Реферат

На тему:

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1
%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96» \o «Безхребетні» безхребетних , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD
%D1%96» \o «Хребетні» хребетних HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
» \o «Тварини» тварин і HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0» \o
«Людина» людини .

надходить у П. по ворітній вені і печінковій артерії, які розгалужуються
на міжчасткові вени і HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
» \o «Артерії» артерії . Останні у паренхімі печінки розгалужуються на
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B
B%D1%8F%D1%80%D0%B8&action=edit» \o «Капіляри» капіляри ( HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8
1%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%
D1%8F%29&action=edit» \o «Синусоїда (біологія)» синусоїди ), що
безпосередньо стикаються з клітинами печінки. HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9&action=edit» \o «Ендотелій» Ендотелій
синусоїдів утворений клітинами зірчастої форми, які здатні до
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%8
6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7&action=edit» \o «Фагоцитоз» фагоцитозу . З
капілярного русла паренхіми печінки формуються вени, що впадають в нижню
порожнисту вену. HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%8
0%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit» \o «Іннервація» Іннервація
печінки здійснюється печінковим HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B
E%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&act
ion=edit» \o «Нервове сплетіння» нервовим сплетінням .

Фізіологія печінки

Печінка найбільший HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8
0%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=ed
it» \o «Внутрішні органи» внутрішній орган , який виконує багато
функцій і бере участь в обміні білків, вуглеводів, HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8&acti
on=edit» \o «Жири» жирів , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD» \o
«Гормон» гормонів , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
» \o «Вітамін» вітамінів , знешкодженні та HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B
A%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit» \o
«Детоксикація» детоксикації багатьох ендогенних і екзогенних речовин.
Найперше досліджували зовнішньосекреторну функцію печінки та роль жовчі
у травленні. Сьогодні печінку розглядають як загальний резервуар обміну
речовин, з якого організм в міру потреби отримує необхідні речовини.
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
» \o «Глюкоза» Глюкоза і інші HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85
%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8» \o «Моносахариди» моносахариди у
печінці перетворюються у HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5
%D0%BD» \o «Глікоген» глікоген . У глікоген перетворюються також
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%8
7%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit» \o
«Молочна кислота» молочна кислота та продукти розщеплення HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA» \o «Білок»
білків і меншою мірою — HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8&acti
on=edit» \o «Жири» жирів .

Роль печінки в обміні білків полягає у розчепленні і перебудові
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8
%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8» \o «Амінокислоти» амінокислот ,
утворенні HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B
2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit» \o «Сечовина» сечовини і HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B
5%D0%B7_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit» \o «Синтез
білків» синтезі білків . Дезамінування амінокислот відбувається тільки
в печінці. Після цього утворюються HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B
A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8&action=edit» \o «Кетокислоти»
кетокислоти , які зазнають подальших перетворень. Синтез сечовини у
клітинах печінки — основний шлях знешкодження HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BA» \o «Аміак»
аміаку , що утворюється в процесі дезамінування амінокислот. Сечовина
синтезується за участю HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B7
%D0%B0» \o «Аргіназа» аргінази через орнітиновий цикл з використанням
енергії HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4» \o
«АТФ» АТФ . Печінка відіграє вирішальну роль у синтезі білків
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B
C%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96&action=edit» \o «Плазма крові»
плазми крові . В обміні жирів печінка бере участь шляхом дії жовчі на
них у HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B
0_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit» \o «Тонка кишка» тонкій
кишці . У печінці також проходить і розщеплення жирів з утворенням
кетонових тіл ( HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B
E%D0%BD%2C&action=edit» \o «Ацетон,» ацетон, HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8
F%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit» \o
«Масляна кислота» масляна і ( HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%
B8%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0
%BE%D1%82%D0%B0&action=edit» \o «?-оксимасляна кислота» ?-оксимасляна
кислоти ). У печінці синтезується HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%B8%D0%BD» \o «Холестерин» холестерин , який частково
виводиться з жовчю, а основна його частина перетворюється в HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B
D%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8&action=edit» \o
«Жовчні кислоти» жовчні кислоти .

