.

Секрети довголіття (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 6732
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Секрети довголіття”

ПЛАН

1. Вплив прогресу на тривалість життя сучасної людини

2. Фактори, які впливають на довголіття

3. Здоровий спосіб життя – як головний ключ до довголіття

4. Психологічний настрой – як важлива складова довголіття

Використана література

1. Вплив прогресу на тривалість життя сучасної людини

Досягнення науково-технічного прогресу в усіх галузях діяльності людини
зумовили зміни і в її житті, характері праці й, безперечно,
відобразились на ній самій.

Дослідженнями вченого І.В.Муравова встановлено, що з розвитком
технічного прогресу скорочується частка м’язової діяльності в
енергетичному балансі людства. Рухова активність людини в процесі
сучасного виробництва істотно зменшується, що призводить до гіпокінезії.
Гіпокінезія (hypo – малий, внизу і kynesis – рух) – це вимушене
зменшення обсягу довільних рухів людини (мала рухливість) внаслідок
характеру її трудової діяльності. Гіпокінезія негативно впливає на
організм і зумовлює його виснаження.

Сучасні умови трудової діяльності людини несуть значні психічні
навантаження на її організм. Темп праці, монотонність, соціальна
ізоляція, збільшення навантажень на зоровий, слуховий та інші
аналізатори – все це є причиною погіршення здоров’я.

Хоча побутові умови людей покращилися, проте поспіх, брак часу, великий
потік інформації (потрібної і непотрібної) негативно позначаються на
стані здоров’я сучасної людини.

Негативний вплив на організм людини чинять шкідливі відходи виробництва,
що потрапили у навколишнє середовище. Природа неспроможна утилізувати
їхню велику кількість. Тому разом із їжею, водою, повітрям до організму
надходять і шкідливі речовини. А скільки шкідливих звичок (паління,
зловживання спиртними напоями, пристрасть до наркотиків та ін.) набуло
людство, і всі вони згубно впливають на здоров’я людини.

Залишається актуальною й сьогодні думка Гіппократа, яка полягає в тому,
що єдина причина всіх хвороб – невідповідність між можливостями
організму і вимогами, котрі висувають йому умови і спосіб життя.
Досягнення науково-технічного прогресу, розвиток суспільства, соціальна
сутність людини все більше деформують її біологічну природу. Одне із
завдань суспільства – запобігти несприятливому впливові на все живе на
планеті, у тому числі на здоров’я і довголіття людей.

2. Фактори, які впливають на довголіття

Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що на здоров’я людини
впливає ряд факторів, згрупованих певним чином. Встановлено, що здоров’я
людини на 20% залежить від стану довкілля. Це означає, що у людей, котрі
проживають в екологічно чистій місцевості, здоров’я може бути кращим,
ніж у людей, які живуть в екологічно забрудненій місцевості. Наприклад,
мешканці сільських регіонів дихають чистішим повітрям порівняно з
міськими жителями, котрі вимушені дихати повітрям, забрудненим
вихлопними газами машин і шкідливими відходами підприємств. Відходи
промислових підприємств потрапляють до навколишнього середовища,
забруднюючи повітря, воду, грунт, на якому ростуть плодові культури,
трав’янисті рослини, що є їжею не тільки для людини, але й для тварин, у
тому числі й домашніх. Тому часто людина споживає екологічно забруднені
продукти, що негативно позначається на стані її здоров’я.

До іншої групи факторів (20%) належить генетичний фактор (спадковість).
Відомо, що у батьків, які ведуть здоровий спосіб життя, є всі передумови
для народження здорових дітей. Також доведено, що передумови негативної
спадковості можна частково чи повністю усунути, дотримуючись здорового
способу життя. Наприклад, учні, котрі мають несприятливу спадковість із
короткозорості та ще й готують уроки при слабкому освітленні, близько
розташовують книгу під час читання, довго дивляться телепередачі,
створюють умови для розвитку та закріплення аномальної короткозорості.

Але школярі, котрі мають несприятливу спадковість із короткозорості, яка
ще не виявилась, можуть запобігти погіршенню зору, якщо будуть
дотримуватись правил гігієни зору, режиму дня, достатньо приділяти увагу
фізичним вправам та раціональному харчуванню.

Хоча питаннями збереження та зміцнення здоров’я займається система
охорони здоров’я, учені-спеціалісти стверджують, що здоров’я людини
залежить від неї лише на 10 %. До функцій системи охорони здоров’я
відносять професійну діагностику захворювань, висококваліфіковане
лікування хворих, ефективність лікарських препаратів, профілактичну
роботу лікарів щодо попередження захворювань.

