.

Проблеми конкурентоздатності у галузі медичних технологій та техніки в Україні, можливі перспективи(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1831
Скачать документ

Реферат

на тему:

«Проблеми конкурентоздатності у галузі медичних технологій та техніки в
Україні, можливі перспективи»

План.

Вступ.

Мета роботи.

Постановка проблеми.

Аналіз проблеми.

Пропозиції до розв’язання проблеми.

Обгрунтування пропозицій та вибір альтернатив.

Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями.

Необхідні умови та ресурси.

Висновки.

Перехід до ринкової економіки, на шлях якого вже стала Україна,
неможливий без забезпечення конкурентноспроможності продукції (товарів,
послуг) її підприємств, причому це стосується умов як зовнішнього, так
і внутрішнього ринків, коли одна з найвагоміших ознак – конкуренція,
нарешті, стане його невід’ємною складовою.

Традиційно конкурентноспроможність трактується як зумовлене
економічними, соціальними і політичними факторами стійке становище
країни або товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках. В
умовах відкритої економіки вона також може бути визначена як здатність
країни протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку і ринках
“третіх країн”. Для оцінки конкурентноспроможності національної
економіки доцільно використовувати різні підходи:

ресурсний (технології, наявність капіталу для внутрішнього і зовнішнього
інвестування, чисельність і кваліфікація людських ресурсів, наділеність
природними ресурсами);

факторний (моніторинг змін позицій країни на міжнародних ринках у
залежності від рівня розвитку національної економіки, що
характеризується реальним використанням факторів економічного
зростання);

рейтинговий (інтегральне відображення стану економіки за тією чи іншою
системою показників).

Слід зазначити, що у більшості досліджень на всіх рівнях аналізу
виділяють цінову і структурну (загальну) конкурентноспроможність. На
макрорівні структура конкурентноспроможності системно відображає
виробничо – технологічний та експортний потенціал країни (коли
конкурують не ціни, а умови виробництва). У цілому конкурентноспроможною
слід вважати економіку, яка у своєму розвитку забезпечує: 1) підтримку
зростаючих життєвих стандартів; 2) досягнення (збереження) таких позицій
у світовій економіці, коли національні товари та послуги успішно
реалізуються на міжнародних ринках. Як показує світовий досвід,
усталеної конкурентноспроможності досягають країни, що можуть оптимально
реалізовувати свої національні переваги, орієнтуючись на постійне
підвищення продуктивності праці.

Метою даної роботи є огляд ринку медичної техніки, аналіз проблеми, що
полягає у недостатньому розвитку медицини в Україні, а також пропозиції
щодо розв’язання даної задачі (необхідні ресурси та умови).

Ринок України на сьогоднішній день характеризується наступними
особливостями:

Відсутністю засобів у лікувальних установах для закупівлі нового та
обслуговування старого обладнання,

На ринку переважають пропозиції з доставки дешевої, неякісної ,
застарілої, знятої з виробництва техніки,

На виділені гроші закуповується техніка без урахування думки по її
оптимальному та ефективному використанню,

Модернізація здійснюється дуже слабко, а ремонти виконуються за методом
«латання дір».

Усе вищеперераховане призводить до перевищення витрат на закупівлю,
прискорює зношування та вихід з експлуатації існуючого обладнання.

Проблемами медицини в Україні на сьогоднішній день є:

Недостатня кількість вітчизняних підприємств та фірм, що виробляють
медичну техніку, медикаменти тощо, що б відповідали світовим стандартам,

Відсутність коштів для закупівлі достатньої кількості обладнання для
оснащення лікарень та медичних центрів,

Недостатнє фінансування медицини. Хоча В Україні достатня кількість
медичних інститутів та лікарень (є навіть в обласних центрах), проте
внутрішня забезпеченність медикаментами та устаткування залишають бажати
кращого. Вони мають застарілу техніку, що не відповідає потребам
хворих, не мають ліків та необхідного оснащення, тому щоб пройти курс
лікування, провести операцію чи просто сходити на елементарну процедуру
(а це стосується насамперед провінцій), треба приносити все потрібне з
собою.

Керівництво Харківського промислового підприємства «Квант» дійшло
висновку, що необхідно організовувати власне виробництво вітчизняного
рентгенообладнання та складових до нього. З 1995 року «Квант» розпочав
реалізацію цієї програми. Сьогодні підприємство освоїло та успішно
випускає ряд рентгенообладнання. Разом з іншими підприємствами та
фірмами «Квант» розширив мережу обслуговування, постачання запасних
частин та витратних матеріалів.

