.

Нові підходи до створення вакцин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2374
Скачать документ

медицина

Реферат

на тему:

Нові підходи до створення вакцинВступ

Протягом останнього десятиліття інфекційні хвороби як і раніше вносили
значний вклад у захворюваність і смертність і лягали важким тягарем на
ресурси національних органів охорони здоров’я. У багатьох районах світу
вірусні інфекції займають важливе місце в структурі захворюваності
інфекційними хворобами і нерідко супроводжуються вторинними
бактеріальними інфекціями. У деяких країнах завдяки використанню
сучасних вакцин здійснюється ефективна профілактика визначених вірусних
хвороб і боротьба з ними. Проте удосконалювання профілактики вірусних
хвороб і боротьби з ними усе ще залишається дуже важливою задачею, при
цьому особлива увага варто приділяти створенню вакцин проти тих вірусних
хвороб, мір профілактики яким у даний час не існує, а також створенню
більш безпечних і економічних вакцин замість тих, котрі в силу
визначених причин використовуються в обмеженому масштабі. Ефективні
противірусні лікарські засоби, за рідкісним винятком, створюються не так
швидко, як хотілося б, і має бути проробити величезну роботу, перш ніж у
нашому розпорядженні виявляться нові, безпечні й ефективні ліки для
профілактики і лікування вірусних хвороб.

В останні роки ми були свідками ряду фундаментальних наукових і
технічних досягнень. Деякі з нових біотехнологічних підходів мають саме
безпосереднє відношення до створення нових чи поліпшених вакцин. Велику
роль у цій області грає генна інженерія, що дозволяє “клонувати” вірусні
геноми і вивчати їхній нуклеотидну послідовність, а також технологія
створення ліній гібридних кліток, що секретують специфічні
моноклональні, противірусні імуноглобуліни. Крім того, за останнє
десятиліття істотно розширилися і поглибилися наші знання про численні і
різноманітних компоненти імунних реакцій людини і тварин на вірусні
антигени. Отримано, зокрема , багато нової інформації про клітки, що
беруть участь в імунній відповіді, а також про гуморальні аспекти
імунітету. Стає усе очевидніше, що імунна відповідь ссавців визначається
складною мережею взаємозалежних компонентів. Усебічне розуміння функції
імунної системи залежить від аналізу кожного її компонента і механізмів
взаємодії між цими компонентами. Знання природи імунної відповіді є
найважливішою передумовою розуміння механізмів дії вакцин і створення
нових вакцин. Іншою областю, у якій також швидко накопичується
інформація, що має безпосереднє відношення до створення вакцин, є
антигенна характеристика самих вірусів. Зараз уже точно відома
молекулярна структура й імунологічна роль окремих компонентів ряду
вірусів, що мають важливе значення з медичної точки зору. Цьому багато в
чому сприяло використання моноклональных антитіл.

Не виключено, що деякі з нових вакцин будуть являти собою невеликі
пептиди і для забезпечення їх иммуногенности такі вакцини необхідно буде
з’єднувати з відповідними чи носіями ж уводити їх у сполученні з
іммуностимуляторами. Для визначення ефективності і безпеки нових вакцин
необхідно буде провести всебічні клінічні іспити, а для їхньої
стандартизації і контролю за їх якістю буде потрібно прийняти міжнародно
визнані критерії на підставі спільних досліджень, які організуються ВІЗ.

Успіхи у вивченні розмаїтості, структури і властивостей інтерферопов,
розширення знань про гени, що кодує інтерферони, і створення методів
одержання високо очищених і активних інтсрферонов для клінічного
використання також внесли істотний вклад у профілактику і лікування
вірусних інфекцій. Крім того, у міру розширення знань про молекулярну
біологію реплікації вірусів поліпшуються перспективи створення
ефективних противірусних препаратів. Розвиток цих областей науки, поряд
зі створенням вакцин, дозволить у майбутньому значно зменшити в
глобальному масштабі захворюваність вірусними інфекціями.

