия гепатоцитов,и
некрозы их, склероз с нарушение балочного и дольчатого строения с
образованием ложных долек, регенераторных узлов. Выбирите наиболее
верный диагноз.

A. * Цирроз печени

B. Хронический гепатоз

C. Хронический гепатит

D. Прогрессирующий массивный некроз печени

E. Острый гепатит

501 У больного, жителя приморского города на юге страны, с выраженными
поносами и рвотой, погибшего от обезвоживания на вскрытии найдена
картина острого гастроэнтерита с серозно-десквамативным воспалением в
тонкой кишке. Выберите наиболее верный диагноз.

A. *Холера

B. Бактериальная дизентерия

C. Брюшной тиф

D. Амебиаз

E. Сальмонеллез

502 При вскрытии трупа шахтера, проработавшего в шахте более 10 лет в
легком выявлены тяжи белесоватой волокнистой ткани и узелки 0,2-0,3 см в
диаметре, При гистологическом исследовании в узелках небольшое
количество коричневатой пыли, концентрические разрастания соединительной
ткани, бедной клетками, с выраженным гиалинозом. О каком пневмокониозе
следует думать в данном случае?

A. *Силикоз

B. Талькоз

C. Асбестоз

D. Сидероз

E. Бериллиоз

503 При эндоскопическом исследовании мочевого рузыря проведена биопсия
опухоли, состоящей из тонких, ветвящихся сосочков покрытых нсколькими
рядами клеток переходного эпителия. Назовите опухоль.

A. *папиллома

B. Базалиома

C. Переходноклеточная карцинома

D. Плоскоклеточная карцинома

E. Фидроаденома

536 У мужчины 43 лет, умершего в хирургическом отделении при явлениях
разлитого гнойного перитонита, на вскрытии в дистальном отделе тонкого
кишечника обнаружены выступающие в просвет пейеровы бляшки, поверхность
некоторых из них была покрыта струпом, коричневато-зеленоватого цвета, в
центре некоторых бляшек имелись глубокие дефекты, достигающие серозного
слоя,. Для какого заболевания характерны изменения, обнаруженные в

A. * Брюшной тиф

B. Дизентерия

C. Туберкулез кишечника

D. Болезнь Крона

E. Стафилококковый энтерит

537 У женщины, доставленной после укуса гюрзы (ядовитая змея), выявлен
резко выраженный внутрисосудистый гемолиз. На вскрытии селезенка,
костный мозг и лимфатические узлы имели бурую окраску. При
микроскопическом исследовании в цитоплазме макрофагов обнаружено обилие
пигмента коричневого цвета. Какой пигмент накопился в тканях?

A. * гемосидерина

B. гематоидина

C. гематина

D. липофусцина

E. билирубина.

538 На вскрытии трупа женщины 63 лет, страдавшей ревматизмом,
комбинированным митральным пороком. Створки митрального клапана резко
утолщены, сращены между собой, каменистой плотности, определяется хруст
при разрезе. Какой патологический процесс обусловил каменистую плотность

A. * Дистрофическое обызвествление

B. Метастатическое обызвествление

C. Метаболическое обызвествление.

D. Фибриноид

E. Амилоидоз.

539 При вскрытии трупа больного, страдавшего крупозной пневмонией и
умершего от пневмококкового сепсиса, в правой плевральной полости
содержалось 900мл мутной зеленовато- желтого цвета жидкости. Листки
плевры тусклые, полнокровные. Назовите клинико-морфологическую форму
воспаления в плевральной полости.

A. * Эмпиема.

B. Фибринозное воспаление.

C. Флегмона.

D. Хронический абсцесс.

E. Острый абсцесс.

540 На вскрытии трупа больного, страдавшего лейкозом и умершего от
нарастающей хронической анемии, на вскрытии сердце увеличено в размерах,
мышца сердца на разрезе тусклая, дряблая, бледно-серого цвета, под
эндокардом определяются желтые пятна и полосы. Какой патологический
процесс развился в сердце?

A. *Паренхиматозная жировая дистрофия

B. Вакуольная дистрофия.

C. Гиалиново-капельная дистрофия.

D. Мезенхимальная жировая дистрофия.

E. Рабочая гипертрофия

541 Больной, 59 лет, в течение длительного времени страдает хроническим
алкоголизмом. При многократном исследовании биопсийного материала печени
были диагносцированы повторные атаки алкогольного гепатита. При
макроскопическом исследовании- печень желтого цвета плотной
консистенции, край ее заострен, поверхность печени бугристая, на разрезе
печень с множеством мелких узлов. О каком заболевании

A. * Цирроз печени.

B. Рак печени.

C. Подострая дистрофия печени.

D. Хронический гепатит.

E. Острый гепатит.

542 У результаті гістологічного дослідження біоптату із стінки бронха
хворого хронічним бронхітом в слизовому шарі виявлені розростання
грануляційної тканини, що виступають над поверхнею слизового шару та
містять дифузний запальний інфільтрат. Який вид бронхіту спостерігається
у хворого?

A. * Хронічний поліпозний бронхіт

B. Хронічний слизисто-гнійний бронхіт

C. Хронічний слизистий бронхіт

D. Хронічний гнійний бронхіт

E. Хронічний деформуючий бронхіт

543 В ході гістологічного дослідження вишкрібку стінок порожнини матки
45-річної жінки з порушеннями оваріально-менструального циклу виявлено
збільшення кількості ендометріальних залоз, деякі пилообразно извитые,
деякі залози — кистозно розширені. Діагностуйте захворювання.

A. * Залозисто-кистозна гіперплазія ендометрію

B. Плацентарный полип

C. Атипова гіперплазія ендометрію

D. Залозистий поліп ендометрію

E. Аденокарцинома ендометрію

605 Підліток скаржиться на потоншення м’язів і зменшення об’єму
гомілки, які виникли після тривало незагоювавшогося перелому стегнової
кістки без пошкодження нервів. Як називається така атрофія м’язів.

A. *Дисфункціональна

B. Нейротична

C. Визвана недостатнім кровопостачанням

D. Визвана здавлюванням

E. Від дії фізичних факторів

606 На розтиніпомерлого, хворівшого вадою серця виявлена збільшена в
розмірі печінка строкатого виду, з малюнком мускатного горіха на
розрізі. Назвіть вид порушення кровообігу

A. *загальне венозне повнокрів’я

B. Загальне артеріальне повнокрів’я

C. Недокрів’я

D. Крововилив

E. Кровотеча

607 У хворого виразковою хворобою шлунка з кровотечею при ендоскопії в
шлунку знайдена рідина кольору кавової гущавини. Який пігмент обумовив
такий колір вмісту шлунка?

A. *Солянокислий гематин

B. Гемосидерин

C. Білірубін

D. Феритин

E. Порфірин

608 При розтині померлого хворого від хронічної ниркової недостатності
в слизуватій оболонці товстої кишки виявлені сіро-жовті, щільно з’єднані
плівки , які відокремлюються з утворенням виразок. Уточніть вид
запалення.

A. *Дифтерітичне

B. Серозне

C. Катаральне

D. Крупозне

E. Гнійне

609 У хворого при рентгенологічному обстеженні в плоских кістках
виявлені множинні вогнища остеопорозу і остеолізісу. У трепанобіоптаті
виявлено високий зміст пухлинних плазматичних клітин. Ваш діагноз.

A. *Мієломна хвороба

B. Гострий моноцитарний лейкоз

C. Хронічний мієлолейкоз

D. Лімфогрануломатоз

E. Гістіоцитоз

613 У хворої, що страждала вторинним сифілісом, з’явилися вогнища
депігментації шкіри у верхніх відділах спини. Назвіть патологічний
процес у шкірі.

A. *Лейкодерма

B. Метаплазія

C. Лейкоплакія

D. Дисплазія

E. Пара кератоз

614 У хворого з кривавою блювотою на операції в шлунку знайдена
виразка, проникаюча в м’язовий шар шлунка. Краї виразки щільні, в дні –
кровоточива судина. При цитобіопсії в краях і дні виразки виявлена
рубцева тканина. Яка це виразка?

A. * Хронічна кровоточива виразка

B. Пенетруюча виразка

C. Гостра кровоточива виразка

D. Перфоративна виразка шлунка

E. Малігнізована виразка

615 На розтині у померлого хворого виявлена аденома передміхурової
залози і великі нирки з різко збільшеними баліями і чашечками,
заповненими прозорою рідиною. Назвіть процес у нирках.

A. *Гідронефроз

B. Гломерулонефрит

C. амілоїдоз

D. Туберкульоз

E. Пієлонефрит

616 При мікроскопічному дослідженні біоптата шийки матки виявлена
клітинна і ядерна атипія багатошарового плоского епітелію, патологічні
мітози, а також рогові перлини в глибині епітеліальних шарів. Ваш
діагноз:

A. *Плоскоклітинний рак зі зроговінням

B. Перехідноклітинний рак.

C. Плоскоклітинний рак без зроговіння

D. Залозистий рак.

E. Анапластичний рак.

617 У молодої людини виявлений надлишок соматотропного гормону,
збільшені розміри носа, губ, ушей, нижньої щелепи, кистей і стоп. Ваш
діагноз.

A. *Акромегалія

B. Гіпофізарний нанізм

C. Хвороба Іценко-Кушинга

D. Адісонова хвороба

E. Адіпозогенітальна дистрофія

664 У померлої жінки, 86 років, яка страждала на атеросклероз судин
головного мозку, на розтині виявлена атрофія кори головного мозку. Як
називається ця атрофія відносно причини?

A. * Від недостатнього кровопостачання.

B. Від тиску.

C. Від дії фізичних та хімічних факторів.

D. Нейротична.

E. Дисфункціональна.

665 У хворого М. 14 років, діагностована тріада Гетчинсона: зуби
діжкоподібної форми, паренхіматозний кератит та глухота.. Для якої
хвороби характерні виявлені зміни?

A. * Сифіліс.

B. Токсоплазмоз.

C. Проказа.

D. Туберкульоз.

E. Опісторхоз.

666 Смерть хворого К, 16 років, настала від розлитого (поширеного)
фібринозно-гнійного перитониту. На розтині, в нижній ділянці тонкої
кишки виявлена виразка, яка повторювала форму пейерової бляшки, з
перфорацією стінки кишки. Мікроскопічне дослідження виявило стертість
малюнка лімфоїдної тканини, витіснення її проліферуючими моноцитами, які
формують гранульоми. Ускладненням якого захворювання є причина

A. * Черевного тифу.

B. Дизентерії.

C. Холери.

D. Бруцельоза.

E. Неспецифічного виразкового коліту.

692 Чоловік віком 55 років тривалий час хворів на хронічний
гломерулонефрит. Помер при явищах хронічної ниркової недостатності.. На
поверхні епікарда і перикарда виявляються сірувато-білуваті ворсинчасті
нашарування. Який процес патологічний процес мав місце в перикарді?

A. *фібринозне запалення

B. організація

C. проліферативне запалення

D. геморагічне запалення

E. артеріальне повнокрів’я

693 Дівчинка віком 6 років захворіла на дифтерію і померла на третю
добу від асфіксії На аутопсії слизова оболонка трахеї і бронхів
стовщена, набрякла, тьмяна, покрита сіруватими плівками, які легко
відокремлюються. Про який вид запалення свідчать морфологічні зміни.

A. *крупозне запалення

B. Серозне запалення

C. Геморагічне запалення

D. Дифтеритичне запалення

E. Катаральне запалення

694 На аутопсії трупа чоловіка 39 років, який раптово помер, в інтимі
черевного відділу аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не
підвищуються над її поверхнею. Гістологічно – в цих ділянках серед
глад-ком’язових клітин і макрофагів виявляються клітини з пінистою
цитоплазмою. При забарвленні суданом Ш відзначається їх
яскраво-жовто-гарче забарвлення. Для якої стадія атеросклерозу
найхарактерніша

A. *ліпоїдозу

B. Ліпосклерозу

C. Атероматозу

D. Виразки

E. Атерокальцинозу

695 У жінки 28 років народився мертвий плід з гестаційним віком понад
43 тижні. Шкіра плоду суха лупиться. На аутопсії — загальна гіпотрофія і
наявність ядер окостеніння проксимального епіфіза великогомілкової і
плечової кісток. навколоплідні води, пуповина та оболонки посліду
забарвлені меконієм. Проявом якого періоду є описані морфологічні зміни:

A. *антенатального періоду

B. Пренатального періоду

C. Інтранатального періоду

D. Постнатального періоду

E. Періоду прогенезу

696 Жінка віком 68 років хворіє на хронічний фіброзно-кавернозний
туберкульоз легень протягом 20 років. Поступив у нефрологічне відділення
з явищами уремії. Прижиттєва проба на наявність у нирках амілоїду
виявилася позитивною. Про яку форму амілоїдозу йде мова в даному
випадку?

A. *вторинний системний

B. первинний системний

C. обмежений (місцевий)

D. сімейний вроджений

E. сенильний (старечий)

697 На розтині трупа чоловіка віком 57 років, який помер від висипного
тифу, виявлено, що м’язи передньої черевної стінки і стегон щільні,
білуваато-жовтого кольору, нагадують стеаринову свічу. Проявом якого
патологічного процесу є

A. *восковидного некрозу

B. апоптозу

C. фібриноїдного некрозу

D. колікваційного некрозу

E. казеозного некрозу

718 При гістологічному дослідженні біоптата перегородки носу хворого,
який страждав утрудненим носовим диханням, в слизовій оболонці знайдено
гранульоматозне запалення з наявністю в гранульомах клітин Микуліча і
бактерій

A. *Риносклерома

B. Сифіліс

C. Туберкульоз

D. Сап

E. Лепра

719 Літня людина перенесла інфаркт правої півкулі головного мозку.
Через рік, враховуючі відсутність рухомості в лівих кінцівках, проведена
комп’ютерна томографія мозку, при якій в правій півкулі знайдена
порожнина з гладкими стінками, заповнена ліквором. Який патологічний
процес знайдено в головному

A. *Постінфарктна кіста

B. Гідроцефалія

C. Сіре пом’якшення мозку

D. Інфаркт мозку

E. Гематома

795 При розтині трупа чоловіка, який хворів на черевний тиф, знайдені
зміни у тонкій кишці: групові лімфоїдні фолікули збільшені, виступають
над поверхнею слизової оболонки, вони сіро-червоні, соковиті, їх
поверхня має вигляд звилин та боріздок. При мікроскопічному дослідженні
відмічається утворення черевнотифозних гранульом. Вкажіть, яка з
перелічених стадій черевного тифу найбільш вірогідна?

A. *Мозкоподібного набухання.

B. Некрозу.

C. Утворення виразок.

D. Чистих виразок.

E. Загоювання.

806 Хворий 67 років мав важку форму грипу з летальним наслідком. На
секції зміни в легенях були подібні змінам “великих строкатих легень”.
При мікроскопічному дослідженні виявлено: різке повнокрів’я судин,
крововиливи, набряк легеневої тканини, в просвіті бронхів і альвеол
ексудат, який містить переважно еритроцити. Про який характер запалення
легень свідчать ці морфологічні ознаки?

A. * Геморагічна бронхопневмонія.

B. Катаральна бронхопневмонія.

C. Гнійна бронхопневмонія.

D. Десквамативна бронхопневмонія.

E. Фібрінозна пневмонія.

807 Хворий на цукровий діабет помер від хронічної ниркової
недостатності ( ХНН ) з розвитком уремії. Під час секціїї виявлені всі
прояви уремії з змінами в нирках. Які найімовірніші мікроскопічні зміни
мають місце в нирках при цьому ?

A. * Гіаліноз та склероз капілярів клубочків.

B. Спазм приносних артеріол.

C. Гіалінові циліндри в просвіті канальців нефрону.

D. Некроз епітелію канальців нефрону.

E. Вогнищевий некроз коркової речовини нирок.

808 Апендикс, надісланий до патоморфологічного відділення після
апендиктомії, потовщений і збільшений у розмірах, серозна оболонка
тмяна, судини повнокрівні, з просвіту відростка на розрізі виділяється
рідина жовто-зеленого кольору. При якій формі апендициту розвиваються
такі зміни?

A. * Флегмонозний апендицит.

B. Простий катаральний апендицит.

C. Поверхневий катаральний апендицит.

D. Гангренозний апендицит.

E. Апостематозний апендицит.

809 На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких
судинах легень буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до
стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні
тромби. Про який патологічний процес

A. * Тромбемболія судин легеневої артерії.

B. Жирова емболія судин легеневої артерії.

C. Тканинна емболія судин легеневої артерії.

D. Застійний тромбоз судин легеневої артерії.

E. Геморагічна бронхопневмонія.

810 При гістологічному дослідженні зішкріба слизової оболонки матки у
хворої 54 років з клінічним діагнозом порушення
оваріально-менструального циклу виявлено – розростання атипових
залозистих структур, що складаються з клітин з гіперхромними ядрами,
фігурами мітозів, атипією. Атипові залозисті структури вростають в
міометрій..Для якого патологічного процесу характерні виявлені
мікроскопічно зміни?

A. * Аденокарцинома матки.

B. Залозиста гіперплазія ендометрію.

C. Гострий ендометрит.

D. Плацентарний поліп.

E. Хоріонепітеліома матки.

875 У больного, страдавшего хроническим гломерулонефритом, на фоне
хронической почечной недостаточности появился кашель с отхождением
слизистой мокроты. При бронхоскопии: слизистая оболочка бронхов
полнокровная, набухшая, с мелкими кровоизлияниями. В просвете бронхов
много слизи. Установите процесс в бронхах.

A. *Вторичный острый катаральный бронхит

B. Первичный острый катарльный бронхит

C. Хронический катаральный бронхит

D. Деструтивно-язвенный бронхит

E. Катарально-гнойный бронхит

881 При вскрытии трупа больного, умершего от легочной недостаточности
обнаружено увеличенное легкое с очагами темно-красного, розовато-желтого
цвета «большое пестрое легкое», некротический трахеобронхит. Каким
заболеванием наиболее вероятно страдал больной?

A. *Гриппозная пневмония

B. Крупозная пневмония

C. Казеозная пневмония

D. Фиброзирующий альвеолит

E. Коревая пневмония

886 У померлого 58 років на розтині мітральний клапан деформований,
потовщаний, змикається не до кінця. Мікроскопічно: вогнища колагенових
волоконець еозінофільні, дають плюсову реакцію на фібрін. Найвірогідніше
це:

A. *фібріноїдне набухання

B. фібрінозне запалення

C. мукоїдне набухання

D. гіаліноз

E. амілоїдоз

917 На розтині померлого після абдомінальної операції в венах малого
тазу були знайдені численні тромби. Клінічно був зафіксований
тромбоемболічний синдром. Де слід шукати

A. *Легеневі артерії

B. Портальна вена

C. Лівий шлуночок серця

D. Головний мозок

E. Вени нижніх кінцівок

918 В анамнезі у хворого 62 років з дитинства хронічні запальні хвороби
легень. Харкотиння скупе, біле. Хворий потрапив до лікарні з ознаками
легеневої та серцевої недостатності і при наростанні останньої помер.
Які зміни в серці було знайдено на розтині?

A. *Гіпертрофію та дилятацію правого шлуночка

B. Гіпертрофію та дилятацію лівого шлуночка

C. Гіпертрофію обох шлуночків

D. Дилятацію обох шлуночків

E. Серце без макроскопічних змін

928 При розтині чоловіка 49 років, який поступив у стаціонар з картиною
гепатотропної інтоксикації і раптово помер, печінка збільшена, дрябла,
жовто-коричневого кольору; на поверхні розрізу печінки і лезі ножа
помітні краплини жиру. Мікроскопічно: гепатоцити периферії класичних
печінкових часточок вміщують масу дрібних крапель, які виповнюють
цитоплазму і відсовують ядро на периферію. Який процес найімовірніше має
місце в печінці ?

A. *Жирова дистрофія печінки

B. Цереброзидліпідоз (хвороба Гоше)

C. Сфінгомієлінліпідоз (хвороба Німанна-Піка)

D. Гангліозидліпідоз (хвороба Тея-Сакса)

E. Генералізований гангліозидоз(хвороба Нормана-Ландінга)

929 У хворого на гостру виразкову хворобу шлунка, що ускладнилась
шлунковою кровотечею, блювотні маси забарвлені в темно-коричневий колір,
що описується як блювота “кавовою гущею”. Наявність якого пігменту в
блювотних масах визначає таке їх забарвлення ?

A. *Солянокислого гематину

B. Гемоглобіну

C. Білірубіну

D. Гемомеланіну

E. Сульфіду заліза

930 У жінки 46 років під час паліативної операції з приводу раку шлунку
встановлена наявність крукенбергівських метастазів в яєчники
(“крукенбергівський рак яєчників”). Який з наведених шляхів
метастазування призвів до ураження яєчників?

A. *Лімфогенний ретроградний

B. Лімфогенний ортоградний

C. Гематогенний

D. Імплантаційний

E. Каналікулярний

974 На вскрытии у мужчины 35 лет во втором сегменте правого легкого
выявлен очаг уплотнения диаметром 5 см, окруженный тонкой капсулой. Очаг
представлен плотной сухой крошащейся тканью с тусклой поверхностью
Морфологические изменения в легком характерны для:

A. Туберкуломы

B. Рака легкого

C. Хондромы

D. Туморозной формы силикоза

E. Поствоспалительного пневмосклероза

976 В толстой кишке при колоноскопии выявлен дефект слизистой оболочки
диаметром 3,5см с неровным бугристым дном, возвышающимися на 1,7см над
дном неровными краями, граница этого возвышения нечеткая. Ткань дне и
краях дефекта плотная, беловатая, слои стенки кишки в этом участке не
различимы. Установите макроскопическую форму опухоли.

A. Язва

B. Узел.

C. Инфильтрат.

D. Киста.

E. Инфильтративно-язвенная форма.

987 Мужчине 21 года произведена нефробиопсия. Выявлены следующие
изменения: пролиферация мезангиальных клеток, набухание и пролиферация
эндотелиальных клеток, увеличение мезангиального матрикса, диффузно
утолщение и раздвоение гломерулярной базальной мембраны, умеренно
выраженный тубуло-интерстициальный компонент. При
электронно-микроскопическом исследовании обнаружена интерпозиция
мезангиума, диффузное и неравномерное утолщение гломерулярной базальной
мембраны. Какая форма гломерулонефрита развилась у больного?

A. Мезангиокапиллярный гломерулонефрит.

B. Мезангиопролиферативный гломерулонефрит

C. Мембранозный гломерулонефрит.

D. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит.

E. Постинфекционный гдомерулонефрит.

988 При микроскопическом исследовании нефробиоптата выявлено наличие
полулуний более чем в 50% клубочков, капиллярные петли некротизированны,
в просвете их обнаружены фибриновые тромбы, выражен тубуло
интерстициальный компонент. О каком заболевании почек следует думать?

A. * Быстропрогрессирующий гломерулонефрит.

B. Липоидный нефроз.

C. Хронический гломерулонефрит

D. Амилоидоз

E. Некротический нефроз

989 У больной 43 л., умерла от массивного кровотечения из операционной
раны. На вскрытии почки увеличены в размере, фиброзная капсула
напряжена, корковый слой широкий, бледно-серого цвета, четко отграничен
от синюшных, темнокрасных пирамид. При гистологическом исследованити в
почках — некроз и тяжелая дистрофия эпителия извитых канальцев.
тубулорексис. Какое состояние развилось у

A. * Острый некротический нефроз.

B. Постинфекционный гломерулонефрит

C. Липоидный нефроз.

D. Выстропрогрессирующий гломерулонефрит.

E. Вторичный амилоидоз почек.

990 При вскрытии трупа мужчины 67 лет обнаружен камень коралловидной
формы, заполняющий всю лоханку правой почки. Правая почка увеличена,
полнокровная, капсула снимается с трудом, полости лоханок и чашече
расширены, заполнены мутной зеленовато-желтой вязкой жидкостью,
слизистая оболочка их тусклая, с очагами кровоизлияний. На разрезе ткань
почки пестрая, с желтыми участками диаметром до 1 см. Какое осложнение
моче-каменной болезни развилось у

A. *Хронический пиелонефрит с обострением

B. Опухоль почки.

C. Постинфекционный гломерулонефрит

D. Первичный амилоидоз

E. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит.

1008 У молодої особи на протязі року прогресувала ниркова недостатність
зі смертельним наслідком. При розтині виявлені великі строкаті нирки з
червоними дрібними краплинами в жовто-сірому корковому шарі.
Гістологічно клубочках виявлені «напівлуння» з проліферуючого
нефротелія. Ваш діагноз?

A.

B. Амілоїдоз

C. Крововилив в нирки

D. Гнійний нефрит

E. Рак нирки

1015 У молодой женщины внезапно наступило прерывание беременности на 20
неделе. При этом из матки выделилось все плодное яйцо (плод и оболочки),
свертки крови. При гистологическом исследовании обнаружен оболочка
плода, ворсинки хориона и децидуальная ткань. Назовите вид патологии
беременности.

A. *Самопроизвольный полный аборт

B. Преждевременные роды

C. Пузырный занос

D. Деструирующий пузырный занос

E. Искусственный аборт

1039 У хворго після операційного втручання (опікова хвороба) в умовах
різкого зниження реактивності організму став прогресувати сепсис, що
привело до смертельного наслідку. В області передньої стінки черевно
порожнини на розтині мікроскопічно спостерігається дифузна інфільтрація
сегментоядерніми лейкоцитами міжм’язевих проміжків, набряк тканини,
лізис м’язових волокон. Визначити характер

A. *Флегмона .

B. Дифтеритичне запалення.

C. Абсцес.

D. Некроз.

E. Катаральне запалення.

1040 При гістологічному дослідженні біоптату слизової оболонки прямої
кишки встановлено розростання сполучної тканини та залоз.Макроскопічно:
дрібні вузли на тонкій ніжці. Про який процес йде мова?

A. *Гиперпластичний поліп .

B. Гiпертрофiя.

C. Метаплазія.

D. Атрофiя.

E. Склероз.

1041 У хворого, який помер в результаті легенево-серцевої недостатності
серце збільшене в розмірах, стінка правого шлуночку на розтині
потовщена, порожнина розширена. Визначити характер патологічног процесу.

A. Гiпертрофiя.

B. Гiперпластичні розростання запальної природи.

C. Метаплазія.

D. Атрофiя.

E. Склероз.

1062 У 60-річної померлої, яка протягом тривалого часу хворіла на
гіпертонічну хворобу, на розтині нирки значно зменшені ( вага обох нирок
80 г), поверхня дрібнозерниста, на розрізі кора рівномірно потоньшена.
Як можна назвати зміни в нирках ?

A. * Первинно — зморщені нирки

B. Пієлонефритично-зморщені нирки

C. Вторинно- зморщені нирки

D. Амілоїдно-зморщені нирки

E. Диабетичний нефросклероз

1070 Больной с 30-летним стажем работы в шахте умер от нарастающей
легочно-сердечной недостаточности. На вскрытии легкие увеличены в
размерах, плотной консистенции, на разрезе в них большое количество
узелков размерами с просяные зерна и больше, плотных сероватого и
серовато-черного цвета, местами узелки сливаются в более крупные
участки. Назовите наиболее вероятное заболевание:

A. *Антрако — силикоз

B. Асбестоз

C. Аллюминоз

D. Берилиоз

E. Сидероз

1071 При гистологическом исследовании узла в удаленной молочной железе
среди обильной стромы выявлены разных размеров и формы комплексы
атипичных полиморфных эпителиальных клеток с наличием просветов в центре
комплексов. Клетки с крупными ядрами, наличием атипичных митозов.
Поставьте

A. *Аденокарцинома

B. Плоскоклеточный неороговевающий рак

C. Солидный рак

D. Фиброаденома молочной железы

E. Недифференцированный полиморфноклеточный рак

1075 При гістологічному дослідженні пухлини шлунка виявлено багато
перстневидних клітин. Назвіть гістологічний варіант рака.

A. *Слизовий

B. Солідний

C. Аденокарцинома

D. Саркома

E. Карциноїд

1076 При мікроскопічному дослідженні нирок виявлений некроз епітелія
звивистих канальців, тубулорексис, набряк строми, ішемія коркового шару
і повнокрів’я мозкового. Назвіть цей патологічний процес.

A. *Некротичний нефроз

B. Гломерулонефрит

C. Пієлонефрит

D. Полікистоз

E. Сечокам’яна хвороба

1083 При розтині дитини 3 років у мозочку виявлена пухлина, що не має
чітких меж з оточуючою тканиною, гістологічно побудована з атипових
дрібних клітин з гіперхромними ядрами. Найвірогідніше це:

A. *медулобластома

B. медулосаркома

C. метастаз раку

D. метастаз саркоми

E. гліобластома

1084 У хворого, з(явилася охриплість голосу, під час лярінгоскопії
виявлена пухлина гортані, сіро-білого кольору, з сосочковою поверхнею.
Мікроскопійно: розростання сполучної тканини, що вкрите багатошаровим
плоским епітелієм зі збільшеним ороговінням, без клітинного атипізму.
Найвірогідніше це:

A. *папілома

B. фіброма

C. поліп

D. ангіома

E. ангіофіброма

1085 У хворого 75 років з позачеревної клітковини видалена пухлина
розмірами 16х8х6см. Мікроскопійно: анаплазовані жирові клітини з
ознаками клітинного атіпізму, поліморфізму. Зустрічаються величезні
спотворені клітини, що мають у цитоплазмі жирові крапельки. Який
найбільш імовірний діагноз?

A. *ліпосаркома

B. ліпома

C. фібросаркома

D. міосаркома

E. мезотеліома

1086 На розтині померлого 34 років від ревматизму т — поверхня епікарду
ворсиста, покрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після
їх відділення визначається набрякла повнокровна поверхня епікарду .
Найвірогідніший діагноз:

A. *фібрінозий перікардіт

B. гнійний перікардіт

C. геморагічний перікардіт

D. проліферативний перікардіт

E. катаральний перікардіт

1087 Мікроскопійне дослідження коронарної артерії у померлого 53 років
виявило звуження прозору судини за рахунок фіброзної бляшки з домішком
ліпідів. Найвірогідніша форма атеросклерозу:

A. *ліпосклероз

B. ліпоїдоз

C. доліпідна

D. атероматоз

E. виразкування

1088 На розтині померлого від легенево-серцевої недостатності чоловіка
47 років у лівій легені знайдено порожнину розміром 4х4см, заповнену
гнієм, стінка фестончаста, нерівна, представлена легеневою тканиною.
Найвірогідніше це :

A. *гострий абсцес

B. хронічний абсцес

C. кавернозний туберкульоз

D. ехінококоз

E. фіброзуючий альвеоліт

1089 Хворий на протязі 8 років скаржився на кашель з гнійним
мокротинням, задуху. Пальці рук нагадували барабанні палички. Він помер
з явищами легенево-серцевої недостатності. На розтині бронхи
деформовані, з мішковидними випячуваннями стінки та гнійним запаленням в
них. Найбільш

A. *бронхоектатична хвороба

B. туберкульоз

C. хронічний бронхіт

D. Абсцес

E. Гострий броніт

1090 На розтині у хворого в черевній порожнині виявлено близько 2.0 л
гнійної рідини. Очеревина тьмяна, з сіруватим відтінком, на серозній
оболонці кишок сіруватого кольору нашарування, що легко знімаються.
Найвірогідніше це:

A. * фібрінозно-гнійний перітоніт

B. геморагічний перітоніт

C. серозний перітоніт

D. туберкульозний перітоніт

E.

1092 У померлого при розтині знайдено тромбоз лівої середньої мозкової
артерії і велике вогнище сірого пом’якшення тканин лівої півкулі мозку.
Який патологічний процес розвився в головному мозку?

A. * Ішемичний інфаркт

B. Коагуляційний некроз

C. Абсцесс

D. Волога гангрена

E. Секвестр

1093 При розтині померлої дитини, яка страждала на діарею, виявлено
ексикоз і поширений фібринозний коліт. В мазку-відбитку слизової
оболонки виявлені грам-негативні палички. Ваш попередній діагноз?

A. * Дизентерія

B. Холера

C. Стафілококова кишкова інфекція

D. Черевний тиф

E. Сальмонельоз

1094 При розтині померлого хворого виявлена гіперплазія кісткового
мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок),
спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп
лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?

A. * Хронічний мієлолейкоз

B. Хронічний лімфолейкоз

C. Мієломна хвороба

D. Справжня поліцитемія

E. Лімфогрануломатоз

1095 У хворого, померлого через 3 тижні від початку пневмонії, нижня
доля правої легені різко збільшена, щільна, безповітряна, сіра, з
накладеннями фібрину на плеврі. При мікроскопії у всих альвеолах цієї
долі виявлено фібрин та сегментоядерні лейкоцити. Ваш діагноз:

A. *Крупозна пневмонія

B. Вогнищева бронхопневмонія

C. Грипозна пневмонія

D. Фібринозний плеврит

E. Інтерстициальна пневмонія

1096 При розтині померлого від набряку легень в міокарді знайдено
велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії – свіжий
тромб. Уточніть діагноз:

A. *Інфаркт міокарда

B. Кардіосклероз

C. Міокардит

D. Амілоїдоз

E. Кардіоміопатія

1097 У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубній області,
вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини,
заповненої кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби
знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішком
лейкоцитів. Ваш діагноз:

A. *Трубна вагітність

B. Гострий гнійний сальпінгіт

C. Крововилив в маткову трубу

D. Геморагічний сальпінгіт

E. Гнійний сальпінгіт

1100 Дитина у 3-х річному віці померла при явищах глибокої церебральної
коми. На розтині виявлено гнійні нашарування на поверхні м’якої мозкової
оболонки в передніх відділах головного мозку, набряк мозку.
Мікроскопічно – повнокрів’я і нейтрофільна інфільтрація м’яких мозкових
оболонок. Вкажіть ймовірне захворювання?

A. *Менінгококовий менінгіт

B. Менінгіт при сибіркі

C. Грипозний менінгіт

D. Туберкульозний менінігіт

E.

1101 При дослідженні некропсії чоловіка 57 років в II-ому сегменті
правої легені виявлено туберкульозний панбронхіт, з вогнищем казеозної
бронхопневмонії, навколо якого спостерігається вал епітеліоїдних клітин
з домішком лімфоїдних та гігантських клітин Пірогова-Лангханса. Яка
форма туберкульозу легень у даному випадку?

A. *Гострий вогнищевий туберкульоз легень

B. Первинний туберкульозний комплекс

C. Ріст первинного афекту

D. Гострий міліарний туберкульоз легень

E. Інфільтративний туберкульоз

1102 При гістологічному дослідженні стулки мітрального клапана серця
виявлено: мукоїдний набряк, пошкодження ендотелію, утворення по
замикаючому краю фібринових тромбів. Яка форма ревматичного ендокардиту
спостерігається?

A. *Гострий бородавчастий ендокардит

B. Дифузний ендокардит

C. Фібропластичний ендокардит

D. Поворотньо-бородавчастий ендокардит

E. Поліпозно-виразковий ендокардит

1103 Під час розтину в міокарді макроскопічно виявлено крупновогнищеву
щільну ділянку сірого кольору, що гістологічно складається із
грубоволокнистої сполучної тканини, оточену гіпертрофованими м’язевими
волокнами. Які зміни виникли у серці?

A. *Постінфарктний крупновогнищевий кардіосклероз

B. Ішемічна стадія інфаркту міокарду

C. Некротична стадія інфаркту міокарда

D. Дрібновогнищевий дифузний кардіосклероз

E. Міокардит

1109 При мікроскопічному дослідженні міокарду чоловіка, померлого від
серцевої декомпенсації, виявлено склероз перісудинної сполучної тканини
та дифузну інфільтрацію її лімфоцитами, макрофагами, плазмоцитами та
поодинокими нейтрофілами. Вкажіть, який з перелічених видів запалення
найбільш

A. * Інтерстиційне продуктивне.

B. Гранульоматозне.

C. Альтеративне.

D. Ексудртивне дифузне.

E. Ексудативне осередкове.

1111 У больного С, 67 лет, длительно страдавшего желчно-каменной
болезнью с признаками холангита и холангиолита, развился цирроз печени.
К какому из нижеперечисленных видов цирроза он относится?

A. *Билиарный

B. Инфекционный

C. Токсический и токсико-аллергический

D. Обменно-алиментарный

E. Циркуляторный

1113 На аутопсии у мужчины 56 лет с клиническим диагнозом ишемическая
болезнь сердца, атеросклероз венечных артерий сердца, гипертоническая
болезнь на разрезе миокард в области верхушки, передней и боковой стенок
левого желудочка имеет хорошо отграниченный от окружающей ткани участок
бело-желтого цвета, окруженный зоной кровоизлияний. О каком
патологическом процессе в сердечной мышце идет речь?

