.

Сучасні методи діагностики інфекційних хвороб (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 7255
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ”

При діагностиці інфекційних хвороб варто враховувати дві особливості:

1. Необхідність термінової постановки діагнозу;

2. Обов’язковість застосування комплексного методу діагностики.

Тільки при своєчасному їх розпізнаванні забезпечується висока
ефективність профілактичних заходів, що дозволяє попередити епідемічний
спалах. Виходить, рання діагностика інфекційної хвороби – це
протиепідемічний захід.

Ведучими методами діагностики інфекційних хвороб, що вказують на
них, є клінічний метод з обліком даних.

Додатковими чи допоміжними є:

1) бактеріологічний:

а) мікроскопія;

б) культивування;

в) біопроба;

2) вірусологічний:

а) люмінесцентна мікроскопія;

б) виділення вірусу;

в) серологічні реакції;

г) біопроба.

3) імунологічний:

а) алергійний;

б) серологічний ;

4) патологоморфологічний;

а) картина розкриття; б) гістологічне дослідження;

5) клініко-лабораторний:

а) дослідження крові;

б) калу, сечі й ін. секретів і екскретів.

Клінічне і епітологічне дослідження має велике значення при
діагностиці інфекційних хвороб, хоча за даними цих методів поставити
остаточний діагноз удається не завжди.

СПОСІБ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Спосіб діагностики Віл-інфекції полягає в тому, що обчислюють коефіцієнт
“схованих” антитіл до ВІЧ, для чого сироватку хворого розділяють на дві
фракцій за допомогою інообмінної хроматографії на ОАЕ-50 сефрадексі,
потім визначають оптичну щільність (ОП) цільної сироватки і двох фракцій
і по сумарному відношенню ОП 1 і 2 фракції до ОП цільної сироватки
обчислюють коефіцієнт “схованих” антитіл. При значенні коефіцієнта
“схованих” антитіл 1,92 прогнозують важкий плин Віл-інфекції.

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ІМУНОДЕФІЦИТУ ПРИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Спосіб використовується для діагностики імунодефіциту Віл-інфекції, що
носить прогресуючий характер. Спосіб здійснюють шляхом визначення
кандидоносительства в сечі і калі. Ранньою ознакою що розвивається
иммунодефецита є кандидоносительство, що передує кандидозу і зниженню
СВ4-кліток у крові. Спосіб збільшує чутливість діагностики в ранній
термін.

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЛИНУ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Метою винаходу є підвищення точності прогнозу плину Віл-інфекції. Це
досягається тим, що в хворого, інфікованого ВИЧ, беруть кров, визначають
лімфоцитарную фракцію, проводять тотальне виділення ДНК лімфоцитів і
виявляють вірусні агенти з групи Herpesviridae. При наявності двох і
більш вірусів прогнозують важкий плин захворювання і визначають характер
превентивної терапії.

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АКТИВНОЇ СТАДІЇ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЛЮДИНИ

Спосіб заснований на виявленні віруспецифічних антитіл класу Ig до
рекомбінантному основного передранньому неструктурному білку
цитомегаловірусу, що представляє собою аналог вірусного білка з
молекулярною масою 72 кд, методом імуноферментного аналізу. Даний
кластер антитіл виявляється тільки у випадку активної реплікації
цитомегаловірусу і є маркерним для диференціації активного хронічного
плину інфекції. Винахід дає можливість швидко діагностувати активну
форму цитомегалії, що представляє виняткову актуальність для своєчасного
блокування ифекционного процесу, а також для прогнозування розвитку
цього захворювання.

СПОСІБ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ГЕРПЕТИЧНИЙ

НЕЙРОІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ

Спосіб включає індексацію герметичного антигену, протигерпетичних
антитіл і рівня імунного комплексу в цільному лікворі і сироватці крові
дитини.