Завдяки прогресу у фундаментальній імунології став можливим всебічний
аналіз імунних реакцій на вірусні інфекції і їхньої регуляції. Однак для
вироблення відповідних стратегій імунізації і запобігання шкідливих
імунопатологічних реакцій, зв’язаних з імунізацією, необхідно точно
знати захисні ланки імунної відповіді на кожен конкретний вірус.

Фундаментальні механізми, що контролюють різні типи імунної відповіді,
що виникає в результаті зараження вірусами, дуже складні, у процесі
інфекції може порушуватися імунний гомеостаз, а також регуляція
проліферації і дозрівання лимфоидных кліток. Лімфоїдна система високо
динамічна і регулюється складною мережею взаємодій (мал. 1) між різними
клітками (лимфоидными і допоміжними), а також між клітками і розчинними
медіаторами, антитілами, комплексами антиген-антитіло і мережею
идиотип-антиидиотип. Лімфоцити, здатні розпізнавати антигени, є
головними клітками імунної системи; їхній можна розділити на дві основні
категорії: а) В-клітки ( щовідбуваються з кісткового мозку), тобто
лімфоцити, що несуть на своїй поверхні молекули антитіл і здатні
виробляти і секретировать антитіла; б) Т-клетки, тобто стовбурні
клітки, “навчені” у тимусе розпізнаванню специфічних антигенів у
сполученні з білками клітинної поверхні, кодируемыми головним комплексом
гистосовместимости (ГКГ).

Т-клетки можна розділити на трохи субпопуляций, кожна з який виконує
різні эффекторные функції, наприклад: а) Т-клетки (Т3), опосредующие
локальні реакції гіперчутливості уповільненого типу; б) цитотоксические
Т-клетки (Тц), що лизируют клітки, інфіковані вірусами, чи пухлинні
клітки. Інші, регуляторні, Т-клетки можуть підсилювати (хелперные
Т-клетки, Тх) чи гнітити (супрес-бур’янисті Т-клетки, Тс) різні имунные
реакції, у яких беруть участь різні популяції лимфоидных кліток. Ці
субпопуляции Т-клеток відрізняються друг від друга по фенотипической
експресії визначених поверхневих білків, однак природа рецепторів
Т-клеток ще багато в чому не ясна. Популяція В-кліток також неоднорідна
і накопичується усе більше даних про існування декількох функціонально
відмінних субпопуляций В-кліток. Субпопуляции В-кліток визначають по
розходженню в реактивності на особливі антигени, що виявляється чи
безпосередньо при участі Т-клеток. У деяких невірусних експериментальних
системах виявлені В-клітки із супрес-сорной функцією, що виявляється без
участі антитіл. Відомо, однак, що антитіла можуть гнітити вироблення
эффек-торных Т-клеток і здійснювати контроль по типі “зворотного
зв’язку”. Після антигенної стимуляції починається розподіл і
дифференцировка Т- і В-кліток, у результаті якої виникають популяції
антигенреактивных кліток пам’яті, а також зрілі клітки, що здійснюють
эффекторные функції, наприклад секрецію чи антитіл лізис кліток.

Крім лимфоидных Т- і В-кліток, що відповідальні за розпізнавання свого і
чужого, існують і допоміжні клітки, такі, як макрофаги і природні
киллерные клітки (ЕКК), що грають важливу роль у переробці антигенів, у
взаємодії з лимфоидными клітками, у контролі функції Т- і В-кліток і в
елімінації мікроорганізмів у присутності антитіл. Таким чином, функція
імунної системи залежить від спектра стадій розвитку різних популяцій
лимфоидных кліток і надзвичайно складної мережі взаємодій між клітками і
секреторними молекулами, у якій беруть участь визначені эффекторные чи
допоміжні клітки, що регулюють ці систему.

