Реферат на тему:

Скринінг новонароджени

Скринінг-діагностика ФКУ та гіпотиреозу.

А. Обстеження новонародженого на фенілкетонурію проводиться з метою
раннього виявлення метаболічного дефекту ФА, що є причиною розумової
відсталості дитини.

1. Скринінгове обстеження здійснюється за поінформованою згодою
матері.

2. Оптимальний скринінг повинен проводитися не раніше 24 години після
початку ентерального харчування.

3. Обстеження здійснюється всім новонародженим у віці 48-72 годин життя
перед випискою із пологового стаціонару (протипоказань немає).

4. Обстеження проводиться шляхом забору капілярної крові на
хроматографічний папір.

5. У випадку одержання позитивного результату тесту здійснюється огляд
новонародженого лікарем–генетиком та проводиться повторний аналіз крові.

6. Дієтичне харчування повинно розпочатися до 4-5 тижня життя.

Б. Обстеження новонародженого на гіпотиреоз проводиться з метою
виявлення зниженої продукції тиреоїдних гормонів.

1.Скринінгове обстеження здійснюється за поінформованою згодою батьків.

2.Здійснюється всім новонародженим у віці 48-72 годин життя до виписки з
пологового стаціонару (протипоказів немає).

3.Обстеження проводиться шляхом забору капілярної крові на
хроматографічний папір.

4. При одержанні позитивного результату проводиться повторний забір
крові з вени для визначення рівня ТСГ та гормонів щитовидної залози у
сироватці крові.

5. Замісна терапія повинна бути розпочата не пізніше 3-го тижня життя.

В. Скринінгове дослідження функції слуху здоровим немовлятам
проводиться у випадку народження дитини з групи ризику :

Обтяжений сімейний анамнез за порушенням слухової функції.

Материнські інфекції під час вагітності (цитомегаловірусна інфекція,
герпетична інфекція, сифіліс, краснуха, токсоплазмоз).

При наявності у родинному анамнезі стигм або спадкових порушень,
поєднаних із синдромом, що включає сенсорно-нервове ушкодження слуху.

Новонароджених з одним або кількома критеріями ризику потрібно
обстежувати перед випискою, але не пізніше тримісячного віку.

Методика забору капілярної крові:

Необхідне обладнання:

Скарифікатори розміром 2 мм для дітей з масою тіла менше 1500 г, 4 мм –
з масою тіла більше 1500 г.

70% розчин етилового спирту.

Ватні кульки.

Капіляр для забору крові.

Тепла волога серветка, пелюшка.

Послідовність дій:

Обгорнути ступню вологою теплою серветкою, потім пелюшкою на 5-10 хв.,
що призводить до місцевої гіперемії зі збільшенням кровозабезпечення.

Обрати місце пункції (рис.1- мал.30с.83). Не проводити прокол
центральної частини п’ятки, оскільки збільшується ризик розвитку
остеомієліту.

Обробити місце пункції ватним тампоном, змоченим у спирті, та дати
висохнути. Якщо місце пункції залишається вологим від сприту, то
можливий гемоліз крові, що змінює результати аналізів.

Стиснути п’ятку у долоні (рис.2-мал31с.83).

Провести швидкий, глибокий укол скарифікатором, зняти першу краплю
крові, помасажувати п’ятку і прикласти капіляр для забору крові до місця
пункції. Капіляр повинен заповнюватися самостійно. Іноді виникає
необхідність у “підкачувані” крові рукою до п’ятки для продовження
наповнення капіляру.

Для зупинення кровотечі місце пункції притиснути сухою стерильною
серветкою.

Ускладнення:

Запалення м’яких тканин.

Остеомієліт.

Рубцеві зміни тканин п’ятки.

Вакцинація новонароджених.

\

&

AE

&

&

gduZa

&

F

&

Вакцинація проти гепатиту В і туберкульозу здійснюється за згодою
батьків, документованою у карті розвитку новонародженого (Форма 097/0).

Вакцинація новонародженого проводиться після огляду
лікарем-педіатром-неонатологом з письмовим обґрунтуванням призначення
вакцинації у карті розвитку новонародженого (Форма 097/0).

Дані про проведення вакцинації (дата, доза, серія, термін придатності)
записуються в карту новонародженого (Форма 097/0) та у виписку ф.113/0 з
вказанням загальних і місцевих реакцій, якщо вони мали місце.

У випадку відмови батьків від проведення вакцинації, необхідна
письмова відмова з фіксацією в карті розвитку новонародженого (Форма
097/0).

Щеплення проводить спеціально підготовлений медперсонал.

Вакцинації проти гепатиту В підлягають всі здорові новонароджені до
виписки з пологового стаціонару, вакцинація здійснюється на першу добу.

Діти, народжені від матерів з невизначеним або позитивним HBs Ag
статусом, щеплення проводиться відразу після народження, незалежно від
клінічного стану та маси тіла.

Дітям, що народились від матері з позитивним HB s Ag статусом,
проводиться вакцинація з одночасним введенням специфічного
імуноглобуліну.

Якщо дитина у тяжкому стані, імунізація проти гепатиту В проводиться
після покращання стану.

Вакцинація проти туберкульозу проводиться всім новонародженим на 3-5
добу життя, за винятком:

— новонароджені з не уточненим імунним статусом, народжені від
ВІЛ-інфікованих жінок.

— якщо дитина хвора, імунізація проводиться після одужання, відповідно
до наказу МОЗ України №48 від 3.02.06 «Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних
імунобіологічних препаратів».

— якщо мати хвора на активний туберкульоз, вакцинація здійснюється після
консультації фтизіатра.

Література

Антибіотики и витамины в лечении новорожденных / Н.П.Шабалов,
И.В.Маркова.-С.Пб.: Сатис-технобалт, 1993.-255с.

Перинатальный сепсис / Шунько Е.Е., Ханес Г.С., Лакша О.Т.-К.: Рутения
ООО.-2001.-63с.

Кельмансон И.А. Низковесный новорожденный и отсроченный риск
кардио-респираторной патологи.-СПб.: Спец лит, 1999.-156с.:ил.

Ципкун А.Г. Дозы лекарственных средств, применяемых в педиатрии: Справ
очник для врачей.-К.: Книга плюс, 2005.-333с.

Дослідження в перинатології: серцево-судинні захворювання у
новонароджених / за ред. К.Дейвіс.-Т.28, №1.-2001.

Етапна невідкладна допомога дітям / за ред. Проф.. Белебезьєва та
Снісаря В.І.-К.:ТОВ „ГІРА ”Здоровя України”, 2006.-104с.

Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного /
Аряев Н.Л., Зелинский А.А., Мерикова Н.Л.-Одесса: «Астропринт»,
2005.-262с.

Кравченко О.В., Каліновська І.В., Шунько Є.Є., Годованець Ю.Д., Костюк
Є.О., Ніцович Р.М. Навчально-методичний посібник ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ
„Лікарня, дружня до дитини”: перинатальній аспекти, ведення лактації та
грудного вигодовування.-Чернівці:Мед університет, 2005.-184с.

Актуальные вопросы невынашивания беременности и выхаживания недоношенных
новорожденных / под ред. проф. Знаменской Т.К., проф. Писаревой
С.П.-К.:Изд-во Агенство Стандарт, 2005.-268с.

Гриппи М.А. Патофизиология легких, изд. 2-е испр. .- М.-СПб.:
«Издательство БИНОМ»-«Невский Диалект», 2000.

Похожие записи