Цільний ліквор і сироватку крові, узяту в розведенні 1:10, з’єднують при
різних об’ємних співвідношеннях зі стандартним герпетическим антигеном
чи протигерпетичною імунною сироваткою чи плацебо. Додають до отриманих
сумішей по 1-2 гемолітичні дози сироватки морської свинки як екзогенний
комплемент, узятий в подвоєному обсязі щодо обсягу зазначених сумішей.
Отримані розчини витримують, потім за допомогою імуноферментного аналізу
визначають у пробі, який містить цільний ліквор і стандартний
герпетичний антиген, а так само в пробі, що містить сироватку крові і
стандартний герпетичний антиген, рівень противогерпетичних антитіл.
Визначають у пробі, що містить цільний ліквор і противогерпетичну імунну
сироватку, а так само в пробі, що містить сироватку крові і
противогерпетичну імунну сироватку, рівень герпетичного антигену.
Визначають у пробі, що містить цільний ліквор і противогерпетичну імунну
сироватку, а так само в пробі, що містить плацебо і противогерпетичну
імунну сироватку рівень імунного комплексу. І при рівні герпетичного
антигену (АГ) у лікворі більш 60% щодо контролю, а рівні
противогерпетичних антитіл (AT) 20% діагностують гостру форму
герпетичної нейроінфекції. При цьому при відсутності імунного комплексу
(ІК) – початок, а при ІК у лікворі 50-60% – 5-6 днів від початку
захворювання.

При рівні АГ у лікворі чи сироватці крові від 20 до 60%, рівні ІК у
лікворі більш 50% і рівні AT у лікворі до 20% діагностують закінчення
гострого періоду активації герпетичної інфекції.

При рівні АГ у лікворі до 20% і рівні AT у лікворі більш 50%
діагностують легку форму нейроінфекції чи період ранньої
реконвалесценсції. При рівні AT у лікворі більш 60% і відсутності АГ
діагностують результат інфекційного процесу. Спосіб дозволяє поставити
діагноз по лабораторним даним, установити фазу захворювання.

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ КЛІЩОВОГО ЕНЦЕФАЛІТУ

Сутність способу: із проби крові одержують формені елементи, їх
розводять 0,9 % розчином хлориду натрію до концентрації формених
елементів 5-10 %, до суміші додають розчин гемагглютенина кліщового при
їхньому об’ємному співвідношенні 1:1. Отриману суміш інкубують протягом
3-5 хвилин при температурі 37-37,5 °С с наступним центрифугуванням,
після чого знімають полярограму надосадової рідини при використанні як
фоновий розчин 0,01 – 0,02 М розчину хлориду калію і порівнюють з
еталонною підпрограмою. Контрольну полярограмму знімають після додавання
в осередки електролизера з фоновим розчином гемагглютенина кліщового
енцефаліту в кількості, при якому величина відхилення пера самописа від
нульової оцінки дорівнює приблизно 100 мм. При зниженні величини
відхилення пера самописа від нульової оцінки більш, ніж на 15 %, у
порівнянні з величиною відхилення пера самописа від нульової оцінки на
еталонної полярограмме, діагностують кліщовий енцефаліт.

ИММУНОСОРБЕНТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ ДО ЯДЕРНОГО БІЛКА ВІРУСУ ГЕПАТИТУ
“З” У СИРОВАТЦІ КРОВІ

Принцип: иммуносорбент для виявлення антитіл до ядерного білка вірусного
гепатиту С в сироватці крові має основу з полімерного матеріалу. На
основу нанесений шар антигену – синтетичного пептиду. Як синтетичний
пептид запропонований пептид, що відповідає антигенної детермінанті
ядерного білка вірусного гепатиту Зі структури NH2-Thr-Lys-
Agr-Asn-Thr-Asn-Arg-Arg-Pro_GlN-Asp-Vol-Lys-Phe-Pro-Gly-Gly-Gly-Gln-Ile-
Val-Gly-Gly-Val-Tyr-Leu-Leu-Pro-Arg-Arg-Gly-Pro-Arg-Leu-Gly-CONH2.

Технічний результат – постановка діагнозу гепатиту З на ранній стадії.

СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ГЕМОРРАГИЧНОЇ ЛИХОМАНКИ З НИРКОВИМ СИНДРОМОМ

Спосіб заснований на визначенні специфічного антигену в сечі за
допомогою иммуноферментного аналізу, що відрізняється тим, що з метою
підвищення точності діагностики, проведеної з 5 по 13 дні хвороби і
спрощення способу, одночасно ведуть визначення специфічних антигенів в
іншому зразку цієї ж проби сечі за допомогою непрямого методу
флуоресціюючих антитіл і при наявності антигену й антитіл діагностують
геморрагичну лихоманку з нирковим синдромом.

СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДНК-ОВИХ ІНФЕКЦІЇ

Даний спосіб диференціальної діагностики різних форм Днк-інфекцій у
дітей, заснований на принципі визначення антитіл підкласів Ig, Ig1, Ig2,
Ig3 і Ig4. Диференціює їх по ступені руйнування цистеином, і по різному
рівні антитіл, що виявляються, у цих підкласах діагностують гостру форму
інфекції, хронічну і персистирующую. За допомогою цього способу можна
діагностувати різні фази Днк-інфекції.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ

Принцип способу: роблять забір крові хворого, виділяють мікрометодом із
плазми лімфоцити, инкубируют їхній у термостаті при 37°С в плин 4 годин
зі специфічними антигенами з наступним фарбуванням фіксованих мазків
лімфоцитів і їхній микрофлюориметрическим дослідженням. Виконується
розрахунок показника співвідношень РНК і ДНК, по збільшенню якого щодо
норми визначають ту чи іншу кишкову інфекцію. Спосіб простий і дозволяє
підвищити об’єктивність в оцінці результатів дослідження.

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ БАКТЕРЕМИИ

Сутність винаходу: як посівний матеріал використовується лейкослой
крові. Його вносять у живильне – середовище 5 % кров’яний агар,
приготовлений на високопитательной основі. Умови культивування
микроаерофильние чи анаеробние, останні є кращими. Чашки з посівами
переглядають через 18-24 години. Відповідь дають на 3 добу від моменту
забору крові. Здатність бактеріологічної діагностики, що дозволяє,
зазначеним способом складає 97 %.

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ УРОГЕНИТАЛЬНИХ ХЛАМИДИОЗОВ, МИКОПЛАЗМОЗОВ І
УРЕАПЛАЗМОЗОВ

Збудників зазначених захворювань виявляють у мазках зі слизуватої
оболонки і секретах сечостатевого тракту. Попередньо в організм протягом
трьох днів уводять протеолитические ферменти хемотрипсин, трипсин,
папаин у терапевтичних дозах, показаних для цих препаратів. При цьому
підвищується надійність виявлення цих інфекцій без небажаних побічних
ефектів. Діагностує хламидиози, микоплазмози й уреоплазмози у великому
відсотку випадків, особливо при їх бессимптомном носительстве.

СПОСІБ ІМУНОЛОГІЧНОЇ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ТОКСИЧНИХ ФОРМ ДИФТЕРІЙНОЇ
ІНФЕКЦІЇ

Діагностику здійснюють шляхом обліку результатів реакції аглютинації
суспензії часток-носіїв, сенсибілізованих дифтериним антитоксином, з
матеріалом, досліджуваним на присутність дифтерійного токсину. Як
досліджуваний матеріал використовують сироватку крові. Як дисперсію
часток-носіїв – монодисперсний латекс із розміром часток 0,7-1,9 мкм.
Постановку реакції аглютинації здійснюють у краплі на предметному склі.
Облік результатів роблять через 3-10 хвилин після змішування реагентів і
через 1 годину після узяття матеріалів на аналіз по чи наявності
відсутності спостеріга візуально агглютинатов. При позитивних
результатах реакції ставлять діагноз: токсическая форма дифтерійної
інфекції. Спосіб ефективний, інформативний, забезпечує постановку
діагнозу через 1 годину після забору крові на аналіз.

СПОСІБ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ Й ОЦІНКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ АНАЕРОБНИХ БАКТЕРІЙ У
БІОЛОГІЧНОМУ СУБСТРАТІ.

Опромінюють досліджуваний біологічний об’єкт і реєструють
флуоресценсцию, визначають нормований індекс флуоресценсции K=J

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020