У нормі зазначена мережа тонко збалансована і забезпечує індукцію різних
типів імунної відповіді, у залежності від обставин, за якої випливає
вимикання імунної відповіді, після чого в організмі залишаються Т- і
В-клітки пам’яті. Формування імунологічної пам’яті саме і є метою
імунізації; ця пам’ять виявляється в здатності організму швидше й
ефективніше реагувати на повторний вплив того ж самого антигену завдяки
присутності великої кількості більш зрілих кліток, що специфічно
відповідають на даний антиген. З іншого боку, під час інфекцій тонка
імунна рівновага порушується, унаслідок чого можег страждати контроль
функції лимфоидных кліток.

Добре відомі приклади персистирующей вірусної інфекції, що існує
незважаючи на розвиток імунологічних реакцій, наприклад при гепатиті В,
герпетической інфекції й інфекціях, викликуваних деякими
парамиксовирусами. До числа можливих механізмів, що дозволяють вірусам
уникати імунної відповіді макроорганізму, відносяться
распространениевируса від клітки до клітки (наприклад, вірусів герпеса)
і локалізація вірусу в таких анатомічних структурах, що частково
ізольовані від імунної відповіді (наприклад, локалізація вірусу кору в
головному мозку хворих подострим склеро-.зирующим панэнцефалитом чи
локалізація людського (альфа) вірусу герпеса в чуттєвих гангліях). У
процесі еволюції віруси виробили різні способи впливу на макроорганізм
і, у тім чи іншому ступені, можуть уникати відповідних реакцій з боку
імунної системи за допомогою механізмів, що специфічні для кожної
окремої групи вірусів. Таким чином, для забезпечення захисту від
вірусної інфекції організму приходиться використовувати різні типи
імунітету і тому необхідно як можна повніше вивчити різновиду імунної
відповіді, що вимагаються для захисту від різних вірусів. Читачам, що
бажають одержати більш повне представлення про функцію імунної системи,
рекомендується звернутися до двох недавно опублікованих оглядів.

НОВІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ВАКЦИН

Застосування методів генної інженерії для створення вакцин

Існують два напрямки в створенні вірусних вакцин, стосовно до яких
можуть бути пс лезны методи молекулярного клонирования. Перше передбачає
створення антигенних компонентів вірусів для використання як вакцини;
цей напрямок у даний час бурхливе розвивається. Ціль другого напрямку –
одержання дефектних чи аттенуи-рованных штамів для використання в якості
живих вірусних вакцин.

Якщо геном чи вірусу його Днк-копію (для вірусу з Рнк-геном) ввести в
придатну бактеріальну плазмиду і клонировать у відповідної бактеріальної
клітці-хазяїні, наприклад у Escherіchіa colі, то можна одержати вірусну
ДНК у кількості, достатній для її усебічного вивчення і наступного
одержання продуктів вірусних генів. Аналіз нук-леотидной послідовності
звичайно дозволяє установити генетичну організацію вірусу й
ідентифікувати гени, що кодують окремі антигени. Після цього можна
виділити ген даного антигену і ввести його в різні системи, що
забезпечують його контрольовану експресію, найчастіше дуже інтенсивну.
Методи генної інженерії і їхнє наукове обґрунтування описані в додатку
до дійсної доповіді.

Одержання антигенів за допомогою цих методів має дві переваги. По-перше
– безпека. Ці методи дозволяють одержувати вакцини проти
високопатогенних вірусів, наприклад проти вірусів африканських
геморрагічних лихоманок, тому що застосування виділеного гена цілком
виключає виникнення інфекційного агента. Ще один аспект безпеки,
властивої самої технології, полягає в одержанні високоочищенної вакцини,
як у плані її активного компонента, так і в плані повної відсутності
ряду конрамінуючих збудників, виявляються іноді у вакцинах, одержуваних
за звичайною технологією. Друга перевага полягає в меншій вартості
первинного продукту й одержанні його у великих кількостях, чим
відповідних вакцин, що виготовляються звичайними методами. Одна з
потенційних проблем полягає в тому, що отриманий у такий спосіб антиген
може відрізнятися від відповідного природного антигену по конформації,
чи стабільності імуногенній активності. Крім того, складні природні
антигенні структури можуть іноді містити ряд компонентів, частина з яких
є елементом клітки-хазяїна (наприклад, вуглеводні залишки) і без який
буває важко індукувати відповідний імунна відповідь. Однак завдяки
використанню для експресії генів визначених кліток-хазяїнів, наприклад
дріжджових чи кліток ссавців, можна одержати антиген у формі, що
нагадує нативні вірусні частки. В даний час вивчається можливість
застосування таких клітинних систем як джерела матеріалу для одержання
вакцинних препаратів.