A. *Инфаркт миокарда

B. Постинфарктный кардиосклероз

C. Диффузный кардиосклероз

D. Миокардит

E. Жировая дистрофия миокарда

1114 У женщины 64 лет возник патологический перелом плечевой кости.
Результат биопсии: атипичные плазматические клетки. Рентгенологически в
месте перелома опухолевидные образования. Возможное заболевание:

A. *Миеломная болезнь.

B. Хронический остеомиелит.

C. Хондросаркома.

D. Фиброзная дисплазия кости.

E. Метастаз аденокарциномы.

1115 При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки у хворої 54
років з клінічним діагнозом порушення оваріально-менструального циклу
виявлено розростання залозистих структур, що складаються з поліморфних
клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів. Для якого патологічного
процесу характерні виявлені мікроскопічні зміни?

A. *Аденокарцинома матки.

B. Залозиста гіперплазія ендометрія.

C. Гострий ендометрит.

D. Плацентарний поліп.

E. Хоріонепітеліома матки.

1116 При мікроскопічному дослідженні печінки виявлено: венозне
повнокрів’я центру часточок, дистрофія та атрофія гепатоцитів у вогнищах
венозного застою, жирова дистофія гепатоцитів по периферії дольки з
наявністю розростання сполучної тканини в місцях атрофії гепатоцитів.
Про який патологічний процес іде мова?

A. *Мускатна печінка з предциротичними явищами.

B. Біліарний цироз печінки.

C. Гепатит.

D. Жировий гепатоз.

E. Токсична дистрофія печінки.

1117 У хворого (67 років) з клінічним діагнозом хронічного бронхіту,
пневмосклерозу, серцево-легеневої недостатності взято біоптат з
підозрілої ділянки слизової правого бронха. Гістологічно встановлено
клітинний і тканинний атипізм, появу структур у вигляді ”ракових
перлин”. Якому патолоргічному процесу відповідають зазначені
гістологічні зміни?

A. * Плоскоклітинний рак бронху з ороговінням

B. Хронічний поліпозний бронхіт.

C. Бронхоектаз.

D. Гострий бронхіт.

E. Плоскоклітинна метаплазія слизової бронху.

1122 Больной 35 лет жалуется на многократную рвоту, понос, падение АД,
сердцебиение. Свое состояние связывает с приемом недоброкачественной
пищи. Исследование показало инфицирование сальмонеллами. В анализа крови
— увеличение числа эритроцитов в единице объема. Какое расстройство
кровообращения могло иметь место у данного больного?

A. *Сгущение крови.

B. Гемолиз эритроцитов и компенсаторное усиление гемопоэза

C. Общее артериальное полнокровие

D. Полицитемия

E. Гиперхромная анемия

1238 У лежачого хворого з недостатністю кровообігу, нерухомого після
перенесеного інсульту, шкіра і м’які тканини над крижами почорніли і
набрякли, після відторгнення епідермісу в чорних тканинах відкрились
виразки. Який процес розвився у хворого?

A. *Пролежні

B. Суха гангрена

C. Флегмона

D. Інфаркт

E. Абсцес

1239 У хворого знайдено асцит, в два рази збільшена селезінка,
варикозне розширення вен стравоходу і прямої кишки. При гістологічному
дослідженні біоптата печінки виявлений мікронодулярний цироз. Який
процес ускладнив цироз печінки?

A. * Синдром портальної гіпертензії

B. Серцева недостатність

C. Гепато-лієнальний синдром

D. Печінково-клітинна недостатність

E.

1272 Больной заболел остро: высокая температура, увеличенная,
болезненная селезенка. На 10 день на коже живота появилась
розеолезно-папулезная сыпь. На 21 день наступила смерть от перитонита.
При патологоанатомическом исследовании трупа в подвздошной кишке
обнаружены глубокие язвы в области некротизированных групповых
лимфоидных фолликулов (пейеровых бляшек). Одна из язв перфорировала,
имеется фибринозно-гнойный разлитой перитонит. О каком заболевании можно
подумать в данном случае?

A. *Брюшной тиф

B. Дизентерия

C. Амебиаз кишечника

D. Холера

E. Сальмонеллез

1273 Пожилой больной, длительное время страдавший гипертонической
болезнью, умер при явлениях уремии. На аутопсии обнаружено: почки
маленькие, плотные, с мелкозернистой поверхностью, капсула снимается с
трудом. Гистологически в почках отмечается коллапс артериол клубочков и
их склероз. Некоторые клубочки замещены однородным эозинофильным
веществом, не окрашивающимся конго-рот; канальцы атрофированы. Как
следует назвать описанные выше изменения почек?

A. *Первично-сморщенные почки

B. Вторично-сморщенные почки

C. Амилоидно-сморщенные почки

D. Пиелонефротически-сморщенные почки

E. Диабетический нефросклероз

1284 У больного 53-х лет, длительно страдавшего бронхоэктатической
болезнью, кровохарканьем, появились отеки на лице, в области поясницы, в
моче белок 33мг/л. Смерть наступила от легочного кровтечения. Результаты
аутопсии: почки увеличены в объеме, уплотнены, поверхность разреза имеет
сальный вид. Гистологически отмечено отложение в клубочках и по ходу
канальцев гомогенных эозинофильных масс, которые избирательно
окрашиваются конго-рот и дают метахромазию с метиловым фиолетовым. Какой
патологический процесс имеется в почках в данном случае?

A. *Амилоидоз

B. Гиалиноз

C. Жировая дистрофия

D. Мукоидное набухание

E. Фибриноидное набухание

1285 Больной 22-х лет поступил в стационар с жалобами на лихорадку,
слабость. Один из увеличенных шейных лимфоузлов взят на гистологическое
исследование. Результаты: в ткани лимфоузла обнаружены очаги некроза,
окруженные эпителиоидными клетками, гигантскими многоядерными клетками
Пирогова-Лангханса, а также лимфоцитами. Какое заболевание можно
предполагать в данном

A. *Туберкулез

B. Лимфогранулематоз

C. Лимфолейкоз

D. Саркоидоз

E. Сифилис

1303 Больной умер при явлениях сердечно-сосудистой недостаточности.
Результаты вскрытия: постинфарктный кардиосклероз, гипертрофия миокарда
и дилатация его полостей, особенно правого желудочка. Печень увеличена,
с гладкой поверхностью, на разрезе полнокровна, с темно-красным крапом
на буроватом фоне ткани. Гистологически: полнокровие центральных отделов
долек; в периферических отделах вокруг портальных трактов — гепатоциты в
состоянии жировой дистрофии. Как называются описанные выше изменения
печени?

A. *Мускатная печень (хроническое венозное полнокровие)

B. Ложномускатная печень

C. Амилоидоз

D. Цирроз печени

E. Стеатоз печени

1311 У ребенка 7 лет на коже разгибательных поверхностей локтевых и
коленных суставов появились плотные, безболезненные узелки размером 1-2
мм. В биоптате узелков — крупный очаг фибриноидного некроза
соединительной ткани с лимфоцитами и макрофагами по периферии. При каком
заболевании наблюдаются такие узелки?

A. *Ревматизм

B. Ревматоидный артрит

C. Склеродермия

D. Узелковый периартериит

E. Системная красная волчанка

1312 На вскрытии умершего больного обнаружены увеличенные, спаянные
между собой, плотные, с бело-желтыми очагами некроза лимфатические узлы
разной локализации [шейные, подмышечные и медиастинальные]. Селезенка
имеет «порфировый» вид. При микроскопическом исследовании лимфатических
узлов и селезенки выявлена пролиферация полиморфных клеток с наличием
атипичных клеток, среди которых отмечаются многоядерные гигантские
клетки Рид-Березовского-Штернберга. Какое заболевание было

A. *Лимфогранулематоз

B. Хронический лимфолейкоз

C. Лимфосаркома

D. Ретикулосаркома

E. Грибовидный микоз.

1324 У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на
розтині виявлене “тигрове серце”. З боку ендокарду помітне
жовтувато-біле покреслення, міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який
процес зумовив дану патологію?

A. * Жирова паренхіматозна дистрофія.

B. Вуглеводна дистрофія

C. Гіаліново-краплинна дистрофія.

D. Жирова судинно-стромальна дистрофія.

E. Амілоїдоз

1325 Чоловік, 70 років, зі скаргами на біль у дрібних суглобах рук і
ніг. Суглоби деформовані, болючі. Виявлений підвищений рівень солей
сечової кислоти в крові та сечі. Про порушений обмін яких речовин йде
мова?

A. *Нуклеопротеїдів.

B. Кальція.

C. Хромопротеідів.

D. Ліпопротеїдів.

E. Калію.

1410 Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації і
дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах
строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами
емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з
абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і
базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання.

A. * Грип

B. Парагрип

C. Аденовірусна інфекція

D. Респіраторно-синцитіальна інфекція

E. Стафілококова бронхопневмонія

1411 У чоловіка віком 62 роки видалено нирку, у якій при
макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром
до 8см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами,
некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих клітин, які
утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений
інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні
мітози, гіперхромні ядра. Діагностуйте виявлену пухлину нирки.

A. * Світлоклітинний рак

B. Світлоклітинна аденома

C. Аденокарцинома

D. Нефробластома

E. Ацидофільна аденома з малігнізацією

1412 На розтині чоловіка віком 34 роки діагностовано туберкульоз з
наявністю у верхній частці правої легені зони казеозної пневмонії,
казеозного лімфаденіту у збільшених лімфатичних вузлах середостіння та
множинні міліарні вогнища у багатьох органах. Назвіть виявлену форму
туберкульозу.

A. * Первинний змішаної форми генералізіції

B. Первинний гематогенно-генералізований

C. Первинний лімфогенно-генералізований

D. Первинний з ростом первинного афекту

E. Гематогенний

1413 При мікроскопічному дослідженні біопсії нирки виявлено вогнища, в
центрі яких знаходяться зернисті еозинофільні маси, оточені інфільтратом
з лімфоцитів, епітеліоїдних клітин та поодиноких клітин
Пирогова-Лангханса. Виберіть патологічний процес, що найбільш повно
відповідає описаним змінам.

A. * Гранулематозне запалення

B. Коагуляційний некроз

C. Казеозний некроз

D. Альтеративне запалення

E. Проліферація та диференціювання макрофагів

1414 При мікроскопічному дослідженні тканини печінки було виявлено, що
деякі клітини розпалися на невеликі фрагменти з окремими органелами та
залишками ядра, оточені мембраною. Запальна реакція відсутня. Виберіть
патологічний процес, для якого характерні описані зміни.

A. *Апоптоз

B. Некроз

C. Каріорексис

D. Плазмоліз

E. Плазморексис

1455 У хворого 28 років мигдалики значно збільшені, повнокровні,
болючі, на їх поверхні – щільні брудно-сірі плівки, які поширюються на
тверде піднебіння, щільно зв’язані з підлеглими тканинами, при спробі
відокремити їх – розвивається кровотеча. Який патологічний процес
обумовлює дані морфологічні зміни?

A. *Дифтеритичне ексудативне запалення.

B. Крупозне ексудативне запалення.

C. Катаральне ексудативне запалення.

D. Гнійне ексудативне запалення.

E. Геморрагічне ексудативне запалення.

1456 У хворого, померлого від серцевої недостатності, при
патоморфологічному дослідженні виявлено: стулки мітрального клапана
деформовані, потовщені, зрослися по краях; у сполучній тканині міокарда
— дифузно розкидані вузлики, які складаються з ділянок фібриноїдного
некрозу, навколо яких скупчуються макрофагоцити, що нагадують гігантські
багатоядерні клітини. Подібні вогнища оточені лімфоцитами та поодинокими
плазматичними клітинами. . Яка з перерахованих гранульом має місце у
даного хворого?

A. * Ревматична.

B. Туберкульозна.

C. Актиномікотична.

D. Сифілітична.

E. Лепрозна.

1457 На розтині хворої 25-ти років, яка померла від уремії: нирки
збільшені, пістряві, з осередками крововиливів. Патогістологічно
виявляються гематоксилінові тільця, капілярні мембрани клубочків у
вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки фібриноїдного
некрозу, у судинах селезінки – “цибулинний” склероз. Який найбільш
вірогідний діагноз?

A. *Системний червоний вовчак.

B. Системна склеродермія.

C. Ревматоїдний артрит.

D. Ревматичний артрит.

E. Вузликовий періартеріїт.

1458 У хворого, який тривалий час страждав на переміжну кульгавість,
тканини пальців стопи сухі, чорного колоьру, нагадують мумію. На
невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двоколірна лінія
(червоний колір прилягає до практично незмінених тканин, а біло-жовтий
колір – до змінених тканин). Який вид некрозу у даного хворого?

A. *Гангрена.

B. Інфаркт.

C. Секвестр.

D. Пролежень.

E. Мацерація.

1459 У хворої 77 років із защемленою паховою килою при лапаротомії
стінка кишки ціанотичного кольору, роздута, набрякла, вкрита нитками
фібрину, перистальтика не виявляється. Який патологічний процес
розвинувся у стінці кишки внаслідок пристінкового защемлення кили?

A. * Волога гангрена.

B. Суха гангрена.

C. Коагуляційний некроз

D. Колікваційний некроз

E. Пролежень

1460 У тканині печінки виявлено округле утворення діаметром 0.5 см.
Мікроскопічно воно має наступну будову: у центрі – некротичні маси, їх
оточує грануляційна тканина з наявністю у її складі плазматичних,
лімфоїдних клітин і кровоносних судин з явищами васкуліту. Який діагноз
необхідно поставити на підставі даних мікроскопії?

A. *Солітарна гума печінки.

B. Солітарна аденома печінки.

C. Солітарна лепрома печінки.

D. Хронічний абсцес печінки.

E. Рак печінки.

1461 У хворого – глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм.
У крайових відділах – сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над
рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани.

A. *Загоювання вторинним натягом.

B. Загоювання первинним натягом.

C. Загоювання під струпом.

D. Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини.

E. Організація рани.

1462 На секції виявлено значне збільшення об’єму правої нирки. На
розрізі в ній міститься камінь. Просвіт ниркової миски розтягнутий
сечею, яка накопичується. Паренхіма нирки різко потоншана. Який з
діагнозів є найбільш вірним?

A. * Гідронефроз.

B. Пієлоектазія

C. Гідроуретронефроз.

D. Кіста нирки

E.

1463 При мікроскопічному дослідженні бронхобіопсії виявлена пухлина,
яка побудована з гніздних скупчень атипових клітин багатошарового
плоского епітелію, місцями із характерними “перлинами”. Ваш діагноз?

A. * Плоскоклітинний рак із ороговінням.

B. Плоскоклітинний рак без ороговіння.

C. Солідний рак.

D. Слизовий рак.

E. Скір.

1560 У дитини діагностовано в клініці дифтерія зіву. Померла від
гострої серцевої недостатності. На розтині виявлено, що порожнини серця
розширені в поперечнику. М’яз серця тьмяний, в’ялий, на розрізі
строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів
зі збереженою цитоплазмою виявляються дрібні вакуолі. На заморожених
зрізах вакуолі забарвлюються суданом 3 у померанчовий колір. Який вид
дистрофії виявлений у кардіоміоцитах?

A. *Жирова

B. Вуглеводна

C. Балонна

D. Гіаліново-крапельна

E. Гідропічна

1561 Під час емоційно напруженої роботи раптово помер молодий мужчина.
На розтині виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно
– зниження вмісту глікогену. Електронно мікроскопічно –деструкція
мітохондрій, контрактури міофібрил. Вкажіть ймовірний розлад кровообігу?

A. *Гостра ішемія

B. Хронічна ішемія

C. Вакатна артеріальна гіперемія

D. Гостра венозна гіперемія

E. Ангіоневротична артеріальна гіперемія

1562 Під час дорожно-транспортної пригоди водій отримав поранення в шию
розбитим склом. Кровотеча була невелика, але через декілька хвилин
потерпілий помер при явищах гострої ядухи. При розтині серця померлого у
заповненій водою порожнині перикарду виділяються пухирці. Вкажіть
ймовіринй патологічний

A. *Повітряна емболія

B. Газова емболія

C. Жирова емболія

D. Тромбоемболія

E. Емболія чужерідними тілами

1563 На розтині чоловіка, який помер від хроніосепсису, виявлено
атрофію скелетних м’язів, буру атрофію міокарда, печінки. Порушення
обміну якого пігменту виявлено у померлого?

A. *Ліпофусцину

B. Ліпохрому

C. Гемосидерину

D. Гемомеланіну

E. Меланіну

1564 Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що
кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого
кольору. Проведено гістохімічну реакцію Перлса. Встановлено, що
ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять
гранули синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні
зазначеної

A. *Гемосидерин

B. Білірубін

C. Гематоїдин

D. Гематоїдин

E. Гематопорфірин

1565 Хворий хронічним пієлонефритом помер від хронічної ниркової
недостатності. При житті аускультативно відмічено феномен “шум тертя
перикарду”. На розтині виявлено, що епікард тьм’яний, шорсткий, ніби
покритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має
місце?

A. *Крупозний

B. Дифтеритичний

C. Гнійний

D. Гнильний

E. Серозний

1566 При розтині тіла дівчинки, яка померла від асфіксії, виявлено, що
слизова трахеї і бронхів покрита біло-сірою плівкою, яка рихло з’єднана
з підлеглими тканинами і легко знімається пінцетом. Просвіт сегментарних
бронхів виповнений рихлими масами сіро-білого кольору. Який
трахеобронхіт за характером ексудату відмічений при розтині?

A. *Крупозний

B. Катаральний

C. Дифтеритичний

D. Гнійний

E. Гнильний

1567 У хворого видалено новоутворення шкіри, яке має вигляд вузла з
сосочковою поверхнею, що нагадує цвітну капусту, щільної консистенції.
Мікроскопічно пухлина складається з багатьох сосочків. Паренхіма
сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. В епітелії
збережена полярність клітин, стратифікація, цілісність власної мембрани.
Строма пухлини розташована в центрі сосочків. Який найбільш імовірний
діагноз?

A. *Папілома

B. Фіброма

C. Аденома

D. Фіброаденома

E. Цистоаденома

1568 У хворого 50 років на протязі багатьох років була ревматична вада
серця. При загостренні захворювання розвинулась геміплегія і наступила
смерть. Гістологічно в мітральному клапані виявлено виражений склероз,
вогнищеві клітинні інфільтрати, фібринозні накладання. Для якої форми
ендокардиту характерні виявлені зміни?

A. *Зворотньо-бородавчастого

B. Гострого бородавчастого

C. Дифузного

D. Фібропластичного

E. Виразково-поліпозного

1569 При гістологічному дослідженні збільшеного шийного лімфатичного
вузла відмічено, що загальний рисунок вузла нечіткий за рахунок
розростання атипових гістіоцитарних клітин, з наявністю гігантських
клітин Березовського-Штернберга, маються ділянки некрозу, склерозу,
гіалінозу. Для якого захворювання характерні виявлені морфологічні зміни
в

A. *Лімфогранулематозу

B. Гострого мієлолейкозу

C. Хронічного мієлолейкозу

D. Грибовидного мікозу

E. Туберкульозу

1700 При вскрытии мужчины 34-х лет, умершего от хронической почечной
недостаточности в связи с амилоидозом почек, патологоанатом в легких
обнаружил преимущественно в нижних долях — множественные диффузные
расширения бронхов, в просветах которых гнойное содержимое. Поверхность
разреза легких имеет мелкоячнистый вид, напоминает пчелинные соты.
Гистологически в стенке бронхов-хроническое воспаление, эластические и
мышечные волокна замещены соединительной тканью. Эти изменения в легком
врач расценил как:

A. *Бронхоэктазы

B. Бронхопневмония

C. Хронический бронхит

D. Хроническая пневмония

E. Абсцессы легких

1701 На вскрытии больного 42-х лет, страдавшего хроническим диффузным
бронхитом и умершего от легочно-сердечной недостаточности, обнаружены
большие, повышенной воздушности легкие, которые своими краями прикрывают
средостение, не спадаются, бледно-серого цвета, режутся с хрустом, при
надавливании пальцем на поверхности легких остается ямка. Из просвета
бронхов выделяется слизисто-гнойный эксудат. Установите диагноз.

A. *Хроническая диффузная обструктивная эмфизема легких

B. Хроническая очаговая эмфизема

C. Интерстициальная, межуточная эмфизема

D. Первичная идиопатическая эмфизема

E. Викарная компенсаторная эмфизема

1702 У больного на коже живота, грудной клетки появилась сыпь в виде
розеол и петехий, мелкоточечная конъюнктивальная сыпь. Смерть наступила
при явлениях поражения мозга. При микроскопическом исследовании
секционного материала в ЦНС продолговатый мозг, мост, в коже и почках,
миокарде обнаружен деструктивно-пролиферативный эндотромбоваскулит. О
каком заболевании следует думать?

A. *Сыпной тиф

B. Сепсис

C. Узелковый периартериит

D. Системная красная волчанка

E. Бруцелез

1703 При вскрытии ребенка 5 лет мягкие мозговые оболочки резко
полнокровные, мутные, в виде желтовато-зеленоватого “чепчика”.
Микроскопически: мягкая мозговая оболочка резко утолщена, полнокровна,
пропитана гнойным эксудатом с наличием фибрина. О каком заболевании
следует думать?

A. *Менингококковая инфекция

B. Туберкулез

C. Сибирская язва

D. Вирусный грипп

E. Корь

1704 Ребенок 6 лет доставлен в приемный покой детской больницы в
состаянии асфиксии. В гортани обнаружены беловатые обтурирующиеся
просвет и легко отдаляющиеся пленки . Произведена трахеостомия. Какой
вид воспаления развился в гортани?

A. *Крупозное воспаление

B. Геморрагическое воспаление

C. Дифтеретическое воспаление

D. Катаральное воспаление

E. Гнойное воспаление

1705 При вскрытии умершего в прямой и сигмовидной кишке видны дефекты
слизистой оболочки неправильной формы с неровными контурами, они
сливаются между собой, оставляя небольшие островки сохранившейся
слизистой оболочки. О какой разновидности колита следует думать?

A. *Язвенный колит

B. Фибринозный колит

C. Гнойный колит

D. Фолликулярный колит

E. Катаральный колит

1706 При вскрытии умершего больного 43 лет, страдавшего ИБС с развитием
инфаркта миокарда, патологоанатом обнаружил отек легких. Какие
патологические изменения могли обусловить отек легких?

A. *Острая левожелудочковая недостаточность

B. Острое общее малокровие

C. Острая правожелудочковая недостаточность

D. Ишемия молого круга

E. Стаз крови

1707 Больной 59 лет, страдающий трансмуральным инфарктом миокарда
левого желудочка, умер от истинного разрыва сердца — тампонады сердца.
Какой процесс в зоне инфаркта мог способствовать разрыву сердца?
Выберите правильный ответ.

A. *Аутолические процессы расплавлением ткани миокарда (миомаляция)

B. Замещение соединительной тканью зоны инфаркта (организация)

C. Повышение давления в малом круге кровообращения

D. Формирование рубца с истончением стенки левого желудочка

E.

1757 При гистологическом исследовании лимфоузла больного 18 лет, из
области заднего треугольника шеи, морфолог обнаружил скопление клеток,
среди которых единичные многоядерные клетки Березовского-Штенберга,
большие клетки Ходжкина, малые клетки Ходжкина и много лимфоцитов,
единичные плазматические клетки, эозинфилы. Какое заболевание

A. *Лимфогрануломатоз

B. Нодулярная лимфома

C. Опухоль Беркита

D. Лимфоцитарная лимфома

E. Хронический лимфоидный лейкоз

1758 В биоптате толстой кишки поверхностный дефект слизистой оболочки,
снижение число бокаловидных клеток и количества слизи в них, резкая
лимфо-плазмоцитарная инфильтрация с наличием сегментоядерных лейкоцитов,
в том числе эозинофилов. Выберите наиболее вероятный и точный диагноз.

A. *Неспецифический язвенный колит в фазе обострения

B. Болезнь Крона

C. Хронический ишемический колит

D. Дизентерия в третьей стадии

E. Амебиаз кишечника с формированием язв

1759 В удаленной увеличенной щитовидной железе фолликулы разных
размеров и формы, с интрафолликулярной и экстрофолликулярной
пролиферацией эпителия, прослойками соединительной ткани, неполностью
отграничивающей отдельные участки. Поставьте наиболее верный диагноз.

A. *Макрофолликуллярный, микрофолликулярный зоб с узлообразованием

B. Диффузный зоб

C. Аутоиммунный тиреоидит

D. Фоллликулярный рак

E. Тиреоидит Риделя

1760 На вскрытии умершей 38 лет обнаружены почки размером 18 х 16 х 8
см., напоминающие виноградные гроздья, на разрезе состоящие из множества
полостей от 0,5 см. до 3 см. в диаметре, заполненных серозной жидкостью
или коллоидными массами, паренхима почки между полостями резко истончена
до 0,1 см. Каким заболеванием страдала умершая?

A. *Поликистоз почек

B. Хронический пиелонефрит

C. Острый пиелонефрит

D. Нефролитиаз

E. Дисплазия почек

1761 У больной, перенесшей крупозную пневмонию и умершей при явлениях
легочно-сердечной недостаточности, патологоанатом на вскрытии отметил
некоторое утолщение полулуний аортального клапана, цвет их
серовато-желтый с дефектами по линии смыкания и наличием крупных, до 2
см в диаметре, тромбов, что послужило основанием установить:

A. *Полипозно-язвенный эндокардит

B. Острый бородавчатый эндокардит

C. Возвратно-бородавчатый эндокардит

D. Диффузный эндокардит

E. Фибропластический эндокардит

1762 У ребенка 2 лет появился катаральный конъюктивит, фарингит,
ларинготрахеобронхит. На слизистой оболочке щек, соответственно нижним
малым коренным зубам, белые пятна, а позднее – крупнопятнистая и
папулезная сыпь на лице, туловище, конечностях. О каком заболевании
следует думать?

A. *Корь

B. Скарлатина

C. Менингококковая инфекция

D. Сыпной тиф

E. Грипп

1763 При вскрытии трупа мужчины, умершего от брюшного тифа выявлено,
что мышцы передней брюшной стенки и бедра плотные, ломкие,
белесовато-желтоватого цвета, напоминают стеариновую свечу. Описанное
изменение в мышцах является проявлением:

A. *Ценкеровского некроза

B. Фибриноидного некроза

C. Казеозного некроза

D. Колликвационного некроза

E. Апоптоза

1764 У больного страдающего малярией при вскрытии: выражена желтушность
кожи, склер и слизистых оболочек. Селезенка увеличина в размере,
аспидно-серого цвета. Аспидно-серая окраска селезенки обусловлена
наличием:

A. *Гемомеланина

B. Гемосидерина

C. Липофусцина

D. Меланина

E. Гемопорфирина

1765 Больной 55 лет в течении 12 лет страдает гипертензией, клинически
развилось острое нарушение мозгового кровообращения, в начале отмечалось
нарушение движения в правых конечностях, головная боль, а затем
развилась правосторонняя гемиплегия и больной умер. На вскрытии
обнаружен системный гиалиноз мелких артерий, тромбоз левой средней
мозговой артерии, а в левой теменно-высочной области обнаружен очаг,
который называется:

A. *Ишемический инфаркт

B. Кровоизлияние

C. Абсцесс мозга

D. Геморрагический инфаркт

E. Отек мозга

1801 Чоловік 38 років раптово помер, на розтині у задній стінці лівого
шлуночку серця знайдено інфаркт міокарду. Які найбільш вірогідні зміни у
будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопійно?

A. *Каріолізіс

B. Жирова дистрофія

C. Вуглеводна дистрофія

D. Обвапнення

E. Білкова дистрофія

1802 На розтині хворого 65 років, що помер від хронічної серцевої
недостатності внаслідок ревматичної вади серця легені бурого кольору,
збільшені у розмірах, ущільнені. Як звуться такі зміни у легенях?

A. *бура індурація легень

B. мускатні легені

C. сотові легені

D. хронічний бронхіт

E. хронічна емфізема

1803 На розтині померлого 48 років виявлена обтурація просвіту
середньої мозкової артерії тромбом. У тім`яно-скроневій області лівої
півкулі головного мозку — вогнище кашеподібної консистенції сірого
кольору. Найвірогідніше це:

A. *інфаркт

B. секвестр

C. гангрена

D. казеозний некроз

E. фібріноїдний некроз

1804 Хворий 66 років за 10 років до смерті переніс перітоніт. На
розтині капсула печінки та селезінки місцями різко потовщана, ущільнена,
напівпрозора. Найвірогідніше це:

A. *гіаліноз

B. некроз

C. мукоїдне набухання

D. фібріноїдне набуханняя

E. амілоїдоз

1805 Слизова оболонка трахеї тьмяна, повнокровна, з нашаруванням
сіро-білих плівок. Найвірогідніша форма запалення:

A. *фібринозне

B. гнійне

C. серозне

D. проліферативне

E. змішане

1806 Губчастий та кортикальний шари гомілкової кістки на окремих
ділянках у стані розпаду, порожниниі, що створилися, заповнені
вершкоподібними масами зеленувато-жовтого кольору. Найвірогідніша форма
запалення:

A. *гнійне

B. катаральне

C. серозне

D. проліферативне

E. змішане

1807 У хворого висока температура, задуха, біль у правій половині
грудної клітини. Під час плевральної пункціїї видалено 700 мл
вершкоподібної рідини жовтувато-зеленого кольору. Найвірогідніший
діагноз:

A. *емпієма плеври

B. карціноматоз плеври

C. серозний плеврит

D. фібринозний плеврит

E. геморагічний плеврит

1808 У розтині у печінці померлого 62 років виявлено вогнище розпаду
тканини діаметром 4 см, заповнене рідиною жовтувато-зеленого кольору.
Найвірогідніший діагноз:

A. *абсцес

B. флегмона

C. карбункул

D. емпієма

E. гранульома

1868 У харкотинні хворого з мітральною вадою серця виявлені клітини,
які вміщують бурий пігмент. Реакція Перлса позитивна. Який це пігмент ?

A. *Гемосидерин

B. Гематоідин

C. Меланін

D. Порфірин

E. Білірубін

1944 В біоптаті слизової носа знайдені епітеліоїдні клітини,
плазмоцити, клітини Мікуліча, еозинофільні тільця Русселя. Ваш

A. *Ріносклерома

B. Сифіліс

C. Туберкульоз

D. Респіраторносинцитіальна інфекція

E. Алергічний риніт

1945 Гістологічно в апендиксі в усіх шарах знайдені в значній кількості
поліморфноядерні лейкоцити, повнокрів’я, стази. Така картина є
характерною для:

A. *Флегмонозного апендициту

B. Гангренозного апендициту

C. Поверхневого апендициту

D. Простого апендициту

E. Хронічного апендициту

2007 При розтині трупа жінки, яка померла з явищами серцевої
недостатності, серце збільшене в об’ємі, дрябле; міокард –
глинисто-жовтий, тьмяний; з боку ендокарду видно жовто-білу
посмугованість (тигрове серце). Мікроскопічно: в групах кардіоміоцитів
відсутня поперечна посмугованість, цитоплазма кардіоміоцитів вміщує
дрібні краплини, що фарбуються суданом-IV в чорний колір. Ваш діагноз ?

A. *Жирова дистрофія міокарда

B. Кардіосклероз

C. Ревматичний міокардит

D. Ожиріння серця

E. Міомаляція

2008 На розтині у чоловіка 73 років виявлено збільшену, м’яку,
еластичну, злегка горбкувату передміхурову залозу, яка на розрізі
складається з окремих вузлів, розділених прошарками сполучної тканини.
При мікроскопії відмічено збільшення кількості залозистих елементів.
Величина часточок і кількість залозистих елементів в них — різні. Який
процес має місце у

A. *Залозиста нодулярна гіперплазія

B. М’язово-фіброзна (стромальна) нодулярна гіперплазія

C. Змішана нодулярна гіперплазія

D. Аденокарцинома

E. Недиференційований рак

2009 Запис в акті судово-медичного експерта про обстеження трупа
потерпілого з тупою травмою обох нирок, у якого після травми
спостерігалась гостра ниркова недостатність: “В обох сечоводах виявлені
червоні тромби довжиною до 10 см., що обтурують простір сечоводів”.
Начальник судово-медичного бюро прочитав і не погодився з цим записом.
Він поступив

A. *В сечоводах не буває тромбів.

B. В сечоводах можуть бути лише білі тромби.

C. Це тромбоемболи.

D. Тромби в сечоводах не бувають обтуруючими.

E. В сечоводах можуть бути лише змішані тромби.

2010 У чоловіка 62 років, що помер при наростаючих явищах серцевої
недостатності, на розтині знайдено збільшене в об’ємі серце. Серце
дряблої консистенції, камери розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний,
глинисто-жовтий. З боку ендокарда видно жовто-білу посмугованість, яка
особливо виражена в сосочкових м’язах. Який патологічний процес найбільш

A. *Жирова дистрофія міокарда

B. Ожиріння серця

C. Дилятаційна кардіоміопатія

D. Міомаляція

E. Кардіосклероз

2011 У хворого 60 років при торакотомії в передньому середостінні
знайдені збільшені в розмірах та спаяні між собою лімфатичні вузли, з
яких взято біоптат. Мікроскопічно виявлено атипові клітини, серед яких
переважають клітини Ходжкіна і гігантські клітини
Рід-Березовського-Штернберга; склероз відсутній. Яке захворювання
найбільш відповідає цим ознакам ?

A. *Лімфогранулематоз з пригніченим розвитком лімфоїдної тканини

B. Лімфогранулематоз з переважанням нодулярного склерозу

C. Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини

D. Лімфосаркома

E. Змішано-клітинний варіант лімфогранульоматозу

2023 Під час розтину в верхній долі правої легені виявлений крупний
клиноподібний осередок темно-червоної, щільної тканини. При
гістологічному дослідженні в ній виявлений некроз стінок альвеол,
просвіт альвеол щільно заповнений еритроцитами. Який процес розвинувся в
легенях?

A. *Геморагічний інфаркт легень

B. Карніфікація легень

C. Гангрена легень

D. Крововилив в легені

E. Ателектаз легень

2024 При розтині померлої в комі молодої людини виявлено поширений
тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі мозку, а також велика септична
селезінка, імунокомплексний гломерулонефрит, виразки в стулках
аортального клапану, прикриті поліпоподібними тромбами з колоніями
стафілококів. Яке захворювання привело до церебральної тромбоемболії?

A. *Септичний бактеріальний ендокардит

B. Септицемія

C. Гострий ревматичний вальвулит

D. Септикопіємія

E. Ревматичний тромбендокардит

2025 У хворої бронхіальною астмою вірусне інфікування спровокувало
астматичний статус зі смертельним наслідком. При гістологічному
дослідженні легень виявлено спазм і набрякання бронхіол, в їх стінках
виражена інфільтрація лімфоцитами, еозинофілами і іншими лейкоцитами, а
також дегрануляція лаброцитів. Який механізм гіперчутливості лежить

A. *Реагінова реакція гіперчутливості

B. Запальний

C. Аутоімунний

D. Імунокомплексний

E. Імуннозумовлений клітинний цитоліз

2026 При томографії у хворого в середостінні знайдені збільшені
лімфатичні вузли. При гістологічному дослідженні в лімфовузлі виявлені
циркулярні розростання сполучної тканини, яка оточувала
гранульомоподібні утворення з лімфоцитів, плазмоцитів і великих
двоядерних клітин

A. *Лімфогрануломатоз

B. Лімфосаркома

C. Туберкульоз

D. Саркоїдоз

E. Лімфолейкоз

2032 У девочки 5 лет наблюдается высокая температура и боль в горле.
Объективно: отек мягкого неба, на миндалинах серые пленки, которые
трудно отделяются, оставляя глубокие кровоточащие дефекты ткани. Какое
из нижеперечисленных заболеваний наиболее вероятно:

A. *Дифтерия зева

B. Ангина Симоновского-Венсанса

C. Лакунарная ангина

D. Инфекционный мононуклеоз

E. Некротическая ангина

2056 У 40-річного чоловіка із стенозуючим (без метастазів) раком
стравоходу виявляються наступні зміни: атрофія скелетних м`язів, жирової
клітковини. Шкіра землисто-коричневого забарвлення, епідерміс
потоншаний, серце зменшене за розмірами. Міокард та печінка бурого
кольору. Поставте

A. *Аліментарна кахексія.

B. Міастенія.

C. Ракова кахексія

D. Бура атрофія.

E. Хвороба Аддісона

2057 Для гістологічного дослідження доставлена видалена на операції
матка. Під слизовою оболонкою визначені численні округлої форми вузли,
які чітко відмежовані від оточуючої тканини. Мікроскопічно пухлина
побудована з пучків гладкої мускулатури із явищами тканинного атипізму.
Ваш діагноз?

A. *Лейоміома.

B. Рак матки.

C. Фіброміоми.

D. Хоріонепітеліома

E. Лейоміосаркома

2058 При мікроскопічному дослідженні пухлини верхньої губи, виявлено,
що вона побудована з числених щілиноподібних порожнин, стінка яких
вистелена сплощеним ендотелієм, заповнених рідкою кров`ю і згортками.
Поставити діагноз.