На 50% здоров’я людини (отже, суспільства в цілому) залежить від способу
її життя. Умови, в яких перебуває індивід, визначаються рядом
характеристик місця його проживання (наприклад, сільська чи міська
місцевість, ступінь озеленення, розташування поблизу промислового
підприємства чи віддалік нього і т.п.). Спосіб життя визначається,
наприклад, тим, як людина харчується, чи має шкідливі звички, чи
займається фізичними вправами і спортом, чи вдосталь часу перебуває на
свіжому повітрі, як проводить вихідні дні. чи дотримується режиму
роботи, навчання і відпочинку.

Це один із прикладів, які демонструють необхідність вивчення валеології
– предмета, що сприяє формуванню знань, умінь і навичок, необхідних для
дотримання здорового способу життя.

Ви ознайомились із загальною класифікацією факторів здоров’я. Вона є
певним орієнтиром і потребує корекції. Кожен регіон має свої
особливості, і в родині на перший план виступають ті чи інші групи
факторів здоров’я, але їх необхідно знати і брати до уваги у своєму
житті. І не можна не враховувати, що за будь-якого випадку 50% вашого
здоров’я залежить від способу життя, тобто в буквальному розумінні
знаходиться у ваших руках.

Необхідно завжди пам’ятати, що людина – дитя Природи, народжене в її
лоні, залежить від неї та тісними узами пов’язане з нею.

Людина, як і все живе на нашій планеті, перебуває під постійним впливом
різних параметрів навколишнього середовища, зокрема електромагнітних
випромінювань Землі, які багато в чому визначають життєдіяльність
організму.

Освоєння природного простору людиною призводить до того, що людина,
втручаючись у кругообіги речовини та енергії в біосфері, порушує
функціонування механізмів підтримки динамічної рівноваги між її
складовими частинами. Якщо на ранніх етапах існування суспільства
природа була здатною справлятись з цими порушеннями за допомогою своїх
традиційних методів встановлення рівноваги, то з наростанням об’єму
знань людства, а разом з тим і сукупної продуктивної сили, їй стає все
тяжче робити це без серйозних наслідків для існування самої біосфери.
Біосфера почала швидко втрачати здатність до відтворення своїх основних
функцій, вона «не встигає» переробляти результати людської діяльності.
Людина також створила багато таких речовин, які не існували в природі до
неї і для яких вона не виробила способів та механізмів утилізації.

Перед людством постала реально загроза деструкції механізмів підтримки
та відновлення основних функціональних характеристик біосфери, знищення
природи як сукупності умов існування біологічного людського організму,
самознищення людства. Локальні екологічні катастрофи зливаються в єдине
ціле. Глобальна екологічна криза, викликана людською діяльністю,
загрожує перерости у глобальну екологічну катастрофу, коли процеси
руйнування природи матимуть незворотний характер.

Збереження умов біологічного існування людини залежить саме від того, що
й породило їй загрозу – від особливості людського способу буття.

В.І.Вернадський вірив у людський розум, гуманізм наукової діяльності
перемогу добра та краси.

3. Здоровий спосіб життя – як головний ключ до довголіття

З позицій викладеного розуміння феномена здоров`я людини походить
визначення поняття здорового способу життя (ЗСЖ): це все в людській
діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що
сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з
оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту.

Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер
здоров`я – фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з
них – харчування (в тому числи споживання якісної питної води,
необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів,
вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість
житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і
фізичної безпеки на території життєдіяльності), умови праці (безпека не
тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і умов
професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і спорт,
використання засобів різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на
підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил
після фізичних і психічних навантажень).

Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можливість доступу до
спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний
процес старіння, наявність належних екологічних умов, інших складових
ЗСЖ, що стосуються переважно не тільки фізичного і психічного, а також
соціального і духовного здоров`я.

Проблема формування здорового способу життя досить ретельно
висвітлюється в багатьох соціально-філософських, педагогічних,
соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика
набула у другій половині ХХ століття як у світі в цілому, так й в
Україні.

Тенденції розвитку країн колишнього Радянського Союзу протягом 80-90-х
років, змусили суспільство по-новому поставитись до складових здоров?я
та формування здорового способу життя, зокрема молодого покоління. Слід
підкреслити, що цим питанням приділяють увагу різні науки – медицина,
гігієна, охорона здоров?я, екологія, педагогіка, психологія, соціологія,
фізична культура і нова наука – валеологія. Формуванню здорового способу
життя в учнівської молоді, формуванню ціннісних орієнтацій підлітків на
здоровий спосіб життя, організації здорового способу життя школярів,
медико-біологічним та психолого-педагогічним основам здорового способу
життя, принципам формування здорового способу життя молоді присвячені
наукові праці та посібники. У деяких школах викладається курс валеології
– наука про здоровий спосіб життя.