Останнім часом отриманий ряд невеликих олігопептидів, синтезованих
хімічним шляхом на підставі відомої амінокислотної послідовності
антигенних пептидів вірусів. Показано, що ці олігопептиди ефективно
стимулюють вироблення антитіл. Якщо буде встановлено, що ці антитіла
тривалий час персистують в організмі і мають захисну дію, то даний
підхід зможе стати важливим новим способом виготовлення вакцин. Більш
того, як правило, буде можливо, а може й економічно вигідно, синтезувати
ген по відповідному пептиду і потім одержувати цей пептид за допомогою
експресії гена в бактеріальних клітках.

Після того як стає відомої нуклеотидна послідовність вірусного генома,
специфічні заміни основ можна здійснити майже в будь-якім бажаному
положенні. Знання тих доменів генома, що кодують біологічні властивості
(наприклад, вірулентність) вірусу, дозволить, у принципі, здійснювати
стабільні делеційні чи вставні мутації у відповідному ділянці, що
ведуть, наприклад, до аттенуирова-нию вірусу. Такі генетичні маніпуляції
можуть бути виконані досить легко. Можна буде також здійснювати іn vіtro
рекомбінації між різними штамами і потім вивчати біологічні наслідки
таких змін. Подібні операції можуть знайти застосування при створенні
аттенуированных вакцинних штамів вірусів.

Посилення иммуногенности антигенів – тенденції в області створення
удосконалених адъювантов.

Готування вірусних вакцин за допомогою очищення і дезинтеграцї чи
вірусів продуктів генетичної чи маніпуляції ж шляхом синтезу імуногенних
пептидів зажадає створення методів посилення иммуногенности. Зараз
маються адъю-ванты, що дозволяють підсилювати вироблення антитіл і
формування імунологічної пам’яті. Набагато менше уваги приділялося
створенню адъювантов, що підсилювали б місцевий чи імунітет стимулювали
захисні реакції Т-клеток. Установлено, що багато ефектів адъювантов
варіюються в залежності від того, з яким антигеном вони
використовуються, і досвід використання того чи іншого адъюванта на
одному виді тварин може виявитися непридатним у відношенні іншого виду.

У 1975 р. Наукова група ВІЗ розглянула проблему адъювантов і
сформулювала рекомендації, що стосуються майбутніх досліджень у цій
області [6]. Необхідність створення більш зроблених адъювантов була
усвідомлена досить пізно, незважаючи на великі досягнення в імунології.
Це обумовлено головним чином відсутністю загальної теорії, що пояснює
механізм дії адъювантов. Дотепер не ясно, чому одні молекули високо
иммуногенны, а інші володіють слабкої им-муногенностью. Дослідження
полисахаридов дали визначене представлення про структурні особливості,
зв’язаних з иммуногенностью чи здатністю индуцировать імунологічну
толерантність. Ці полисахариды є Т-независи-мыми антигенами, тобто
безпосередньо стимулюють В-клітки. Такі антигени викликають вироблення
lgM-антитіл, але не индуцируют імунологічну чи пам’ять вироблення
ІgG-антител. Антигени, индуцирующие імунологічну толерантність, часто
являють собою лінійні полімери з повторюваною структурою, тоді як
полісахаридні антигени, индуцирующие імунологічну пам’ять і обладающие
сильної иммуногенностью, нерідко мають перехресно зв’язану структуру.
Для посилення иммуногенности полисахаридов і додання їм здатності
индуцировать стійку імунологічну пам’ять їх приходиться ковалентно
зв’язувати з білком. Ми не маємо у своєму розпорядженні точні дані про
тім, чому одні білкові антигени являются сильними иммуногенами, а інші –
слабкими, відомо, однак, що для сильної иммуногенности необхідна висока
щільність эпитопов і наявність гідрофільних груп. Має бути ще дуже
велика робота з вивчення хімічних основ иммуногенности. Антигенні
детермінанти білків можуть у ряді випадків носити конформационный
характер, а не бути зв’язаними тільки з первинною амінокислотною
послідовністю. Агрегированные антигени звичайно більш иммунногенны, чим
неагрегированные, і розчинний антиген, що не містить агрегатів, швидше
за все буде индуцировать імунологічну толерантність. Недавно показано,
що невеликі синтетичні пептиди, гомологичные антигенним детермінантам
вірусу, будучи конъю-гированы з білком-носієм, викликають вироблення
антитіл, що взаємодіють з нативным вірусним антигеном, наприклад з
вірусом гепатиту. В і вірусом ящура. Такі синтетичні антигени викликають
вироблення антитіл, що нейтралізують вірус ящура і захищають тварин від
зараження живим вірусом. Поки не відомо, чи супроводжується імунна
відповідь на такі штучні пептиди формуванням імунологічної пам’яті.