Українська компанія «Поліпромсинтез» – єдина в Україні та в країнах СНД
виробник бальнеологічних ван, які відповідають стандартам
зарубіжних аналогів. Компанія була заснована в 1995 році та має значний
досвід у виробництві побутових ван та піддонів з металопластику.

Компанія «Стіролбіофарм», що входить до складу ОАТ «Концерн «Стірол»,
відмітила в цьому році свій 5 – тирічний ювілей. За ці роки вона змогла
не тільки укріпити свої позиції на українському фармацевтичному ринку,
але і впевненно увійти до числа фармацевтичних підприємств – лідерів на
Україні. Компанія «Стіролбіофарм» зайняла шосте місце серед
вітчизняних та зарубіжних фармацевтичних фірм.

Компанія «Стіролбіофарм» почала свою діяльність в 1996 році, коли
ситуація на фармацевтичному ринку характеризувалась недостатньою
кількістю лікарських засобів вітчизняного виробництва, доступних
середньому споживачу. Враховуючи це, керівництво ОАТ «Концерн
«Стіролбіофарм» зробило ставку на створення принципово нового
виробництва, що не має аналогів в Україні.

У жовтні 1996 року компанія «Стіролбіофарм» випустила перші преперати
Аспірин 325, Парацетамол, Вітамін С.

Проектна потужність заводу «Фармація» компанії «Стіролбіофарм» дозволяє
випускати 1 млрд. пігулок та капсул на рік. На сьогоднішній день
асортимент складає більше 35 лікарських засобів.

Відмітною особливістю продукції компанії «Стіролбіофарм» є висока якість
лікарських препаратів. Фапмацевтичне виробництво компанії
«Стіролбіофарм» є одним з найсучасніших за технічним оснащенням серед
фармацевтичних підприємств – лідерів.

У травні 2001 року на базі фармацевтичного заводу компанії
«Стіролбіофарм» відкрилось виробництво рідких стерильних лікарських
засобів у формі шприц – тюбіков та тюбік – крапельниц.

Одним з перспективніших напрямів діяльності компанії «Стіролбіофарм» є
випуск ветеринарних препаратів.

Застосування найновіших технологій та науково – технічних досягнень є
гарантом високої якості лікарських засобів. У липні 2001 року на 15
Міжнародній конференції, що відбулась у Нью – Йорку, компанія
«Стіролбіофарм» була нагороджена призом за якість Quality Summit Award
та відмічена у числі визнаних лідерів в області міжнародних лідерів
фармацевтичних препаратів.

За даними Держкоммедбіопрома «Київмедпреперат» стабільно займає другу
позицію на ринку, загальний обсяг виробництва збільшився з 12,2 % у 1998
році до 14,2 % в 1999 році. Згідно даних фармацевтико – маркетингових
груп «Бізнес кредит» та IMS, зараз “Київмедпрепарат” займає третю
позицію на ринку україни. До третього кварталу 1999 року частка ринку
препаратів компанії, що реалізується через роздрібну торгівлю (аптеки)
складала 2,6 %. Зараз цей показник збільшився до 3,7 %,

що дозволило підприємству переміститися з шостого місця на третє в
рейтингу компаній, що працюють на українському ринку. Темпи росту обсягу
продажів вроздріб (аптеки) – найбільш високі з усіх вітчизняних
виробничих підприємств.

Компанія “Київмедпрепарат” за останні роки утримує більшу частину ринку
по атнибіотиках – за рахунок поєднання ціни та якості. Компанія не
використовує дешеві низькоякісні субстанції, проте завжди пропонують
найбільш прийнятну ціну, інколи навіть нижче середньої. Крім того,
багато уваги приділяється якості упаковки, навіть якості картону.

Основна спеіцалізація підприємства – виробництво рецептурних
препаратів, тобто товару, що характеризується відносно нееластичним
попитом. Це дуже важливо, оскільки виробництво базуєтьсся на імпортних
субстанціях і підприємство має значний валютний ризик.

Успіхи 1999 року обумовлені тим, що підприємство має оптимальний
номенклатурний ряд препаратів. Це дозволило змінити існуючу раніше
систему продажу та збільшити вимоги до дистриб’юторів, забезпечуючи при
цьому ефктивний контроль за своєчасністю надходження грошових засобів.

Українські препарати – в основному генерики. Тобто нічого оригінального
в Україні практично немає, оскільки немає належного фінансування науки.
Компанія “Київмедпрепарат” намагається випускати те, що сьогодні є
бестселером у світі. Асортимент “Київмедпрепарату” можна порівняти з
асортиментом будь – якого великого заводу, що випускає генерики в
Європі чи Азії.

