.

Про використання системи Інтернет для розповсюдження інформації про лікарські препарати (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1673
Скачать документ

Реферат на тему:

ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

Інформатизація стимулює зростання виробництва високотехнологічної
продукції, веде до підвищення зайнятості економічно активного населення,
стимулює просування на ринок продуктів та збільшення їх реалізації .

В останні роки використання комп’ютерів в аптечній мережі вийшло на
новий якісний рівень. Це зумовлено об’єктивними причинами, що мають
місце на українському фармацевтичному ринку, значним збільшенням
номенклатури лікарських засобів, широким розповсюдженням персональних
комп’ютерів і внаслідок цього інформатизацією роботи фармацевтичних
підприємств .

Створюються принципово нові інформаційно-довідкові системи про лікарські
засоби з базами даних щодо реєстрації лікарських препаратів,

учасників фармацевтичного ринку, обсягів імпорту й експорту
медикаментів, субстанцій, виробів медичного призначення, що
виготовляються на вітчизняних підприємствах [І].

Завдяки сучасним інформаційним технологіям вирішуються важливі
багатоаспектні проблеми фармацевтичного бізнесу

[1, 3, 8]. При цьому значну роль у просуванні на фармацевтичний ринок
іноваційних препаратів, впровадженні їх в широку медичну практику, а
загалом у збільшенні реалізації медикаментів відіграє система
інформаційного забезпечення

[6, 7].

Сьогодні не існує та і не може існувати єдиного всеохоплюючого джерела
інформації про лікарські препарати для всіх категорій споживачів.
З.М.Мнушко із співавторами обгрунтували та запропонували модель
створення системи накопичення комерційної інформації про лікарські
засоби, що сприяло підвищенню рівня й ефективності діючих, а також
новостворених організаційних структур та систем, що займаються збором і
розповсюдженням інформації про лікарські засоби .

Разом з тим ще залишається гострою проблема оперативного, достовірного,
професійного інформування про лікарські засоби медичних та
фармацевтичних працівників і населення. З наукової та практичної точок
зору являє інтерес використання системи Інтернет для розповсюдження та
одержання інформації про лікарські препарати. Одним з найважливіших
аспектів використання мережі Інтернет є забезпечення раціонального
використання медикаментів на основі доступу до глобальної інформації про
лікарські засоби, пов’язаної з їх створенням, виробництвом, результатами
поглибленого їх вивчення в національних медичних центрах, передачі
накопиченого клінічного досвіду широкому колу практикуючих лікарів,
введення на ринок нових препаратів або старих з новими фармакологічними
якостями.

Принципово новим при користуванні мережею Інтернет є широке
представництво в даній системі фахівців різних спеціальностей — від
вчених, що створили лікарські препарати, клініцистів, практикуючих
лікарів, провізорів та фармацевтів до працівників органів регламентації,
студентів медичних та фармацевтичних учбових закладів, стаціонарних та
амбулаторних хворих . Через систему Інтернет забезпечується цілодобове
оперативне одержання інформації у зручний для споживачів час, при цьому
пропонована інформація глобальна за масштабами. Завдяки своїй унікальній
структурі зберігання і пошуку інформаційних даних Інтернет дозволяє
спростити доступ до інформації про лікарські препарати.

При користуванні системою Інтернет фахівці значно зменшують витрати часу
і сил на отримання інформації про лікарські препарати, практично негайно
можуть одержати інформацію про клінічний досвід їх використання у
будь-якій країні, виявити переваги того або іншого препарату перед
аналогами, які наявні на фармацевтичному ринку. До того ж, не
відриваючись від комп’ютера, спеціаліст може отримати дані про поставки
в Україну препаратів, їх реєстрацію, вартість тощо.

Слід зазначити, що Інтернет — це не тільки засіб отримання необхідної
інформації про лікарські препарати, а насамперед, в широкому розумінні —
це форма спілкування між розповсюджувачами інформаційної продукції і
споживачами, між вченими-клініцистами і практикуючими лікарями. Завдяки
використанню Інтернету створюється своєрідна атмосфера професійної
взаємодії, атмосфера відкритого обміну думками між вченими-клініцистами
і практикуючими лікарями, передачі і сприйняття нових знань, завдяки
чому в лікувальну практику впроваджуються нові лікарські препарати,
сучасні схеми лікування та нові медичні технології, створюються умови
раціонального використання ліків.

Розміщення в системі Інтернет інформації про лікарські препарати,
результати клінічних досліджень дозволить користувачам: лікарям,
провізорам, менеджерам фармацевтичних фірм — в оперативному порядку, в
необхідний час одержувати об’єктивну і повну інформацію.