Більшість адъювантоз – складних речовин, що володіють поруч біологічних
властивостей, не усі з який зв’язані з їх адъювантным дією, однак
адъювантной активністю володіють і деякі прості з’єднання, такі, як
мурамило-вые дипептиды. Гіпотези про механізм дії адъювантов можна
розділити на двох груп: а) ті, котрі зв’язують адъювантное дія зі зміною
самого антигену і б) ті, котрі пояснюють иммуногенность зміною
реактивності організму. У групі (а) ведуче місце займає гіпотеза депо,
відповідно до якої антиген затримується в місці ін’єкції і повільно
виділяється в кров, викликаючи тривалу антигенну стимуляцію організму.
Ця гіпотеза представляється досить правдоподібної, на її користь
говорить той факт, що повторні введення антигену викликають тривалу і
сильну імунну відповідь. Крім того, з експериментів з гелями солей
алюмінію відомо, що адъювантный ефект залежить від міцності адсорбції
антигену на гелі. Досвіди з масляними адъювантами продемонстрували
важливість визначених фізичних умов: емульсії води в олії володіють
більшої адъювантной активністю, чим емульсії олії у воді.

Друга сторона дії адъювантов складається в перекладі антигенів в
агрегированное стан, при якому останні, як правило, не индуцируют
толерантність. Ще однією стороною дії адъювантов є хімічна модифікація
антигенів, що підвищує їх иммуногенность. Деякі антигени, наприклад
вірус ящура, нестійкі і не здатні персистировать в організмі протягом
часу, достатнього для прояву їх иммуногенности; обробка формаліном
здатна зберегти фізичну цілісність вирионов ящура.

Щодо впливу адъювантов на імунну систему хазяїна можна відзначити той
факт, що багато хто з них викликають у місці ін’єкції запальну реакцію і
приплив туди макрофагів. На думку багатьох дослідників, саме ця запальна
реакція є ключовим моментом у дії адъювантов. Однак інтенсивність
запалення безпосередньо не зв’язана з виразністю адъювантного ефекту.
Сапонін є могутнім адъювантом, але не викликає настільки вираженої
запальної реакції, що виникає при введенні менш ефективних адъювантов.
Відомо також, що додавання холестерину зменшує виразність запалення, не
впливаючи при цьому на адъювантную активність. Точно так само немає
позитивної кореляції між адъювантной активністю і запальною активністю
адъювантов на основі мінеральних олій. Сумнівно, однак, чи існує
взагалі адъювант, що зовсім не володіє запальною дією.

Очевидно, важливу роль в адъювантном ефекті грають макрофаги і
лімфоцити, що мігрують у дренувальні лімфатичні вузли. Крім цього,
адъюванты викликають активацію макрофагів і виділення медіаторів, що
впливають на клітки імунної системи.