A. *Капілярна гемангіома.

B. Венозна гемангіома.

C. Кавернозна гемангіома.

D. Гемангіоперицитома.

E. Гломус-ангіома.

2063 У дитини після перенесеної ангіни різко збільшилися лімфатичні
вузли: паратрахеальні, біфуркаційні, шийні. При мікроскопічному
дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлені вогнища некрозу,
обмежовані лімфоцитами, епітеліоїдними клітинами, та клітинами
Пірогова-Лангханса. Вкажіть найбільш вірогідну патологію.

A. *Туберкульоз

B. Саркоїдоз

C. Риносклерома

D. Сап

E. Сифіліс

2064 На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла цистітом і
дискінезією сечоводів, виявлено морфологічні ознаки уремії. Нирка була
нерівномірно рубцево-зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні уратні
камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну нирку”, вогнища
інтерстиційного запалення. Який із нижчеперерахованих діагнозів є
найбільш вірогідний?

A. *Хронічний пієлонефрит

B. Гострий пієлонефрит

C. Атеросклеротично зморщена нирка

D. Первинно зморщена нирка

E. Амілоїдно зморщена нирка

2082 У девочки 12 лет при вскрытии выявлено: множественные
кровоизлияния в коже (преимущественно ягодиц, нижних конечностей),
серозных и слизистых оболочках, в головном мозгу. В надпочечниках
очаговый некроз и массивные кровоизлеяния, в почках- некротический
нефроз, гнойный артрит, иридоциклит, васкулит. Выберите правильный
диагноз.

A. *Менингококцемия

B. Сыпной тиф

C. Узелковый периартериит

D. Системная красная волчанка

E. Лучевая болезнь

2090 При микроскопическом исследовании прямой кишки обнаружены крупные
очаги некроза слизистой оболочки, некротические массы пропитаны
фибрином, образуя пленку. Слизистая и подслизистая оболочка по периферии
участков некроза полнокровные, оттечные с кровоизлияниями и
лейкоцитарной инфильтрацией, Какое заболевание можно предположить?

A. *Дизентерия

B. Холера

C. Амебиаз

D. Брюшной тиф

E. Сальмонелез

2115 При розтині померлого хворого від розповсюдженого перитоніту в
дистальних відділах тонкої кишки виявлено численні виразки овальної
форми, які розташовані вздовж кишки. Дно виразок чисте, гладеньке,
утворене м’язовою або серозною оболонкою, краї виразок рівні,
закруглені. У двох виразках є перфоративні отвори діаметром до 0,5 см.
Яке захворювання треба

A. Черевний тиф

B. Дизентерія

C. Холера

D. Туберкульоз

E. Висипний тиф

2120 При розтині померлого хворого на атеросклероз в головному мозку
виявлено тромбоз гілки внутрішньої сонної артерії та сірого кольору
вогнище вологого роз’якшення тканини. Який патологічний процес виявлен в
головному мозку?

A. Ішемічний інфаркт

B. Геморагічна інфільтрація

C. Гематома

D. Енцефаліт

E. Пухлина мозку

2131 У хворого виникло збільшення щитовидної залози в 2 рази. При
пальпації залоза щільна, поверхня нерівномірно горбиста. При
гістологічному дослідженні — дифузна інфільтрація тканини залози
лімфоцитами, плазматичними клітинами з утвореннм фолікулів та посилене
розростання сполучної тканини. Яке захворювання має місце у хворого?

A. Зоб Хасімото.

B. Ендемічний зоб.

C. Спорадичний зоб.

D. Дифузний токсичний зоб.

E. Зоб Ріделя.

2133 У хворого 17 років інтраопераційно на нижній поверхні печінки
виявлена пухлина розмірами 4,5х5,0х3,5см. з субсерозною локалізацією,
темночервоного кольору, на розрізі представлена порожнинами значним
вмістом крові. Поставити попередній діагноз.

A. Кавернозна гамангiома.

B. Капiлярна гемангіома.

C. Гемангiоперицитома.

D. Гемангiоендотелiома.

E. Лiмфангiома.

2160 В біоптаті бронха хворого, зловживаючого палінням, в потовщеній
слизовій оболонці виявлено хронічне запалення і трансформація
одношарового війчастого епітелія в багатошаровий плоский епітелій. Який
з процесів найбільш

A. *Метаплазія

B. Гіперплазія епітелія

C. Плоскоклітинний рак

D. Лейкоплакія

E. Гіпертрофія епітелія

2170 При розтині жінки 40 років, яка страждала ревматоїдним артритом
знайдено збільшену щільну селезінку. На розрізі її тканина
коричнево-червоного кольору зі збільшеними фолікулами, які мають вигляд
напівпрозорих сірувато-білуватих зерен. Вкажіть, який з перелічених
патологічних процесів

A. * Сагова селезінка.

B. Глазурна селезінка.

C. Сальна селезінка.

D. Гіаліноз селезінки.

E. Порфірна селезінка.

2216 Хворий, якому швидко видалили біля 10 літрів асцитичної рідини з
черевної порожнини, раптом втратив свідомість. Яка причина цього явища?

A. Недокрів’я головного мозку

B. Тромбоз церебральних артерій

C. Крововилив у головний мозок

D. Вакатна гіперемія

E. Тромбоз церебральних вен

2217 При мікроскопічному дослідженні тканини легенів виявлено ділянку
запалення, яка складається з вогнища некрозу, оточеного правильними
рядами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, є плазматичні клітини,
макрофаги т гігантські багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса. Визначте
вид запалення.

A. Туберкульозне запалення

B. Банальне продуктивне запалення

C. Запалення при лепрі

D. Ексудативне запалення

E. Альтеративне запалення

2218 При гістологічному дослідженні злоякісної пухлини молочної залози
виявлено, що пухлина побудована з низькодиференційованих атипових клітин
епітеліального походження, які утворюють трабекули, відокремлені між
собо прошарками сполучної тканини, співвідношення клітин і строми
приблизно 1:1. Назвіть гістологічний варіант рака.

A. Солідний

B. Аденокарцинома

C. Плоскоклітинний

D. Фіброзний

E. Дрібноклітинний

2219 На розтині прозектор знайшов зміни в нирках: збільшення в
розмірах, корковий шар широкий, жовто-сірий з червоним крапом, добре
відмежований від мозкової речовини, яка має темно-червоний колір. При
гістологічном дослідженні — розростання нефротелія і подоцитів в капсулі
клубочків з утворенням “ півмісяців”, явища склерозу і гіалінозу
клубочків, фіброз строми. Про яке захворювання нирок йде мова?

A. Екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит

B. Інтракапілярний продуктивний гломерулонефрит

C. Екстракапілярний ексудативний гломерулонефрит

D. Інтракапілярний ексудативний гломерулонефрит

E. Інтерстеційний нефрит

2220 При розтині прозектор виявив, що легені збільшені в розмірах,
бліді, м’якої консистенції, не спадаються, ріжуться з хрустом.
Мікроскопічно — розширення альвеолярних ходів, міжальвеолярні
перегородки тонкі, є ознак інтракапілярного склерозу. Для якого
захворювання легенів характерна така морфологічна картина?

A. Емфізема

B. Пневмосклероз

C. Пневмоторакс

D. Ателектаз

E. Пневмонія

2221 У хворого, який раніше хворів на гематогенний туберкульоз,
з’явилась гіперпігментація шкіри (меланоз) та слизових оболонок,
кахексія, недостатність серцево-судинної системи. Яке захворювання
викликало такі зміни?

A. Аддісонова хвороба

B. Феохромоцитома

C. Хвороба Симмондса

D. Хвороба Іценко-Кушинга

E. Хвороба Грейвса

2260 Удалённый оперативно червеобразный отросток был утолщён, серозная
оболочка его тусклая, полнокровная, с беловатыми рыхлыми плёнчатыми
наложениями, в просвете мутная, беловато-желтоватая жидкость.
Гистологически : диффузная инфильтрация лейкоцитами всех слоев
червообразного отростка. О каком варианте аппендицита можно думать в
этом

A. Флегмонозном.

B. Гангренозном

C. Простом

D. Поверхностном

E. Хроническом.

2261 При исследовании биоптата из желудка выявлены признаки тканевого и
клеточного атипизма, что позволило установить диагноз злокачественной
опухоли — рака. Какие из перечисленных признаков явились решающими
постановке

A. Железы выстланы полиморфными клетками с крупными ядрами, увеличенным
числом ядрышек, узким ободком

B. Железы в желудке имеют разные размеры и форму, разную ширину
просветов.

C. Многие железы расположены тесно, бок-о-бок

D. Железы расположены беспорядочно

E. Местами отмечается многорядное расположение клеток в железе

2262 При гистологическом исследовании узла в удалённой молочной железе
среди обильной стромы выявлены разных размеров и формы комплексы
атипичных полиморфных эпителиальных клеток с наличием просветов центре
комплексов. Клетки с крупными ядрами, увеличенным числом ядрышек и
ядрышковых организаторов, наличием атипичных митозов. Поставьте
прополагаемый диагноз.

A. Аденокарцинома.

B. Фиброаденома молочной железы

C. Солидный рак

D. Плоскоклеточный неороговевающий рак

E. Недифференцированный полиморфноклеточный рак

2263 При вскрытии трупа мужчины 63 лет, умершего от рака лёгкого
обнаружены множественные метастазы. Какие из них можно расценить как
имплантационные (контактные) по механизму развития?

A. Мелкие множественные опухолевые узелки по плевре

B. Метастазы в перибронхиальные, бифуркационные, паратрахеальные
лимфатические узлы

C. Метастазы в головной мозг

D. Метастазы в надпочечники.

E. Прорастание опухоли из бронха в пищевод.

2264 У больного умершего от легочно-сердечнй недостаточности, на
вскрытии обнаружена резко увеличенная малокровная печень. Тестоватой
консистенции, желтого цвета. При окраске гематоксилином и эозином
выявлены различных размеров вакуоли в цитоплазме гепатоцитов. Какая это
дистрофия?

A. Паренхиматозная жировая

B. Углеводная паренхиматозная

C. Гиалиново-капельная

D. Мезенхимальная жировая

E. Гидропическая

2265 Біля інфікованої рани збільшилися регіонарні лімфовузли. При
гістологічному дослідженні в них виявлено збільшення кількості
макрофагів, лімфоцитів і лімфатич-них фолікулів в кірковому шарі, а
також велику кількість плазматичних клітин. Який процес в лімфатичних
вузлах відображають виявлені гістологічні зміни?

A. Антигенну стимуляцію

B. Набуту недостатність лімфоїдної тканини

C. Природжену недостатність лімфоїдної тканини

D. Пухлинну трансформацію

E. Реакцію гіперчутливості

2266 У молодої людини збільшилися шийні лімфатичні вузли. При біопсії в
лімфовузлі виявлені вогнища проліферації лімфоїдної тканини з наявністю
велетенських клітин Березовського-Штернберга і еозинофілів, вогнища
некро-з та фіброзу. Яке захворювання найбільш вірогідно буде

A. Лімфогрануломатоз

B. Хронічний лімфолейкоз

C. Мієломна хвороба

D. Лімфосаркома

E. Гістіоцитоз

2267 У молодої людини в м’яких тканинах лівого стегна з’явилось
безболюче новоутворення без чітких меж. В біоптаті тканини новоутворення
нагадують риб’яче м’ясо, складаються з незрілих фибробластоподібних
клі-тин численими мітозами, які прорастають в м’язи. Ваш діагноз?

A. Фібросаркома

B. Міосаркома

C. Фіброма

D. Рак

E. Міома

2268 У хворого внаслідок обтурації середньодольового бронха вузлом
м’яких тканин утворився ателектаз середньої долі правої легені. При
бронхобіопсії в зоні обтурації виявлені розростання залозоподібного
атипового епітелію з патологічними мітозами, який прорастає в під-леглі
тканини і хрящ. Якому захворюванню найбільш вірогідно відповідають ці
дані?

A. Бронхогенний рак легень

B. Деформуючий бронхіт

C. Запальний поліп

D. Дисплазія епітелію бронха

E. Саркома бронха

2269 У хворого, який переніс інфаркт міокарду, після фізичного
навантаження відмічаються ознаки недостатності кровообігу: ціаноз та
набряк підшкірної клітковини нижніх кінцівок. Які морфологічні зміни
розвиваються на місц інфаркту міокарда у особи, що одужала ?

A. Кардіосклероз

B. Внутрішньоклітинна регенерація

C. Мітотичне новоутворення кардіоміоцитів

D. Міокардит

E. Атрофія міокарду

2270 При гістологічному дослідженні вушка серця у хворого на стеноз
мітрального клапану виявлені гранульоми Ашоффа-Талалаєва. Про який генез
вади серця свідчать гістологічні дослідження?

A. Ревматичний

B. Атеросклеротичний

C. Сифілітичний

D. Природжений

E. Септичний

2271 У хворого на гіпертонічну хворобу діагностований багатогодинний
гіпертонічний криз. Які патоморфологічні зміни в стінках артеріол
виникають під час гіпертонічного кризу?

A. Фібриноїдний некроз

B. Гіаліноз

C. Склероз

D. Амілоїдоз

E. Кальциноз

2272 Больная жалуется на плохой сон, общую слабость, раздражение,
пучеглазие, тахикардию. Щитовидная железа увеличена. При явлениях
нарастающей сердечно-сосудисто недостаточности больная скончалась. При
чисто логическом исследовании щитовидной железы-пролиферация эпителия с
образованием сосочков, разжижением коллоида, лимфоплазмоцитарная
инфильтрация, формирование лимфатических фолликулов с зародышевыми
центрами. Как

A. Диффузный токсический зоб (Базедова болезнь)

B. Эндемический зоб

C. Спорадический зоб

D. Тиреоидит Хасимото

E. Доброкачественная опухоль щитовидной железы

2276 У ребенка, появилось повышение температуры до 38,5о, насморок,
конъюнктивит, кашель. На коже — крупнопятнистая сыпь, в полости рта
белесоваты отрубевидные высыпания на слизистой оболочке щек. На 4 сутки
появилась отдышка, в легких — влажные хрипы. Внезапно появилось
затруднение дыхания. Смерть наступила при явлениях асфиксии. О каком
заболевании идет речь?

A. Корь

B. Менингококцемия

C. Грипп

D. Легочная форма муковисцидоза

E. Пневмония

2335 На вскрытии больного, страдавшего частыми геморроидальными
кровотечениями и умершего от острого инфаркта миокарда. Обнаружили, что
костный мозг диафиза бедра сочный красного цвета. Какой процесс развился
в костном мозге?

A. Компенсаторная гиперплазия

B. Викарная гипертрофия

C. Гипертрофические разрастания

D. Гормональная гиперплазия

E. Рабочая гипертрофия

2336 Больной, с острым трансмуральным инфарктом миокарда левого
желудочка умер от разрыва сердца и тампонады. Какой процесс в зоне
инфаркта мог способствовать разрыву?

A. Аутолитические процессы с расплавлением ткани миокарда ( миомаляция).

B. Замещение соединительной тканью со снижением эластичности миокарда.

C. Формирование рубца с истончением стенки левого желудочка сердца.

D. Истончение рубцовоизмененной стенки желудка с формированием аневризмы

E. Повышение давления в малом круге кровообращения.

2339 При вскрытии у мужчины 62 лет обнаружен надклапанный разрыв аорты
с тампонадой сердца. При гистологическом исследовании восходящего отдела
аорты в наружной и средней оболочках — инфильтраты из лимфоидных,
плазматических, эпителиоидных клеток, очаги некроза в средней оболочке,
адвентициальных и эндотелиальных клеток, сосудов наружной оболочки
пролиферация. Изменения в аорте характерны для:

A. Сифилитического аортита

B. Септического аортита

C. Ревматического аортита

D. Атеросклероза

E. Гипертонической болезни

2340 Мужчина 40 лет умер от легочного кровотечения.При вскрытии в
верхней доле правого легкого — полость диаметром 4 см с плотными
стенками и неровной внутренней поверхностью со свертками крови; при
микроскопии во внутреннем слое стенки — распадающие лейкоциты, в среднем
— разрастание эпителиоидных, лимфоидных и гигантских многоядерных клеток
с ядрами в виде подковы . Обнаруженные в легком изменения характерны
для:

A. Туберкулезной каверны

B. Бронхоэктатической каверны

C. Абсцесса легких

D. Врожденной кисты

E. Инфаркта легкого с септическим распадом

2341 При вскрытии у мужчины 40 лет в 3 сегменте правого легкого
субплеврально выявлен участок уплотнения диаметром 1.5см с четкими
границами, окруженной беловатой волокнистой тканью, на разрезе с
крошащимися участками бело-желтого цвета. Наличие данного очага
характерно для:

A. Инкапсулированного первичного аффекта

B. Периферического рака

C. Хондромы

D. Фибромы

E. Организующегося инфаркта легкого

2342 Женщина 38 лет поступила в хирургическое отделение по поводу
разлитого гнойного перитонита. Во время операции выявлена перфорация
язвы подвздшной кишки, язва ушита. Брюшная полость дренирована. Через 4
дня больная умерла. На вскрытии в подвздошной кишке — язвы, в пейеровых
бляшках, вдоль длинника кишки, дно некоторых с поперечной
исчерченностью. Для какого заболевания характерны такие

A. Брюшного тифа

B. Туберкулеза кишечника

C. Дизентерии

D. Опухоли тонкой кишки

E. Амебиаза кишечника

2353 Ребенку 8 лет, поступившему в инфекционное отделение с высокой
температурой до 38 градусов, мелкоточечной ярко-красной сыпью на коже,
был поставлен диагноз скарлатины. Слизистая оболочка зева ярк
гиперемирована, отечная, миндалины резко увеличены, с тусклыми очагами
желтовато-серого цвета и участками черного цвета. Какое воспаление лежит
в основе изменений в зеве?

A. Гнойно-некротическое

B. Фибринозное

C. Геморрагическое

D. Серозное

E. Катаральное

2354 У больного, страдавшего брюшным тифом, через 4 недели от начала
заболевания развилась картина острого живота и при явлениях интоксикации
больной умер. На вскрытии патологоанатом обнаружил перфорацию стенк
подвздошной кишки и разлитой гнойный перитонит. Для какой стадии
заболевания характерно данное осложнение?

A. Стадия чистых язв

B. Стадия мозговидного набухания

C. Стадия некроза

D. Стадия заживления язв

E. Бактеремии

2355 У мужчины 70 лет, страдавшего атеросклерозом, на вскрытии
обнаружен в подкорковой области левого полушария мозга участок
неправильной формы размерами 6х5 см, дряблый. бесструктурный, серого
цвета намечающейся полостью в центре. О каком исходе процесса
свидетельствуют изменения в

A. Асептическое рассасывание.

B. Организация.

C. Септический распад.

D. Инкапсуляция.

E. Петрификация.

2357 У женщины 50 лет,страдающей гипертонической болезнью развился
длительный приступ загрудинных болей, на ЭКГ диагносцирован инфаркт
миокарда. Больная умерла. На вскрытии врач отметил дряблую консистенцию
неравномерное кровенаполнение миокарда,а гистологически и гистохими
чески обнаружил исчезновение гранул гликогена, снижение активности
окислительно-восстановительных ферментов. О какой стадии инфаркта
миокарда идет речь?

A. Ишемическая стадия

B. Некротическая стадия.

C. Организация инфаркта

D. Повторный инфаркт

E. Острый рецидивирующий инфаркт

2358 У больного 60 лет, многие годы страдающего атеросклерозом и
перенесшего ранее инфаркт миокарда, развился приступ загрудинных болей.
Больной госпитализирован через 3 дня, на фоне прогрессирующей сердечно
сосудистой недостаточности умер. На вскрытии в области задней стенки
левого желудочка и межжелудочковой перегородки обнаружен участок белого
цвета около 3 см в диаметре, волокнистый западающий, с четкой границей.
Прозектор расценил эти изменения как :

A. Очаговый кардиосклероз

B. Ишемия миокарда

C. Инфаркт миокарда

D. Миокардит

E. Дистрофия миокарда

2359 Больная 27 лет страдает ревматическим пороком сердца. В клинику
поступила с жалобами на одышку, отеки на ногах, асцит, увеличение
печени. Смерть наступила от хронической сердечной недостаточности. На
вскрыти диагносцирован митральный стеноз. Какой из факторов морфогенеза
наиболее

A. Сращение створок между собой

B. Склероз и утолщение створок

C. Склероз и укорочение створок

D. Укорочение сухожильных нитей

E. Наличие мелких тромбов на поверхности клапана

2360 У мужчины 40 лет умершего от одонтогенного сепсиса на вскрытии
отбнаружено резкое утолщение полулунных клапанов аорты, они были
белесоваты, непрозрачны, малоподвижны, на наружной поверхностии
располагались тромботические наложения размером 1х1.5 см. О какой форме
эндокардита идет

A. полипозно-язвенный эндокардит

B. Диффузный эндокардит

C. Острый бородавчатый эндокардит

D. Фибропластический эндокардит

E. Возвратно-бородавчатый эндокардит

2361 Больная 24 лет с детства страдает ревматизмом, клинически
диагносцирован митральный стеноз. В последние годы часты эпизоды
сердечно-сосудистой недостаточности, почти постоянный кашель с ржавой
мокротой Назовите возможные изменения в легких у данной больной.

A. Бурое уплотнение легких

B. Эмфизема легких

C. Ателектаз легких

D. Пневмосклероз

E. Бронхоэктазы

2362 У больного 30 лет с дизентерией, которая подтверждена
бактериологически появились признаки парапроктита. О какой наиболее
вероятной стадии местных изменений идет речь у данного больного?

A. Стадия образования язв

B. Фибринозный колит

C. Фолликулярный колит

D. Катаральный колит

E. Стадия заживления язв

2363 У больного С., страдавшего хроническим алкоголизмом и циррозом
печени, развилось профузное кровотечение из варикозно расширенных вен
пищевода, в результате чего наступила смерть. На аутопсии печен
мелкобугристая , уменьшена в размерах, плотная, желтоватого цвета. При
гистологическом исследовании криостатных срезов печени (окраска
гематоксилином и эозином) в гепатоцитах выявляются крупные оптически
пустые вакуоли, в которых содержится вещество окрашенное в черный цвет
при применении осмиевой кислоты. Оптически пустые вакуоли гепатоцитов —
это:

A. Крупнокапельная жировая дистрофия

B. Псевдовакуоли гиалоплазмы

C. Алкогольный гиалин (тельца Мэллори)

D. Вакуольная или гидропическая дистрофия

E. Включения гиалина

2364 У пожилого мужчины при вскрытии обнаружена несколько уменьшенная
селезенка бледно-розового цвета . При микроскопическом исследовании
фолликулы уменьшены в объеме, стенка артериол и трабекулы утолщены
представлены гомогенными эозинофильными, ШИК-позитивными массами. При
дополнительном окрашивании красителем йод грюн массы окрашены в зеленый
цвет. Эти изменения свидетельствуют о наличии:

A. Гиалиноза

B. Амилоидоза

C. Мукоидного набухания

D. Фибриноидного набухания

E. Склероза (фиброза)

2365 У пациента, много лет назад перенесшего сифилис, п Поводу которого
он не лечился, во время операции хирург в нижнем крае печени заметил
четко отграниченный, бледно-желтоватый, дрябловатый участок ткани и
резецировал его. При макроскопическом исследовании патологоанатом
увидел, что этот участок представлен суховатой бесструктурной,
пастообразной, желтовато- беловатой массой. Он решил, что

A. Казеозный (творожистый ) некроз

B. Инфаркт

C. Восковидный некроз

D. Фибриноидный некроз

E. Стеатонекроз

2366 Исследователь при микроскопическом и электронно-микроскопическом
изучении печени обратил внимание, что некоторые отдельно расположенные
клетки распались на мелкие фрагменты, окруженные мембраной. некоторых из
них имеются органеллы, другие включают фрагменты распавшегося ядра.
Воспалительная реакция вокруг отсутствовала. Он расценил эти изменения
как проявление:

A. Апоптоза

B. Атрофии

C. Некроза

D. Гипоплазии

E. Дистрофии

2367 У больного подострым септическим эндокардитом при осмотре врач
отметил общую бледность и иктеричность кожи, склер и видимых слизистых
оболочек. В крови обнаружено увеличенное количество непрямог билирубина.
Желтое окрашивание кожи склер и слизистых оболочек — это проявление:

A. Надпеченочной желтухи

B. Жировой дистрофии

C. Гемосидероза

D. Печеночной желтухи

E. Подпеченочной желтухи

2410 [факт] При микроскопическом исследовании свертка крови,
обнаруженного в просвете бедренной артерии, патологоанатом увидел
неравномерное чередующееся скопление фибрина и разрушенных форменных
элементо крови, связь с интимой , полное закрытие просвета артерии. Что
это?

A. Смешанный тромб

B. Посмертный сверток крови

C. Тромбоэмбол

D. Гіалиновий тромб

E. Червоний тромб

2411 У больного, страдающего гнойным отитом и тромбозом сигмовидного
синуса твердой мозговой оболочки, отрыв части тромба может угрожать
развитием:

A. Тромбоэмболии ветвей легочной артерии

B. Тромбоэмболии сосудов головного мозга с развитием серого размягчения
мозга

C. Тромбоэмболии сосудов сетчатой оболочки глаза и развитием слепоты

D. Тромбоэмболии коронарных артерий

E. Местного малокровия

2412 Больной 55 лет прооперирован по поводу острого аппендицита. На 5-е
сутки поднявшись с постели почувствовал нехватку воздуха, развился
резкий цианоз лица, потерял сознание. После безуспешной реанимаци
констатирована смерть. На вскрытии обнаружена тромбоэмболия легочного
ствола. Что могло быть наиболее вероятным источником тромбоэмболии?

A. Тромбоз вен нижних конечностей

B. Тромбоз воротной вены

C. Тромбоз брыжеечных артерий

D. Тромбоз в левом желудочке сердца

E. Шаровидный тромб предсердия

2413 Больному с переломом плечевой кости наложили гипс. Спустя 2 часа
кисть и видимая часть предплечья стала синюшной, холодной наощупь,
отечной. Какое расстройство кровообращения имело место?

A. Местное венозное полнокровие

B. Местное артериальное полнокровие

C. Местное малокровие

D. Стаз

E. Тромбоз

2414 При ректороманоскопии у ребенка 10 лет слизистая оболочка прямой и
сигмовидной кишки набухшая, красноватого цвета, покрыта толстым слоем
слизи. Укажите один правильный ответ, которому соответствуют указанны
изменения.

A. Катаральное воспаление

B. Гнойное воспаление

C. Кровоподтек

D. Геморрагическое воспаление

E. Венозное полнокровие

2415 У ребенка 4 лет зев и миндалины увеличены, гиперемированы, покрыты
не снимающимися белесоватыми пленками. Выберите ответ, который
характеризует изменения в зеве и миндалинах.

A. Фибринозное воспаление — дифтеретическое

B. Казеозный некроз

C. Фибриноидный некроз

D. Фибринозное воспаление — крупозное

E. Гнойное воспаление

2420 При вскрытии трупа больного 61 г., страдавшего ревматоидным
артритом, обнаружены увеличенные в размере почки, очень плотные,
желтовато-белые, с восковидным блеском, с участками рубцовых западений н
поверхности. При окраске Конто-Рот обнаружено отложение гомогенных
розовых масс в капиллярных петлях клубочков, в стенках артериол,
артерий, в базальной мембране канальцев и в строме. Развитием какого
процесса осложнился ревматоидный артрит ?

A. Вторичный амилоидоз почек.

B. Постинфекционный гломерулонефрит.

C. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит.

D. Острый некротический нефроз.

E. Фибропластический гломерулонефрит

2421 Женщина, 30 лет, при прохождении профилактического осмотра у
гинеколога не предъявляла жалоб. В анамнезе — хронический эндоцервицит.
При исследовании биоптата во влагалищной части шейки матки был обнаруже
высокий цилиндрический эпителий, секретирующий слизь, под эпителием —
разветвленные железы. Какой процесс выявлен?

A. Эндоцервикоз

B. Плоскоклеточня метаплазия

C. Железистая метаплазия

D. Лейкоплакия

E. Эритроплакия

2422 Больная, 75 лет, на протяжении 15 лет страдает бронхиальной
астмой, ишемической болезнью сердца, повышением артериального давления в
течение последних 2 лет. Установлена гипертрофия левого желудочка.
Какова причина

A. Артериальная гипертензия

B. Легочная недостаточность

C. Хроническая ишемия сердечной мышцы

D. Бронхиальная астма

E. Эмфизема легких

2423 Больной, 65 лет, прооперирован в урологическом отделении по поводу
аденоматозной гиперплазии предстательной железы. Во время операции
обнаружено, что стенка мочевого пузыря утолщена до 1 см. Это можно
объяснить:

A. Рабочей гипертрофией

B. Викарной гипертрофией

C. Гормональной гипертрофией

D. Гормональной гиперплазией

E. Защитной гиперплазией

2424 Больной, 72 лет, страдающий сахарным диабетом, поступил в
хирургическое отделение с длительно незаживающей язвой голени. Через 3
недели лечения при осмотре язвы дно ее выглядит мягким, сочным, розового
цвета мелкозернистой поверхностью. Какое гистологическое описание
соответствует данному процессу?

A. Много тонкостенных капилляров и пролиферирующих клеток соединительной
ткани

B. Обширный некроз. Скопление сегментоядерных лейкоцитов

C. Многослойный плоский орогрвевающий эпителий

D. наличие фибробластов и пучков коллагеновых волокон

E. Среди зрелой волокнистой соединительной ткани резко расширенные
сосуды

2425 Больной, 70 лет, поступил в торакальное отделение с дагнозом
абсцесс легкого, при явлениях нарастающей сердечной недостаточности
умер. На вскрытии обнаружено, что лимфатические узлы средостения
увеличены сочные, розово-красного цвета. Селезенка увеличена в размерах,
дряблая, с обильным соскобом пульпы. Чем можно объяснить изменения в
селезенке и лимфатических узлах?

A. Защитной гиперплазией

B. Компенсаторной гиперплазией

C. Гормональной гиперплазией

D. Венозным застоем

E. Гнойным воспалением в лимфоузле и селезенке

2466 У хворого похилого віку виникло гостре порушення мозкового
кровообігу з коматозним станом і смертельним наслідком. При розтині в
правій півкулі головного мозку виявлена велика порожнина, заповнена
кров’ю. Яки патологічний процес виявлено в головному мозку?

A. Гематома

B. Геморагічна інфільтрація

C. Інфаркт мозку

D. Діапедезний крововилив

E. Пухлина мозку

2467 У хворого після відкритого перелому ключиці раптово наступила
смерть. При ранньому розтині в правому шлуночку серця і легеневих
артеріях виявлена піниста кров. Що стало причиною смерті?

A. Повітряна емболія

B. Бактеріальна емболія

C. Кровотеча

D. Тканинна емболія

E. Жирова емболія

2468 У хворого на дифтерію на 2-му тижні розвинулась гостра серцева
недостатність з летальним наслідком. При розтині: шлуночки серця
розширені, міокард в’ялий і строкатий. Гістологічно виявлені чисельні
дрібні вогнища міолізу слабкою перифокальною лімфоїдною інфільтрацією.
Що стало причиною

A. Міокардит, зумовлений бактеріальним екзотоксином

B. Бактеріальний міокардит

C. Септичний міокардит

D. Інфаркт міокарду

E. Метаболічні некрози міокарду

2469 Вилучений при апендектомії хробакоподібний відросток потовщений,
покритий фібринозно-гнійним нальотом. Всі шари відростка інфільтровані
гнійним ексудатом, слизова оболонка зруйнована. Ваш діагноз?

A. Флегмонозно-виразковий апендицит з вогнищевою деструкцією слизового
та підслизового шару

B. Простий апендицит

C. Флегмонозний апендицит

D. Гангренозний апендицит

E. Поверхневий апендицит

2470 У літньої жінки з метрорагією в менопаузі при патогістологічному
дослідженні в зіскобі слизової оболон-ки шийки матки виявлені
розростання атипового епітелію з утворенням так званих «ракових перлин».
Ваш діагноз?

A. Плоскоклітинний рак зі зроговінням

B. Аденокарцинома

C. Плоскоклітинний рак без зроговіння

D. Слизовий рак

E. Недиференційований рак

2492 У померлої 42 років оперованої у минулому з приводу пухлини шлунку
при розтині яєчник різко збільшений в розмірах, щільної консистенції,
білуватого кольору. Гістологічно: в препараті крайньо атипові
епітеліальні клітини, розміщені серед пластів і тяжів сполучної тканини.
Яке захворювання має місце у

A. Крукенбергівський рак яєчника.

B. Серозна цистаденокарцинома.

C. Псевдомуцинозна цисткарцинома.

D. Злоякісна текома.

E. Злоякісна гранульзоклітинна пухлина.

2493 На розтині трупа чоловіка 44 років, який помер від
легенево-серцевої недостатності, на розтині виявлено пневмосклероз,
емфізему легень, гіпертрофію правого шлуночка серця. В обох легенях,
переважно субплеврально множинні вогнища діаметром до 1 см.
Гістологічно: в центрі вогнища – зона некрозу, на периферії – вал з
епітеліоїдних клітин і лімфоцитів з домішкою макрофагів і плазматичних
клітин. Визначаються гігантські клітини Пірогова-Лангханса. Невелике
число кровоносних капілярів визначається на периферії вогнища. Яке
захворювання має місце у хворого:

A. Гематогенний туберкульоз.

B. Актиномікоз легень.

C. Саркоїдоз.

D. Сифіліс.

E. Силікоз.

2494 Хворий помер на 3-й день після операції з приводу перфорації
стінки товстої кишки з явищами розлитого гнійного перитоніту. На
розтині: слизова оболонка стінки товстої кишки потовщена, вкрита
фібриновою плівкою , поодинокі виразки проникають на різну глибину;
гістологічно: некроз слизової, фібрину, інфільтрація лейкоцитами з
фокусами геморагій. Ускладнення якого захворювання стало причиною смерті
хворого?

A. Дизентерія.

B. Черевний тиф.

C. Неспецифічний виразковий коліт.

D. Хвороба Крона.

E. Амебіаз.

2495 Хвора оперована з приводу пухлини матки. Макропрепарат: губчастий
строкатий вузол в міометрії. Гістологічно- наявні великі світлі
епітеліальні клітини, серед яких багато темних поліморфних клітин.
Строма відсутня, судин мають вигляд порожнин, вистелених клітинами
пухлини. Визначаються множинні крововиливи. Як називається виявлена
пухлина?

A. Хоріонепітеліома.

B. Деструюючий (злоякісний) міхурцевий занесок.

C. Аденокарцинома.

D. Кавернозна гемангіома.

E. Медулярний рак.

2496 Хворий, що страждав на хронічний вірусний гепатит, помер від
гострої постгеморагічної анемії, яка виникла на фоні кровотечі з
варикозно розширених вен стравоходу. На розтині печінка різко зменшена в
розмірах, щільно консистенції, поверхня дрібногорбиста. Мікроскопічна
картина однорідна – тонкопетлиста сполучнотканинна сітка і дрібні
несправжні часточки. Який морфогенетичний тип цироза має місце у

A. Портальний цироз.

B. Постнекротичний цироз.

C. Змішаний цироз.

D. Вірусний цироз.

E. Біліарний цироз.

2497 Хворий тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу і помер від
крововиливу в мозок.При розтині нирки потончены в розмірах, щільної
консистенції, поверхня їх дрібногранулярна, кіркова речовина дещо
стоншена. Як мікроскопічні зміни характерні для нирки?

A. Первинно зморщена нирка

B. Вторинно зморщена нирка

C. Амілоїдоз нирки

D. Пієлонефритично зморщена нирка

E. Інфаркт нирки

2498 При мікроскопічному дослідженні біоптату з легень виявлено атипові
клітини, які формують множинні ацинарні структури і продукують слиз. Яка
гістологічна форма раку легень має місце у хворого?

A. Високодиференційована аденокарцинома.

B. Помірно диференційована аденокарцинома.

C. Недиференційований рак.

D. Помірнодиференційований плоскоклітинний рак.

E. Залозистоплоскоклітинний рак.

2499 У хворого при гастроскопічному дослідженні в ділянці малої
кривизни виявлено пухлинне утворення діаметром 1,5 см на ніжці. Який
характер росту пухлини?

A. Екзофітний.

B. Експансивний.

C. Інфільтруючий

D. Апозиційний

E. Ендофітний

2529 Мужчина 52 лет, профессия — газоэлектросварщик, на 10 сутки
лечения острой нижнедолевой правосторонней стафилококковой пневмонии
умер при явлениях нарастающей сердечно-легочной недостаточности. На
аутопси в нижней доле правого легкого обнаружена полость неправильно
округлой формы около 5 см в диаметре, содержащая гной и сообщающаяся с
бронхом. Какое осложнение острой пневмонии имеет место у больного?