Виявлена обмеженість суто медичного підходу, що визначає здоров`я як
відсутність хвороби. За сучасними уявленнями здоров`я розглядають не як
суто медичну, а як комплексну проблему, складний феномен глобального
значення. Тобто здоров?я визначається як філософська, соціальна,
економічна, біологічна, медична категорії, як об`єкт споживання, вкладу
капіталу, індивідуальна і суспільна цінність, явище системного
характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем. Стан
власне системи охорони здоров`я обумовлює в середньому лише близько 10%
всього комплексу впливів. Решта 90% припадає на екологію (близько 20%),
спадковість (близько 20%), і найбільше – на умови і спосіб життя
(близько 50%).

Звідси походить загальноприйняте у міжнародному співтоваристві
визначення здоров`я, викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.):
“Здоров`я – це стан повного фізичного, духовного і соціального
благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад”.

Крім розглянутого підходу, що став базовим для українсько-канадського
проекту “Молодь за здоров?я”, існує широкий перелік дещо інших підходів
до визначення поняття здоров?я людини. У своїй праці “Соціальні
технології культивування здорового способу життя людини9 Л.П. Сущенко
проводить досить детальний аналіз відомих поглядів, визначень та
підходів до поняття здоров?я. На її думку, – “у даний час усе більше
утверджується точка зору, відповідно до якої здоров?я визначається
взаємодією біологічних та соціальних чинників, тобто зовнішні впливи
опосередковані особливостями функцій організму та їх регуляторних
систем.”10. Існує визначення здоров?я як стан оптимальної
життєдіяльності людини. В науковій роботі аналізується понад 200
визначень поняття “здоров?я”. Дискусія щодо визначення поняття здоров?я
ще триває, але важливим є визнання того, що здоров?я людини не зводиться
до фізичного стану, а передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне
та соціальне здоров?я.

Поняття сфер або складових здоров`я. Світова наука розробила цілісний
погляд на здоров`я як феномен, що інтегрує принаймні чотири його сфери
або складові – фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) і
духовну. Всі ці складові невід`ємні одна від одної, вони тісно
взаємопов`язані і саме разом, у сукупності визначають стан здоров`я
людини. Для зручності вивчення, полегшення методології дослідження
феномена здоров`я наука диференціює поняття фізичного, психічного,
соціального і духовного здоров`я. Цей принцип диференціації був
закладений у групування індикаторів опитування з урахуванням змісту
кожної сфери.

До сфери фізичного здоров`я включають такі чинники, як індивідуальні
особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій
організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини,
рівня фізичного розвитку органів і систем організму.

До сфери психічного здоров`я відносять індивідуальні особливості
психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість,
емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб,
інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо.
Психічне здоров`я пов`язано з особливостями мислення, характеру,
здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють особливості
індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність
стресів, афектів.

Духовне здоров`я залежить від духовного світу особистості, зокрема
складових духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії,
моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва
самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних
здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – все
це обумовлює стан духовного здоров`я індивіда.

Соціальне здоров`я пов`язано з економічними чинниками, стосунками
індивіда із структурними одиницями соціуму – сім`єю, організаціями, з
якими створюються соціальні зв`язки, праця, відпочинок, побут,
соціальний захист, охорона здоров`я, безпека існування тощо. Впливають
міжетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних соціальних
прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки і
технологій, їх суперечливий вплив на здоров`я взагалі. Ці чинники і
складові створюють відчуття соціальної захищеності (або незахищеності),
що суттєво позначається на здоров`ї людини. У загальному вигляді
соціальне здоров`я детерміноване характером і рівнем розвитку головних
сфер суспільного життя в певному середовищі – економічної, політичної,
соціальної, духовної.

Зрозуміло, що у реальному житті всі чотири складових – соціальна,
духовна, фізична, психічна, і діють одночасно і їх інтегрований вплив
визначає стан здоров`я людини як цілісного складного феномена.

4. Психологічний настрой – як важлива складова довголіття

Вчений Ситін Г.М. пропонує щоденно займатися автогенним тренуванням і
промовляти на початку дня наступний текст:

“Я налаштовуюсь на веселе енергійне молоде життя і зараз, і через
тридцять років, і через сто років. Я налаштовуюсь на щоденну енергійну
найцікавішу роботу і зараз, і через тридцять років, і через сто років. Я
налаштовуюсь на постійний безперервний розвиток усіх своїх здібностей і
зараз, і через тридцять років, і через сто років. Усе довголітнє веселе
енергійне молоде життя в мене попереду.