В даний час застосовуються в основному наступні адъюванты:

1) Гели неорганічних солей алюмінію. Антигени змішують із квасцами чи ж
адсорбируют на гелях гідроокису чи алюмінію фосфорнокислого алюмінію.
Це єдині адъюванты, широко застосовувані в клінічних умовах, вони
ефективно підсилюють імунну відповідь на бактеріальні анатоксини.

2) Емульсія олії у воді. Неповний адъювант Фрейнда складається з
мінеральної олії -з добавкою Арлацеля А в якості эмульгатора. Такі
адъюванты, як правило, занадто реакто-генны і тому не застосовуються в
повсякденній клінічній практиці. Спроби зменшити їх реактогенность за
допомогою заміни мінеральної олії метаболизируемым рослинною олією
(наприклад, арахісовою олією, чи багатошаровими емульсіями, такими, як
водно-масляна емульсія, диспергированная у воді) не дали задовільних
результатів. Вони або взагалі не викликали запальних реакцій і були
неефективні, або викликали неприпустимо сильні реакції.

3) Липофильные з’єднання, наприклад сапонін. Він широко застосовується
для підвищення иммуногенности вакцин, використовуваних у ветеринарії, і
є прекрасним адъювантом, однак вважається недостатньо чистим і зайво
токсичним для того, щоб його можна було вводити людям.

4) Бактерії, наприклад туберкульозні бактерії, Propіonіbac-terіum acnes,
Corynebacterіum pertussіs. У туберкульозних бактеріях, що діє початком
служить мурамиловый дипептид. Безпека й ефективність цих адъювантов
вивчена недостатньому і тому вони в наш час не застосовуються в
клінічних умовах.

5) Липосомы. Вважається, що ці частки можуть бути непоганими
адъювантами, однак процес їхнього виготовлення технічно складний і вони
ще недостатньо вивчені. Необхідно установити, чи здатні липосомы
підсилювати иммуногенность щодо невеликих антигенних молекул, що
передбачається використовувати як вірусні вакцини.

Стандартизація і безпека нових і вже існуючих біологічних препаратів.

Усі біологічні препарати, призначені для введення людині, повинні бути
піддані строгій перевірці на безпеку і, у відповідних випадках, на
відповідність, з якісної і кількісної сторони, установленим стандартам.
Для кожної вакцини, використовуваної в глобальному масштабі, існують
Вимоги ВІЗ до біологічних препаратів. Ці Вимоги охоплюють три розділи:
1) вихідні матеріали; 2) процес виготовлення препарату і 3) тести, за
допомогою яких повинний бути перевірений готовий препарат.

Колись основна увага приділялася використанню як вакцини
инактивированных вірусних чи часток живих аттенуированных вірусів,
однак можлива поява в майбутньому вакцин, що містять вірусні антигени,
що отримані шляхом дезинтеграцї вірусних часток, за допомогою методів
генної чи інженерії за допомогою хімічного синтезу, зажадає перегляду
цих вимог. Ті держави члени, що не в змозі проводити такі дослідження і
розробки, будуть, проте , розраховувати на прийняття всіх необхідних
мір, що забезпечують безпеку й ефективність нових біологічних
препаратів, що вперше можуть зробити реальної ліквідацію визначених
хвороб у цих країнах.

Процес формулювання нових вимог повинний, як і колись, включати
складання їхнього проекту групою експертів і наступне вивчення його
всіма органами контролю за лікарськими засобами і
фірмами-виготовлювачами. Цей документ необхідно періодично переглядати і
доповнювати з урахуванням досягнень у технології чи виробництва
контролі біологічних препаратів.

Особливе значення для формулювання вимог має усебічне вивчення клітинних
і гуморальних імунних реакцій, що виникають у добре відпрацьованих
експериментальних моделях на тварин і мають безпосереднє відношення до
ефективності і безпеки того чи іншого препарату. Необхідно розширити
порівняльні дослідження імунних реакцій, индуцируемых живими вірусами,
инактивированными вірусними частками і поліпептидними вакцинами,
особливо якщо ці реакції мають безпосереднє відношення до
стандар-тизации і контролю. У минулому явно недостатня увага приділялася
формі, у якій антиген вводиться в організм, і в майбутніх вимогах цей
аспект повинний зайняти належне місце.