Показники роботи підприємств фармацевтичної промисловості України

Підприємство Темпи росту виробництва
Частка в загальному обсязі

продукції за 9 міс. 1999
р виробництва по галузі, в %

в % до 1998 року
1998 р. 1999 р. (9 міс.)

Держкоммедбіопром 93,4

В тому числі фармацев-

тична промисловість

в тому числі: 92,1
100,0 100,0

Дарниця 83,3
23,0 19,5

Київмедпрепарат 95,6
12,2 14,2

Фармак 95,8
11,1 10,9

Борщаговський ХФЗ 96,1
9,8 9,3

Здоров’я 88,2
8,7 9,1

Галичфарм 63,3
4,0 4,0

Однією з провідних приватних медичних фірм на українському ринку є фірма
“Борис”. Фірма працює з 1992 року, займаючи свою унікальну нішу. Її
працівникам вдалося за цей час нагромадити значний досвід з організації
платних медичних послуг населенню, компаніям та іноземним
представництвам, серед яких: Samsung, Procter & Gamble Ukraine, Coca –
Cola, DAEWOO та деякі інші підприємства.

Фірма “Борис” обслуговує також працівників посольств, зоктема
Великобританії, Німеччини, ізраїлі.

Зараз це сучасна багатопрофільна медична фірма, в якій працює 163
спеціаліста Кожен з лікарів має досвід роботи в реанімації, стаціонарі
та в службі швидкої допомоги.

Фірма “Борис” обладнана відповідно до сучасних стандартів і має
можливість надавати послуги, якість яких підтверджується наявністю
європейського сертифіката якості ISO – 9004 – 2. Наявність сучасного
діагностичного обладнання дозволяє розв’язати широкий спектр питань,
пов’язаних із завчасним виявленням захворювань на початковій стадії.

У Києві “Борис” залишається одним з лідерів приватного ринку
невідкладної допомоги. Щоденно сучасна клініка та 7 бригад на
першокласно обладнаних радіофікованих машинах обслуговують клієнтів.
Працює диспетчерський міст, діють 4 телефонні лінії.

Якщо проаналізувати діяльність фірми “Борис”, то стає помітним, що її
інтереси пов’язані з тими сферами медичної допомоги, які не можуть,
через нестачу коштів та з інших причин, охопити інші медичні
організації.

“Борис” пропонує програми, що принципово відрізняються від програм
медичних страхових компаній.

Кожна річна програма “Борис” насамперед включає глибоке, медичне
обстеження клієнта.

У залежності від обраної програми клієнт отримує можливість скористатись
у Києві медичними послугами фірми “Борис” в необхідному йому обсязі без
обмежень та додаткової плати.

1 програма: “Борис” – невідкладна допомога.

Включаає в себе проведення реанімаційних заходів, надання
медикаментозної допомоги, огляд і консультацію лікаря виїзної бригади,
транспортуванн в стаціонар.

Вартість програми близько 520 грн. (ціни надані за 1998 рік) на рік.

2 програма: “Борис” – невідкладна допомога і поліклініка.

Ця програма дає можливість клієнту на догоспітальному етапі, крім вище
перерахованої допомоги, скористатися усім спектром лабораторної й
інструментальної діагностики, амбулаторним лікуванням та консультаціями
фахівців.

Вартість програми близько 770 грн. на рік.

3 програма: “Борис” – невідкладна допомога, поліклініка і стаціонар.

У покриття цієї програми, крім послуг, які надаються двома попередніми,
входить лікування та перебування в стаіонарі будь – якого профілю.

Вартість програми близько 1350 грн. на рік.

Термін дії програм “Борис” – один рік.

Фірма проводить гнучку цінову політику, яка спрямована на встановлення
знижок для постійних клієктів, організацій і пільгові розцінки для
малозабезпечених та дітей. У деяких випадких, за вирішенням
адміністрації фірми, допомога може надаватися безкоштовно.

Благодійна діяльність фірми не обмежується допомогою продуктами
харчування Дитячому онкологічному центру, підтримкою інших лікарень,
безкоштовною допомогою у складних випадках у ДТП. Фірма виступає
спонсором спортивних змагань, забезпечуючи їх медичне обслуговування.

На сьогодні у фірми склалося коло клієнтів, які ставляться до неї з
виключною довірою. Понад 400 осіб придбали дисконтні картки, які дають
змогу користуватися всіма послугами з 10 % знижкою.

Крім фірми “Борис”, широко відомими є приватні фірми “Медіком”, “Медея”,
“Дитина”, що також надають якісну та своєчасну допомогу.