A. Абсцесс легкого

B. Гангрена легкого

C. Тромбоэмболия легочного ствола

D. Бронхоэктатическая болезнь

E. Острый бронхит

2530 При вскрытии мужчины, умершего в результате нарастающей анемии,
сопровождавшейся рвотой темным желудочным содержимым обнаружено в
желудке около 1 литра жидкой крови и кровяных сгустков, а на мало
кривизне располагается единичная язва овальной формы с валикообразными
приподнятыми плотными краями и гладким дном. Какое заболевание имеет
место?

A. Хроническая язва желудка

B. Хронический атрофический гастрит

C. Острый гастрит

D. Острая язва желудка

E. Хронический гипертрофический гастрит

2532 Больная 50 лет длительно страдала заболеванием паращитовидных
желез. При явлениях нарастающей почечной недостаточности больная
скончалась. На вскрытии: деформация костей конечностей, позвоночника,
ребер Кости легко режутся ножом. Почки сморщены. Гистологически: в
костной ткани очаги лакунарного рассасывания. В очагах опухолевидных
образований находят гигантоклеточные гранулемы, скопления эритроцитов и
гемосидерина. Как называется данное

A. Паратиреоидная остеодистрофия

B. Множественные метастазы рака в кости

C. Хроническая почечная недостаточность

D. Болезнь Педжета

E. Миеломная болезнь

2533 Пожилой больной, длительное время страдавший гипертонической
болезнью, умер при явлениях уремии. На аутопсии обнаружено:
гипертрофированное сердце и диффузный кардиосклероз; почки маленькие,
плотные, мелкозернистой поверхностью, капсула снимается с трудом.
Гистологически в почках отмечается коллапс артериол клубочков и их
склероз. Некоторые клубочки замещены однородным эозинофильным веществом,
не окрашивающимся конго-рот; канальцы атрофированы. Как следует назвать
описанные выше изменения почек?

A. Первично-сморщенные почки

B. Вторично-сморщенные почки

C. Амилоидно-сморщенные почки

D. Хронический гломерулонефрит

E. Хронический пиелонефрит

2572 У дитини 12 років, хворої поліоміелітом, соматичні м’язи слабкі,
обсяг їх зменшений, шкіра суха, бліда. При морфологічному дослідженні
біоптату мяких тканин виявлені характерні морфологічні зміни Визначити
характер патологічного процесу мяких тканин.

A. Атрофiя.

B. Гiпертрофiя.

C. Гiперплазія.

D. Метаплазія.

E. Гiпоплазія.

2573 У хворого, який на протязі тривалого часу зловживав табакокурінням
з’явився кашель з виділенням в’язкого слизу, слабкість після незначних
фізичних навантажень, блідість шкіряних покровів, за останні дв місяці
схуд на 12,0 кг. При ендоскопічному дослідженні біоптату діагноз:
плоскоклітинний рак. Визначити характер патологічного процесу, який
передував виникненню пухлини.

A. Метаплазія.

B. Гiпоплазія.

C. Гiперплазія.

D. Некроз.

E. Склероз.

2574 При мікроскопічному дослідженні біоптату з ділянки пухлини
слизової оболонки правого бронху, встановлено клітинний та тканинний
атипізм, появу структур у вигляді ‘ракових перлин’. Визначити характер
патологічного процесу.

A. Злоякiсна пухлина.

B. Доброякiсна пухлина.

C. Гiперплазія.

D. Метаплазія.

E. Гiпоплазія.

2575 У хворої 18 років пахові лімфатичні вузли збільшені у розмірах, не
болючі, ущільнені при пальпації. В ділянціслизової оболонки геніталій
невеликих розмірів виразка з ущільненими краями та «лакованим»дном
сіруватого кольору . Поставити діагноз.

A. Сифiліс.

B. Туберкульоз.

C. Лепра.

D. Трофiчна виразка.

E. Гонорея.

2576 У хворого з легеневою патологією на розтині виявлена порожнина з
ущільненими стінками, виповнена густою рідиною зеленуватого кольору, з
непрємним запахом. Поставити діагноз.

A. Абсцес легень.

B. Гангрена легень.

C. Iнфаркт легень.

D. Каверна легень.

E. Туберкулома легень.

2577 Чоловіка з кесонною хворобою омер з ознаками гострих порушень
мозкового кровообігу в басейні

A. meningea media лівої півкулі головного мозку. На розтині виявлено
вогнище сірого розм’якшення мозгу зазначеній області розмірами 6х7х3,4
см. Визначити характер процесу, що визвав смерть людини.

A. Газова емболiя.

B. Жирова емболiя.

C. Тромбоз.

D. Тромб емболiя.

E. Атеросклероз судин.

2578 При гістологічному дослідженні пухлини шкіри виявлені різних
розмірів часточки з жирової тканини, відмежовані нерегулярними
прошарками сполучної тканини. Поставити

A. Лiпома.

B. Фiброма.

C. Гiгрома.

D. Папiлома.

E. Гемангiома.

2579 При дослідженні пухлини матки (післяопераційний матеріал)
макроскопічно вона м’якої консистенції, з крововиливами та ділянками
вогнищевого некрозу, на розрізі нагадує ‘риб’яче м’ясо’. При
гістологічном дослідженні встановлено ознаки вираженого клітинного та
тканинного атипізму, зустрічаються клітини з патологічними фігурами
мітозів. Поставити діагноз.

A. Саркома.

B. Аденокарцинома.

C. Ангiома.

D. Фiброма.

E. Лiпома.

2580 При розтині хворого, який помер від крупозної пневмонії, в
плевральній порожнині непрозора рідина, на вісцеральній плеврі
сіруватого кольору плівка. Визначити вид запалення на вісцеральнiй
плеврi.

A. Фiбринозне

B. Катаральне

C. Гнiйне

D. Гранульоматозне

E. Геморагiчне

2581 Хворий переніс повторний інтрамуральний інфаркт міокарду. Після
лікування та реабілітації виписаний у задовільному стані під нагляд
дільничого терапевта. Через 2 роки загинув у автомобільній катастрофі
Встановити характер патологічного процесу в міокарді, який було
встановлено на розтині.

A. Крупновогнищевий кардiосклероз.

B. Дрiбновогнищевий кардiосклероз.

C. Атрофiя.

D. Некроз.

E. Гiперплазiя.

2582 При гістологічному дослідженні біоптату піхвової частини шийки
матки у хворої 47 років з тривало не заживаючою ерозією виявлені ознаки
клітинного атипізму, базальна мембрана — без змін. Поставит діагноз.

A. Карцинома in situ.

B. Ерозiя.

C. Аденокарцинома.

D. Папiлома.

E. Ендометрiоз.

2639 У хворого цукровим діабетом з’явились ознаки нарастаючої ниркової
недостатності. Який процес в нирках є причиною

A. Гломерулосклероз.

B. Некроз епітелію звивистих канальців.

C. Амілоїдоз.

D. Інтерстиційним

E. Мембранозна нефропатія.

2640 У хворої 45 років знайдені збільшенними надключичні лімфатичні
вузли. При дослідженні біопсійного матеріалу із лімфатичного вузла
виявлений метастаз перстненодыбно-клітинного раку. Виберить найбільш
ймовірн локалізацію первинної пухлини.

A. Рак шлунка.

B. Рак стравохода.

C. Рак щитовидної залози.

D. Рак легень.

E. Рак шийки матки.

2641 Хворий на рак шлунку з множинними метастазами помер від ракової
кахексії. Виділіть характерні зміни серця, виявлені на розтині.

A. Бура атрофія міокарду.

B. Амілоїдна кардіомегалія.

C. Дилятаційна кардіоміопатія.

D. Гіпертрофічна кардіоміопатія.

E. «Тигрове» серце.

2642 У дитини 8 років виражені ознаки легенево-серцевої недостатності,
за ядуха, пальці у вигляді барабанних паличок, нігті у вигляді
годинкових скелець, кашель з значною кількістю слизово-гнійного
харкотиння (особливо вранці) При рентгенологічному дослідженні виявлене
різке розширення

A. Бронхоектатична хвороба.

B. Бронхіальна астма.

C. Хронічний бронхіт.

D. Бронхопневмонія.

E. Емфізема легень.

2643 У хворого 71 років з атеросклерозом, з’явився біль в лівій стопі.
До лікаря не звертався. На момент огляду стопа збільшена в об’ємі,
тканини дряблі, чорного кольору, мацеровані. Демаркаційна зона не
виражена Діагностуйте патологічний

A. Волога гангрена.

B. Муміфікація.

C. Коагуляційнний некроз.

D. Суха гангрена.

E. Секвестр.

2644 У хворого, що довгий час вживав наркотики, лихоманка, явища
інтоксикації, піурія, на ехокардіоскопії виявлені масивні напластування
на клапанах серця. З крові висеяний стафілокок. Хворий помер від
тромбоемболі легеневої артерії. Вкажіть на зміни серця, виявлені у
хворого під час розтину.

A. Поліпозно-виразковий ендокардит.

B. Ендокардит Лібмана-Сакса.

C. Дифузний вальвуліт.

D. Гострий бородавчатий ендокардит.

E. Зворотно-бородавчастий ендокардит.

2645 Чоловік 38 років загинув при спробі підйому ваги. Розвинувся
колаптоїдний стан. На аутопсії виявлений розрив обширної аневрізми
грудного відділу аорти. Протягом життя страждав вісцеральним сифілісом.
Який патологічний процес в даному випадку обумовив зменшення міцності
стінки аорти, її розширення і розрив.

A. Зникнення еластичних волокон.

B. Зникнення колагенових волокон.

C. Атрофія м’язового шару.

D. Зміни інтіми по типу «шагреневї шкіри».

E. Новоутворення судин.

2646 Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень помер від
хронічної легенево-серцевої недостатності. Протягом останніх місяців
спостерігалась виражена протеїнурія. На розтині: нирки збільшені,
щільні, восковидні поверхні і на розтині. Які зміни в нирках при цій
формі туберкульозу могли викликати

A. Амілоїдоз нирок.

B. Туберкульоз нирок.

C. Гломерулонефрит.

D. Нефролітіаз.

E. Некротичний нефроз.

2647 У хворого з гірського району Середньої Азії виявлене збільшення
щитовидної залози, що затруднило ковтання. Спостерігались збільшення
маси тіла, сповільненість, сонливість, одутле обличчя. При
мікроскопічному дослідженні у щитовідній залозі — різних розмірів
фолікули з гіпохромним колоїдом. Який з діагнозів найбільш вірогіден ?

A. Ендемічне воло.

B. Базедове воло.

C. Тиреоідіт Хошимото.

D. Спорадичне воло.

E. Воло Риделя.

2648 При розтині у дитини виявлений первинний кишковий туберкульозний
комплекс: первинна аффект-виразка порожньої кишки, лімфангіт і
регіонарний казеозний лімфаденіт. Смерть наступила від перфорації
виразки і розвитку розлитого перитоніту. Назвіть шлях зараження дитини
туберкульозом.

A. Аліментарний.

B. Трансплацентарний.

C. Аерогенний.

D. Змішанний.

E. Контактний.

2649 У хворої 55 років появилися рецидивуючі маткові кровотечі.
Виконано діагностичне вишкребання матки. В зіскобі ендометрію серед
елементів крові видно залозисті елементи різної величини і форми,
утворені атиповим клітинами з гіперхромними ядрами, з багаточисленними
митозами (в тому числі і патологічними). Про який процес можна думати?

A. Аденокарцинома

B. Залозиста гіперплазія ендометрію.

C. Хоріонепітеліома

D. Аденоматозний поліп.

E. Ознаки перерваної вагітності.

2691 При розтині тіла хворого 57 років, який страждав на гіпертонічну
хворобу та вмер від серцевої декомпенсації, знайдено збільшене серце з
розширеними порожнинами (маса його 550 г товща стінки лівого шлуночку
2,5 см). мікроскопічно кардіоміоцити значно збільшени у розмірах, з
жировою дистрофією та гіперхромними бочкоподібними ядрами. Який з
переличених патологічних процесів найбільш вірогідний у серці?

A. Ексцентрична гіпертрофія

B. Міокардит

C. Концентрична гіпертрофія

D. Ангіогенний кардіосклероз

E. Кардіоміопатія

2692 Пухлина у капсулі діаметром 2 см, оперативно видалена з
ампутаційної культі нижньої кінцівки, мікроскопічно складається із
веретеноподібних клітин мономорфного вигляду з паличкоподібними ядрами,
які утворюють разом з волокнами “палісадні” структури. Який з
перелічених видів пухлин найбільш вірогідний?

A. Доброякісна неврілемомма

B. нейрофіброма

C. Злоякісна неврілемомма

D. М’яка фіброма

E. Фібросаркома

2693 При гістологічному дослідженні гастробіоптатів виявлено потоншення
слизової оболонки шлунку із зменшенням кількості залоз та значним
розростанням сполучної тканини, проток залоз розширені; слизова оболонка
інфільтрована лімфоцитами та плазматичеими клітинами. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?

A. Хронічний значний атрофічний гастрит

B. Хронічний поверхневий гастрит

C. Хронічний значний атрофічний гастрит з кишковою метаплазією

D. Хронічний помірний атрофічний гастрит

E. Флегмона шлунку

2694 при розтині жінкі 45 років, яка при жітті страждала ожирінням за
верхнім типом, стероїдним цукровим діабетом, артеріальною гіпертонією,
вторинною дисфункцією яєчніків виявлено: гіпертрихоз, гірсутизм, стрії
на шкірі стегон та живота. В передній долі гіпофізу — пухлина
(мікроскопічно: базофільна аденома); у наднирниках — гіперплазія
пучкового шару. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. Хвороба Іценко-Кушинга

B. Синдром Іценко-Кушинга

C. Хвороба Симондса

D. Адіпозогенітальна дістрофія

E. Гіпофізарний нанізм

2695 Чоловік 36 років знаходився в інфекційній лікарні з профузною
діареєю, ознаками ексикозу, падінням температури тіла. Помер від уремії.
Під час розтину знайдено: у просвіті тонкої кишк безкольорова рідина у
вигляді рисового відвару; слизова оболонка набрякла. При мікроскопічному
дослідженні тонкої кишки – повнокрів’я судин, осередкові крововиливи,
десквамація ентероцитів, гіперсекреція келихаподібних клітин та
лімфо-лейкоцитарна інфільтрація строми слизової оболонки.

A. Холера

B. Сальмонельоз

C. Дизентерія

D. Черевний тиф

E. Хвороба Крона

2696 42-річний чоловік захворів гостро після охолодження. Захворювання
супроводжувалось серцево-дихальною недостатністю, від якої він помер.
Під час розтину виявлено, що уся прав легеня збільшена, печінкової
щільності, важка; на плеврі – значні фібрінозні накладення. На розрізі
легеня сірого кольору, зерниста, з поверхні стікає каламутна рідина. При
гістологічному дослідженні – гостре запалення з наявністю у просвітах
альвеол гнійно- фібринозного ексудату. Який з переличених діагнозів
найбільш вірогідний?

A. Крупозна пневмонія

B. Осередкова пневмонія

C. Інтерстиційна міжальвеолярна пневмонія

D. Стафілококова пневмонія

E. Ідиопатичний фіброзуючий альвеоліт

2697 При розтині новонародженої дитини, віком 3 діб, померлої від
внутрішньоутробної пневмонії, виявлено зменшення розмірів та маси
вилочкової залози. При мікроскопічному дослідженні її у часточках не
виявляється чітка межа між корою та мозковою речовиною в наслідок
лімфоїдного спустошення обох зон; у мозковій речовині знайдені численні,
різних розмірів тільця вилочкової залози (тільця Гассаля), з явищами
кератозу та кальцинозу; міжчасточкова сполучна тканина розвинута
надмірно. Який з перелічених патологічних процесів у тимусі найбільш
вірогідний?

A. Акцидентальна інволюція тимусу

B. Атрофія

C. Гіпотрофія

D. Аплазія

E. Тімомегалія

2747 У 45-річного хворого, який гостро захворів на пневмонію, на 6-й
день хвороби розвинувся набряк легень, який став причиною смерті. На
розтині знайдено, що уражена вся верхня частка правої легені :
збільшена, щільна, на плеврі з фібринозними нашаруваннями, на розрізі
сірого кольору, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина.
Мікроскопічно : в просвіті альвеол — фібрин, нейтрофіли, макрофаги,
гемолізовані еритроцити. Вкажіть, яка пневмонія була у хворого ?

A. * Крупозна пневмонія

B. Стафілококова бронхопневмонія.

C. Вірусна пневмонія

D. Гіпостатична пневмонія

E. Респіраторний дистрес-синдром дорослих

2829 При аутопсии мужчины средних лет, длительно страдавшего
бронхоэктатической болезнью, обнаружено, что оба надпочечника резко
увеличены в объеме за счет коркового слоя. Надпочечники плотное бледные,
сального вида. Микроскопически по ходу ретикулярной стромы, в стенках
сосудов — отложение бесструктурных, гомогенных, еозинофильних масс и
конго-рот-положительных масс. Эти

A. *Амилоидоза

B. Мукоидного набухания

C. Фибриноидного набухания

D. Липидоза

E. Гиалиноза

2847 При дослідженні апендиксу спостерігається дифузна лейкоцитарна
інфільтрація всіх шарів стінки. Назвіть різновид

A. *Гострий флегмонозний

B. Гострий простий

C. Некротичний

D. Гострий поверхневий

E. Гангренозний

2848 На розтині виявлено, що ліва легеня збільшена в розмірах, щільна,
на вісцеральній плеврі є накладення фібрину, на розрізі — сірого
кольору, з її поверхні зтікає мутна сіро – жовта рідина. Про яке
захворювання іде мова?

A. *Крупозна пневмонія

B. Вогнищева пневмонія

C. Інтерстиційна пневмонія

D. Рак легені

E. Бронхоектатична хвороба

2857 У женщины 38 лет, после переохлаждения появился озноб, высокая
температура, кашель, острие боли в грудной клетке справа при дыхании.
Смерть наступила на 5-е сутки. На вскрытии нижняя доля правого легкого
увеличена, плотная, на разрезе серого цвета с зернистой поверхностью, на
плевре серого цвета пленчатые наложения. Какое заболевание

A. *Крупозная пневмония

B. Гриппозная пневмония

C. Бронхопневмония

D. Казеозная пневмония

E. Коревая пневмония

2858 У больного, страдавшего длительное время хроническим бронхитом,
развилась хроническая сердечная недостаточность. На вскрытии в легких:
эмфизема и пневмосклероз . Какие изменения в сердце развиваются в данном
случае?

A. *Гипертрофия правого желудочка

B. Гипертрофия левого желудочка

C. Гипертрофия всех отделов сердца

D. Диффузный кардиосклероз

E. Атрофия миокарда

2944 При гістологічному дослідженні лімфатичного вузла — дифузне
розростання лімфоїдних клітин з домішкою еозинофілів та атипових
гістіоцитів, поодинокі гігантські клітини з двома та більш ядрами,
осередки некрозу та склерозу. Найбільш вірогідний діагноз:

A. *Лімфогранульоматоз

B. Лімфолейкоз

C. Лімфома Беркіта

D. Саркоїдоз

E. Мієлолейкоз

2946 На розтині померлого знайдено системне збільшення лімфатичних
вузлів з утворенням пухлинних конгломератів. Селезінка збільшена, на
розрізі строката: на червоному тлі пульпи множинні дрібні осередки
жовтувато-білого та сіруватого кольору. Якому захворюванню найбільше
відповідають описані

A. *лімфогранульоматоз

B. саркоїдоз

C. лімфосаркома

D. рак легенів

E. лімфолейкоз

2947 Для патогістологічного дослідження доставлене очне яблуко: у
сітківці ока на проєкції окового нерву пухлина 1х1см, м(якої
консистенції, коричневого кольору. Мікроскопійно пухлина складаэться з
поліморфних клітини з прозорою цитоплазмою. сгрупованих у альвеолярні
структури, наявныстью патологічних мітозів, подекуди з накопиченням
бурого о пігменту. Найвірогідніше це:

A. *меланома

B. шваннома

C. гломусна пухлина

D. парагангліома

E. ангіосаркома

2948 Мікроскопійно у видаленому сегменті легені шахтаря знайдеені
багаточисельні, округлі вузлики, побудовані з концентричних
гіалінізованих пучків сполучної тканини. Більша частина їх розташована
периваскулярно та перибронхіально. Найбільш вірогідний діагноз:

A. *сілікоз

B. туберкульоз

C. бронхіт

D. фіброзуючий альвеоліт

E. рак легень

2954 Хворий, який страждав хронічним гнійним остеомієлітом, помер від
хронічної ниркової недостатності. При розтині знайдені великі щільні
нирки біло-жовтого кольору з сальним блиском на розрізі. Ваш діагноз:

A. * Амілоїдоз нирок

B. Хронічний гломерулонефрит

C. Підгострий гломерулонефрит

D. Септичний нефрит

E. Гострий некротичний нефроз

2955 У дитини підвищилась температура тіла, з’явились болі при
ковтанні. При огляді піднебінні мигдалики збільшені, темно-червоні,
вкриті сіро-жовтими плівками, щільно спаяними з поверхнею мигдаликів.
Яке запалення розвилося в мигдаликах?

A. * Дифтеритичне

B. Крупозне

C. Геморагічне

D. Гнійне

E. Катаральне

2956 Після позалікарняного аборту у жінки пргресував гнійний
ендо-міометрит зі смертельним наслідком. При розтині померлої виявлені
чисельні абсцеси легень, субкапсулярні гнійнички в нирках, гіперплазія
селезінки. Яка форма сепсису виникла у

A. *Септикопіємія

B. Септицемія

C. Хроніосепсис

D. Легеневий сепсис

E. Уросепсис

2957 У хворої після переохолодження розвилася деформація суглобів,
болючість та обмеженість рухів у пальцях кінцівок; поряд з суглобами
з’явились маленькі щільні вузлики. При біопсії в вузликах знайдені
вогнища фібриноїдного некрозу, оточені гістіоцитами. Ваш діагноз:

A. *Ревматоїдний артрит

B. Дерматоміозит

C. Ревматизм

D. Подагра

E. Деформуючий артроз

2958 При гістологічному дослідженні вилученої виразки шлунка в її дні
знайдено фібринозно-лейкоцитарний ексудат, поширена зона фібриноїдного
некрозу, нижче розташовані шари грануляційної та фиброзної тканини. Ваш
діагноз:

A. *Хронічна виразка

B. Гостра виразка

C. Гостра ерозія

D. Малігнізована виразка

E. Флегмона шлунка

2991 Хворий доставлений у лікарню в стані глибокої церебральної коми.
Відомо, що за життя у нього мали місце періодичні приступи лихоманки. На
секції виявлено забарвлення у сіро-аспідний колір головного мозку,
лімфатичних вузлів, збільшених печінки і селезінки. Гістологічно в
зазначених органах мав місце гемомеланоз і гемосидероз. Який з діагнозів
найбільш

A. *Малярії

B. Гемолітичної анемії

C. Адисонової хвороби

D. Септицемії

E. Чорної віспи

2992 При гістологічному дослідженні щитовидної залози виявлено помірну
атрофію паренхіми, склероз, дифузну інфільтрацію строми лімфоцитами і
плазматичними клітинами з формуванням лімфоїдних фолікулів. Ваш діагноз?

A. *Аутоімунний тиреоідит

B. Паренхіматозний зоб

C. Тіреотоксичний зоб

D. Тіреоїдит

E. Зоб Ріделя

2998 Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого розвинулася
кіста головного мозку. Через 2 роки помер від післягрипозної пневмонії.
На секції трупа виявлено в мозку кісту із стінками біло-ржавого
відтінку,реакція Перлса позитивна. Який з процессів найбільш вірогідний
у стінці кісти?

A. *Місцевий гемосидероз

B. Загальний гемосидероз

C. Місцевий гемомеланоз

D. Інфільтрація білірубіну

E. Первинний гемохроматоз

3024 У померлого 45 років від раптової зупинки серця знайдено
симетричний тип ожиріння ІІІ ступеню, розрив стінки правого шлуночку з
гемоперікардом; під епікардом збиткове відкладення жиру. Мікроскопічно —
жирова тканина з епікарду проникає у міокард з атрофією м’язових
волокон. Вкажіть, який з перелічених патологічних процесів найбільш
вірогідний?

A. * Просте ожиріння серця.

B. Жирова дистрофія міокарду.

C. Ішемічна хвороба серця.

D. Гіпертонічна хвороба.

E. Гострий інфаркт міокарду.

3025 Апендикс довжиною 9 см, товщиною 0.9 см. Сероза тьмяна,
повнокровна. Мікроскопічно — стінка набрякла, стази у капілярах і
венулах та дрібни крововиливи; у слизовій і підслизовій оболонках –
осередки некрозу с лейкоцитарною інфільтрацією навкруги їх.Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. * Гострий поверхневий апендицит.

B. Гострий простий апендицит.

C. Гострий флегмонозний апендицит.

D. Гострий флегмонозно-виразковий апендицит.

E. Гострий гангренозний апендицит.

3026 При розтині тіла чоловіка 48 років, померлого від туберкульозу
легень, знайдені частково випорожнені симетричні туберкульозні каверни у
кортико-плевральних зонах з перевагою продуктивної тканинної реакції; у
обох легенях — ніжний сітчастий пневмосклероз та емфізема; “легеневе
серце”; у біфуркаційних лімфовузлах — туберкульозний казеозний
лімфаденіт. У ІІІ сегменті правої легені — вогнище Гона. Вкажіть, який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Гематогенно-дисемінований туберкульоз.

B. Гематогенна генералізація первинного туберкульозу.

C. Хроничний первинний туберкульоз.

D. Хроничний міліарний туберкульоз.

E. Циротичний туберкульоз.

3028 У біоптаті слизової оболонки бронху хворого 50 років, який 20
років страждал хронічним бронхітом, знайдено витончення її, кистовидне
перетворення слизових залоз, осередки заміни призматичного епітелію на
багатошаровий плоский.Який з перелічених патологічних процесів найбільш
вірогідний?

A. * Метаплазія.

B. Гіперплазія.

C. Гетеротопія.

D. Гетероплазія.

E. Дисплазія.

3029 При фiброгастроскопiї хворого 48 рокiв, водiя, зі скаргами на бiль
в епiгастрiї пiсля їжи, слизова оболонка шлунку гiперемована, зморшки її
зменшенi. Мiкроскопiчно в гастробiоптатi: слизова оболонка витончена,
кiлькiсть залоз зменшена, розростання сполучної тканини, iнфiльтрованої
лiмфоцитами, плазмоцитами. Вкажіть, який з перелічених

A. *Хронiчний атрофiчний гастрiт.

B. Гострий катаральний гастрит.

C. Гострий гнiйний гастрит.

D. Хронiчний поверхневий гастрит.

E. Гiгантський гiпертрофічний гастрит.

3043 При бронхоскопії у хворого 62 років у початковому відділі
верхньодольового бронху правої легені знайдено поліпоподібне утворення
діаметром до 1,0 см. При гістологічному дослідженні виявлено пухлину,
яка побудована з дрібних лімфоцитоподібних клітин з гіперхромними
ядрами, клітини ростуть пластами та тяжами. Вкажіть, який з перелічених
видів пухлин найбільш вірогідний?

A. * Недіференційований дрібноклітинний рак.

B. Недіференційований великоклітинний рак.

C. Плоскоклітинний рак.

D. Аденокарцинома.

E. Залозисто-плоскоклітинний рак.

3044 При розтині 56-річного чоловіка, який страждав
фіброзно-кавернозним туберкульозом легень, знайдено збільшену у розмірах
щільну селезінку. На розрізі тканина селезінки коричнево-рожевого
кольору, гладка, з вісковидною поверхнею. Який з перелічених
патологічних процесів найбільш

A. * Сальна селезінка.

B. Глазурна селезінка.

C. Порфірна селезінка.

D. Сагова селезінка.

E. Цианотична індурація

3053 При розтині померлого чоловіка 73 років, який довго страждав
ішемічною хворобою серця з серцевою недостатністью, знайдено: “мускатна”
печінка, бура індурація легень, цианотична індурація нирок та селезінки.
Вкажіть, який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?

A. * Хронічне загальне венозне повнокрів’я.

B. Артеріальна гіперемія.

C. Гостре загальнне венозне повнокрів’я.

D. Гостре малокрів’я.

E. Хронічне малокрів’я.

3054 Чоловік 44 років, хворий на інфаркт міокарду, помер від
лівошлуночкової недостатності. При розтині знайдено:, набряк легень,
дрібнокраплинні крововиливи у серозних та слизових оболонках.
Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію проксимальних
канальців нирок, у печінці – центролобулярні крововиливи та осередки
некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?

A. * Гостре загальнне венозне повнокрів’я.

B. Артеріальна гіперемія.

C. Хронічне загальне венозне повнокрів’я.

D. Гостре малокрів’я.

E. Хронічне малокрів’я.

3055 При мікроскопічному дослідженні пупочної вени новонародженого,
померлого від інтоксикації, знайдено: стінка судини з дифузною запальною
інфільтрацією, у просвіті її – обтуруючий тромб з великою кількістю
нейтрофільних лейкоцитів з явищами каріорексису та колоніями бактерій.
Який з наслідків тромбу найбільш вірогідний?

A. * Септичний аутоліз.

B. Асептичний аутоліз.

C. Організація та каналізація тромбу.

D. Перетворення у тромбоембол.

E. Петрифікація тромбу.

3061 У женщины 30 лет умершей от сепсиса в исходе постабортного
эндометрита при вскрытии обнаружены: гнойный эндометрит с гнойным
лимфаденитом, абсцессы в легких, почках, миокарде, гиперплазия
селезенки, дистрофические изменения паренхиматозных органов. Определите
клинико-анатомическую форму сепсиса.

A. *Септикопиемия

B. Септицемия

C. Септический эндокардит

D. Гранулематозный сепсис

E. Хрониосепсис

3062 У больного на малой кривизне в препилорическом отделе обнаружено
образование кратерообразной формы. Из краевого участка образования взята
биопсия. Данные гистологического исследования: опухоль с
железистоподобными структурами различной формы и величины, врастающими в
окружающую ткань,выраженным атипизмом клеток.Назовите гистологический
вариант данной опухоли.

A. *Аденокарцинома

B. Плоскоклеточный рак

C. Скирр желудка

D. Слизистый рак желудка

E. Солидный рак желудка

3063 У ребенка 6 лет заболевание, началось остро с резкого катара в
зеве и миндалинах, который распространился на слизистую оболочку рта,
язык («малиновый язык»), глотку. На поверхности миндалин некрозы.
Местами по мере отторжения некротических масс образуются язвы. Шейные
лимфоузлы увеличены. На теле мелкоточечная сыпь ярко-красного цвета, за
исключением носогубного треугольника. О каком заболевании можно думать?

A. *Скарлатина

B. Дифтерия

C. Ангина

D. Корь

E. Менингококковый назофарингит

3075 Больной в течение многих лет страдал бронхоэктатической болезнью,
умер вследствие уремии. На вскрытии обнаружены увеличенные, плотные
почки, сального вида на разрезе. Какому заболеванию соответствуют такие
изменения?

A. *Амилоидоз почек

B. Гломерулонефрит

C. Некротический нефроз

D. Пиелонефрит

E. Артериолосклеротический нефросклероз

3129 До патоморфологічного відділення надісланий шматочок тканини з
краю хронічної виразки шлунку. При гістологічному дослідженні в ньому
виявлено: некроз, грануляційна тканина, надмірний розвиток волокнистої
сполучної тканини та метаплазія епітелію. Який вид
компенсаторно-пристосувального процессу має

A. *Спотворена регенерація з порушенням зміни фаз.

B. Гіпертрофія.

C. Фізіологічна регенерація.

D. Репаративна регенерація(субституція).

E. Репаративна регенерація(реституція).

3130 У товщі шкіри макроскопічно знайдена щільна пухлина, рухлива. При
мікроскопії вона представлена хаотично розташованими пучками колагенових
волокон з невеликою кількістю веретеноподібних клітин. Яка пухлина
видалена?

A. *Щільна фіброма.

B. Лейоміома.

C. Меланома.

D. Ліпома.

E. Гломус-ангіома.

3143 У больного с перитонитом обнаружено в брюшной полости 200 мл
вязкой желто-зеленой жидкости. Определите форму экссудативного
воспаления.

A. *Гнойное.

B. Серозное.

C. Фибринозное.

D. Геморрагическое.

E. Гнилостное.

3144 У больного 49 лет, долго страдавшего хроническим деструктивным
гнойным бронхитом, развилась полиорганная недостаточность. При аутопсии
обнаружены: кардиомегалия, сальная почка, саговая селезенка. Какой
процесс осложнил течение бронхита?

A. *Вторичный амилоидоз.

B. Старческий амилоидоз.

C. Опухолевидный амилоидоз.

D. Первичный амилоидоз.

E. Распространенный гиалиноз.

3176 При огляді порожнини рота на слизовій оболонці щоки визначається
щільна пляма білуватого кольору діаметром біля 1 см, яка трохи
підвищується над рівнем слизової оболонки. Як називається цей
патологічний процес?

A. Лейкоплакія.

B. Еритроплакія

C. Карніфікація

D. Організація

E. Мукоїдне набухання

3177 При гістологічному дослідженні стінки аорти виявлено велику
кількість ксантомних клітин, які розташовані переважно в інтимі. Для
якого захворювання можлива така картина?

A. Атеросклероз

B. Гіпертонічна хвороба

C. Сифілітичний мезаортит

D. Неспецифічний аортоартеріїт

E. Нодозний періартеріїт

3178 У хворого на анемію при дослідженні крові виявлено переважання
еритробластів, нормобластів та мегалобластів. Такі ж клітини знайдено в
червоному кістковому мозку. Для якого виду анемії характерна така
картина крові?

A. $B_{12}$ -фолієво-дефіцитна

B. Гемолітична

C. Залізодефіцитна

D. Післягеморагічна

E. Апластична

3214 У мужчины 28 лет при гистологическом исследовании шейного
лимфоузла обнаружено нарушение рисунка вследствие разрастания
эпителиоидных, лимфоидных клеток и макрофагов с ядрами в виде подковы, в
центре некоторых скоплений клеток — бесструктурные участки
бледно-розового цвета с обломками ядер. Для какого заболевания
характерны данные изменения?

A. Туберкулез

B. Лимфогранулематоз

C. Актиномикоз

D. Метастаз опухоли

E. Сифилис

3236 При вскрытии умершего патологоанатом обнаружил, что мягкие
мозговые оболочки полнокровные, утолщены, непрозрачные,
желтовато-зеленоватого цвета. Для какой формы экссудативного воспаления
характерны такие изменения в мягких мозговых оболочках?

A. Гнойное

B. Серозное

C. Геморрагическое

D. Фибринозное

E. Катаральное

3258 У хворого після термічного опіку в шкірі сформувалися болючі
пухирі, заповнені каламутноватою рідиною. Яка морфологічна форма
запалення виникла у хворого?

A. Серозне

B. Продуктивне

C. Крупозне

D. Гранульоматозне

E. Дифтеритичне

3260 У хворого на шкірі обличчя поступово розвилась бляшка з некрозом і
виразкою в центрі. При патогістологічному дослідженні біоптату виявлено
розростання атипових епітеліальних клітин з великою кількістю
патологічних мітозів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Рак шкіри

B. Саркома

C. Папілома

D. Трофічна виразка

E. Фіброма

3270 У хворої 46 років з ревматичною вадою серця – стенозом лівого
атріовентрикулярного отвору — визначаються задуха при невеликому
фізичному навантаженні, серцебиття, ціаноз губ, вологі хрипи в нижніх
відділах легень, набряки на нижніх кінцівках. Які гістологічні зміни
будуть характерні для печінки?

A. Некроз гепатоцитів в центрі часточки, жирова дистрофія на периферії

B. Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гіаліново-крапельна дистрофія
на периферії

C. Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гідропічна дистрофія на
периферії

D. Жирова дистрофія гепатоцитів в центрі часточки, некроз на периферії

E. Гідропічна дистрофія гепатоцитів в центрі часточки, некроз на
периферії

3271 Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз помер при зростаючих
явищах ниркової недостатності. На розтині – запах сечі, гіпертрофія
лівого шлуночка, фібринозний перикардит, фібринозно-геморагічний
ентероколіт. Нирки дещо зменшені в розмірах, дуже щільні, з множинними
втягненнями. Гістологічно на препаратах, забарвлених Конто-рот — рожеві
маси у клубочках та стінках судин, загибель і атрофія більшості
нефронів, нефросклероз. Дайте характеристику нирки при даній

A. Амілоїдно зморщені нирки

B. Первинно зморщені нирки

C. Вторинно зморщені нирки

D. Атеросклеротично зморщені нирки

E. Пієлонефритично зморщені нирки

3272 У хворого 21 року видалена пухлина лобної частки правої півкулі
головного мозку діаметром 5 см, яка була нечітко відмежована від
довколишньої тканини. На розрізі — однорідного вигляду, гістологічно —
складається із клітин, численні відростки яких утворюють густі
сплетіння. Яка пухлина мала місце у

A. Астроцитома

B. Олігодендрогліома

C. Гангліоневрома

D. Епендімома

E. Хоріоїдпапілома

3309 При гістологічному дослідженні біоптату шкіри у хворого 24 років
виявлено казеозний некроз, оточений клітинним інфільтратом з лімфоцитів,
серед яких зустрічаються окремі велетенські клітини, має місце
розростання сполучної тканини, ендоваскуліти. Який характер
патологічного процесу?