Важливу роль у створенні вакцин і здійсненні контролю за ними грають
еталонні і міжнародні стандарти і реагенти. Їхнє застосування варіюється
від специфічного розпізнавання чи вірусу антигену до перевірки
активності чи вакцини оцінки інтенсивності імунної відповіді. Важливе
значення має стандартизація методів, застосовуваних для цієї мети, що
дозволяє порівнювати результати, отримані як у межах однієї країни, так
і в різних країнах. Ці результати значною мірою залежать від
використовуваних реагентів. Роботі зі стандартизації в значній мірі
сприяє співробітництво між групами дослідників, що займаються створенням
нових вакцин, а також обмін препаратами, що веде до прийняття ВІЗ
міжнародних еталонних реагентів.

Клінічні дослідження й іспити

Клінічні іспити залишаються останньою й остаточною стадією перевірки
безпеки й ефективності препаратів, призначених для використання як
вакцини. Класична оцінка ефективності вакцин ґрунтується головним чином
на виявленні циркулюючих антитіл (перевага при цьому віддається
нейтралізуючим антитілам) і на наступному доказі захищеності
вакцинованих облич, що виявляється у випадку їхнього зараження диким
вірусом.

У світлі новітніх технічних досягнень і можливостей можна з упевненістю
говорити, що майбутні клінічні іспити зажадають більш серйозного
відношення і більш високої кваліфікації виконавців. Наприклад, при
вивченні вакцин проти людських (альфа) вірусів герпеса і
цитомегалови-руса приходиться зіштовхуватися з проблемами патогенності,
пер-систенции в організмі і здатності викликати рецидивирующую інфекцію,
передачі вірусу наступним поколінням і имму-нодепрессии, що визначають
клінічну картину захворювань, викликуваних цим сімейством латентних
вірусів. Точно так само, потенційні вакцини, що складаються з очищеного
чи білка поліпептидів, що отримані методами генної інженерії, можуть
унаслідок їх ймовірної слабкий иммуногенности викликати нові проблеми,
зв’язані з необхідністю застосування носіїв і адъювантов.

Дотепер приділялася недостатня увага вивченню впливу синтетичних
антигенів (уводяться з чи носіями адъювантами, або без них) на клітки
імунної системи. Зміна клітинного імунітету може мати вирішальне
значення для захисту організму, але разом з тим може бути і причиною
виникнення иммунопатологических реакцій. Можна припускати, що антигени,
не здатні до реплікації, будуть индуцировать незначне вироблення в
слизуватих оболонках специфічних секреторних чи антитіл же взагалі не
викликають їхній синтез. Ці антитіла можуть служити одним з механізмів
захисту проти визначених груп вірусів, таких, як респіраторні віруси, що
володіють слабко вираженими инва-зивными властивостями, наприклад віруси
грипу, респираторно-синцитиальный вірус (РСБ) і віруси парагриппа.

Парадоксальні клінічні реакції, що спостерігалися в. 60-х роках в облич,
імунізованих инактивированными РСВ і коревими вакцинами, завчасно
передбачати не удалося. При рішенні питання про використання
инактивированных вірусів, що мають ліпідну оболонку, у сполученні з
адъювантом потенційну імовірність виникнення таких парадоксальних
реакцій необхідно перевіряти за допомогою проведення спеціальних
досліджень на експериментальних тваринних і ретельних клінічних
спостережень. Оцінка специфічних реакцій Т-клеток може виявити
примирование тих елементів клітинного імунітету, що зв’язані з
виникненням иммунопатологических порушень.

Живі аттенуірувані вакцини.