Людина, окрилена ідеєю довголіття, переважає своєю могутністю всі стихії
єства, всесильну долю і дійсно може кожного дня збільшувати тривалість
свого майбутнього життя засвоєнням настанови на довголітнє молоде життя
та жити веселим енергійним молодим життям через народження багатьох
поколінь своїх дітей. Я налаштовуюсь на виховання своїх дітей до
дорослого віку. І через тридцять років, і через сто років я буду
молодий-веселий, непохитно здоровий. Свіжість юності народжується в
моєму обличчі, усе обличчя наповнюється рожевим кольором,
яскраво-червоним кольором наповнюються мої губи. Усе обличчя сповнюється
монолітної моці. Усе обличчя молоде, гладке, міцне. Білки очей швидко
світлішають, білки очей народжуються світлі-світлі, яскраві-яскраві, мов
сніг на сонці. Я виразно відчуваю як здоровішаю-міцнішаю, у мою психіку,
в усі мої нерви вливається здорова сталева міць, сталева міць вливається
в мою психіку, в усі мої нерви. Кожний прожитий день збільшує тривалість
мого майбутнього життя. І в цьому розумінні я живу за законом: чим
старший – тим молодший.

Я постійно підтримую повну бойову готовність для подолання всіх
шкідливих впливів, які руйнують настанову на веселе довголітнє молоде
життя. Я постійно стримую вплив розмов людей

про короткочасність людського життя, про хвороби та смерть, я знаю, що
мене це не обходить, як людину, котра живе за законом: чим старше – тим
молодше. Я постійно стримую всі впливи, що протидіють моїй моральній
поведінці та здоровому способу життя. Я постійно створюю собі могутній
захист від усіх шкідливих впливів.

Я постійно якнайнаполегливіше засвоюю настанову на довголітнє веселе
енергійно молоде життя, на сміливу поведінку і цим створюю собі могутню
підтримку.

Я людина смілива, твердо переконана в собі, я все смію, все можу і
нічого не боюсь. Я твердо знаю, проблеми, що зваляться на мене
несподівано, усе одно не зламають моєї могутньої волі. І тому я дивлюсь
світу в обличчя, нічого не боячись, і серед усіх життєвих ураганів і бур
непохитно стою, мов скеля, об яку все розбивається.

Переді мною відкрились усі шляхи, всі дороги в довголітнє енергійне
веселе життя і це сповнює моє єство радістю життя. Я весь наповнений
сонячною радістю життя, в мені завжди цвіте, цвіте весна, незгасний
веселий вогник завжди горить у моїх очах, на моєму обличчі завжди світла
весняна посмішка. У всьому тілі клекоче величезна сила, усі внутрішні
органи працюють енергійно-весело. Моя хода весела-весела швидка, іду –
птахом на крилах лечу, яскраво відчуваю своє молодече завзяття.

Я з кожним днем стаю веселішим життєрадіснішим. Усе міцнішим стає мій
веселий-життєрадісний настрій. Непереборна сталева воля світиться в моїх
очах, і цю непохитну волю відчувають у мені всі люди, яким доводиться
стикатись зі мною.

Тріумфальна сила молодості, захват перемоги світяться в моїх очах,
торжество непохитно міцного здоров’я світиться в моїх очах. Сяючі юні
очі.

Я зараз народився довголітнім юнаком (дівчиною), який(а) розвивається. Я
налаштовуюсь на розвиток усіх моїх здібностей і зараз, і через тридцять
років, і через п’ятдесят років. Моє мислення стає все енергійнішим.
Народжується енергійно-енергійне, швидке, мов блискавка, мислення,
народжується яскрава міцна молода пам’ять. Усі мої здібності енергійно
розвиваються. Безтурботна безхмарна юність світиться в моїх очах,
незгасний веселий вогник завжди горить у моїх очах”.

На його думку даний текст дозволяє краще настроїтися на здоровий спосіб
життя і турботливе відношення до свого здоров’я.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М.: Физкультура й спорт,
1990.–208с.

Войтенко В.П. Здоровье здорових. – Киев: Здоровье, 1991. – 248 с.

МартыненкоА.В., Валентин Ю.В., Подлесский В.А. идр. Формирование
здорового образа жизни (медико-социальные аспекти). – М.: Медицина,
1988. –192с.

Петрик О.І. Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового
способу життя: курс лекцій. –Львів: Світ, 1993. – 120 с.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020