Багато HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
» \o «Вітамін» вітамінів (A, B1, D, E, K) депонуються у печінці.
Вітаміни В1, В2 і В6 активуються в печінці. Жиророзчинні вітаміни
всмоктуються в HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD
%D0%B8%D0%BA» \o «Кишківник» кишківнику тільки за наявності жовчних
кислот. Холестерин служить попередником HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B
E%D1%97%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8&act
ion=edit» \o «Стероїдні гормони» стероїдних гормонів , тому печінка
відіграє роль у їхньому обміні. У печінці депонується HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE» \o
«Залізо» залізо , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D1%8C» \o «Мідь» мідь
, HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA» \o
«Цинк» цинк . Печінка бере також участь в обміні HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
%D1%86%D1%8C» \o «Марганець» марганцю , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B4%D0%B5
%D0%BD» \o «Молібден» молібдену , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
» \o «Кобальт» кобальту та інших HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%B
E%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit» \o
«Мікроелементи» мікроелементів . Печінка виконує бар’єрну функцію, що
полягає у знешкодженні HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B
8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=ed
it» \o «Токсичні сполуки» токсичних сполук , які надходять з їжею або
утворюються в кишківнику за рахунок діяльності його HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%B
E%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit» \o «Мікрофлора» мікрофлори
. У печінці інактивуються і лікувальні речовини, які доставляються сюди
HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2» \o
«Кров» кров ’ю. HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96
_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8» \o «Хімічні речовини»
Хімічні речовини знешкоджуються під час їхнього ферментативного
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B
D%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit» \o «Окиснення» окиснення ,
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F» \o «Відновлення» відновлення , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B
B%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit» \o «Метилування»
метилування , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B
8%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit» \o
«Ацетилування» ацетилування , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96
%D0%B7» \o «Гідроліз» гідролізу (перша фаза). Під час другої фази
утворені продукти кон’югують з HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%8
3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%
82%D0%B0&action=edit» \o «Глюкуронова кислота» глюкуроновою ,
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0
_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0» \o «Сірчана кислота»
сірчаною , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B
A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0» \o «Оцтова кислота» оцтовою
кислотами , гліцином, таурдином. Деякі речовини знешкоджуються в одну
фазу, а деякі без змін виводяться з HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%87» \o «Жовч» жовчю
і HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B0&acti
on=edit» \o «Сеча» сечею . Печінка бере участь в інактивації багатьох
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD» \o
«Гормон» гормонів ( HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B
E%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B8&action=edit» \o
«Глюкортикоїди» глюкортикоїди , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B
E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit» \o «Альдостерон»
альдостерон , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5
%D0%BD%D0%B8» \o «Андрогени» андрогени , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B
E%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8&action=edit» \o «Естрогени» естрогени ,
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B
B%D1%96%D0%BD&action=edit» \o «Інсулін» інсулін , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B
0%D0%B3%D0%BE%D0%BD&action=edit» \o «Глюкагон» глюкагон ). Печінка
відіграє роль у процесі HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B
0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96&action=edit» \o
«Зсідання крові» зсіданні крові . У печінці синтезуються компоненти
протромбінового комплексу (плязмові фактори II, II, IX, X), для синтезу
яких необхідний HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B
C%D1%96%D0%BD_%D0%9A&action=edit» \o «Вітамін К» вітамін К . У печінці
синтезується HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B
8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit» \o «Фібриноген» фібриноген
та V, XI, XII, XIII плазмові фактори. Синтезуються в печінці і фактори,
які протидіють зсіданню крові ( HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D0%BD&action=edit» \o «Гепарин» гепарин , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8
2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD&action=edit» \o «Антитромбін»
антитромбін , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B
F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD&action=edit» \o «Антиплазмін»
антиплазмін ). Б HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD
» \o «Ембріон» ембріонів печінка служить кровотворним органом. Вона
виконує функцію депонування крові та руйнування HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86
%D0%B8%D1%82%D0%B8» \o «Еритроцити» еритроцитів . Печінка відіграє роль
у зміні HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B
E%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3&action=edit» \o «Кровообіг» кровообігу
всього організму. При підвищенні HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%8
0%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&act
ion=edit» \o «Артеріальний тиск» артеріального тиску кровообіг у
печінці зростає, а при його зниженні — зменшується.

Печінка виконує HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%8
0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%
96%D1%8F&action=edit» \o «Екскреторна функція» екскреторну функцію , що
тісно пов’язана з утворенням жовчі. Речовини, які екскретує печінка (
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%80%D1%83%D0%B1
%D1%96%D0%BD» \o «Білірубін» білірубін , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%9
6%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%
BA%D0%B8&action=edit» \o «Порфіринові сполуки» порфіринові сполуки ,
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B
A%D1%81%D0%B8%D0%BD&action=edit» \o «Тироксин» тироксин , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%B8%D0%BD» \o «Холестерин» холестерин ) є складовою частиною
жовчі.

Похожие записи