Ефективність сучасних живих аттенуированных вірусних вакцин заснована на
тім, що такі вакцинні штами мають обмежену здатність до реплікації, але
в достатньому ступені стимулюють відповідні елементи імунної системи. До
достоїнств таких вакцин відносяться можливість стимуляції вироблення
імуноглобулінів і розвитку клітинних імунних реакцій у тих локальних
ділянках організму, що мають вирішальне значення для захисту проти
даного вірусу, збільшена тривалість захисту, більш широкої антигенний
спектр і менша імовірність виникнення небажаних иммунопатолсгических
реакцій. Наявність достатніх кількостей клонированной вірусної ДНК
дозволяє здійснювати такі генетичні маніпуляції, як заміна генів, зміна
нуклеотидной чи послідовності розподілі. Для того щоб навчитися
цілеспрямовано контролювати експресію генетичного матеріалу,
одержуваного за допомогою таких маніпуляцій, у формі стабільних
аттенуированных мутантів, необхідно глибше зрозуміти механізми експресії
вірусного генома.

Клінічні іспити

Первісні обмежені іспити можуть дати вихідну інформацію про частоту
випадків вироблення циркулюючих і місцевих антитіл і розвитку клітинних
імунних реакцій у добровольців, про титри цих антитіл і інтенсивності
клітинні реакції, тривалості персистенции тих і інших, а також про
виразність захисту при штучному чи природному зараженні відповідним
вірусом. У випадку застосування живих аттенуированных вірусних вакцин
можна кількісно оцінити локальну і системну реплікацію вірусу, а також
передачу вірусу обличчям, що знаходяться в контакті з тими, кому була
введена така вакцина. Особлива увага необхідно приділяти визначенню
фенотипических і генотипических властивостей виділюваного вірусу і
пошукам вірулентних ревертантов. Значних зусиль зажадає оцінка
антигенспецифических пеп-тидов, як нового класу иммуногенов. Важливе
значення необхідно додавати вивченню побічних реакцій, характеристиці
основних компонентів імунної відповіді, оцінці впливу комбінованих
поліспецифічних антигенів, визначенню вироблення антитіл на антигенні
варіанти живих аттенуированных вірусних вакцин і індукції імунологічної
пам’яті.

Для кількісної оцінки побічних реакцій, а також тривалості захисного
ефекту вакцин потрібні широкомасштабні рандомізовані дослідження з
подвійного сліпого типу, що сполучаються з інтенсивним епідеміологічним
наглядом. Перш ніж планувати заходу щодо боротьби з тією чи іншою
інфекційною хворобою, може знадобитися проведення клінічних іспитів
відповідної вакцини в особливих групах населення. При багатьох інфекціях
найчастіше хворіють і вмирають грудні дитини і діти раннього чи віку ж
вони є основними розповсюджувачами збудника. Наприклад, для того щоб
навчитися переривати передачу вірусу гепатиту У від одного покоління
людей до іншого, необхідно проводити дослідження серед матерів, що мають
циркулюючий HBsAg і особливо HBeAg, у районах як низько-, так і
високоендемічних по гепатиті В.

У ряді країн кількість обличчя, що добровільно погоджуються на участь в
іспитах нових вакцин, останнім часом скоротилося через побоювання перед
побічними реакціями, недовіри до роз’яснень лікарів про можливі
небезпеки, зв’язаних із уведенням таких вакцин, і збільшення числа
судових позовів по компенсації збитку здоров’ю, заподіяного недостатньо
вивченими вакцинами. Використання груп підвищеного ризику, наприклад
чоловіків-гомосексуалістів у недавніх іспитах вакцини проти гепатиту В,
дозволяє провести дослідження на меншому числі облич і сприяє залученню
добровольців до участі в таких іспитах. Особливі тактичні проблеми
можуть зустрітися при порівнянні нової і приблизно поліпшеної вакцини з
відносно ефективною і безпечною вакциною, використовуваної в
повсякденній практиці. Як і раніше буде важко оцінити рідкі (1 на 10000-
1000000 доз) чи віддалені реакції на нові вакцини до того, як будуть
видаватися ліцензії, що дозволяють їхнє широке застосування.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020