A. Продуктивне гранульоматозне запалення.

B. Продуктивне iнтерстицiальне запалення.

C. Абсцес.

D. Катаральне запалення.

E. Iхорозне запалення.

3310 У чоловіка 34 років з туберкульозом надниркових залоз шкіра на
розтині сірувато-коричневого кольору, артеріальний тиск (прижиттєво) був
знижений, спостерігалась адинамія та зниження рівня
17-оксикортикостероїдів в сечі та плазмі крові. Порушення якого пiгменту
обумовило клiнiчнi прояви у хворого?

A. Меланiну

B. Бiлiрубiну

C. Лiпофусцину

D. Лiпохрому

E. Гемосидерину

3340 На розтині хворого, що помер з явищами набряку головного мозку з
дислокацією стовбура, виявлені зміни м’якої мозкової оболонки: тьмяна,
сірувато-зеленого кольору, потовщена. Який патологічний процес мав місце
в м’якій мозковій оболонці?

A. Дифузний гнійний лептоменінгіт

B. Менінгококовий лептоменінгіт

C. Туберкульозний лептоменінгіт

D. Злоякісна арахноїдендоліома

E. Гідроцефалія

3357 У шматочку шкіри 1х2 см, який доставлений для гістологічного
дослідження, знайдено новоутворення бурого кольору діаметром 0,5 см.
Мікроскопічно пухлина складається з невусних клітин у вигляді тяжів та
гнізд, розташованих у дермі, з бурим пігментом у цитоплазмі, який дає
негативну реакцію Перлса. Який пігмент найбільш вірогідний?

A. Меланін

B. Гематоїдин

C. Гемосидерин

D. Білірубін

E. Гемомеланін

3358 У померлого від раптової зупинки серця чоловіка 45 років знайдено
симетричний тип ожиріння III ступеню, розрив стінки правого шлуночка з
гемоперікардом; під епікардом надлишкові відкладення жиру.
Мікроскопічно: жирова тканина з епікарду розповсюджується у міокард з
атрофією м’язових волокон. Який процес найбільш вірогідний?

A. Ожиріння серця

B. Жирова дистрофія міокарда

C. Гострий інфаркт міокарда

D. Iшемічна хвороба серця

E. Гіпертонічна хвороба

3359 При розтині чоловіка 70 років, померлого від серцево-судинної
недостатності, який страждав на стенокардію, гіперхолестерінемію та
ожиріння, знайдено хронічне венозне повнокрів’я органів, гіпертрофія
лівого шлуночка серця з дрібноосередковим кардіосклерозом, об’ємні
жовтувато-білуваті бляшки в інтимі аорти з дрібнозернистими масами у
центрі, які заглиблюються у товщу стінки. Який патологічний процес

A. Атероматоз

B. Ліпоїдоз

C. Ліпосклероз

D. Артеріолосклероз

E. Кальциноз

3360 При розтині тіла жінки 40 років, померлої від уремії, знайдено:
збільшені пістряві нирки, у нирках – потовщення капілярних мембран
клубочків у вигляді “дротяних петель”, осередки фібриноїдного некрозу їх
стінок та “гіалінові” тромби у просвітах, у ядрах – “гематоксилінові
тільця”; у серці – ендокардит Лібмана-Сакса. Яке ураження нирок найбільш
вірогідне?

A. Вовчаковий нефрит

B. Ревматичний гломерулонефрит

C. Холерний гломерулонефрит

D. Склеротична нирка

E. Термінальний гломерулонефрит

3361 При розтині тіла жінки 50 років, померлої від уремії, знайдено
аденому паращитовидної залози, деформацію кінцівок, хребта, ребер.
Кісткі м’які, на розрізі підвищеної порозності, з пухлиноподібними
вузликами, які на розрізі мають пістрявий вигляд, а також з кистами. При
мікроскопічному дослідженні виявляється значна перебудова кісткових
структур, осередки лакунарного розсмоктування остеоїдної та фіброзної
тканини. Яка хвороба найбільш вірогідна?

A. Хвороба Реклінгхаузена

B. Хронічний остеомієліт

C. Остеопороз

D. Фіброзна дисплазія

E. Хвороба Педжета

3362 При розтині тіла шахтаря та гістологічному дослідженні у легенях
було знайдено численні тонкі тяжі сполучної тканини з осередками
склерозу навколо бронхів та судин легень; розростання сполучної тканини
у альвеолярних перегородках з розвитком бронхіоліту та бронхоектазів. У
біфуркаційних лімфовузлах – поодинокі лімфовузли із склерозом їх тканини
та великою кількістю частинок пилу та коніофагів. Яка форма

A. Дифузно-склеротична

B. Вузликова

C. Змішана

D. Силікотична кавернозна

E. Силікотуберкульоз

3363 При гістологічному дослідженні передміхурової залози, оперативно
видаленої у чоловіка 72 років, який скаржився на утруднення
сечовипускання, виявлено: збільшення кількості залозистих та м’язових
елементів. Часточкова будова залози порушена. Який процес у
передміхуровій залозі найбільш

A. Змішана форма простатопатії

B. Залозиста гіперплазія

C. М’язово-фіброзна гіперплазія

D. Простатит

E. Аденокарцинома

3364 Хворий інфекційного відділення скаржився на слабкість, відсутність
апетиту, підвищення температури до $38^o$С. На 7 добу – різкий біль у
правому підребер’ї та пожовтіння шкіри. При мікроскопії біоптату
печінки: порушення балкової будови, у гепатоцитах – гідропічна та
балонна дистрофія, в деяких гепатоцитах – некроз, тільця Каунсільмена,
на периферії часточок – збільшена кількість багатоядерних гепатоцитів.
Яка форма вірусного гепатиту найбільш вірогідна?

A. Циклічна жовтянична

B. Злоякісна

C. Хронічна

D. Холестатична

E. Безжовтянична

3365 При розтині дитини віком 6 міс., померлої від сепсису, виявлена
відсутність вилочкової залози, зменшення розмірів та маси селезінки. При
мікроскопічному дослідженні селезінки виявилася відсутність
периартеріальних Т-залежних зон фолікулів зі спустошенням червоної
пульпи; у лімфатичних вузлах — відсутність перикортикальної зони, яка в
основному представлена Т-лімфоцитами. В-зони у периферійних імунних
органах розвинуті нормально. Який патологічний процес

A. Синдром Дайджорджи (недостатність клітинного імунітету)

B. Синдром Гланцмана-Рінікера (недостатність клітинного та гуморального
імунітету)

C. Синдром Брутона (недостатність гуморального імунітету)

D. Акцидентальна інволюція тимусу

E. ВIЛ-інфекція

3388 Ребенок 7 лет заболел остро с повышения $t^o$ до $38^o$C,
появления насморка, кашля, слезотечения и крупнопятнистой сыпи на коже.
Слизистая оболочка зева отечна, гиперемирована, с белесоватыми пятнами в
области щек. Воспаление какого характера лежит в основе изменений

A. Катаральное

B. Гнойное

C. Фибринозное

D. Геморрагическое

E. Серозное

3391 Ребенок доставлен в санпропускник в состоянии асфиксии. При
осмотре в гортани обнаружены беловатые обтурирующие просвет и легко
извлекаемые пленки. Врач заподозрил дифтерию. О какой форме воспаления
гортани идет речь?

A. Крупозное воспаление

B. Катаральное воспаление

C. Дифтеритическое воспаление

D. Серозное воспаление

E. Гнойное воспаление

3392 У ребёнка 6 месяцев на коже шеи обнаружен плоский узел красного
цвета, при надавливании стеклом узел бледнеет. Каков наиболее вероятный
диагноз?

A. Гемангиома

B. Пигментный невус

C. Меланома

D. Лейомиома

E. Лимфангиома

3413 У хворого з субфебрильною температурою в біоптаті збільшеного
лімфатичного вузла виявлені численні гранульоми, які містять у центрі
казеозний некроз, оточений епітеліоїдними клітинами, велетенськими
багатоядерними клітинами Пирогова-Лангханса і лімфоцитами. Для якого
захворювання характерні такі патогістологічні зміни?

A. Туберкульоз

B. Лімфогранульоматоз

C. Лімфосаркома

D. Лімфолейкоз

E. Банальний лімфаденіт

3417 У дівчини 18 років з’вились різкий біль при ковтанні, збільшення
лімфатичних вузлів шиї, підвищення $t^o$ до $39^o$С. На слизовій
оболонці мигдаликів – біло-жовті плівки, які важко відділяються з
утворенням дефекту. Стан прогресивно погіршувався. Хвора померла на 8-й
день захворювання при наростаючих явищах серцевої недостатності. Які
гістологічні зміни в кардіоміоцитах найімовірніше будуть виявлені?

A. Жирова дистрофія

B. Гідропічна дистрофія

C. Гіаліново-крапельна дистрофія

D. Балонна дистрофія

E. Слизова дистрофія

3418 При дослідженні біоптату лімфатичного вузла дано заключення
«Лімфогранульоматоз». На підставі наявності яких ознак був поставлений
діагноз?

A. Клітин Березовського-Штернберга

B. Клітин Тутона

C. Клітин Пирогова-Лангханса

D. Клітин Вірхова

E. Клітин Мікулича

3441 У хворого зі скаргами на задуху проведена біопсія слизової
оболонки носової порожнини. Встановлено дiагноз: риносклерома. Якi
клiтини типовi для даного захворювання при мiкроскопiчному дослiдженi?

A. Клiтини Мiкулiча

B. Клiтини Пирогова-Лангханса

C. Плазмоцити

D. Лімфоцити

E. Тiльця Шаумана

3465 При розтині чоловіка 60 років у легенях та печінці знайдено багато
білуватих вузликів розміром з пшонину. Мікроскопічно виявлені гранульоми
з осередком некрозу у центрі, по периферії його — епітеліоїдні,
лімфоїдні, плазматичні клітини, а також макрофаги і велика кількість
клітин Пирогова-Лангханса, які переважають у інфільтратах. Яка з
перелічених гранульом

A. Гігантоклітинна

B. Макрофагальна

C. Фагоцитомна

D. Епітеліоїдно-клітинна

E. Гранульома чужорідних тіл

4430 При огляді зіву у хворого на ангіну визначається гіперемія
слизової оболонки піднебіння, мигдалики збільшені в розмірах, червоні,
на їх поверхні помітні дрібні біло-жовті осередки. Який
клініко-морфологічний варіант ангіни найбільш імовірний у даному
випадку?

A. Лакунарна

B. Катаральна

C. Гнійна

D. Фібринозна

E. Некротична

4435 Хворий 65 років, що страждав на атеросклероз, госпіталізований до
хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час
операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна
причина перитоніту?

A. Геморагічний інфаркт

B. Ішемія ангіоспастична

C. Ішемічний інфаркт

D. Стаз

E. Ішемія компресійна

4433 При розтині жінки 33 років знайдено потовщення стінки шлунка в
пілоричному відділі (на розрізі шари стінки розрізняються) з
розростанням щільної білуватої тканини в підслизовому шарі і дрібними
тяжами її в м’язовому шарі. Рельєф слизової оболонки збережений, складки
ригідні, нерухомі. Яка макроскопічна форма пухлини в даному випадку?

A. Інфільтрат

B. Вузол

C. Виразка

D. Кіста

E. Інфільтративно-виразкова форма

4481 При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлена дифузна
інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами,
плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес
розвинувся у трансплантаті?

A. Імунне відторгнення

B. Гломерулонефрит

C. Iшемічне пошкодження нирки

D. Тубулонекроз

E. Пієлонефрит

4484 У чоловіка, що за життя страждав на бронхоектатичну хворобу,
пневмосклероз з вираженими явищами кахексії, на розтині серце зменшене в
розмірах, стінки стоншені, в’ялої консистенції, на розрізі тканина
бурого кольору. Відкладання якого пігменту спостерігається в міокарді?

A. Ліпофусцин

B. Гемосидерин

C. Гематоїдин

D. Цероїд

E. Ліпохроми

4484 У дитини 7 років на шкірі розгинальних поверхонь ліктьових і
колінних суглобів з’явились щільні, безболісні вузлики розміром 1-2 мм.
В біоптаті вузликів — велике вогнище фібриноїдного некрозу сполучної
тканини з лімфоцитами і макрофагами по периферії. При якому захворюванні
спостерігаються такі

A. Ревматизм

B. Ревматоїдний артрит

C. Склеродермія

D. Вузликовий періартеріїт

E. Системний червоний вовчак

4539 У женщины 67 лет, которая на протяжении 14 лет болела сахарным
диабетом, за последние 2 года резко ухудшилось зрение. С какими
характерными процессами связано ухудшение зрения?

A. *Микроангиопатия

B. Макроангиопатия

C. Кальциноз стекловидного тела

D. Помутнение роговицы

E.

4540 У больного 43 лет ожоги пламенем правой кисти. На ладони и тыльной
поверхности кисти возникло отслоение эпидермиса и образование пузырей,
заполненных слегка мутной жидкостью. Какое наиболее вероятное воспаление
возникло у больного?

A. *Серозное

B. Гнойное

C. Катаральное

D. Гнильное

E. Фибринозное

4541 При гистологческом исследовании щитовидной железы, удаленной при
операции, обнаружена деструкция и атрофия фолликулов, диффузная
лимфоцитарная инфильтрация с формированием лимфоидных фолликулов в
строме. К какой группе заболеваний относится этот тиреоидит?

A. *Аутоиммунных

B. Бактериальных

C. Вызванных физическими факторами

D. Инфекционно-аллергических

E. Вирусных

4542 У больного хроническим циститом в биоптате со слизистой оболочки
мочевого пузыря вместе с переходным эпителием выявлены очаги
многослойного плоского неороговевающего эпителия. Какой процесс лежит в
основе описанных изменений в эпителии?

A. *Метаплазии

B. Дистрофии

C. Гиперплазии

D. Дисплазии

E. Гиперкератоза

4543 Больная 22 лет, постоянно проживает в Западной Украине, жалуется
на затрудненное носовое дихание. При морфологпическом исследовании
биоптата слизистой оболочки носовой полости выявлены лимфоидные,
эпителиоидные, плазматические клетки и клетки Микулича. Какой диагноз
наиболее вероятен?

A. *Риносклерома

B. Сап

C. Туберкулез

D. Лепра

E. Сифилис

4544 У больной 65 лет, страдающей тромбофлебитом глубоких вен голени, в
поликлинике, в очереди на прием к врачу, внезапно наступила смерть. На
вскрытии трупа в общем стволе и бифуркации легочной артерии найдены
свободно лежащие красные рыхлые массы с тусклой гофрированой
поверхностью. Какой патологический процесс в легочной артерии нашел
патологоанатом?

A. *Тромбоэмболию

B. Тромбоз

C. Тканевую эмболию

D. Эмболию инородными телами

E. Жировую эмболию

4545 На вскрытии трупа мужчины 60 лет в миокарде передней стенки левого
желудочка сердца выявлено серый неправильной формы плотный очаг 5 х 4
см. с четкими границами волокнистой структуры. Какой диагноз наиболее
вероятен?

A. *Постинфарктный миокардиосклероз

B. Диффузный мелкоочаговый миокардиосклероз

C. Инфаркт

D. Миокардит

E. Кардиомиопатия

4588 Дівчинка 4 років на 3 добу від початку захворювання на дифтерію
померла від справжнього крупу. На аутопсії слизова оболонка гортані,
трахеї та бронхів потовщена, набрякла, тьмяна, вкрита сіруватою плівкою,
що легко відокремлюється. Визначити вид ексудативного запалення гортані

A. *Фібринозне

B. Серозне

C. Гнійне

D. Змішане

E. Катаральне

4641 На розтині у померлого в сигмоподібній та прямій кишці множинні
червоні виразки неправильної форми, між якими слизова вкрита
брудно-сірою плівкою. Етіологія захворювання:

A. *Шигелла

B. Амеба

C. Мікобактерія туберкульозу

D. Сальмонела

E. Стафілокок

4642 Хворий 46р. скаржився на утрудненя дихання носом. В біоптаті
потовщеної слизової носа знайдені клітини Мікуліча, скупчення
епітеліоїдних клітин, плазмоцити, лімфоцити, гіалінові кулі. Ваш
діагноз?

A. *Склерома

B. Аденовірусний риніт

C. Алергічний риніт

D. Риновірусна інфекція

E. Менінгококовий назофарингіт

4643 У померлого, який прижиттєво отримував чисельні ін’єкції
наркотиків, в печінці гістологічно знайдена гідропічна дистрофія
гепатоцитів, “матовосклоподібні гепатоцити”, ацидофільні тільця
Каунсільмена, лімфоцитарно-макрофагальні скопичення в портальних
трактах. Найбільш вірогідна етіологія захворювання:

A. *Вірусна

B. Бактеріальна

C. Токсична

D. Паразитарна

E. Грибкова

4728 На розтині померлого виявлено, що печінка збільшена в розмірах,
щільна, краї закруглені, на розрізі тканина жовтувато-коричневого
кольору з темно-червоними крапками та смужками, що нагадує малюнок
мускатного горіху. Який патологічний процес лежить в основі таких змін
печінки?

A. *Хронічне венозне повнокрів’я

B. Гостре венозне повнокрів’я

C. Артеріальне повнокрів’я

D. Артеріальне недокрів’я

E. Хронічна кровотеча

4729 Макроскопічно печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина
сірувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес
лежить в основі писаних змін?

A. *Амілоїдоз

B. Гіаліноз

C. Жирова дистрофія

D. Мукоїдне набухання

E. Гемахроматоз

4730 Після травматичного пошкодження печінки згодом відбулося повне
відновлення будови та функції печінки. Як називається такий вид
регенерації?

A. *Реституція

B. Неповна регенерація

C. Патологічна регенерація

D. Звичайна фізіологічна регенерація

E. Субституція

4731 На розтині виявлено, що нирки збільшені в розмірах, поверхня
крупно-горбиста за рахунок наявності числених порожнин з гладкою
стінкою, заповнених прозорою рідиною. Про яке захворювання йде мова?

A. *Полікістоз

B. Некротичний нефроз

C. Пієлонефрит

D. Гломерулонефрит

E. Інфаркт

4732 На розтині виявлено, що вся права легеня збільшена, щільна, на
плеврі нашарування фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з якої
стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легенів характерна така
картина?

A. *Крупозна пневмонія

B. Вогнищева пневмонія

C. Інрерстиціальна пневмонія

D. Гангрена легені

E. Фіброзуючий альвеоліт

4733 У хворої людини 42 років виявлено значне збільшення в розмірах
носа, вух, нижньої щелепи та стоп. Яке захворювання можна запідозрити?

A. *Акромегалія

B. Гігантизм

C. Нанізм

D. Церебральна кахексія

E. Адіпозогенітальна дистрофія

4734 На розтині хворого виявлено: м’яка мозкова оболонка верхніх
відділів півкуль головного мозку різко повнокровна, жовто-зеленого
кольору, просочена гнійним та фібринозним ексудатом, що нагадує чіпець.
Для якого захворювання характерна така картина?

A. *Менінгококового менінгіту

B. Туберкульозного менінгіту

C. Грипозного менінгіту

D. Менінгіту при сибірці

E. Менінгіту при висипному тифі

4735 У чоловіка, що за життя страждав на митральний стеноз, під час
розтину виявлені ущільненіі легені, бурого кольору. Про який
патологічний процес в легенях йде мова?

A. *Гемосидероз

B. Гемохроматоз

C. Жовтяниця

D. Гемомеланоз

E. Ліпофусциноз

4736 При дослідженні стегнової кістки виявлено хронічне гнійне
запалення компактної речовини та кісткового мозку, утворення секвестрів.
При якому захворюванні розвиваються такі зміни?

A. *Остеомієліт

B. Ретикулосаркома

C. Мієломна хвороба

D. Остеобластокластома

E. Периостит

4737 На розтині хворого, який багато років працював на шахті і помер
від хронічної легенево-серцевої недостатності, виявлено, що легені
малоповітряні, значно ущільнені, склерозовані, верхівки емфізематозно
змінені, поверхня сіро-чорного кольору, на розрізі тканина легенів
аспідно-чорного кольору. Від якої хвороби настала смерть?

A. *Антракоз

B. Силікоз

C. Талькоз

D. Асбесто з

E. Алюміноз

4766 На вскрытии в затылочной доле головного мозга обнаружена полость
2,5х1,5 см, заполненная прозрачной жидкостью, стенка ее гладкая
буроватого цвета. Какой процесс развился в головном мозге?

A. * Киста на месте кровоизлияния

B. Серое размягчение мозга

C. Абсцесс мозга

D. Порок развития мозга

E. Киста на месте серого размягчения

4767 При вскрытии трупа, умершего от кровоизлияния в мозг, обнаружены
резко уменьшенные в размерах почки 6х3х2хсм, весом 60.0, плотные,
малокровные с равномерно мелкозернистой поверхностью, на разрезе с
равномерно истонченным корковым слоем. Изменения в почках являются

A. * Артериолосклеротического нефросклероза

B. Атеросклеротического нефросклероза

C. Вторично-сморщенной почки

D. Подагрической почки

E. Амилоидно-сморщенной почки

4768 При гистологическом исследовании биоптата шейки матки была
обнаружена воспалительная инфильтрация с вовлечением стенок мелких
сосудов, артерий и вен, наличие в инфильтрате плазматических клеток,
лимфоцитов, эпителиоидных клеток с участками склероза и гиалиноза ткани.
О каком заболевании следует думать?

A. * Сифилис

B. Туберкулез

C. Лейкоплакия

D. Эрозия шейки матки

E. Кондилома

4769 При макроскопическом исследовании ткани легкого, обнаружены
участки повышенной воздушности с наличием мелких пузырей, а
гистологически истончение и разрыв альвеолярных перегородок с
образованием крупных полостей различной формы. Какое заболевание
обнаружено в легком?

A. * Эмфизема легких

B. Бронхоэктатическая болезнь

C. Кавернозный туберкулез

D. Хронический бронхит

E. Фиброзирующий альвеолит

4771 На вскрытии на разрезе легкого обнаружены множественные очаги до
2,5 см. в диаметре неправильной формы формы, плотноватые, безвоздушные,
без четких границ, ярко-красного цвета. При микроскопическом
исследовании в просвете альвеол найдены эритроциты, небольшое количество
лимфоцитов. Описанные изменения характерны для:

A. * Гриппозной пневмонии

B. Крупозной пневмонии

C. Геморрагического инфаркта легкого

D. Коревой пневмонии

E. Аспирационной пневмонии

4772 На вскрытии у ребенка найдена некротическая гнойная ангина,
флегмона шеи, гнойный отит, гнойный менингит. Эти изменения наиболее
характерны для:

A. * Септической скарлатины

B. Менингококковой инфекции

C. Токсической скарлатины

D. Дифтерии зева

E. Отогенного сепсиса

4807 Хворий 70 років, який страждав цукровим діабетом та переніс
інфаркт міокарда, помер при явищах прогресуючої серцево-судинної
недостатності. На розтині – цианотична індурація селезінки та нирок,
бура індурація легень та мускатна печінка. Який вид порушення кровообігу
обумовив зміни внутрішніх органів?

A. *Загальна хронічна венозна гіперемія

B. Загальна гостра венозна гіперемія

C. Загальна артеріальна гіперемія після анемії

D. Артеріальна ішемія в резульаті перерозподілу крові

E. Місцева хронічна венозна гіперемія

4808 При розтині чоловіка 28 років, який хворів підгострим
гломерулонефритом і помер при явищах прогресуючої уремії, на поверхні
перикарду, вісцеральному та пристінковому листках плеври, очеревини
спостерігалися нашарування у вигляді білуватих ниток, які легко
відокремлювалися від підлеглої тканини. Вказати різновид запалення в
серозних оболонках.

A. * Крупозне фібринозне запалення

B. Дифтеритичне фібринозне запалення

C. Гнійне запалення

D. Дифузне проліферативне запалення

E. Серозне запалення

4809 На слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння виявляються
білувато-сірого кольору плівки, які щільно з’єднані з підлеглою
тканиною, при спробі зняти плівку на її місці виникає глибокий дефект
тканини. Визначити патологічний процес, який виник на слизовій оболонці
мигдаликів та м’якого

A. *Дифтеритичне запалення

B. Серозне запаленя

C. Крупозне запалення

D. Гнійне запалення

E. Змішане запалення

4814 При исследовании коронарных артерий сердца обнаружены
атеросклеротические бляшки с кальцинозом, закрывающие просвет на 1/3. В
мышце мелкие множественные белесоватые прослойки соединительной ткани.
Как называется процесс, обнаруженный в миокарде?

A. * Диффузный кардиосклероз

B. Тигровое сердце

C. Постинфарктный кардиосклероз

D. Миокардит

E. Инфаркт миокарда

4815 Работник животноводческой фермы умер через 3,5 месяца от начала
заболевания. При вскрытии во внутренних органах обнаружены гранулемы,
состоящие из эпителиоидных, гигантских клеток Пирогова-Лнхганса,
плазматических клеток, эозинофилов. В гранулеме много сосудов. В сосудах
внутренних органов продуктивно-деструктивный васкулит. О каком
заболевании следует думать?

A. * Бруцеллез

B. Сибирская язва

C. Туберкулез

D. Сыпной тиф

E. Лепра

4816 На вскрытии обнаружены уменьшенные в размерах почки, вес 50.0,
поверхность их мелкозернистая, кора равномерно истончена. При
микроскопическом исследовании стенки артериол значительно утолщены
вследствие отложения в них гомогенных бесструктурных розового цвета
масс, просвет их резко сужен, клубочки уменьшены, склерозированы,
канальцы атрофичны. Для какого заболевания характерны описанные

A. * Гипертоническая болезнь

B. Хронический гломерулонефрит

C. Амилоидоз почек

D. Пиелонефрит со сморщиванием почек

E. Острый некротичекский нефроз

4817 При исследовании биоптата обнаружена гранулема, состоящая из
лимфоцитов, плазматических клеток, макрофагов с пенистой цитоплазмой
(клетками Микулича), много гиалиновых шаров. О каком заболевании можно
думать?

A. * Риносклерома

B. Лепра

C. Сифилис

D. Туберкулез

E. Актиномикоз

4819 Хворий, який страждав ішемічною хворобою серця і переніс повторний
інфаркт міокарда, помер при явищах прогресуючої серцево-судинної
недостатності. На розтині виявлена збільшена щільна селезінка,
темно-вишневого кольору на розрізі. При мікроскопічному дослідженні
органа встановлені склероз пульпи і атрофія фолікулів. Яким терміном
визначають зміни

A. *Цианотична індурація селезінки

B. “Сагова” селезінка

C. “Сальна” селезінка

D. Порфирова селезінка

E. Септична селезінка

4843 У хворого 29 років з діагнозом: багатооскольчастий перелом правого
стегна на 3 добу від одержання травми з’явилися скарги на біль у грудній
порожнині зправа, утруднене дихання. Через добу на фоні прогресуючої
серцево-дихальної недостатності настала смерть. При гістологічному
дослідженні у кровоносних судинах легень та головного мозку виявлені
суданофільні краплини оранжевого кольору, які повністю перекривали
просвіти судин мікроциркуляторного руслу. З яким ускладненням пов’язана
смерть хворого?

A. * Жировою емболією

B. Газовою емболією

C. Медикаментозною емболією

D. Мікробною емболією

E. Тромбоемболією

4844 У померлого від гострого трансмурального інфаркту міокарда на
розтині на поверхні перикарда виявлено: ниткоподібні відкладення
білувато-коричневого кольору, які з’єднували парієтальний та
вісцеральний листки перикарда між собою. Вказати різновид запалення в
перикарді?

A. *Крупозне запалення

B. Дифтеритичне запалення

C. Серозне запалення

D. Гнійне запалення

E. Гранульоматозне запалення

4845 Чоловік 63 років, який протягом 15 років страждав хронічною
дифузною обструктивною емфіземою легень, помер від прогресуючої серцевої
недостатності. На розтині виявлен мускатний цироз печінки, цианотична
індурація нирок та селезінки, асцит, набряки нижніх кінцівок. Для якого
типу серцевої недостатності характерні дані зміни у внутрішніх

A. *Хронічна правошлуночкова недостатність

B. Гостра правошлуночкова недостатність

C. Хронічна лівошлуночкова недостатність

D. Гостра лівошлуночкова недостатність

E. Загальна серцева недостатність

4849 При обследовании больной 25 лет, у которой были резко выражены
отеки, в моче выявлена высокая протеинурия. При исследовании биоптата
почки установлено исчезновение отростков подоцитов, снижение содержания
гепарансульфата в базальной мембране капилляров клубочков. О каком
заболевании можно думать?

A. * Идиопатический нефротический синдром

B. Постинфекционный гломерулонефрит

C. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит

D. Хронический гломерулонефрит

E. Острый некротический нефроз

4850 При микроскопическом исследовании увеличенного шейного
лимфатического узла определяется стертость его структуры, лимфоидные
фолликулы отсутствуют, все поля зрения представлены клетками с округлыми
ядрами и узким ободком базофильной цитоплазмы. Из клинических данных
известно, что увеличены и другие группы лимфоузлов, а также селезенка и
печень. О каком заболевании следует думать?

A. * Лимфоидный лейкоз

B. Лимфогранулематоз

C. Лимфосаркома

D. Миелоидный лейкоз

E. Миеломная болезнь

4851 У умершего мужчины 30 лет, на вскрытии обнаружена увеличенная
селезенка (вес 900,0), увеличенная печень (вес 4000,0), увеличенные
лимфатические узлы, костный мозга диафиза бедра сочный малиново-красного
цвета. Микроскопически в печени определяются густые инфильтраты
преимущественно по ходу портальных трактов, состоящие из незрелых
кроветворных клеток с округлой формы ядром и узким ободком цитоплазмы. О
каком заболевании можно думать?

A. * Хронический лимфолейкоз

B. Хронический миелоидный лейкоз

C. Генерализованная форма лимфогранулематоза

D. Острый миелобластный лейкоз

E. Острый лимфобластный лейкоз

4852 При исследовании биопсии увеличенного шейного лимфатического узла
выявлена стертость рисунка, ткань его представлена большим количеством
пролиферирующих лимфоцитов с примесью единичных клеток
Березовского-Штернберга. Эти изменения свидетельствуют о?

A. *Лимфогранулематозе, с преобладанием лимфоидной ткани

B. Лимфогранулематозе, с истощением лимфоидной ткани

C. Смешано-клеточном варианте лимфогранулематоза

D. Лимфосаркоме

E. Нодулярно-склеротическом варианте лимфогранулематоза

4853 У ребенка 12 лет, через 2 недели после перенесенной ангины,
развился нефритический синдром (протеинурия, гематурия, цилиндрурия),
что свидетельствует о поражении базальной мембраны клубочков почек.
Какой наиболее вероятный механизм лежит в основе повреждения базальной
мембраны?

A. * Иммунокомплексный

B. Гранулематозный

C. Антительный

D. Реагиновый

E. Цитотоксический

4854 У больного с аутоиммунным гастритом взята биопсия. При
исследовании биоптата в слизистой оболочке обнаружена лимфоцитарная и
макрофагальная инфильтрация. Это свидетельствует о развитии в слизистой
оболочке гиперчувствительности:

A. * IY типа (клеточной цитотоксичности)

B. I типа (реагинового типа)

C. II типа (антительной цитотоксичности)

D. III типа (имунокомплексной цитотоксичности)

E. Y типа (гранулематоз)

4855 На вскрытии мужчины 59 лет, умершего от хронической
легочно-сердечной недостаточности обнаружены следующие изменения: легкие
увеличены, плотноватые, маловоздушные, на разрезе в них определяется
множество диффузно расположенных узелков белесоватого цвета, 2-3 мм в
диаметре. Микроскопчески узелки представлены концентрически
расположенными коллагеновыми волокнами. О каком

A. * Узловая форма силикоза

B. Миллиарный туберкулез легких

C. Фиброзирующий альвеолит

D. Мелкоочаговая пневмония

E. Метастазы опухоли в легкие

4856 На вскрытии умершего 78 лет, забрюшинная клетчатка пропитана
кровью, в брюшном отделе аорты обнаружено мешковидное выпячивание, в
котором определяется дефект с неровным краем, стенка аорты местами
каменистой плотности. Осложнение какого заболевания развилось у
больного?

A. * Атеросклероза

B. Гипертонической болезни

C. Системного васкулита

D. Висцерального сифилиса

E. Болезни Морфана

4857 При гистологическом исследовании лимфатического выявлено большое
количество увеличенных лимфоидных фолликулов с крупными центрами
размножения c большим количеством фигур митозов. О чем свидетельствуют
описанные изменения?

A. *Антигенной стимуляции с фолликулярной гиперплазией

B. Атрофии лимфоидной ткани

C. Лимфосаркоме

D. Лимфогранулематозе

E. Лимфолейкозе

4858 На вскрытии женщины 27 лет, умершей от хронической почечной
недостаточности обнаружены множественные рубцы и инфаркты в селезенке,
почках. При микроскопическом исследовании обнаружены изменения в
артериях среднего и мелкого калибра, которые характеризовались склерозом
стенок, умеренной пролиферацией эндотелия и выраженной
лимфогистиоцитарной инфильтрацией вокруг. Каким

A. * Узелковым периартериитом

B. Атеросклерозом

C. Гипертонической болезнью

D. Болезнью Морфана

E. Висцеральным сифилисом

4859 Ребенок 6 лет, заболел остро, заболевание началось с катарального
назофарингита. Через 2 суток больной умер. На аутопсии: мягкие мозговые
оболочки мозга резко полнокровны, отечны, пропитаны густой мутной
желтовато-зеленоватой жидкостью. Мозг отечен, миндалики мозжечка
увеличены в объеме, выражена странгуляционная борозда. Описанные
изменения наиболее характерны для:

A. * Менингококковой инфекции

B. Гриппа

C. Коклюша

D. Дифтерии

E. Кори

4871 На вскрытии женщины 23 лет, умершей при явлениях почечной
недостаточности, обнаружена на коже лица “красная бабочка”, на
митральном клапане мелкие до 0.2 см красновато-розовые бородавчатые
наложения, в почках очаги фибриноидного некроза в клубочках, утолщение
базальных мембран капилляров клубочков в виде “проволочных петель”,
гематоксилиновые тельца, кариорексис. Какое заболевание

A. * Системная красная волчанка

B. Узелковый периартериит

C. Ревматизм

D. Ревматоидный артрит

E. Системная склеродермия

5050 У льотчика, який загинув внаслідок розгерметизації кабіни літака.
При гістологічному дослідженні внутрішніх органів у судинах виявлено
велику кількість пухирців, у печінці – жирова дистрофія. В головному і
спинному мозку – множинні дрібні ішемічні осередки сірого розм’якшення.
Вкажіть найбільш ймовірну причину таких змін.

A. *Газова емболія

B. Повітряна емболія

C. Жирова емболія

D. Тромбоемболія

E. Тканинна емболія

5065 У жінки віком 45 років, яка померла від хронічної алкогольної
інтоксикації, на аутопсії виявлена різко збільшена печінка,
тістоподібної консистенції, жовтоватого кольору. Мікроскопічно в
цитоплазмі гепатоцитів при фарбуванні гаматоксилино та еозином
виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії
має місце?

A. *Паренхіматозна жирова

B. Вуглеводна паренхіматозна

C. Гіаліново-крапельна

D. Мезенхімальна жирова

E. Гідропічна

5066 При ультраструктурному вивченні біоптату тканини встановлено, що в
цитоплазмі макрофага, який входить до складу запального інфільтрату,
виявляється значне збільшення кількості лізосом. Це свідчить про?

A. *Активацію фагоцитозу

B. Проліферативну активность клітини

C. Сповільнення фагоцитозу:

D. Активацію апоптозу

E. Сповільнення апоптозу

5067 У жінки з важкою інтоксикацією, зумовленою сепсисом, який і
послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене “тигрове
серце”. Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який
морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної
дистрофії?

A. *Декомпозиція

B. Інфільтрація

C. Трансформація

D. Спотворений синтез

E.

5068 У жінки віком 34 років після наобережного поводження з праскою на
правому вказівному пальці з’явився різкий біль, почервоніння,
припухлість. Через кілька хвилин виник міхур, заповнений прозорою
рідиною солом’яно-жовтого кольору. Проявом якого патологічного процесу є
описані зміни?

A. *Ексудативного запалення

B. Травматичного набряку

C. Альтеративного запалення

D. Проліферативного запалення

E. Вакуольної дистрофії

5070 Хворий віком 34 роки, звернувся до лікаря зі скаргами на локальний
біль в області потилиці, підвищення температури тіла у цій ділянці.
Макроскопічно визначається інфільтрат конусоподібної форми
багряно-синюшного кольору з жовтувато-зеленуватою верхівкою, яка
піднімається над поверхнею шкіри. Поставте діагноз.