Україні варто скористатися досвідом світового менеджменту для вирішення
проблеми забезпечення конкурентноспроможності продукції. Методично –
організаційні основи забезпечення конкурентноспроможності продукції
українських підприємств:

Аналіз стану, виявлення і систематизація основних факторів і умов, що
визначають конкурентноспроможність продукції (товарів, послуг) в умовах
ринкової економіки;

Систематизація, вибір і обгрунтування перспективних напрямів розвитку і
вдосконалення законодавчих (правових) механізмів (гарантії, товарні
знаки тощо);

Систематизація, вибір і обгрунтування перспективних напрямів розвитку і
вдосконалення економічних механізмів;

Систематизація, вибір і обгрунтування перспективних напрямів розвитку і
вдосконалення науково – технічних механізмів;

Систематизація, вибір і обгрунтування нормативної та технічної бази
(стандартизація, сертифікація, кодування і каталогізація продукції,
техніко – економічна інформація);

Систематизація, вибір і обгрунтування перспективних напрямів розвитку і
вдосконалення організаційних механізмів (сервісне обслуговування,
реклама тощо);

Систематизація, вибір і обгрунтування перспективних напрямів розвитку і
вдосконалення соціальних механізмів;

Систематизація, вибір і обгрунтування перспективних напрямів розвитку і
вдосконалення психологічних механізмів;

Систематизація, вибір і обгрунтування перспективних напрямів розвитку і
вдосконалення комерційних механізмів (умови платежу, поставок, знижок,
марка);

Удосконалення і поширення систем управління якістю продукції (на базі
міжнародних стандартів) за рівнями, сферами, аспектами, стадіями
“життєвого циклу” продукції, об’єктами, елементами формування якості
продукції;

Створення і удосконалення системи підготовки спеціалістів із
забезпечення конкурентноспроможності продукції;

Систематизація, вибір і обгрунтування напрямів формування системи
захисту прав споживачів на законодавчій та суспільній основі.

Перш за все, для розв’язання даної проблеми необхідне фінансування
медицини державою. Крім того, додаткові кошти для розвитку медицини
можна отримати шляхом залучення інвестицій як іноземних, так і
вітчизняних підприємств. Для того, щоб дана пропозиція зацікавила
підприємців необхідно створити певні умови, що будуть вигідними обом
сторонам. А саме, надання пільг при сплаті податків для вітчизняних
підприємств та певний прибуток (пакет акцій тощо) для іноземних
інвесторів.

Крім того, необхідно прилучати кваліфікованих спеціалістів до розробки
технологій та впровадження інновацій у життя. А зацікавити їх можна, на
мою думку, двома способами ( які повинні застосовуватися одночасно) – по
– перше, це відповідна матеріальна винагорода за роботу (дуже нелегку),
а по – друге, це бачення того, що їх праця та зусилля реально
втілюються у життя, а не просто лежать в медичних інститутах та
бібліотеках у вигляді доповідей та використовуються для проведення
наукових конференцій. Оскільки кожна людина має знати, що її праця
комусь потрібна, а особливо, якщо мова йде про медицину, що покликана
допомагати людям.

Необхідно стимулювати роботу наукових лабораторій, науково – дослідних
інститутів тощо. Якщо ці умови будуть виконані, то це сприятиме
заохоченню працівників працювати саме в Україні, а не за кордоном, де
рівень життя працівників медичної сфери є досить високим.

Однією з найголовніших проблем України є недостатнє фінансування
медицини (внутрішнє оснащення лікарень та медичних центрів не відповідає
потребам хворих), відсутність медикаментів та обладнання для лікарень,
недостатня кількість лабораторій, що не мають належної техніки для
винаходів та роботи на перспективу. А це є причиною того, що в країні
майже не виготовляється вітчизняна медична апаратура і доводиться
закупати імпортне обладнання, на достатню кількість якого не вистачає
коштів.

Тому першим кроком для покращення ситуації на ринку медичних технологій
є фінансування та інвестиції в дану галузь, а особливу увагу треба
звернути саме на виробництво вітчизняної техніки та проведення
досліджень з метою винаходу нових ліків та технологій.

Список використаної літератури.

”’Здоров’я України’’, – № 11, 2001 р.

”Здоров’я України”, – № 2, 2001 р.

”Економіка України”, – № 4, 1999 р.

”Економіка України”, – № 2, 1999 р.

‘’Комп&аньон’’, – № 4, 2000 р .

‘’Комп&аньон’’, – № 18, 2000 р.

‘’Медичний бізнес”, – № 9 , 2001 р.

”Медичний бізнес”, – № 11, 2001 р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020