Аналіз публікацій та проведені нами дослідження засвідчують доцільність
розміщення в системі Інтернет на основі програмного забезпечення
цільової інформації (спеціальні сторінки) про лікарські засоби для таких
категорій споживачів:

— практикуючих лікарів (стаціонарних та амбулаторних медичних закладів);

— працівників оптових фармацевтичних фірм та аптек;

— безпосередньо для населення.

Обсяг та повнота інформації про лікарські препарати, що розміщується на
сторінках Інтернет, залежить від категорії споживачів. Найбільш повна
інформація призначається для практикуючих лікарів. Вона повинна містити
торгову назву препарату латинською та українською (російською) мовами,
міжнародну назву латинською мовою, хімічну назву, дані про діючу
речовину, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її
адресу, відомості про фармакологічну групу, фармакологічні властивості,
фармакокінетику, показання до застосування, спосіб застосування та дози,
побічну дію, протипоказання, а також про взаємодію з іншими лікарськими
препаратами, можливість передозування, особливості застосування, умови
та строки зберігання, правила відпуску.

Надзвичайно важливим для цієї категорії споживачів є надання інформації
про результати останніх клінічних досліджень у вітчизняних та зарубіжних
національних медичних центрах та ведучих клініках, а також про з’їзди,
наукові симпозіуми та конференції з приводу клінічного використання
лікарських препаратів для лікування тих або інших захворювань. В
інформації, що розміщується на сторінках Інтернет, має бути наведена
ціна препаратів.

Інформація для оптових фармацевтичних фірм повинна включати:

— торгову назву препаратів латинською та українською (російською)
мовами, міжнародну назву латинською мовою, хімічну назву, дані про діючу
речовину, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її
адресу, назву оптової фармацевтичної фірми, що має ексклюзивне право на
реалізацію в країні даної продукції, фармакологічну групу, а також
коротку інформацію з наступних питань: фармакологічні властивості,
фармакологічні показання до застосування, спосіб застосування та дози,
побічна дія, протипоказання, дані про взаємодію з іншими лікарськими
препаратами, можливість передозування, особливості застосування, умови
та строки зберігання, порядок, вартість (ціна) та умови відпуску оптовим
покупцям.

На сторінках, передбачених для населення, доцільно розмістити інформацію
про торгову назву препарату латинською та українською (російською)
мовами, міжнародну назву латинською мовою, лікарську форму та її склад,
назву фірми-виробника та її адресу, спосіб застосування, застереження
про взаємодію з іншими ліками, умови зберігання, ціну препарату, в яких
аптеках можна його придбати.

В інформації для всіх категорій споживачів повинен бути зазначений номер
реєстру.

В рамках системи Інтернет для вищенаведених категорій споживачів може
бути досягнуто виконання ряду важливих завдань. Так, практикуючі лікарі
завдяки одержанню високопрофесійної інформації мають можливість
оцінювати ефективність препаратів, приймати об’єктивні рішення щодо їх
застосування в конкретній ситуації.

Працівники оптових фармацевтичних фірм в оперативному порядку зможуть
аналізувати прайслисти виробників ліків, знайомитися з

асортиментом ліків, що пропонуються дистриб’юторами фармацевтичної
продукції, дефектурою аптек, одержувати адресно-довідкову інформацію про
учасників фармацевтичного ринку, нормативні документи, що регламентують
фармацевтичну діяльність, тощо. Можливим є автоматизоване формування
замовлень аптек на закупівлю медикаментів: тобто система може самостійно
проаналізувати ціни на препарати, що є на фармацевтичному ринку, і
знайти оптову фірму, яка пропонує потрібні ліки за найнижчими цінами.

Сторінка Інтернет для населення дає можливість протягом декількох секунд
одержати інформацію, в якій аптеці і за якими цінами можна придбати
необхідні препарати, що призначені лікарем; дані про препарати, які
відпускаються з аптек без рецептів лікарів; умови та застереження щодо
зберігання ліків в домашніх умовах; відомості про дислокацію аптек,
режим їх роботи, номера телефонів.

Вирішення комплексу завдань для кожної із зазначених категорій
споживачів інформації про лікарські засоби дозволить забезпечити їх
ефективне та раціональне використання при здійсненні органами охорони
здоров’я профілактичних заходів та лікувального процесу;

Проведені дослідження підтверджують також доцільність створення в рамках
Інтернет комп’ютерної довідково-інформаційної системи профілактики і
корекції побічних реакцій та ускладнень при призначенні медикаментозної
терапії. Створення такої системи дасть можливість практикуючим лікарям
кваліфіковано і професійно використовувати препарати в лікувальному
процесі.

Висновки

1. Висвітлено переваги користування системою Інтернет для
розповсюдження та отримання інформації про лікарські засоби.

2. Сформульовано зміст інформації, яку доцільно розміщати на сторінках
системи Інтернет для наступних категорій споживачів: практикуючих
лікарів, оптових фармацевтичних фірм і аптек та для населення.

PAGE

PAGE 5

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020