A. *Фурункул

B. Флегмона

C. Абсцес

D. Карбункул

E. Емпієма

5071 Дівчинка віком 5 років захворіла на дифтерію. На третю добу
померла від асфіксії внаслідок справжнього крупу. На розтині
встановлено, що слизова оболонка гортані, трахеї та бронхів стовщена,
набрякла, тьмяна, покрита сіруватими плівками, які легко
відокремлюються. Про який патологічний процес свідчать морфологічні
зміни у гортані:

A. *Крупозне запалення

B. Серозне запалення

C. Гнійне запалення

D. Дифтеритичне запалення

E. Катаральне запалення

5072 Робітник тваринницької ферми гостро захворів і при наростаючих
явищах інтоксикації помер. На розтині встановлено, селезінка збільшена,
в’яла, на розрізі темно-вишневого кольору, зішкріб пульпи обільний.
М’які мозкові оболонки на склепінні та основі мозку набряклі, просякнуті
кров’ю мають темно-червоний колір (“шапочка кардинала”). Мікроскопічно:
серозно-геморагічне запалення оболонок і тканин головного мозку з
руйнуванням стінок дрібних судин. Поставте

A. *Сибірка

B. Туляремія

C. Бруцельоз

D. Чума

E. Холера

5073 При гістологічному дослідженні біоптату шкіри виявлені гранульоми,
які складаються з макрофагальних вузликів з наявністю лімфоцитів та
плазматичних клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з
жировими вакуолями, які містять запакованих у вигляди куль збудників
захворювання (клітини Вірхова). Грануляційна тканина добре
васкуляризована. Для якого захворювання характерна описана

A. *Лепри

B. Туберкульозу

C. Сифілісу

D. Риносклероми

E. Сапу

5074 При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявляються
гранульоми, які складаються з епітеліоїдних клітин, оточених в основному
Т-лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі
гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангхаінса. В центрі
деяких гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні
судини відсутні. Для якого захворювання характерні описані гранульому?

A. *Туберкульозу

B. Сифілісу

C. Лепри

D. Риносклероми

E. Сапу

5075 Дитина віком 8 років захворіла гостро. Через дві доби від початку
захворювання наступила смерть. На аутопсії виявлено, що м’які мозкові
оболонки різко повнокровні, просякнуті густим каламутним
жовтувато-зеленуватим ексудатом на базальній поверхні головного мозку.
Тканина

A. *Менінгококова інфекція

B. Скарлатина

C. Коклюш

D. Дифтерія

E. Кір

5076 На розтині трупа чоловіка віком 56 років у термінальному відділі
тонкої кишки виявлено декілька виразок розмірами від 4 до 5 см. Краї
виразок піднімаються над поверхнею слизової оболонки, стінки виразок
покриті сірувато-жовтуватими масами, які кришаться. Реакція Відаля
позитивна. Поставте діагноз.

A. *Черевний тиф

B. Паратиф

C. Поворотний тиф

D. Дизентерія

E. Хвороба Крона

5077 Жінки віком 49 років, тривалий час хворіла хронічним
гломерулонефритом, який привів до смерті. На розтині встановлено, що
нирки мають розміри 7х3х2.5 см, масу 65,0 г, щільні, дрібнозернисті.
Мікроскопічно: фібринозне запалення серозних і слизових оболонок,
дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яке
ускладнення привело до вказаних змін серозних оболонок і

A. *Уремія

B. Анемія

C. Сепсис

D. ДВЗ-снндром

E. Тромбоцитопенія

5078 Чоловік віком 63 роки хворіє на хронічний фіброзно-кавернозний
туберкульоз легень протягом 24 років, поступив у нефрологічне відділення
з явищами уремії. Прижиттєва проба на наявність у нирках амілоїду
виявилася позитивною. Яка форма амілоїдозу в даному випадку має

A. *Вторинний системний

B. Первинний системний

C. Обмежений (місцевий)

D. Сімейний вроджений

E. Сенильний (старечий)

5079 У дитини, після перенесеного кору, при огляді виявлено у м’яких
тканинах щік і промежини нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного
кольору ділянки, які злегка флуктують. Яке ускладнення розвинулося у
дитини?

A. *Волога гангрена (нома)

B. Суха гангрена

C. Газова гангрена

D. Пролежень

E. Трофічна виразка

5080 У новонародженої дитин при огляді виявлено дефект в ділянці
твердого піднебіння у вигляді порожнини. Внаслідок якого процесу він
утворився?

A. *Порушення апоптозу

B. Атрофії

C. Некрозу

D. Дистрофії

E. Запалення

5109 При електронномікроскопічному дослідженні клітини було
встановлено, що вона загинула внаслідок некрозу, а не апоптозу, оскільки
для некрозу характерним є:

A. *Дифузна локалізація хроматину в клітині

B. Фагоцитоз апоптозних тілець

C. Відсутність запальної відповіді

D. Збереження цілісності органел

E. Розщеплення ДНК

5110 При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки
виявлено, що між чисельними мітохондріями знаходиться велика кількість
плоских цистерн і міхурців із секреторними гранулами, стінки яких
утворені мембранами. Про гіперплазію складових якої ультраструктури йде
мова?

A. *Апарату Гольджі

B. Піноцитозних міхурців

C. Ендоплазматичного ретикулуму

D. Лізосом

E. Мікротрубочок

5171 Під час розтину тіла дівчики 9 років у верхівці правої легені
субплеврально було зайдене вогнище казеозного некрозу діаметром 15 мм,
біфуркаційні лімфатичні вузли були збільшені, містили дрібні вогнища
некрозу коагуляційного типу. Мікроскопічно — у легеневому вогнищі та в
лімфатичних вузлах навколо некротичних мас були розташовані епітеліоїдні
клітини, лімфоцити та поодинокі багатоядерні гігантські клітини.
Діагностуйте захворювання.

A. *Первинний туберкульоз

B. Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень

C. Гематогенний генералізований туберкульоз

D. Вторинний вогнищевий туберкульоз

E. Вторинний фіброзно-вогнищевий туберкульоз

5172 На розтині тіла чоловіка 63 років, були знайдені множинні
патологічні порожнини в обидвох легенях, мікроскопічно у внутрішньому
шарі стінки порожнини знайдені некротичні маси, які дифузно
інфільтровані нейтрофілами, середній — містить інфільтрат з
епітеліоїдних клітин, лімфоцитів та багатоядерних гігантів, зовнішній
шар складається із зрілої сполучної тканини. Діагностуйте форму
вторинного туберкульозу.

A. *Фіброзно-кавернозний

B. Гострий вогнищевой

C. Фіброзно-вогнищевий

D. Гострий кавернозний

E. Циротичний туберкульоз

5194 Чоловік 59 років мав ознаки паренхіматозної жовтяниці та
портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного
біоптату печінки було знайдено: балково-часточкова будова порушена,
частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, утворюються
порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасточок, з
наявністю періпортальних лімфо-макрофагальних інфільтратів. Діагностуйте
захворювання

A. * Цироз печінки

B. Алкогольний гепатит

C. Хронічний гепатоз

D. Вірусний гепатит

E. Токсичная дисрофія

5195 У чоловіка 72 років, на секції виявлено збільшення та деформація
правого колінного суглобу. При гістологічному дослідженні тканин суглобу
та прилягаючих ділянок знайдено: масивні вогнища казеозного некрозу, які
оточені валоми епітеліоїдних, лимфоідних клітин з наявністю гігантських
макрофагів. Діагностуйте захворювання.

A. *Туберкульозний артрит

B. Сифілітичний артрит

C. Ревматоїдний артрит

D. Гонорейний артрит

E. Деформуючий остеоартроз

5196 Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана
серця жінки 30 років було встановлено, що ендотеліальні клітини
вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані
дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами
мукоідного набрякання з ділянками склерозу та васкулярізації.
Діагностуйте вид клапанного

A. *Поворотньо-бородавчастий

B. Дифузний

C. Гострий бородавчастий

D. Фібропластичний

E. Поліпозно-виразковий

5197 У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14 років,
мікроскопічно були знайдено, що тканинна будова вузла порушена,
лімфоїдні фолікули відсутні, є ділянки склерозу та вогнища некрозу,
клітинний склад вузла поліморфний, присутні лімфоцити, еозинофіли,
атипові клітини великих розмірів з багаточасточковими ядрами (клітини
Березовського-Штернберга) та одноядерні клітини також великих

A. *Лімфогранулематоз

B. Гострий лімфолейкоз

C. Хронічний лімфолейкоз

D. Лімфома Беркіта

E. Грибовидний микоз

5198 Жінка 54 років мала значну деформацію суглобів пальців рук і стоп.
Гістологічно: навколосуглобова сполучна тканина — мукоїдне набухання,
ділянки фібриноїдного некрозу, скупчення макрофагів, ділянки склерозу; в
синовіальній оболонці — набрякі ворсини, з ознаками мукоїдного та
фібриноїдного набухання, в синовіальній порожнині зустрічаються
поодинокі «рисові тільця». Діагностуйте захворювання.

A. *Ревматоїдний артрит

B. Ревматизм

C. Хвороба Бехтерева

D. Гематогенний туберкульоз

E. Подагра

5205 Під час розтину тіла жінки, яка померла внаслідок пухлинної
дисемінації муцинозної цистаденокарциноми і тривалий час мала вимушене
положення в ліжку, були знайдені велики ділянки некрозу шкіри та
підлеглих м’яких тканин крижової ділянці. Діагностуйте форму некрозу.

A. *Пролежень

B. Інфаркт

C. Секвестр

D. Сирнистий некроз

E. Воскоподібний (ценкеровський) некроз

5206 У біоптаті слизової оболонки бронха в хворого на хронічний бронхіт
були знайдені ділянки багатошарового плоского незроговілого епітелію.
Діагностуйте патологічний процес в слизовій оболонці бронха.

A. *Метаплазія

B. Атрофія

C. Гіперплазія

D. Дисплазія

E.

5207 Жінка 32 років померла в післяпологовому періоді. На розтині були
знайдені ознаки гнійного ендометриту, гнійний тромбофлебіт вен матки,
множинні абсцеси легень, абсцеси нирок і селезінки, апостематозний
міокардит та гнійний менінгіт. Діагностуйте вид сепсису.

A. *Септикопіємія

B. Септицемія

C. Хроніосепсис

D. Затяжний септичний ендокардит

E.

5208 При мікроскопічному дослідженні міокарду дівчинки, яка померла від
дифтерії внаслідок серцевої недостатності зайдені: жирова дистрофія та
множинні осередки некрозу кардіоміоцитів, незначні вогнищеві клітинні
інфільтрати інтерстицію. Про який міокардит йде мова?

A. *Альтеративній міокардит

B. Дифузний ексудативний міокардит

C. Осередковий ексудативний міокардит

D. Інтерстиціальний міокардит

E. Гранульоматозний міокардит

5209 Під час розтину тіла чоловіка 29 років, який тривалий час хворів
на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки були знайдені ознаки
перитоніту, множинні стеатонекрози позаочеревинної жирової тканини та
підшлункової залози, а в діляці тіла ії знайдений виразкоподібний дефект
діаметром 5 мм і глибиною до 10 мм, краї якого містили некротичні маси.
Діагностуйте ускладнення виразкової хвороби дванадцятипалої

A. *Пенетрація

B. Кровотеча

C. Стеноз

D. Перфорація

E. Малігнізація

5222 У чоловіка віком 50 років, який гостро захворів, діагностовано
дизентерію. Смерть наступила на 8-й день захворювання. Під час розтину
виявлено потовщену стінку сигмовидної та початкових відділів прямої
кишки, фібринозну плівку на поверхні слизової. Гістологічно: глибокий
некроз слизової оболонки з просяканням некротичних мас фібрином. Який
вид коліту мав

A. *Дифтеритичний коліт

B. Катаральний коліт

C. Виразковий коліт

D. Гангренозний коліт

E. Фолікулярний коліт

5223 У чоловіка 40 років в ділянці шиї виникло почервоніння та набряк
шкіри і з часом розвинувся невеликий гнійник. На розрізі осередок
щільний, жовто-зеленого забарвлення. В гнійних масах видно білі
крупинки. Гістологічно виявлено друзи грибка, плазматичні та ксантомні
клітини, макрофаги. Вкажіть найбільш ймовірний вид мікозу.

A. *Актиномікоз

B. Аспергільоз

C. Кандидоз

D. Споротрихоз

E. Кокцидіоїдомікоз

5226 На розтині чоловіка, який помер на 5-у добу захворювання черевним
тифом, виявлені наступні зміни: групові фолікули клубової кишки
збільшені, повнокровні і виступають над слизовою оболонкою, на їх
поверхні видно борозди та звивини. Гістологічно: повнокрів’я і набряк
тканини, наявність гранульом, які складаються з великих клітин зі
світлою цитоплазмою і містять черевнотифозні палички. Про який період
місцевих змін при черевному тифі можна думати?

A. *Стадія мозкоподібного набухання

B. Стадія некрозу

C. Стадія загоювання виразок

D. Стадія чистих виразок

E. Стадія утворення виразок

5227 При розтину трупа чоловіка 40 років виявлено різко розширений
просвіт тонкої кишки, переповнений рідиною, яка нагадує “рисовий
відвар”. Стінка кишки набрякла, на слизовій велика кількість
дрібнокрапкових крововиливів. Для якого інфекційного захворювання
характерний описаний ентерит?

A. *Холера

B. Дизентерія

C. Сальмонельоз

D. Амебіаз

E. Черевний тиф

5228 Під час розтину в печінці померлого був виявлений утвір у вигляді
міхура округлої форми з гладкою поверхнею діаметром 5 см. В його
порожнині знаходилася велика кількість дрібних міхурців з прозорим
безбарвним вмістом. Тканина печінки навколо міхура склерозована. Який
діагноз найбільш вірогідний?

A. *Гідатидозний ехінококоз

B. Альвеококоз

C. Цистицеркоз

D. Опісторхоз

E. Шистосомоз

5229 Під час розтину трупа чоловіка 55 років, який протягом останніх
восьми років хворів на хронічну форму тропічної малярії, виявлено, що
сіра речовина головного мозку та селезінка аспідно-сірого кольору. Який
пігмент зумовив таке

A. *Гемомеланін

B. Ліпофусцин

C. Гематопорфірин

D. Меланін

E. Гемосидерин

5237 При розтині трупу жінки 48 років, яка раптово померла, в інтимі
аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не підвищуються над
її поверхнею. При гістологічному дослідженні цих ділянок виявляються
клітини з пінистою цитоплазмою, а при фарбуванні суданом ІІІ жовтого
кольору. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни в аорті

A. Ліпоїдозу

B. Ліпосклерозу

C. Атероматозу

D. Виразки

E. Атерокальцинозу

5238 Чоловік хворів на цукровий діабет 15 років, помер від крововиливу
у мозок. На розтині нирки зменшені у розмірах, поверхня дрібнозерниста.
Епіпелій канальців дистального сегменту високий, зі світлою пінявою
цитоплазмою, при забарвленні карміном Беста та при ШИК — реакції —
яскраво-червоного кольору. Зміни в епітелії зумовлені

A. Глікогену

B. Ліпідів

C. Гіаліну

D. Протеїнів

E. Амілоїду

5239 Жінка 45 років звернулася до гінеколога зі скаргами на ацикличні,
надмірні, маткові кровотечі. При досліджені біоптату виявлено збільшення
кількості залоз, кістозне її розширення. Для якого процесу характерні ці
зміни

A. Гіперплазії ендометрію

B. Атрофія ендометрію

C. Гіпертрофії ендометрію

D. Метаплазії

E. Організації

5240 При розтині трупа жінки, 69 років яка тривалий час страждала на
гіпертрофічну хворобу, паталогоанатом виявив, що обидві нирки щільної
консистенції, значно зменшені у розмірах, поверхня їх дрібнозерниста. Ці
зміни свідчать про

A. Атрофію від недостатнього кровопостачання

B. Атрофію від тиску

C. Старечу атрофію

D. Атрофію дисфункціональну

E. Гіпоплазію

5241 При розтині трупу чоловіка 62 років, який хворів на атеросклероз і
помер від гострої серцевої недостатності, у передній стінці лівого
шлуночка серця виявлена щільна ділянка біло-жовтого кольору розміром 6х5
см, неправильної форми, чітко відмежована від навколишніх тканин
гемарагічним

A. *Інфаркт міокарду

B. Постінфарктний кардіосклероз

C. Дрібно-осередковий кардіосклероз

D. Міокардит

E.

5242 У дівчинки 6 років, яка перенесла кір, при огляді лікар виявив у
м’яких тканинах щік нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного
кольору ділянки. Назвіть ускладнення кіру

A. Волога гангрена [нома]

B. Суха гангрена

C. Газова гангрена

D. Пролежень

E. Трофічна виразка

5243 Жінка 36 років, яка хворіла на дифтерію, померла від гострої
серцевої недостатності. На розтині порожнини серця розширені, м’яз серця
тьмяний, строкатий, на розрізі з жовтуватими ділянками. Який процес
виявлений у кардіоміоцитах

A. Жирова дистрофія

B. Вуглеводна дистрофія

C. Балонна дистрофія

D. Гіаліново-крапельна дистрофія

E. Гідропічна дистрофія

5252 У чоловіка 43 років, який тривалий час хворів на туберкульоз,
розвинулась кровотеча з легень, що призвела до смерті. На розтині в
легенях виявлено декілька порожнин овальної або круглої форми, стінка
яких створена некротичними масами та тканиною легень. Для якої форми
туберкульозу характерні такі зміни

A. *Гострий кавернозний

B. Фіброзно-кавернозний

C. Туберкулома

D. Казеозна пневмонія

E. Гострий вогнищевий

5253 При мікроскопії біоптату печінки виявлені гранульоми, які
складаються з плазматичних, лімфоїдних, гігантських багатоядерних клітин
типу Пирогова-Лангхарса, дрібних судин з ознаками ендо- і периваскуліту,
зустрічаються осередки казеозного некрозу. Такі гранулеми характерні для

A. *Сифілісу

B. Туберкульозу

C. Лепри

D. Риносклероми

E. Сапу

5254 У дівчинки 8 років раптово підвищилась температура, з’явились
катаральні явища дихальних шляхів. На 5-й день хвороби виник параліч
м’язів нижніх кінцівок і приєднались дихальні розлади. В передніх рогах
спинного мозку виявлена проліферація глії навколо загиблих нейронів. Про
яке

A. *Поліомієліт

B. Кір

C. Дифтерію

D. Менінгококцемію

E. Скарлатину

5306 При розтині чоловіка, померлого від опікової хвороби, знайдено
набряк головного мозку, збільшення печінки, а також нирок, корковий шар
яких широкий, блідо-сірий, мозковий – повнокровний. Мікроскопічно:
некроз канальців головних відділів з деструкцією базальних мембран,
набряк інтерстицію з лейкоцитарною інфільтацією та крововиливами. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Некротичний нефроз.

B. Тубулоінтерстиціаальний нефрит.

C. Пієлонефрит.

D. Подагрична нирка.

E. Мієломна нирка.

5307 При розтині чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем,
печінка малих розмірів, щільна, дрібнобугриста. Мікроскопічно:
псевдочасточки дрібні, розподілені вузькими прошарками сполучної тканини
з лімфомакрофагальними інфільтратами; гепатоцити у стані
великокрапельної жирової дистрофії. Який з перелічених діагнозів
найбільш вірогідний?

A. *Алкогольний цироз.

B. Хронічний активний алкогольний гепатит.

C. Хронічний персистуючий алкогольний гепатит.

D. Токсична дистрофія печінки.

E. Жировой гепатоз.

5308 У 30-річного чоловіка, який хворів на гостре респіраторне
захворювання та загинув при явищах гострої легенево-серцевої
недостатності, під час розтину знайдено фібринозно-геморагічне запалення
в слизовій оболонці гортані та трахеї, деструктивний панбронхит,
збільшені легені, яки мають пістрявий вигляд за рахунок абсцесів,
крововиливів, некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Грип.

B. Парагрип.

C. Респіраторно-синцитіальна інфекція.

D. Кір.

E. Аденовірусна інфекція.

5309 Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло
тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксікації, знайдено
загальне виснаженя, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду,
селезінки, поперечно-смугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з
перелічених діагнозів

A. *Хронісепсіс.

B. Септикопіємія.

C. Септицемія.

D. Хвороба Чорногубова.

E. Бруцельоз.

5310 У хворої дівчинки 12 років мають місце птоз, швидка стомлюваність
мовних м’язів і м’язів стегна. Біопсія останніх виявила ділянки
дистрофії, атрофії та некрозу поперечно-смугастої мускулатури з
осередковим накопиченням лімфоцитів. В тимусі знайдено тимому. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Міастенія.

B. Міозит.

C. Прогресуюча м’язова дистрофія.

D. Боковий аміотрофічний склероз.

E. Дерматоміозит.

5311 При розтині померлого, який хворів на туберкульоз, у верхній долі
правої легені знайдено порожнину розмірами 3х2 см, яка сполучається з
бронхом. Стінка порожнини щільна, має три шари: внутрішній – піогенний,
середній – шар туберкульозної грануляційної тканини, зовнішній –
сполучнотканинний. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Фіброзно-кавернозний туберкульоз.

B. Фіброзно-осередковий туберкульоз.

C. Туберкульома.

D. Гострий осередковий туберкульоз.

E. Гострий кавернозний тубеокульоз.

5370 У больного, длительно страдавшего ревматизмом, обнаружен стеноз
митрального отверстия, смерть наступила от сердечно-легочной
недостаточности. На вскрытии обнаружена бурая индурация легких. Назовите
при каком виде нарушения кровообращения возникают подобные изменения в
легких.

A. *Хроническая левожелудочковая недостаточность.

B. Хроническая правожелудочковая недостаточность.

C. Острая левожелудочковая недостаточность.

D. Острая правожелудочковая недостаточность

E. Портальная гипертензия.

5371 Больной умер от сердечной недостаточности, в анамнезе —
пульмонэктомия по поводу кисты правого легкого. На вскрытии обнаружено
увеличенное в размере левое легкое. Назовите патологический процесс в
левом легком.

A. *Викарная гипертрофия

B. Нейрогуморальная гипертрофия

C. Дисфункциональная атрофия

D. Дисциркуляторная атрофия

E. Нейротическая атрофия

5372 У ребенка появилась высокая температура, мелкоточечная сыпь,
коньюнктивит. Умер от присоединившейся пневмонии. При гистологическом
исследовании легких обнаружены эндо-, мезо-, панбронхит и
гигантоклеточная пневмония. Для какого заболевания характерны
обнаруженные изменения.

A. *Корь

B. Скарлатина

C. Крупозная пневмония

D. Дифтерия

E. Ветряная оспа

5373 Больной с пересаженной почкой получал иммуносупрессивную терапию,
умер от интоксикации. При морфологическом исследовании в легких, почке,
поджелудочной железе обнаружены гигантские клетки с крупными ядрами и
светлым ободком, напоминающими глаз совы. Назовите заболевание.

A. *Цитомегалия

B. Туберкулез

C. Сифилис

D. Лепра

E. Чума

5374 У больного с ампутированной нижней конечностью в культе появились
болезненные узелки. При микроскопическом исследовании обнаружены
ампутационные невромы, к какому общепатологическому процессу относятся
эти образования.

A. *Патологическая регенерация

B. Полная репаративная регенерация

C. Воспаление

D. Неполная репаративная регенерация

E. Метаплазия

5375 Мужчина, 40 лет страдал хроническим бронхитом, умер от истощения.
На вскрытии в легких в просвете бронхов обнаружено эндофитное
разрастание светло-серой мягковатой ткани. При микроскопическом
исследовании єтой ткани среди разрастаний атипичного плоского эпителия
обнаружены роговые жемчужины. Ваш диагноз.

A. *Плоскоклеточный рак с ороговением

B. Плоскоклеточный рак без ороговения

C. Аденокарцинома

D. Недиффиринцированный рак

E. Апудома

5377 У женщины через 6 месяцев после родов развилось маточное
кровотечение; при гинекологическом осмотре в полости матки обнаружена
ткань темно-красного цвета с множественными полостями, напоминающая
“губку”. При микроскопическом исследовании опухоли в лакунах крови
обнаружены атипичные светлые эпителиальные клетки Лангганса и гигантские
клетки синцитиотрофобласта. Назовите опухоль.

A. *Хорионэпителиома

B. Плоскоклеточный неороговевающий рак

C. Аденокарцинома

D. Фибромиома

E. Пузырный занос

5378 Для постановки туберкулиновой пробы ребенку внутрикожно введен
туберкулин. Через 24 часа в месте введения отмечена выраженная
гиперемия, уплотнение тканей. Назовите механизм развития, лежащий в
основе данных изменений?.

A. *Клеточная цитотоксичность

B. Цитотоксичность реагинового типа

C. Антительная цитотоксичность

D. Образование гранулем

E. Иммунокомплексная цитотоксичность

5382 Женщине с дисфункциональным маточным кровотечением сделали
диагностическое выскабливание. Гистологически в соскобе выявлено
множество извитых желез, просветы отдельных желез кистозно расширены.
Назовите разновидность общепатологического процесса в эндометрии.

A. *Железисто-кистозная гиперплазия.

B. Атрофия

C. Метаплазия

D. Дисплазия

E. Гипертрофические разрастания

5383 У больного на операции удалены из полости носа разрастания
слизистой оболочки. При гистологическом исследовании в них выявлена
диффузная инфильтрация лимфоцитами, плазмоцитами, макрофагами. Назовите
вид воспаления.

A. *С образованием полипов

B. Образованием остроконечных кондилом

C. Интерстициальное

D. Гранулематозное

E. Экссудативное

5384 При вскрытии умершего от пневмонии больного выявлено, что нижняя
доля правого легкого плотная, безвоздушная, на разрезе серого цвета, на
висцеральной плевре наложения фибрина. Укажите наиболее вероятную
этиологию пневмонии.

A. *Пневмококковая

B. Стафилококковая

C. Стрептококковая

D. Микоплазменная

E. Вирусная

5385 При интраоперационной биопсии молочной железы выявлены признаки
тканевого атипизма выражающиеся в нарушении соотношения паренхимы и
стромы, с преобладанием последней, разных размеров и формы железистых
структур, выстланых однослойным пролифирирующим эпителием. Ваш
предположительный диагноз.

A. *Фиброаденома

B. Папиллома

C. Неинфильтрирующий рак

D. Инфильтрирующий рак

E. Мастит

5386 У больного с верхним типом ожирения клинически длительно
отмечались артериальная гипертония, гипергликемия, глюкозурия. Смерть
наступила от кровоизлияния в головной мозг. При патоморфологическом
исследовании выявлены базофильная аденома гипофиза, гиперплазия коры
надпочечников. Ваш предположительный диагноз.

A. *Болезнь Иценко-Кушинга

B. Сахарный диабет

C. Акромегалия

D. Гипофизарный нанизм

E. Адипозогенитальная дистрофия

5443 На вскрытии женщины, из средней Азии, длительное время страдавшей
изнуряющей лихорадкой, были обнаружены увеличенные печень и селезенка
аспидно-черного цвета. Костный мозг гиперплазирован, такого же цвета.
Кора головного мозга серо-дымчатого цвета. Для какого заболевания
характерны такие изменения?

A. *Малярия

B. СПИД

C. Сыпной тиф

D. Сепсис

E. Гепатит

5444 При гистологическом исследовании печени обнаружен пузырь, имеющий
хитиновую и белочную оболочку, заполненный бесцветной прозрачной
жидкостью. При каком заболевании могут наблюдаться такие изменения?

A. *Эхинококкоз

B. Балантидиаз

C. Цистицеркоз

D. Описторхоз

E. Шистосомоз

5445 У истощенного больного, умершего от рака пищевода, обнаружена на
вскрытии атрофия печени, сердца, исчезновение жировой клетчатки. При
этом в цитоплазме кардиомиоцитов при гистологическом исследовании
трупного материала имеются вблизи ядер отложения буро-желтых зерен и
глыбок, не дающих положительной реакции Перлса. Какое это вещество?

A. *Липофусцин

B. Меланин

C. Гемосидерин

D. Ферритин

E. Гемомеланин

5446 У женщины 47 лет, межфаланговые и пястно-пальцевые суставы легко
подвергаются вывиху и подвывиху с типичным отклонением пальцев в виде
“плавников моржа”. При микроскопическом исследовании обнаружено
разрастание ворсин синовиальной оболочки, разрушение хряща, формирование
паннуса. О каком заболевании идет речь?

A. *Ревматоидный артрит

B. Ревматический артрит

C. Остеоартроз

D. Системная красная волчанка

E.

5447 У больного 40 лет при прогрессировании стафиллококкового гнойного
периодонтита возникло гнойное воспаление костно-мозговых пространств
альвеолярного отростка, а затем тела нижней челюсти. Микроскопически
костные балки истончены, очаги некроза, костные секвестры, окруженные
соединительнотканной капсулой. Назовите заболевание.

A. *Хронический остеомиелит

B. Острый остеомиелит

C. Пародонтома

D. Хронический фиброзный периостит

E. Гнойный периостит

5448 Спустя несколько лет после ушиба локтя у мальчика 12 лет появилось
опухолевидное разрастание в области эпифиза плечевой кости, не имеющая
четких границ. При исследовании биоптата обнаружено, большое количество
полиморфных клеток остеобластического типа с большим числом
патологических митозов. Поставте предположительный диагноз.

A. *Остеосаркома

B. Хондросаркома

C. Остеоид-остеома

D. Фибросаркома

E. Синовиальная саркома

5449 При электронномикроскопическом исследовании слюнной железы
обнаружены фрагменты клетки, окруженные мембраной и содержащие
конденсированные частицы ядерного вещества и отдельные органеллы;
воспалительная реакция непосредственно вокруг этих клеток отсутствовала.
Назовите описанный здесь процесс.

A. *Апоптоз

B. Кариорексис

C. Коагуляционный некроз

D. Кариопикноз

E. Кариолизис

5450 На вскрытии обнаружено: на наружной поверхности аортального
клапана крупные (1-2 см) буровато-красные, легко крошащиеся наложения,
прикрывающие язвенные дефекты. О каком заболевании можно думать?

A. *Полипозно-язвенный эндокардит

B. Возвратно-бородавчатый эндокардит

C. Острый бородавчатый эндокардит

D. Фибропластический эндокардит

E. Диффузный эндокардит

5451 При жизни у больного был диагностирован острый инфаркт миокарда по
ЭКГ признакам. На вскрытии в полости перикарда обнаружено: 200 мл жидкой
крови и 400гр свертков, в задней стенке левого желудочка сквозной дефект
длинной 2 см. Какое осложнение инфаркта миокарда развилось?

A. *Разрыв миокарда с тампонадой

B. Панцирное сердце

C. Геморрагический перикардит

D. Экссудативный перикардит

E. Идиопатический миокардит

5458 У хворого на туберкульоз в біоптаті нирки при гістологічному
дослідженні у вогнищі казеозного некрозу виявлені безпорядно розсипані
дрібні зерна хроматину. Наслідком чого є виявлені зміни?

A. * Каріорексису

B. Каріолізису

C. Пікнозу ядер

D. Мітотичної активності ядер

E. Апоптозу

5459 У хворого в харкотинні та біоптаті легень у великій кількості були
знайдені клітини з внутрішньоклітинними коричневими гранулами, що давали
позитивну реакцію на залізо. Проявом якого процесу є наявність
коричневих гранул у цитоплазмі

A. * Фагоцитозу

B. Макропіноцитозу

C. Мікропіноцитозу

D. Апоптозу

E. Резорбції

5460 У хворого о 8 годині ранку з’явилися болі за грудиною, о 9 годині
ранку в приймальному відділенні за даними ЕКГ встановлений інфаркт
міокарда. Через 10 хвилин хворий помер. Яку найбільш достовірну
морфологічну ознаку інфаркту міокарда знайдуть при гістологічному
дослідженні після розтину трупа?

A. * Зникнення глікогену в кардіоміоцитах

B. Вакуольну дистрофію кардіоміоцитів субендо_кар_ді_аль_ної зони

C. Жирову інфільтрацію кардіоміоцитів

D. Некроз міокардіоцитів

E. Розслаблення міофібрил кардіоміоцитів

5473 В біоптаті нирки: склероз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація стінок
мисок та чашок; дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці
розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплюснутий
(“щитовидна” нирка). Який діагноз найбільш вірогідній?

A. * Хронічний пієлонефрит

B. Гострий пієлонефрит

C. Гломерулонефрит

D. Нефросклероз

E. Тубуло-інтерстиціальний нефрит

5476 У померлого 44 років, громадянина України, за результатами розтину
встановлено поєднання пневмоцистної пневмонії, саркоми Капоші та
В-клітинної лімфоми. В анамнезі невпорядковані статеві контакти. Що є
найбільш вірогідним?

A. *Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія СНІДу

B. Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія преСНІДу

C. Вторинний імунодефіцит внаслідок первинної В-клітинної лімфоми

D. Вторинний імунодефіцит внаслідок саркоми Капоші

E.

5477 Патологоанатом в біоптаті шкіри побачив гостре серозно-геморагічне
запалення і ділянку некрозу. З анамнезу: захворювання почалося з появи
невеликої червоної плями, в центрі якої утворився міхур із
серозно-геморагічною рідиною. Згодом центральна частина стала чорною. Що
є більш вірогідним?

A. *Карбункул при сибірці

B. Актиномікоз шкіри

C. Алергічний дерматит

D. Карбункул стрептококовий

E. Хімічний дерматит

5478 На розтині померлого 18 років селезінка вагою 580 грамів,
темно-червоного кольору на розрізі, дає рясний зскрібок пульпи.
Гістологічно: виражена проліферація ретикулярних клітин, наявність
великої кількості зрілих нейрофілів в сінусоїдних капілярах. Як
правильно називати таку селезінку?

A. *“Септична”

B. “Сагова”

C. “Порфірова”

D. “Ціанотична”

E. “Лейкозна”

5539 У юнака 18 років, який захворів гостро і помер від
інфекційно-токсичного шоку, на автопсії виявлено збільшені мигдалики,
вкриті сіро-білими плівками, що поширюються на піднебінні дужки, набряк
м’яких тканин шиї. При гістологічному дослідженні: некроз епітелію
мигдаликів та дужок, підлеглі тканини просякнуті фібринозним ексудатом,
який утворює масивні нашарування на поверхні. Діагностуйте захворювання

A. *Дифтерія

B. Скарлатина

C. Аденовірусна інфекція

D. Інфекційний мононуклеоз

E. Стафілококова інфекція

5540 Жінці 40 років проведено операцію тироїдектомії. При
гістологічному дослідженні щитоподібної залози виявлено, що її фолікули
різновеликі, містять пінистий колоїд, епітелій фолікулів високий,
місцями формує сосочки, в стромі — осередкова лімфоцитарна інфільтрація.
Діагностуйте захворювання щитоподібної залози.

A. *Зоб Базедов

B. Тироїдит Хашімото

C. Тироїдит Ріделя

D. Тироїдит де Кервена

E. Вузловий зоб

5541 У чоловіка 60 років, який тривалий час хворів на гіпертонічну
хворобу і помер від хронічної ниркової недостатності, при автопсії
виявлено, що обидві нирки значно зменшені у розмірах, поверхня їх
дрібно-зерниста; гістологічно — більшість клубочків гіалінізована,
частина склерозована, окремі гіперплазовані; в стромі поля склерозу,
артеріоло- та артеріосклероз, еластофіброз великих гілок ниркових
артерії. Назвіть виявлені

A. *Артеріолосклеротичний нефросклероз

B. Атеросклеротичний нефросклероз

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Хронічний пієлонефрит

E. Вторинно зморщена нирка

5542 У чоловіка 42 років, що хворів на важку форму черевного тифу,
розвинулась гостра ниркова недостатність, від якої він помер. При
автопсії нирки збільшені у розмірах, набряклі, фіброзна капсула
знімається легко; на розрізі кора – блідо-сіра, піраміди темно-червоні.
При гістологічному дослідженні — у більшості канальців просвіт звужений,
епітеліальні клітини збільшені у розмірах без ядер; клубочки колабовані;
у стромі набряк, невелика лейкоцитарна інфільтрація, дрібні геморагії.
Про яку патологію нирок йде мова?

A. *Некронефроз

B. Гострий пієлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Піонефроз

E. Гідронефроз

5543 В легких пациента, который в течение 9 лет работал шлифовальщиком
камня, обнаружены мелкие округлой формы плотные узелки, состоящие из
соединительной ткани. На периферии этих узелков расположены макрофаги.
Проявлением какого заболевания являются изменения в легких?

A. Силикоз

B. Острая пневмония

C. Бронхоэктатическая болезнь

D. Хронический бронхит

E. Бронхиальная астма

5545 У ребенка 5 лет появилась температура до 40°С, резкая головная
боль, рвота, беспокойство, озноб. Через 4 дня появилась геморрагическая
сыпь на коже, олигоурия и надпочечниковая недостаточность, что и
послужило причиной смерти. При бактериологическом исследовании мазков из
глотки обнаружен менингококк. Какая форма болезни обнаружена?

A. Менингококкцемия

B. Менингококковый менингит

C. Менингоэнцефалит

D. Менингококковый назофарингит

E.

5546 У мужчины 45 лет, лечившегося от простудного заболевания большими
дозами парацетамола, появились симптомы олигурии, азотемии. Через 5 дней
наступила смерть при явлениях ОПН. При гистологическом исследовании
почек обнаружен диффузный отек межуточной ткани мозгового слоя почек,
его инфильтрация лимфоцитами, эозинофилами, отдельными неитрофилами,
разрушение эпителия канальцев; клубочки мало изменены. Наиболее
вероятный тип поражения почек?

A. Тубуло-интерстициальныж нефрит

B. Острый гломерулонефрит

C. Нефротический синдром

D. Пиелонефрит

E. Некронефроз

5547 У ребенка 5 лет при осмотре зева обнаружено: слизистая зева и
миндалин гиперемирована, миндалины увеличены, покрыты плотными,
белесовато-желтыми пленками, которые удаляются с трудом. На месте
удаления остается глубокий дефект ткани. Мягкие ткани шеи отечны,
регионарные лимфатические узлы шеи увеличены, болезнены. О каком
заболевании можно думать?

A. Дифтерия

B. Скарлатина

C. Корь

D. Паротит

E. Аденовирусная инфекция

5548 Групповые лимфатические фолликулы тонкой кишки увеличены,
выступают над поверхностью слизистой, на их поверхности видны борозды и
извилины (напоминают поверхность мозга), на разрезе они сочные,
серо-красные. Микроскопически отмечается пролиферация моноцитов,
гистиоцитов; макрофаги образуют скопления (брюшнотифозные гранулемы).
Назовите морфологическую стадию брюшного тифа.

A. Мозговидное набухание

B. Некроз

C. Образование язв

D. Чистые язвы

E. Заживление

5549 При каком заболевании на месте внедрения возбудителя появляется
небольшое красное пятно, в его центре — пузырек с
серозно-геморрагической жидкостью, потом центральная часть
некротизируется, становится черной, похожей на уголь. В отечных
окружающих тканях большое количество микробов, фагоцитоз отсутствует,
одновременно появляется серозно-геморрагический лимфаденит.

A. Сибирская язва

B. Чума

C. Сифилис

D. Туляремия

E. Бруцелез

5551 При исследованнии оперативно удаленной почки последняя набухшая,
полнокровная, капсула легко снимается. Полости лоханок и чашечек
расширены, заполнены мутной мочой, их слизистая оболочка тусклая, с
очагами кровоизлияний. На разрезе ткань почек пестрая, желто-серые
участки окружены зоной полнокровия и геморрагий. Какому заболеванию
соответствует такой макроскопический вид почек?

A. Острый пиелонефрит

B. Острый гломерулонефрит

C. Амилоидоз почек

D. Нефролитиаз

E. Поликистоз почек

5552 Больной заболел остро. Предъявлял жалбы на озноб, повышение
температуры до 40°С, головную боль, кашель, одышку. На 5 день больной
скончался. На вскрытии: легкие увеличены в объеме, пестрого вида –
“большое пестрое легкое”. Для какого заболевания характерна такая
картина в

A. Грипп

B. Аденовирусная инфекция

C. Крупозная пневмония

D. Респираторно-синцитиальная инфекция

E. Бронхоэктазы

5591 У хворого 45 років поступово почали пропорційно збільшуватись в
розмірах стопи, права кисть, ніс і губи. Виявлена аденома гипофізу. Яке
захворювання можна

A. * Акромегалія

B. Нанізм

C. Хвороба Базєдова

D. Аддисонова хвороба

E. Цукровий діабет

5599 При мікроскопічному дослідженні нирок спостерігається проліферація
нефротелія капсули Боумена, подоцитів і макрофагів з утворенням в її
просвіті “півмісяцевих” структур, які стискують клубочок. Капіляри
клубочків зазнають некрозу, в їх просвіті спостерігаються фібринові
тромби. Деякі клубочки склерозуються або гіалінізуються. Спостерігається
виражена дистрофія нефроцитів, набряк та інфільтрація строми нирок.
Назвіть патологію нирок.

A. * Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

B. Післяінфекційний гломерулонефрит

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Хронічний пієлонефрит

E. Амілоїдоз нирок

5600 У хворого, який помер від хронічної ниркової недостатності на
грунті хронічного гломерулонефрита нирки зменшені в розмірах, щільної
консистенції, капсула знімається важко, оголяючи зернисту поверхню. На
розрізі кірковий та мозковий шари тонкі, тканина нирок суха, недокрівна,
сірого кольору. Як називається така нирка?

A. * Вторинно-зморщені нирки

B. Первинно-зморщені нирки

C. Атеросклеротично-зморщені нирки

D. Амілоїдно-зморщені нирки

E. Пієлонефротично-зморщені нирки

5601 При гістологічному дослідженні щитовидної залози визначається
значна інфільтрація лімфоцитами зутворенням лімфоїдних фолікулів,
руйнування паренхіматозних елементів, розростання волокон сполучної
тканини. Для якого захворювання характерна така картина?

A. * Зоб Хосімото

B. Колоїдний зоб

C. Ендемічний зоб

D. Дифузний токсичний зоб

E. Паренхіматозний зоб

5602 На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика
спостерігається безболісна виразка з гладким лакованим дном та рівними
хрящеподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат
що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості
нейтрофілів та епітеліоїдних клітин та наявність єндо та периваскуліту.
Про яке захворювання йде

A. * Сифіліс

B. Актиномікоз

C. Туберкульоз

D. Дифтерія зеву

E. Виразково-некротична ангина Венсана

5703 При розтині дитини, померлої від серцевої недостатності, виявлено:
розширення порожнин шлуночків серця. Мікроскопічно в стромі міокарда
повнокрів’я, набряк, розповсюдженні інфільтрати з гістіоцитів,
лімфоцитів, нейтрофілів, еозинофілів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. *Дифузнопроміжний ексудативний міокардит

B. Осередковий проміжний ексудативний міокардит

C. Вузликовий продуктивний міокардит

D. Проміжний продуктивний міокардит

E. Альтеративний міокардит

5704 При розтині трупу чоловіка, померлого від ракової інтоксикації,
при макроскопічному дослідженні стінка шлунку потовщена до 1,2 см,
слизова оболонка нерухома, її складки не виявляються. На розрізі
однорідна, білісувата, хрящоподібної щільності. Для якої макроскопічної
форми пухлини характерні описані зміни?

A. *Інфільтрат

B. Вузол

C. Виразка

D. Виразково-інфільтративна

E. Кіста

5715 У хворого 75 років, який довгий час страждав на атеросклероз
церебральних судин, на аутопсії у правій тім’яно-скроневої ділянці
головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, в’ялої
консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна причина розвитку
цього процесу?

A. *Тромбоз правої середньої мозкової артерії

B. Тромбоз правої передньої мозкової артерії

C. Тромбоз правої задньої мозкової артерії

D. Тромбоз базилярної артерії

E. Тромбоз судини м’якої мозкової оболонки

5716 В біоптаті пухлини молочної залози виявляються солідні пласти,
побудовані з дрібних епітеліальних клітин з поліморфними ядрами, з
великою кількістю патологічних мітозів. Строми дуже мало, з
лімфоцитарною інфільтрацією. Встановити

A. *Медулярний рак

B. Скірозний рак

C. Хвороба Педжета

D. Аденома

E. Аденофіброма

5720 При гістологічному дослідженні біоптату зі слизової оболонки
шлунку жінки 50 років виявлено: потоншення слизової оболонки, зменшення
кількості залоз, фокуси кишкової метаплазії; повнокрів’я, набряк та
склероз строми; дифузна лімфоплазмоцитарна інфільтрація зі значними
домішками полінуклеарних лейкоцитів. Встановити діагноз.

A. *Хронічний атрофічний гастрит в активній фазі

B. Хронічний атрофічний гастрит у неактивній фазі

C. Хронічний поверхневий гастрит

D. Гострий катаральний гастрит

E. Гострий фібринозний гастрит

5721 При розтині померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у
речовині головного мозку виявлена порожнина , стінки якої мають іржавий
кольор. Що передувало виникненню данних

A. *Гематома

B. Діапедезні крововиливи

C. Ішемічний інфаркт

D. Плазморагії

E. Абсцес

5722 При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни
шкірних покривів всього тіла. Шкіра суха, тьмяна із нерівною поверхнею
та з наявністю сірих пластин, які відшаровуються. З яким видом дистрофії
пов’язана ця

A. *Роговою

B. Гідропічною

C. Гіаліново-крапельною

D. Фібриноїдним набуханням

E. Мукоїдним набуханням

5723 При морфологічному дослідженні шлунку виявлено глибокий дефект
стінки з ураженням м’язової болонки, проксимальний край якого підритий,
дистальний — пологий. При мікроскопічному дослідженні: в дні дефекту
виявляється зона некрозу, під якою грануляційна тканина та масивна
ділянка рубцевої тканини на місці м’язового шару. Встановити діагноз.

A. *Хронічна виразка у стадії загострення

B. Хронічна виразка з малігнізацією

C. Гостра виразка

D. Ерозія

E. Рак-виразка

5724 У хворого, з двобічним ураження надниркових залоз, з’явилися темне
коричневе пофарбування шкірних покривів, при гістохімічному дослідженні
шкіри реакція Перлса негативна. Який пігмент зумовив зміну кольору
шкіри?

A. *Меланін

B. Гемосидерин

C. Порфірин

D. Ліпофусцин

E. Білівердін

5729 У трьохрічної дівчинки, після перенесеної гострої респираторної
вірусної інфекції з’явилися розповсюджені набряки (анасарка), масивна
протеїнурія, гіпоальбумінемія, гіперліпідемія. При дослідженні біоптату
нирки виявлено: відсутність малих відростків подоцитів судинних
клубочків. Який найбільш

A. *Ліпоїдний нефроз

B. Післяінфекційний гломерулонефрит

C. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

D. Фокальний сегментарний гломерулосклероз

E. Мембранозний гломерулонефрит

5730 На аутопсії хворого, померлого від отруєння етиленгліколем, нирки
дещо збільшені у розмірах, набряклі, їх капсула знімається дуже легко,
кіркова речовина широка, блідо-сіра, мозкова речовина — темно-червона.
Яка патологія нирок розвинулась у хворого?

A. *Некротичний нефроз

B. Гострий пієлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит

E. Ліпоїдний нефроз

5731 У дитини 15 років через 14 днів після перенесеної ангіни з’явилися
набряки на обличчі зранку, підвищення артеріального тиску, сеча у
вигляді “м’ясних помиїв”. Імуногістохімічне дослідження біоптату нирки
виявило відкладання імунних комплексів на базальних мембранах капілярів
та у мезангії клубочків. Яке захворювання розвинулось у хворого?

A. *Гострий гломерулонефрит

B. Гострий інтерстіційний нефрит

C. Ліпоїдний нефроз

D. Гострий пієлонефрит

E. Некротичний нефроз

5732 На аутопсії жінки, яка хворіла на хронічну дизентерію, в стромі та
паренхімі міокарду, нирок, в слизовій оболонці шлунку, у сполучній
тканині легень виявлені фіолетового кольору аморфні відкладання,
позитивні при реакції Косса.. Який патологічний процес розвинувся у
внутрішніх органах хворої?

A. *Метастатичне звапніння

B. Дистрофічне звапніння

C. Метаболічне звапніння

D. Амілоїдоз

E. Гіаліноз

5733 При розтині трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунку,
померлого від ракової інтоксикації, в задньонижніх відділах легень
виявлені щільні сіро-червоного кольору неправильної форми осередки, які
виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно при цьому у просвіті,
стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в якому багато
нейтрофілів. Яке захворювання виявлене в легенях у померлого?

A. *Гостра гнійна бронхопневмонія

B. Гострий бронхіт

C. Крупозна пневмонія

D. Проміжна пневмонія

E. Гостра серозна бронхопневмонія

5734 При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса
відмічався набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом
та наявністю дефекту слизової оболонки з ураженням її м’язової
пластинки. Яка форма апендициту розвилась у хворого?

A. *Флегмонозно-виразкова

B. Флегмонозна

C. Гангренозна

D. Поверхнева

E. Апостематозна

5735 У жінки 39 років при операції були видалені збільшена у розмірах
маточна труба та частина яєчника з великою кістою. При гістологічному
дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону.
Який найбільш імовірний діагноз було встановлено при дослідженні
маточної труби?

A. *Трубна вагітність

B. Плацентарний полип

C. Хоріонкарцинома

D. “Паперовий “ плід

E. Літопедіон

5742 Больной умер от прогрессирующей сердечной недостаточности. На
вскрытии: сердце расширено в поперечнике, дряблое; мышца на разрезе
неравномерного кровенаполнения, пестрая; при гистологическом
исследовании в миокарде полнокровие, строма диффузно инфильтрирована
преимущественно лимфоцитами и гистиоцитами. Выявленные морфологические
изменения свидетельствуют о:

A. *негнойном межуточном миокардите

B. гнойном межуточном миокардите

C. Гранулематозном миокардите

D. Кардиосклерозе

E. Инфаркте миокарда

5743 При гистологическом исследовании легких больного умершего от
сердечной недостаточности, выявлены очаги воспаления с заполнением
альвеол жидкостью окрашенной в бледно-розовый цвет, местами с наличием
тонких розоватых нитей образующих мелкопетлистую сеть с небольшим
количеством лимфоцитов. Каков характер экссудата в легких?

A. * Серозно-фибринозный

B. Геморрагический

C. Серозный

D. Гнойный

E. Фибринозный

5744 У больного 48 лет с измененным тембром голоса произведена биопсия
гортани; при гистологическом исследовании обнаружены скопление клеток
продолговатой формы со светлым ядром, крупных богатых цитоплазмой клеток
с ядрами расположенными на периферии в виде подковы, мелких округлой
формы клеток с гиперхромно окрашенными ядрами и очень узким ободком
цитоплазмы; на большем протяжении описанные клетки формируют узелки с
тенденцией к слиянию и наличием в центре гомогенных в розовый цвет
окрашенных масс с обломками ядер. Выявленные гистологические изменения

A. * Туберкулеза

B. Лепры (проказы)

C. Сифилиса

D. Склеромы

E. Лимфогранулематоза

5745 Патологоанатом у женщины 21года при гистологическом исследовании
увеличенных шейных лимфатических узлов обнаружил узелки, состоящие
преимущественно из плоских слегка вытянутых с бледно окрашенным ядром,
гигантских округло-овальной формы клеток с бледно-розовой цитоплазмой и
с ядрами расположенными на периферии и мелких округлой формы клеток с
узким ободком цитоплазмы; в центре некоторых узелков бесструктурные
массы, окрашенные в бледно-розовый цвет. Обнаруженные изменения
характерны для:

A. *Туберкулеза

B. Лимфогранулематоза

C. Саркоидоза

D. Бруцеллеза

E. Неспецифического гиперпластического лимфаденита

5746 При гистологическом исследовании увеличенных надключичных
лимфатических узлов, у женщины 40 лет, обнаружено нарушение их структуры
с очагами скопления слегка вытянутой формы клеток со светлым ядром,
многоядерных крупных овально-округлой формы клеток, богатых цитоплазмой
с ядрами расположенными на периферии в виде частокола, окруженные
лимфоидными клетками; в центре скопление клеток бесструктурные массы,
окрашенные в розовый цвет. Описанные изменения характерны для?

A. *Туберкулезного лимфаденита

B. Метастаза опухоли

C. Лимфогранулематоза

D. Гиперпластического лимфаденита

E. Саркоидоза

5747 В оперативно удаленной доле легкого по поводу нагноившейся кисты,
в 8 сегменте выявлен очаг неправильно-округлой формы диаметром. 1,8 см,
плотный на ощупь. На разрезе бело-желтого цвета с тусклой поверхностью и
мелкими участками костной плотности. Макроскопическая картина характерна
для:

A. *Зажившего туберкулезного аффекта

B. Периферического рака легкого

C. Хондромы

D. Карнификации

E. Хронической пневмонии

5756 У мужчины 45 лет в течение последних 3 лет беспокоил сухой кашель,
нарастала одышка, легочная недостаточность, быстрая потеря веса. На
вскрытии установлено легочное сердце, В легких резко выраженный фиброз,
с наличием полостей создающих картину “медовых сот”. Гистологически:
интерстициальный фиброз с выраженной инфильтрацией стромы
лимфогистиоцитами с примесью нейтрофилов. Установите диагноз?

A. *Бронхоэктатическая болезнь

B. Поствоспалительный пневмосклероз

C. Хроническая буллезная эмфизема

D. Фиброзирующий альвеолит

E. Пылевой пневмосклероз

5762 Больная 38 лет умерла во время некупируемого приступа бронхиальной
астмы. При гистологическом исследовании в просвете бронхов обнаружены
скопления слизи, в стенке бронхов много тучных клеток (лаброцитов),
многие из них в состоянии дегрануляции, а также много эозинофилов. Каков
патогенез этих изменений в бронхах?

A. *Атопия, анафилаксия

B. Цитотоксическое, цитолитическое действие антител

C. Иммунокомплексный механизм

D. Клеточно обусловленный цитолиз

E. Гранулематоз

5763 У больного 23 лет после перенесенной ангины развился мочевой
синдром (гематурия, протеинурия, лейкоцитурия). В пункционной биопсии
почек обнаружена картина интракапиллярного пролиферативного
гломерулонефрита, а электронномикроскопически выявлены крупные
субэпителиальные депозиты. Каков патогенез этого

A. *Иммунокомплексный механизм

B. Атопия, анафилаксия с образованием IgE и фиксацией их на тучных
клетках.

C. Цитотоксическое, цитолитическое действие антител

D. Клеточно обусловленный цитолиз

E. Гранулематоз

5786 На вскрытии умершего ребенка 1,5 лет выявлены: геморрагические
высыпания на коже, умеренная гиперемия и отек слизистой носоглотки,
мелкие кровоизлияния в слизистых оболочках и внутренних органах, резкие
дистрофические изменения в печени, миокарде, острый некротический
нефроз, массивные кровоизлияния в надпочечниках. Для какого заболевания
наиболее характерны обнаруженные изменения?

A. *Менингококковая инфекция

B. Скарлатина

C. Дифтерия

D. Корь

E. Сыпной тиф

5787 Заболевание ребенка началось с высокой температуры, боли в горле,
припухлости подчелюстных лимфатических узлов. При осмотре зева слизистая
отечна, умеренно гиперемирована, миндалины увеличены, покрыты
серовато-беловатыми пленчатыми наложениями, плотно спаянными с
надлежащей тканью, при попытке снятия которых образуется кровоточащие
дефекты. Для какого заболевания характерны обнаруженные изменения?

A. * Дифтерия

B. Катаральная ангина

C. Скарлатина

D. Менингококковая инфекция

E. Корь

5788 Девочка 6 лет заболела остро. Появилась боль в горле, высокая
температура, присоединилась мелкоточечная сыпь на коже. При осмотре
полости рта выявлена резкая гиперемия зева, малиновый язык, увеличенные
ярко-красного цвета миндалины с сероватыми и желтоватыми тусклыми
очагами, которые распространяются на перитонзиллярные ткани, увеличены
подчелюстные лимфатические узлы. Для какого заболевания характерны
данные изменения?

A. *Скарлатина

B. Корь

C. Дифтерия зева

D. Дифтерия гортани

E. Менингококковый назофарингит

5789 Заболевание ребенка началось с насморка, недомагания. Появилась
высокая температура, головная боль, тошнота, рвота. Ребенок
госпитализирован в инфекционное отделение, однако через 2 суток,
несмотря на лечение, наступила смерть. На вскрытии обнаружены резко
утолщенные, тусклые, отечные полнокровные желтовато-зеленоватого цвета
мягкие мозговые оболочки, мозг резко отечен с ущемлением ствола в
большом затылочном отверстии. Какая разновидность экссудативного
воспаления развилась в оболочках мозга?

A. *Гнойное

B. Катаральное

C. Геморрагическое

D. Фибринозное

E. Серозное

5794 Мужчина 40 лет, мясник, умер от сепсиса. На правой щеке его
определяется конусовидный, плотный, темно-красный инфильтрат 6 см с
черной корочкой в центре. Правая половина лица, шеи резко отечны,
плотные. При микроскопическом исследовании в инфильтрате острейшее
серозно-геморрагическое воспаление, в центре инфильтрата некроз
эпидермиса и подлежащих слоев. Какой диагноз

A. *Сибирская язва

B. Чума

C. Туляремия

D. Флегмона шеи

E. Фурункул

5795 При микроскопическом исследовании крайней плоти мужчины 20 лет,
удаленной по поводу фимоза патологоанатом обнаружил полиморфный
инфильтрат, состоящий из беспорядочно расположенных плазматических,
лимфоидных, эпителиоидных клеток. В сосудах выраженный васкулит. Для
какого заболевания характерны описанные изменения?

A. *Сифилис

B. Туберкулез

C. Актиномикоз

D. Узелковый периартерит

E. Проказа

5796 При вскрытии больного 40 лет в тонкой кишке обнаружены увеличенные
групповые фолликулы, поверхность их с бороздами и извилинами, рисунок
напоминают мозг ребенка, фолликулы выступают под слизистой оболочкой
кишки. На разрезе они сочные, серо-красные. При микроскопическом
исследовании видна пролиферация моноцитов, гистиоцитов, ретикулярных
клеток, скопление макрофагов, которые образуют гранулемы, лимфоциты
вытеснены. Для какого заболевания характерны описанные изменения?

A. *Брюшной тиф

B. Холера

C. Дизентерия

D. Сальмонеллез

E. Амебиаз

5797 При осмотре больного находившегося на горных пастбищах
поступившего в тяжелом состоянии с высокой температурой, врач отметил,
что паховые лимфатические узлы увеличены до 8 см, спаяны с окружающей
тканью, неподвижные, кожа над ними красная, резко болезненная. При
микроскопическом исследовании в лимфатическом узле острейшее
серозно-геморрагическое воспаление. Для какого заболевания это
характерно?

A. *Чумы

B. Туляремий

C. Сифилиса

D. Бруцеллёза

E. Сибирской язвы

5798 Больная 35 лет, доярка, умерла от сердечно-сосудистой
недостаточности. При вскрытии патологоанатом диагносцировал
полипозно-язвенный эндокардит аортального клапана. При микроскопическом
исследовании в аортальном клапане полиморфноклеточная воспалительная
инфильтрация, участки изъявления и тромбы с организацией. В строме
миокарда склероз, гранулёмы, состоящие из беспорядочно расположенных
эпителиоидных, гигантских клеток, плазматических, эозинофилов, в сосудах
васкулит. Для какого заболевания характерны описанные изменения в
сердце?

A. *Бруцеллёз

B. Хронический сепсис

C. Ревматизм

D. Системная красная волчанка

E. Системная склеродермия

5799 Больная 45 лет, работница мехового ателье, умерла внезапно. При
вскрытии мягкие мозговые оболочки свода и основания головного мозга
темно-красного цвета, пропитаны кровно как бы покрыты “красным чепцом”.
Микроскопически в мягких мозговых оболочках и в ткани мозга
серозно-геморрагическое воспаление, некроз стенок мелких сосудов,
множественные кровоизлияния. Какое заболевание наиболее вероятно у

A. * Сибирская язва

B. Кровоизлияния в мозг при гипертонической болезни

C. Кровоизлияния в мозг при травматическом повреждении

D. Менингококковая инфекция

E. Туберкулезный лептоменингит

5861 После проведения туберкулиновой пробы (проба Манту) у ребенка
через 48 часов на месте введения туберкулина образовалась папула
размером до 10 мм в диаметре. Какой механизм гиперчувствительности лежит
в основе описанных

A. *Клеточная цитотоксичность

B. Анафилаксия

C. Антителозависимая цитотоксичность

D. Иммунокомплексная цитотоксичность

E. Гранулематоз

5862 На вскрытии мужчины 52 лет, длительное время страдавшего
туберкулезным простатитом и умершего от менингоэнцефалита, в мягких
оболочках основания и боковых поверхностей головного мозга, селезенке,
почках, печени обнаружено большое количество плотных серого цвета
узелков дм. 0,5-1мм; при гистологическом исследовании узелки состоят из
эпителиоидных, лимфоидных и немногочисленных гигантских клеток с ядрами,
расположенными на периферии клеток в виде подковы. Обнаруженные
изменения свидетельствуют об:

A. *Остром милиарном туберкулезе

B. Острейшем туберкулезном сепсисе

C. Хроническом милиарном туберкулезе

D. Крупноочаговом диссеминированном туберкулезе

E. Септикопиемии

5888 При исследовании удаленного желудка, врач обнаружил в антральном
отделе по малой кривизне глубокий дефект, доходящий до мышечного слоя,
диаметром 1,5 см, округлой формы с ровными краями. В дне дефекта
определялся полупрозрачный, плотноватый участок, по внешнему виду
напоминавший гиалиновый хрящ. Какой процесс развился в дне дефекта в
желудке?

A. *Местный гиалиноз

B. Амилоидоз

C. Мукоидное набухание

D. Фибриноидные изменения

E. Общий гиалиноз

5889 При вскрытии ребенка 9 лет в слизистой оболочке прямой кишки
обнаружены множественные неправильной формы дефекты различной глубины с
неровными краями. а также серо-белые пленки, плотно спаянные с
подлежащей тканью. О каком заболевании следует думать?

A. *Дизентерия

B. Сальмонеллез

C. Холера

D. Брюшной тиф

E. Амебиаз

5963 При розтині хворого, померлого через тиждень від початку профузної
діареї, виявлений різко виразимий ексікоз, всі тканини сухі, кров густа.
При бактеріологічному дослідженні вміста тонкої кишки, що нагадує
рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке захворювання привело хворого до
смерті?

A. * Холера

B. Дизентерія

C. Черевний тиф

D. Сальмонельоз

E. Харчова токсикоінфекція

5964 У хворого з дизентерією при колоноскопії виявлено, що слизова
оболонка товстої кишки гіперемірована, набрякла, її поверхня покрита
сіро-зеленими плівками. Назвіть морфологічну форму дизентерійного
коліту.

A. *Фібринозний коліт

B. Катаральний коліт

C. Виразковий коліт

D. Гнійний коліт

E. Некротичний коліт

5965 У хворого на 5-й день від початку діареї при колоноскопії в
запаленій слизовій оболонці прямої кишки знайдені сіро-зелені плівчасті
накладення, щільно фіксовані з належною тканиною. Який діагноз найбільш
вірогідний?

A. * Дизентерія

B. Черевний тиф

C. Неспецифічний виразковий коліт

D. Сальмонеллез

E. Хвороба Крону

5966 При розтині, померлого від чуми хворого, на фоні геморагічного
синдрому знайден геморагічний некроз шкіри стегна, лимфангіт, паховий
геморагічний лімфаденіт. Назвіть форму чуми.

A. * Шкірно-бубонна

B. Бубонна

C. Первинно-септична

D. Первинно-легенева

E. Геморагічна

5967 На розтині, померлого від інтоксикації хворого в тонкій кишці
знайден набряк групових лімфатичних фолікулів, виступаючих над поверхнею
слизової оболонки у вигляді м’яко-еластичних бляшок з нерівною поверхнею
у вигляді борозен і звивин, що нагадує поверхню мозку. Який діагноз
найбільш можливий?

A. * Черевний тиф

B. Дизентерія

C. Сальмонельоз

D. Гострий ентерит

E. Холера

5968 Хворий помер від інтоксикації на 4-у добу після вживання сирих
яєць. На розтині слизова оболонка шлунку і тонкої кишки запалена, вкрита
слизовим ексудатом; в легенях, головному мозку і печінці знайдені
абсцеси. Який діагноз найбільш

A. * Сальмонельоз (септична форма)

B. Дизентерія

C. Сальмонельоз (черевнотифозная форма)

D. Сальмонельоз (інтестінальна форма)

E. Черевний тиф

5969 У дитини з помірно вираженою загальною інтоксикацією виявлена
дифтерія з поразкою крупних бронхів. Який вид запалення характерний для
цього виду дифтерії?

A. * Крупозне

B. Діфтеритичне

C. Альтеративне

D. Геморагічне

E. Продуктивне

5970 При дослідженні біоптату шкіри хворого алергічним васкулітом
знайдено: стінка судин потовщена, гомогенна, пікрофуксином забарвлена в
жовтий колір, ШИК-позитивна. Який патологічний процес розвинувся в
стінках судин?

A. *Фибриноїдне набухання

B. Амілоїдоз

C. Мукоїдне набухання

D. Гиаліноз

E. Ліпідоз

5971 У хворого 10 років тому було видалено праву легеню з приводу
пухлини, після чого об’єм лівої легені збільшився на 50\%. Який процес
розвинувся в лівій легені?

A. *Вікарна гіпертрофія

B. Нейрогуморальна гіпертрофія

C. Несправжня гіпертрофія

D. Робоча гіпертрофія

E. Гипертрофічні розростання

5972 У хворого з цирозом печінки, після видалення з черевної порожнини
10 літрів асцитичної рідини розвинувся колапс і гіперемія очеревини.
Визначте вид артеріальної гіперемії очеревини.

A. * Гіперемія після анемії

B. Запальна

C. Вакатна

D. Колатеральна

E. Внаслідок шунтування крові

6033 При мікроскопічному дослідженні легень хворого 52 р. виявлені
вогнища некрозу, оточені валом епітеліоїдних клітин та лімфоцитів. Між
лімфоцитами та епітеліоїдними клітинами розміщені великі клітини
округлої форми з великою кількістю ядер, розміщених на периферії. Як
називається виявлене

A. * Туберкульозна гранульома

B. Саркоїдозна гранулема

C. Сифілітична гранульома

D. Лепрозна гранулема

E.

6037 Хворий 30 р. поступив до лікарні зі скаргами на головний біль,
запаморочення. Протягом останнього року визначаються високі показники
артеріального тиску. Лікарські засоби майже не допомагали. У біоптаті
нирки виявлено екстракапілярну проліферацію з утворенням “півмісяців”
Для якого захворювання це характерно?

A. * Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Вовчаковий гломерулонефрит

D. Гранулематоз Вегенера

E. Хронічний гломерулонефрит

6065 У дитини 10 р. З’явилися різкий біль при ковтанні, набряк шиї,
температура тіла підвищилась до 390С, з’явились яскраво-червоні
дрібноточкові висипання по всьому тілу. У зіві і мигдаликах – різке
повнокрів’я (“палаючий зів”), “малиновий язик”. На поверхні мигдаликів –
поодинокі сіруваті вогнища некрозів. Про яке захворювання може йти мова?

A. * Скарлатина

B. Менінгококовий назофарингіт

C. Дифтерія

D. Грип

E. Кір

6066 При розтині чоловіка 40 р., який 10 років хворів на туберкульоз, у
І і ІІ сегментах правої легені виявлена порожнина зі щільною стінкою.
Внутрішня поверхня порожнини нерівна, з балками, які являють
собоюоблітеровані бронхи або тромбовані судини. Середня та нижня долі
щільні, на розрізі з жовтуватими вогнищами. Яку форму туберкульозу можна
запідозрити у

A. * Фіброзно-кавернозний

B. Гострий кавернозний

C. Фіброзно-вогнищевий

D. Туберкулома

E. Циротичний

6067 При огляді дитини 7 р., яка поступила в інфекційне відділення зі
скаргами на різкий біль у горлі, затруднення при ковтанні, підвищення
температури тіла до 390С, набряк шиї виявлено: мигдалики збільшені, їх
слизова оболонка повнокрівна, вкрита великою кількістю плівок
білувато-жовтого кольру, які щільно прилягають до слизової оболонки. При
спробі зніти плівку залишається глибокий дефект, який кровоточить. Який
вид запалення має місце?

A. * Дифтеритичне

B. Гнійне

C. Серозне

D. Крупозне

E. Геморагічне

6068 При розтині трупа чоловіка, який помер від черевного
тифу,виявлено, що прямі м’язи передньої черевної стінки щільні,
білуватого кольору, нагадують стеаринову свічку. Який патологічний
процес має місце?

A. * Воскоподібний некроз

B. Фібриноїдний некроз

C. Колікваційний некроз

D. Казеозний некроз

E. Апоптоз

6126 У дитини 7 років з`явилась біль у горлі. підвищилась температура
тіла. На 2-ий день від початку захворювання виявлені висипання червоного
кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям, величиною з макове
зерно. Вони покривають все тіло, за виключенням носогубного трикутника.
При огляді порожнини рота – в зіві яскраве почервоніння, мигдалики
збільшені, язик малиново – червоний. Ваш діагноз?

A. *Скарлатина.

B. Аденовірусна інфекція.

C. Дифтерія зіва.

D. Кір.

E. Стрептококова ангіна.

6127 При розтині трупа чоловіка 47 років померлого раптово, в інтимі
черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям
та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом
ІІІ спостерігається померанчове забарвлення. Для якої сдадії
атеросклерозу характерні такі

A. *Ліпоїдозу.

B. Ліпосклерозу.

C. Атероматозу.

D. Атерокальцинозу.

E. Стадія утворення атероматозної виразки.

6128 При розтині трупа жінки 69 років, підвищеного харчування, померлої
від гострого інфаркту міокарду, в інтимі коронарних артерій знайдені
багаточисленні білуваті, щільні, вибухаючі в просвіт та різко звужуючі
його формування. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

A. * Ліпосклерозу.

B. Ліпоїдозу.

C. Атероматозу.

D. Атерокальцинозу.

E. Стадія утворення атероматозної виразки.

6129 У чоловіка 58 років, померлого при наростаючих явищах хронічної
серцевої недостатності, діагностовано ревматичний гранулематозний
міокардит. Мікроскопічно в міокарді спостерігаються гранульоми, що
складаються з макрофагів з гіперхромними ядрами та світлою цитоплазмою,
в центрі осередок некрозу. Який характер носить некроз в середині

A. *А. Фібріноїдний.

B. Ценкеровський.

C. Казеозний.

D. Колікваційний.

E. Жировий.

6130 До хірурга звернувся чоловік 60 років, що тривалий час страждав на
сахарний діабет. Тканини правої стопи були чорного кольору, щільні з
чіткими краями. Який діагноз поставив

A. *А. Суха гангрена.

B. Волога ганрена.

C. Газова гангрена.

D. Пролежень.

E. Трофічна виразка.

6131 При розтині померлого від ниркової недостатності спостерігались
наступні зміни: нирки збільшені, дряблі, корковий шар широкий,
набряклий, жовто-сірий, тьмяний, з червоним крапом, добре відмежований
від темно-червоної мозкової речовини. Мікроскопічно: пролиферациія
єпітелія капсули клубочків, подоцитів та макрофагів з формуванням
„півмісяців”. Для якого захворювання характерні вищезазначені зміни?

A. * Підгострий гломерулонефрит.

B. Гострий гломерулонефрит.

C. Хронічний гломерулонефрит.

D. Гострий пієлонефрит.

E. Амілоїдоз нирок.

6132 При морфологічному дослідженні видаленої нирки виявлено наявність
в проксимальному відділі сечовіду конренкремента, який обтурує його
просвіт, нирка різко збільшена, перенхіма атрофована, чашки та миска
значно розширені. Мікроскопиічно: дифузний склероз, атрофія клубочків та
канальців, збережені канальці кістозно розширені. Яке ускладення
нирковокам’яної хвороби виникло у хворого?

A. * Гідронефроз.

B. Піонефроз.

C. Пієлонефрит.

D. Гломерулонефрит.

E. Хронічний паранефрит.

6200 При ендоскопії шлунку, на гістологічне дослідження взято біоптат
слизової оболонки. Його дослідження виявило: слизова оболонка збережена,
стовщена, набрякла, гіперемірована, з багато численними мілкими
крововиливами, щільно вкрита слизом. Визначити форму гострого гастриту.

A. *катаральний (простий)

B. ерозівний

C. фібринозний

D. гнійний

E. некротичний

6201 На гістологічне дослідження прислали видалений червоподібний
відросток. Розміри його збільшені, серозна оболонка тускла, повнокровна,
вкрита плівками фібрину, стінки стовщені, на розрізі із просвіту
виділяється гній. При мікроскопічному дослідженні спостерігається
повнокров’я судин, набряк всіх шарів і дифузна інфільтрація їх
лейкоцитами. Назвіть форму

A. *флегмонозний

B. апостематозний

C. простий

D. поверховий

E. гангренозний

6202 Під час мікроскопічного дослідження аорти виявлено: вогнищева
інфільтрація інтими ліпідами, білками. Ліпіди просочують інтиму та
накопичуються у міоцитах середнього шару та макрофагах. Встановіть
стадію атеросклерозу.

A. *Ліпоідоз

B. Ліпосклероз

C. Атероматоз

D. Атерокальциноз

E. Доліпідна стадія

6203 Під час огляду трупу відмічено: мутні роговиці, сухі шкірні
покрови із жовто-бурими пергаментного вигляду плямами. Встановіть вид
посмертних змін.

A. *Трупне висихання

B. Перерозподіл крові

C. Трупні плями

D. Трупне задубіння

E. Охолодження трупа

6204 У хворого, який помер від ускладнень гіпертонічної хвороби на
розтині виявлені маленькі, щільні нирки з дрібнозернистою поверхністю,
паренхіма та коркова речовина атрофічні. Дайте назву таким ниркам.

A. *Первинно-зморщені нирки

B. Амилоїдно-зморщені нирки

C. Вторинно-зморщені нирки

D. Пієлонефритично-зморщені нирки

E.

6205 На розтині чоловіка 62 років шкіра сіро-земельного кольору з
мілкокраплинними крововиливами, обличчя мов припудрене білуватим
порошком., фібринозно-геморагічний ларингит, трахеїт, фібринозний
перікардит, катаральний гастроентероколіт. Для якого синдрому
характерний даний комплекс морфологічних

A. * хронічної ниркової недостатності

B. гострої печінкової недостатності

C. гострої ниркової недостатності

D. хронічної серцевої недостатності

E.

6289 40-річний ув’язнений помер у виправно-трудовій колонії від
туберкульозу. При автопсійному дослідженні тіла померлого встановлено
деформацію і зменшення розмірів верхівок обох легень, множинні порожнини
зі щільними стінками, товщиною 2-3 мм у верхніх частках обох легень,
дисеміновані вогнища діаметром від 5 мм до 2 см казеозного некрозу у
нижніх частках легень. Діагностуйте форму туберкульозу.

A. *Вторинний фіброзно-кавернозний

B. Вторинний фіброзно-вогнищевий

C. Гематогенний великовогнищевий з ураженням легень

D. Первинний, ріст первинного афекту

E. Вторинний циротичний

6290 50-річний хворий протягом 10 років хворів на
мембранозно-проліферативний гломерулонефрит і постійно отримував сеанси
гемодіалізу з метою корекції ниркової недостатності. Останнього півроку
уникав лікування. Доставлений у відділення гемодіалізу у вкрай важкому
стані, без свідомості, із запахом сечовини від тіла, набряками, ознаками
вираженого плевриту, перикардиту та перитоніту, що було розцінено як
уремія. Який вид запалення найбільш

A. *Фібринозне

B. Гнійне

C. Катаральне

D. Геморагічне

E. Серозне

6291 При патогістологічному дослідженні біопсійного матеріалу печінки
чоловіка 70 років, у якого в крові виявлена велика кількість лимфоцитів
і пролімфоцитів, встановлено: множинні скупчення зазначенних клітин
переважно проміж печінковими часточками. Для якого захворювання
характерні вище

A. *Хронічний лімфолейкоз

B. Гострий лімфолейкоз

C. Лімфогрануломатоз

D. Хронічний персистуючий гепатит

E. Гепатоцелялярний рак печінки

6292 У 30-річного померлого наркомана, який страждав на ВІЛ-інфекцію
при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені,
темно-бордово-сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо
інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі
клітини, з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідком, і
які нагадують “совине око”. Яка опортуністична інфекція викликала
пневмонію у даного хворого.

A. *Цитомегаловірус

B. Пневмоциста карінії

C. Атипова мікобактерія

D. Герпес-вірус

E. Токсоплазма

6293 Чотирьохрічній дитині зроблена реакція Манту. Через 60 годин після
введення у шкіру туберкуліну з’явилося вогнищеве затвердіння і
почервоніння шкіри, діаметром 15 мм, що було розцінено як позитивний
тест. Який вид реакції гіперчутливості лежить в основі цього тесту?

A. * Гіперчутливость сповільненого типу

B. Імунокомплекс-опосередкована гіперчутливість

C. Комплімент-опосередкована цитотоксична

D. Гіперчутливість негайного типуІ

E.

6294 10-річна дівчинка поступила в травматологічне відділення із
симптомами патологічного перелому правої стегнової кістки. В ході
гістологічного дослідження операційного матеріалу виявлено, що в
кістковому мозку видаленого фрагменту стегнової кістки розташовані
множинні осередки казеозного некрозу, оточені по периферії
епітеліоїдними клітинами та поодинокими клітинами Пирогова-Ланхганса;
зони казеозного некрозу поширюються і на прилягаючі ділянки кісткової
тканини, руйнуючи її. Діагностуйте захворювання.

A. *Тубер_кульоз_ний остеомієліт

B. Тубер_кульоз_ний спондиліт

C. Тубер_ку_льоз_ний коксит

D. Загальний велико-осередковий туберкульоз

E. Вторинний гострий осередковий туберкульоз

6295 14-річна інфантильна дівчинка раптово померла після перенесеної
гострої респіраторної вірусної інфекції. Під час розтину виявлено
наступні зміни: різко збільшений в розмірах тимус, генералізовану
гіперплазію лімфатичних вузлів, гіпоплазовані яєчники.Діагностуйте
захворювання.

A. *Тиміко-лімфатичний стан

B. Акцидентальна інволюція тимуса

C. Гіпоплазія тимуса

D. Атрофія тимуса

E. Тимома

6296 Смерть семирічного хлопчика наступила внаслідок гострої
постгеморагічнї анемії, зумовленою профузною кровотечею із
шлунково-кишкового тракту. В ході патологоанатомічного дослідження
виявлено: макроскопічно – малокрів’я внутрішніх органів, збільшення
різних груп лімфатичних вузлів, тимомегалія, помірно виражена
гепато-спленомегалія, яскраво-червоний кістковий мозок; мікроскопічно –
гіперцелюлярний кістковий мозок з мономорфним інфільтратом з бластних
клітин, дифузно-вогнищеві пухлинні інфільтрати в печінці, селезінці,
лімфатичних вузлах, оболонках та речовині головного мозку. Діагностуйте
захворювання.

A. *Гострий лімфобластний лейкоз

B. Гострий міелобластний лейкоз

C. Гострий недиференційований лейкоз

D. Гострий монобластний лейкоз

E. Гострий плазмобластний лейкоз

6298 При гістологічному дослідженні біоптату з ураженої ділянки шкіри
виявлено: незначно виражену атрофію епідермісу, в дермі гіаліноз
колагенових волокон, скупі периваскулярні лімфоцитарні інфільтрати, у
підлеглих скелетних м’язах — виражений інтерстиційний набряк, втрату
поперечної посмугованості, дрібновогнищеві некрози з петрифіацією.
Діагностуйте виявлене захворювання.

A. *Дерматоміозит

B. Склеродермія

C. Системний червоний вовчак

D. Вузилковий периартериїт

E. Ревматизм

6299 При розтині тіла померлого чоловіка віком 48 років в в ділянці
1-го сегменту правої легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з
чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини,
виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного
туберкульозу.

A. *Туберкулома

B. Казеозна пневмонія

C. Гострий кавернозний туберкульоз

D. Гострий вогнищевий туберкульоз

E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз

6300 На розтині тіла хлопчика 8 років, що хворів на дифтерію зіва та
мигдаликів і помер на другий тиждень від початку захворювання, виявлено
зміни в міокарді у вигляді дрібновогнищевих некрозів міокардиоцитів,
набряку строми з незначною лімфоцитарною інфільтрацією. Діагностуйте вид

A. *Альтеративний

B. Септичний

C. Гранулематозний

D. Інтерстиційний

E. Вогнищевий проміжний ексудативний

6301 На розтині тіла чоловіка віком 46 років у прямій і сигмовидній
кишці на слизовій оболонці виявили множинні коричнево-зелені
нашарування, крововиливи, у просвіті кишки слиз, невелику кількість
крові, гістологічно — фібринозний коліт. При бактеріологічному
дослідженні вмісту кишки висіяно S. Sonn

E. Діагностуйте виявлене на секції захворювання.

A. *Дизентерія

B. Холера

C. Сальмонельоз

D. Ієрсініоз

E. Хвороба Крона

6309 Хворий скаржився на лихоманку, сильний головний біль, задишку,
серцебиття. При огляді виявлено педікульоз, розеули і петехії на шкірі
грудної клітки, пролежні гомілок, гангрену стопи. Помер при ознаках
серцевої недостатності. Гістологічно в тканині довгастого мозку
спостерігаються гіперемія, стази, периваскулярні муфти із плазматичних
клітин і осередки проліферації мікроглії (гранульоми Попова). Ваш
діагноз.

A. *Епідемічний висипний тиф

B. Сибірковий менінгоенцефаліт

C. Менінгококовий менінгіт

D. Черевний тиф

E. Краснуха

6311 Чоловік 40 років протягом 10 років після перелому великої
гомілкової кістки страждав на хронічний остеомієліт. Три роки назад
з’явився нефротичний синдром. Смерть наступила від уремії. На секції:
нирки, щільні, білі, з рубцями в кірковому шарі, на розрізі з сальним
блиском. Вкажіть патологію нирок, яка розвинулася.

A. *Вторинний амілоїдоз

B. Первинний амілоїдоз

C. Ідеопатичний амілоїдоз

D. Хронический гломерулонефрит

E. Хронічний пієлонефрит

6312 При розтині чоловіка, який служив на підводному атомному човні
виявили наступні патології: спустошення в кістковому мозку
(панмієлофтиз), анемію, лейкопенію, тромбоцитопенію, розпад лімфоцитів у
лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному апараті шлунково-кишкового
тракту, крововиливи в наднирники. Яка хвороба розвинулась у даному
випадку?

A. *Гостра променева хвороба

B. Кесонна хвороба

C. Гострий лейкоз

D. Гостра анемія

E. Вібраційна хвороба

6340 На розтині чоловіка, що багато років працював на підприємстві з
високим рівнем вільного двоокису кремнію у повітрі, знайдені збільшені
та ущільнені в об(ємі легені зі значною кількістю міліарних і більш
великих осередків склерозу округлої та овальної форми сірого або
сіро-чорного кольору. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Вузловата форма силікозу

B. Дифузно-склеротична форма силікозу

C. Антракосилікоз

D. Силікоантракоз

E. Азбестоз

6341 У померлого, що понад 20 років працював на шахті зі здобуття
кам(яного вугілля, при розтині знайдені ущільнені легені сіро-чорного
кольору зі значними ділянками новоутвореної сполучної тканини. та
наявністю великої кількості макрофагів з пігментом чорного кольору у
цитоплазмі. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Антракоз

B. Антракосилікоз

C. Силікоантракоз

D. Талькоз

E. Сидероз

6342 У дитини 5 місяців, яка померла від пневмонії, при макроскопічному
обстеженні знайдено: косий розріз очей, западаюча спинка носа, високе
піднебення, низке розташування малих вушних раковин, а під час розтину —
дефект розвитку серця і магістральних судин. При генетичному дослідженні
виявлено трисомію за 21 парою аутохромосом. Який з перелічених діагнозів
найбільш вірогідний?

A. *Хвороба Дауна

B. Синдром Патау

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Синдром Едвардса

E.

6343 У померлого від інтоксикації чоловіка під час розтину виявлено
збільшення стегна в об?ємі, на поверхні шкіри — свищі з виділенням з них
в’язкої жовто-зеленої рідини; стегнова кістка потовщена та деформована,
має місце утворення секвестрів; при мікроскопічному дослідженні
секвестральні порожнини оточені грануляційною та сполучною тканиною з
наявністю нейтрофілів, кістково-мозкові канали облітеровані, компактна
пластинка потовщена. Який з перелічених діагнозів найбільш

A. *Хронічний гнійний остеомієліт

B. Гострий гематогенний остеомієліт

C. Туберкульозний остеомієліт

D. Паратиреоїдна остеодистрофія

E. Остеопетроз

6344 При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною групою крові
знайдено високий рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого
їй було підшито шкіряний лоскут її резус-позитивного чоловіка. Через 2
тижні лоскут відторгся, мікроскопічно в ньому знайдено порушення
кровообігу, набряк, клітинну інфільтрацію перважно лімфоцитами,
нейтрофілами та макрофагами. Який з перелічених патологічних процесів
найбільш вірогідний?

A. *Трансплантаційний імунітет

B. Реакція гіперчутливості негайного типу

C. Реакція гіперчутливості сповільненого типу

D. Гранульматозне запалення

E. Інтерстиційне запалення

6345 У померлого внаслідок серцевої недостатності на шкірі
відзначаються сліди висипу у вигляді плям і крапок. В області крижи,
остистих відростків хребців –пролежні. При мікроскопічному дослідженні
ЦНС, шкіри, надниркових залоз в судинах мікрорциркуляторного русла і
дрібних артеріях – деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт з
наявністю гранульом Попова, в серці – інтерстиційний міокардит. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Висипний тиф

B. Ку-гарячка

C. Черевний тиф

D. Вузликовий періартеріїт

E. ВІЛ-інфекція

6346 На розтині 17-річної дівчини, померлої внаслідок легеневої
недостатності, знайдено: у ніжній долі правої легені зливні зони
казеозного некрозу, в бронхопульмональних, бронхіальних та біфуркаційних
лімфатичних вузлах – явища казеозного некрозу. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Ріст первинного афекту при первинному туберкульозі

B. Гематогенна форма прогресування первинного туберкульозу

C. Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень

D. Туберкульома

E. Казеозна пневмонія при вторинному туберкульозі

6347 На аутопсії померлого від ниркової недостатності відмічено, що
нирки збільшені, кволі, широка кора жовто-сірого кольору з червоним
крапом. При мікроскопічному дослідженні виявлено: епітелій капсули
клубочків проліферує з появою “напівмісяців”, капілярні петлі з
осередками некрозу та фібриновими тромбами у просвітах. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Підгострий гломерулонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Ліпоїдний нефроз

D. Хронічний гломерулонефрит

E. Амілоїдоз нирок

6348 На аутопсії померлого від хронічної ниркової недостатності
відмічено, що нирки збільшені, щільні, воскоподібні, з великою кількістю
западень на їх поверхні. Мікроскопічно: багато клубочків заміщені
конго-рот-позитивною речовиною, в інших – ця речовина присутня на
базальних мембранах капілярів, в мезангії, а також в стінках артерій та
стромі. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Амілоїдоз нирок

B. Гострий гломерулонефрит

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Підгострий гломерулонефрит

E. Ліпоїдний нефроз

6349 На розтині жінки віком 56 років, що померла від ниркової
недостатності, нирки нерівномірно зменшені у розмірах, великобугриті з
поверхні; на розрізі ділянки рубцової тканини чергуються з незмінною
паренхимою, миски розширені, стінки їх потовщені. Мікроскопічно в
стінках мисок, чашок та в інтерстиції – явища склерозу та
лімфо-плазмоцитарної інфільтрації. Який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A. *Хронічний пієлонефрит

B. Гострий пієлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Тубулоінтерстиційний нефрит

E. Хронічний гломерулонефрит

6350 У чоловіка 50 років, що хворів на туберкульоз та помер при явищах
легенево-серцевої недостатності, при розтині виявлено лобарний характер
ураження легень: верхня доля правої легені збільшена, щільна, на розрізі
жовтого кольору, крихкого вигляду, на плеврі – фібринозні нашарування.
До якої з форм вторинного теркульозу відноситься вказана патологія?

A. *Казеозна пневмонія

B. Фіброзно-осередковий туберкульоз

C. Інфільтративний туберкульоз

D. Туберкульома

E. Гострий осередковий туберкульоз

6351 При дослідженні тимуса дитини 5 років, що померла від гострої
деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози
до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі найдено: зменшення
дольок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів з колапсом строми,
інверсія шарів, кістоподібне збільшення тілець Гасаля. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Акцидентальна інволюція

B. Тимомегалія

C. Гіпоплазія тимусу

D. Дисплазія тимусу

E. Агненезія тимусу

6352 На розтині померлого від кахексії виявлено аденому паращитовидних
залоз, деформацію кісток, особливо кінцівок, хребетного стовпа, ребер.
Кістки м?які, порозні, легко ріжуться ножем. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Паратиреоїдна остеодистрофія

B. Остеопетроз

C. Хондродисплазія

D. Остеомієліт

E. Фіброзна дисплазія

6353 На розтині померлого від сепсису в стегновій кістці нижньої
кінцівки виявлено флегмонозне запалення, що охоплює кістковий мозок,
гаверсові канали та періост, під періостом – множинні абсцеси, в
навколишніх м?яких тканинах стегна – також флегмонозне запалення.
Вкажіть, який патологічний процес

A. *Гострий гематогенний остеомієліт

B. Остеопороз

C. Хронічний гематогенний остеомієліт

D. Остеопетроз

E.

6354 Експериментальній тварині після попередньої сенсибілізації
підшкірно введено дозу антигену. У місці ін?єкції розвинулось фібринозне
запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих
структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного на фібриноїдного
набухання, фібриноїдного некрозу. Яка іммунологічна реакція має місце?

A. *Гіперчутливість негайного типу

B. Гіперчутливість сповільненого типу

C. Реакція трансплантаційного імунітету

D. Нормергічна реакція

E. Гранульоматоз

6355 У померлого від задухи чоловіка, який багато років страждав на
бронхіальну астму, при гістологічному дослідженні легень виявлено: в
просвітах бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою
еозинофілів, склероз міжальвеолярних перегородок, розширення просвітів
альвеол. Який з механізмів розвитку реакції гіперчутливості має місце?

A. *Реагінова реакція

B. Цитотоксична реакція

C. Імунокомплексна реакція

D. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами

E. Гранульоматоз

6397 У жінки 20 років при гістологічному дослідженні шийного
лімфатичного вузла виявлені вузлики, які складаються з валів
епітеліоїдних, лімфоїдних клітин та багатоядерних гігантських клітин
Пірогова-Лангханса, розташованих між ними. У центрі вузликів
визначається казеозний некроз. Який збудник потрібно виявити у зоні
некрозу для встановлення остаточного діагнозу?

A. *Мікобактерії Коха

B. Мікобактерії лепри

C. Бліду трепонему

D. Рикетсії

E. Гриби

6398 Чоловік скаржиться на свербіж та почервоніння шкіри у ділянці
щоки, котре з’явилося після гоління. Об’єктивно: на ділянці
гіперемованої шкіри щоки виявлені пухирці, заповненні прозорою рідиною.
Який характер рідини у пухирцях?

A. *Серозний ексудат

B. Трансудат

C. Гнійний ексудат

D. Слизовий ексудат

E. Геморагічний ексудат

6399 На вентральній поверхні язика у чоловіка з протезом на нижній
щелепі виявлена щільна сіра бляшка неправильної форми з нерівною
поверхнею з чіткими межами. При гістологічному дослідженні утворення
відмічається збережена структура багатошарового плоского епітелію,
потовщення його за рахунок шипуватого та базального шарів,
гіперкератозу, акантозу; лімфомакрофагальна інфільтрація підлеглої
сполучної тканини. Встановити діагноз.

A. *Лейкоплакія

B. Еритроплакія

C. Папілома

D. Рак на місці

E. Кондилома

6400 Під шкірою піднижньощелепної ділянки у жінки 55 років виявлено з
чіткими межами тістуватої консистенції рухоме утворення 1,0×0,7 см з
повільним ростом. При гістологічному дослідженні утворення виявлені
ліпоцити, які формують часточки різні за формою та розміром, розмежовані
тонкими прошарками сполучної тканини із судинами. Встановити діагноз.

A. *Ліпома

B. Фіброма

C. Ангіома

D. Ліпосаркома

E. Фібросаркома

6414 Ребенок 4 лет пожаловался на боль в горле при глотании, плохое
самочувствие. При осмотре в зеве и миндалинах на фоне умеренной
отечности и гиперемии обнаружены серовато-беловатые пленчатые наложения,
толщиной до 1 мм, плотно связанные с надлежащими тканями. О каком
патологическом процессе свидетельствуют выявленные

A. *Воспаление

B. Дистрофия

C. Некроз

D. Метаплазия

E. Организация

6415 На вскрытии умершего от менингита, мягкие мозговые оболочки
утолщены, резко полнокровны, тусклые, отечные, пропитаны густым
зеленовато-желтым экссудатом. О какой форме воспаления идет речь?

A. * Гнойное

B. Серозное

C. Фибринозное крупозное

D. Фибринозное дифтеритическое

E. Геморрагическое

6422 У ребенка 7 лет повысилась температура тела до 39°С, появились
насморк, конъюнктивит, кашель. На коже отмечались крупнопятнистые
высыпания, при осмотре полости рта – беловатые высыпания на слизистой
оболочке щек. Внезапно появилось тяжелое дыхание и наступила смерть при
явлениях асфиксии. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. *Корь

B. Скарлатина

C. Дифтерия

D. Менингококковій назофарингит

E. Грипп

6423 У ребенка 4 лет появилась резкая боль при глотании, выраженный
отек шеи, температура тела повысилась до 40°С. При осмотре на миндалинах
определяются серовато-желтые пленки, которые снимаются с большим трудом,
при удалении пленок под ними обнаруживаются кровоточащие язвы. Какой
наиболее вероятный диагноз у больного?

A. *Дифтерия

B. Скарлатина

C. Корь

D. Менингококковый назофарингит

E. Грипп

6429 У ребенка 9 месяцев наблюдается запоздалое прорезывание зубов,
нарушение порядка прорезывания, конфигурация верхней челюсти в
горизонтальном направлении (“высокое” небо), микроскопически в зубах
неравнамерная минерализация эмали, сморщенные эмалевые призмы, некоторые
вакуолизированы, расширение зоны предентина, встречаются единичные
дентиклы. Какое заболевание у ребенка?

A. *Ранний рахит

B. Поздний рахит

C. Остеомаляция

D. Подагра

E. Гипервитаминоз Д

6433 У хворого спостерiгається хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт,
утворення зубо-ясенної кишенi, заповненої гнiйним ексудатом. При
рентгенологiчному дослiдженнi виявлено резорбцiю кiсткової тканини
стiнок лунок. Яке захворювання має мiсце?

A. * Пародонтит

B. Гострий гнiйний перiодонтит

C. Хронiчний перiодонтит

D. Фiброзна дисплазiя

E. Періостит

6434 У хворого на слизовiй оболонці щоки виразка овальної форми з
припiднятими краями з хрящеподiбним iнфiльтратом. Дно виразки
м’ясисто-червоного кольору, покрите сiруватим сальним налетом. При
мiкроскопiчному дослiдженнi — лiмфо-плазмоцитарний iнфiльтрат, переважно
довкола дрiбних судин. В останнiх — пролiферацiя ендотелiю. Яке
захворювання

A. * Сифiлiс

B. Травматична виразка

C. Ерозивно-виразкова лейкоплакiя

D. Виразка-рак

E. Виразково-некротичний стоматит Венсана

6435 Хвора 46 рокiв доставлена в клiнiку iз спонтанним переломом
нижньої щелепи в дiлянцi кута. В мiсцi перелому кiстка замiщена
щiльнуватою бiлiсуватого кольору тканиною з бурими включеннями. При
патогiстологiчному дослiдженнi виявлено острiвцi округлої форми,
обмеженi цилiндричним i кубiчним епiтелiєм. В центрi — полiгональнi,
зiрчастi, овальнi клiтини, якi утворюють сiтку. Як називаться виявлена
пухлина?

A. * Амелобластома

B. Аденоматоїдна пухлина

C. Одонтогенна карцинома

D. Комплексна одонтома

E. Одонтоамелобластома

6436 У хворого в дiлянцi нижнього латерального рiзця справа виявлено
вогнищеве розростання м’яких тканин, яке виступає над рiвнем ясен,
дiаметром 6 мм на широкiй нiжцi. Мiкроскопiчно: поверня вкрита
багатошаровим плоским епiтелiєм, подекуди звиразкованим.Спостерiгаються
хаотично розташованi пучки зрiлої сполучної тканини, невелика кiлькiсть
кровоносних i лiмфатичних судин, периваскулярнi
плазмоцитарно-лiмфоцитарнi iнфiльтрати. Hа окремих дiлянках — невеликi
дiлянки остеоїдної речовини, оточенi остеобластами. Як називається
виявлений

A. * Фiброзний епулiс

B. Папiлома

C. Ангiоматозний епулiс

D. Фiброма

E. Плоскоклiтинний рак

6437 У жiнки 38 рокiв в товщi привушної залози виявлено пухлину, яка
складається з окремих вузликiв, роздiлених прошарками сполучної·тканини.
Патогiстологiчно виявляються клiтини епiдермоїдного типу, якi утворюють
солiднi структури. Слизоутворюючi клiтини формують тяжi, що вистилають
порожнини, заповненi слизом. Третiм елементом пухлини є дрiбнi клiтини з
гiперхромним ядром. Про яку пухлину слiд

A. * Мукоепiдермоїдна пухлина

B. Ациноклiтинна пухлина

C. Папiлярна цистаденома

D. Аденолiмфома

E. Аденокістозна карцинома

6446 У хворого ознаки пульпіту. При огляді виявляється, що порожнина
зуба і каріозна порожнина, яка сполучається з нею, виповнені
грануляційною тканиною, ярко-рожевого кольору, яка кровоточіть. Визначте
вид пульпіту по характеру запалення.

A. *гранулюючий

B. гангренозній

C. серозний

D. гнійний

E. фіброзний

6447 При профілактичному огляді робітників, пов’язаних з виробництвом
каменевугільних смол, у деяких виникали у ротовій порожнині ділянки
стовщення і ороговіння слизової оболонки, переважно щік, білястого
кольору, з шорсткою поверхнею, не хворобливі. Про яку патологію йде
мова?

A. *лейкоплакія

B. папіломатоз

C. глосит

D. стоматит

E.

6470 У хворого, який помер від туберкульозу виявлено: в І сегменті
правого легеня вогнище біло-сірого кольору, оточене капсулою, діаметром
3 см. Мікроскопічно: вогнище некрозу з капсулою, відсутність пері
фокального запалення. Назвіть форму туберкульозу.

A. *Туберкульома

B. Гострий кавернозний туберкульоз

C. Фіброзно-кавернозний туберкульоз

D. Циротичний туберкульоз

E. Казеозна пневмонія

6471 У хворого, який знаходиться у клініці з ознаками отруєння ртуттю,
у нирках відмічаються наступні процеси: вогнищеві некротичні зміни
канальців головних відділів, набряк, лейкоцитарна інфільтрація та
геморагії інтерстицію, венозний застій. Який стан розвився у хворого?

A. *Гострий некротичний нефроз

B. Гострий гломерулонефрит

C. Хронічна ниркова недостатність

D. Гострий пієлонефрит

E. Хронічний пієлонефрит

6472 При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової
недостатності жінки 36 років, в клубочках виявлено проліферацію
нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням “півмісяців”,
некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також
склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок.
Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Підгострий гломерулонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Фокальний сегментарний склероз

E. Мембранозна нефропатія

6474 При гістологічному дослідженні серця померлого від гострої
серцевої недостатності в міокарді лівого шлуночка виявлено ділянка
омертвіння, відмежована від неушкодженої тканини зоною повнокровних
судин, дрібних крововиливів та лейкоцитарною інфільтрацією. Який діагноз
найбільш

A. * Інфаркт міокарду

B. Ішемічна дистрофія міокарду

C. Осередковий ексудативний міокардит

D. Дифузний ексудатиний міокардит

E. Продуктивний міокардит

6476 Під час огляду стоматологом хлопчика 16 років були знайдені
збільшені підщелепові та шийні лімфатичні вузли. Була проведена біопсія.
Мікроскопово в лімфатичних вузлах було знайдено: типова будова стерта,
клітинна популяція гетерогенна, присутні великі клітини з багатолопасним
ядром, множинні одноядерні клітини великого розміру, еозинофільні та
нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, окрім того знайдені ділянки некрозу
та вогнища склерозу. Діагностуйте захворювання.

A. *Лімфогранулематоз

B. Гіперплапзія лімфатичного вузла

C. Гранулематозний лімфаденіт

D. Гнійний лімфаденіт

E. Неходжкінська лімфома

6477 На розтині тіла чоловіка віком 58 років, який тривалий час вживав
значну кількість алкоголю і помер вдома, було знайдено: макроскопово —
права легеня щільна і збільшена в розмірах, тканина на розрізі
сіруватого кольору однорідна, плевра вкрита сіруватими плівчастими
нашаруваннями; мікроскопово — порожнини альвеол містять нітки фібрину,
гемолізовані еритроцити. Діагностуйте захворювання.

A. *Крупозна пневмонія

B. Вогнищева пневмонія

C. Інтерстиційна пневмонія

D. Первинний туберкульоз легень

E. Казеозна пневмонія

6514 Померлій жінці було виставлено клінічний діагноз: хронічний абсцес
легенів. При розтині виявлено порожнину в 2-гому сегменті правої легені
розміром 5 см, округлої форми. Внутрішня поверхня порожнини була
сформована казеозними масами, зовнішня – щільною тканиною легенів,
піогенна мембрана відсутня. Як на вашу думку про який процес йде мова?

A. *Гострий кавернозний туберкульоз.

B. Фіброзно-кавернозний туберкульоз.

C. Гострий абсцес.

D. Хронічний абсцес.

E. Первинна легенева каверна.

6516 При мікроскопії біоптату з виразки порожнини рота виявленні
осередки казеозного некрозу, оточені плазмоцитами, епітеліоїдними та
лімфоїдними клітинами, зрідка гігантськими багатоядерними клітинами типу
Пірогова- Лангганса, зустрічаються дрібні судини з ознаками ендо- та
пері васкуліту. Вкажіть захворювання.

A. Сифіліс

B. Туберкульоз

C. Лепра

D. Риносклерома

E. Сап

6517 На розтині трупа чоловіка 50 років виявлено наступні зміни: права
легеня помірно у всіх відділах щільна, на розрізі тканина безповітряна,
мілко зерниста, сухувата. Вісцеральна плевра з нашаруванням фібрину
сіро-коричневого кольору. Визначте діагноз?

A. Крупозна пневмонія

B. Туберкульоз

C. Бронхопневмонія

D. Інтерстиціальна пневмонія

E. Пневмофіброз

6518 У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. Під час
діагностичної експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено: сирний
некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з
домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть на причину
лімфаденіту.

A. Туберкульоз

B. Пневмонія

C. Сифіліс

D. Метастази раку

E. Аденовірусна інфекція

6519 В операційній біопсії щитовидної залози гістологічно виявлені
серед фолікулів, заповнених колоїдом, лімфоїдні структури із центрами
росту. Яке захворювання у хворого?

A. Зоб Хашимото

B. Ендемічний зоб

C. Спорадичний зоб

D. Базедов зоб

E. Зоб Риделя

6520 У померлого хворого на розтині виявлено бронзове забарвлення шкіри
та слизових оболонок порожнини рота. В наднирниках визначались казеозні
маси. Яким захворюванням страждала людина?

A. Адисонова хвороба

B. Синдром Іценко-Кушинга

C. Базедова хвороба

D. Акромегалія

E. Феохромоцитома

6521 Хворий помер при явищах уремії. На розтині нирки збільшені, в’ялі,
кірковий шар широкий, набряклий, з червоним крапом, мозкова речовина
темно-червона. Мікроскопічно в порожнині капсули клубочків виявлені
“півмісяці”, які стискають капіляри, дистрофія нефроцитів, набряк та
інфільтрація строми. Яке захворювання у померлого?

A. Гломерулонефрит

B. Пієлонефрит

C. Нефролітіаз

D. Нефротичний синдром

E. Амілоїдоз нирок

6522 На розтині померлої дівчини 19 років знайдено бородавчастий
ендокардит усіх клапанів, Осередкові крововиливи під ендокард.
Виразковий стоматит. Виразки стравоходу. Пневмонія. Нефрит. Гіперплазія
селезінки з периваскулярним склерозом. Васкуліт і некроз в ділянці
зорового бугра Численні фурункули. Яке більш ймовірне захворювання?

A. Системний червоний вовчак

B. Ревматизм

C. Септичний ендокардит

D. Ішемічна хвороба серця

E. Гіпертонічна хвороба

6523 При розтині трупа хлопця 19 років виявили, що легені дещо вздуті,
пухкі, повнокровні, зовні та на розрізі усіяні безліччю просоподібних
вогнищ сірого кольору. Гістологічно ці вогнища складались із лімфоїдних,
епітеліоїдних, гігантських клітин Пірогова- Ланхганса. Про яке
захворювання йде мова?

A. Туберкульоз

B. Крупозна пневмонія

C. Бронхопневмонія

D. Інтерстиціальна пневмонія

E. Бронхоектатична хвороба

6533 У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено числені дефекти
у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні
– явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В
сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання.

A. * Мієломна хвороба

B. Хронічний мієлолейкоз

C. Хронічний еритромієлоз

D. Гострий мієлолейкоз

E. Гострий недиференційований лейкоз

6534 У хворого при огляді порожнини рота визначається атрофія слизової
оболонки язика з червоними плямами (Гунтеровський глосит). Склери
жовтуваті. В аналізі крові – кольоровий показник більше одиниці. Для
якої анемії характерні ці зміни?

A. * В-12-фолієводефіцитна

B. Залізодефіцитна

C. Гостра постгеморагічна

D. Хронічна постгеморагічна

E. Гемолітична

6535 У хворого 58 р. при розтині в правій скроневій частці головного
мозку знайдено великий осередок розм’якшеної сірої речовини
кашицеподібної консистенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи
мозку чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко звужують
просвіт. Ваш діагноз?

A. * Ішемічний інсульт

B. Абсцесс мозку

C. Крововилив

D. Геморагічний інфаркт

E. Набряк мозку

6536 При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки знайдено
звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені, розростання строми
з проліферацією її клітин. Ваш діагноз?

A. * Залозиста гіперплазія ендометрія

B. Гострий ендометрит

C. Лейоміома

D. Пухирний занос

E. Плацентарний поліп

6545 Хворому 39 років у зв’язку із лікуванням гнійного пульпіту була
проведена інфільтраційна анестезія розчином ультракаїну з адреналіном.
Після чого раптово виникли почервоніння , набряк шкіри з пухирцями та
свербіж. Який тип гіперчутливості має місце у хворого?

A. *Анафілактичний

B. Цитотоксичний

C. Імунокомплексне пошкодження

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Грануломатозний

6548 В доме ребенка при профосмотре у детей в возрасте 1-1,5 лет
выявили очаговые утолщения в области рёбер, запястий, искривление ножек.
Стоматолог указал на позднее прорезывание зубов, нарушение порядка
прорезывания зубов, неравномерную минерализацию эмали и дентина,
конфигурацию верхней челюсти в горизонтальном направлении в виде
“высокого нёба”. Какое заболевание развилось у детей?

A. * Рахит

B. Дистрофическое обызвествление

C. Метаболическое обызвествление

D. Метастатическое обызвествление

E. Остеомаляция

6563 Удалённый оперативно червеобразный отросток был утолщён, серозная
оболочка его тусклая, полнокровная, с беловатыми рыхлыми плёнчатыми
наложениями, в просвете мутная, беловато-желтоватая жидкость. При
микроскопическом исследовании стенка отростка диффузно инфильтрирована
нейтрофилами. О каком варианте аппендицита можно думать в

A. *Флегмонозном

B. Гангренозном

C. Простом

D. Поверхностном

E. Хроническом

6645 У жінки 22 роки виявлені збільшені лімфатичні вузли. При
гістологічному дослідженні в лімфатичному вузлі спостерігаються
лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини
Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі
осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі
зміни?

A. *Лімфогранулематоз.

B. Лімфосаркома.

C. Хронічний лейкоз.

D. Гострий лейкоз.

E. Метастаз рака легень.

6654 На розтині чоловіка 67 років, померлого при явищах гіпоглікемічної
коми, в підшлунковій залозі спостерігаються ділянки розростання
сполучної тканини та некротичні осередки, атрофія острівків Лангенгарса.
Яке захворювання зумовило такі зміни в підшлунковій залозі?

A. *Сахарний діабет.

B. Муковісцидоз.

C. Гострий панкреатит.

D. Рак головки підшлункової залози.

E. Гіпоплазія підшлункової залози.

6655 На розтині померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного
мозку визначається порожнина неправильної форми 5 х 3,5 см, заповнена
червоними згортками крові і розмякшеною тканиною мозку. Назвіть
патологію, яка розвинулась у

A. *Гематома.

B. Геморагічне просякнення.

C. Ішемічний інфаркт.

D. Кіста.

E. Абсцес.

6656 У чоловіка 46 років на шкірі визначалась пляма, яка вибухала і
мала темний колір та не спричиняла турбот. З часом пляма почала
збільшуватись, з’явилась біль, колір став чорно-коричневим і почав
пальпуватися вузлик. На гістологічному дослідженні видаленої тканини
визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини, цитоплазма яких
вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?

A. *Меланома.

B. Базаліома.

C. Гемангіома.

D. Гематома.

E. Карциноїд.

Похожие записи