Лекція №

Міжнародне співробітництво. всесвітня організація охорони здоров’я

Це найбільша міжнародна, медична організація. Основною метою її
діяльності є досягнення всіма народами можливо вищого рівня здоров’я. У
статуті ВООЗ уперше на міжнародному рівні було проголошене право кожної
людини на здоров’я, затверджений принцип відповідальності урядів за
здоров’я своїх народів, а також зазначено нерозривний зв’язок здоров’я з
міжнародною безпекою і зміцненням науки.

Всесвітня організація охорони здоров’я була створена після другої
світової війни, коли в політичному і соціально-економічному житті країн
світу відбулися великі зміни. Стало можливо сконцентрувати зусилля на
відновлення ушкоджених війною служб і забезпечити необхідною терміновою
допомогою народи, яким війна завдала шкоди чи руйнувань. Це зажадало
створення міжнародного єдиного центру охорони здоров’я. У зв’язку з цим
у 1946 році в Нью-Йорку за рішенням Економічної і Соціальної ради при
ООН була скликана міжнародна конференція по охороні здоров’я, у якій
брали участь делегати з 51 країни, а також представники міжнародних
організацій, у т.ч. Міжнародного бюро суспільної гігієни, Міжнародного
Червоного Хреста, Міжнародного бюро праці й ін. На конференції був
розроблений Статут ВООЗ, що набрав сили 7 квітня 1948 року. Цей день
щорічно відзначається як Всесвітній день здоров’я.

Всесвітня організація охорони здоров’я — це одна з найбільш широких по
складу спеціалізованих установ ООН.

В даний час членами ВООЗ є 164 держави.

СТРУКТУРА ВООЗ

Вищим Органом ВООЗ є Всесвітня асамблея охорони здоров’я, що складається
з Делегатів, що представляють держави — члени ВООЗ. Від кожної країни
виділяється не більш 3-х делегатів, один із яких є главою делегації.
Делегати, як правило, є співробітниками відомства охорони здоров’я своєї
країни. Вони повинні мати високу кваліфікацію і спеціальні знання в
області охорони здоров’я. Звичайно делегатів супроводжують радники,
експерти і технічний персонал.

Чергові сесії Асамблеї скликаються щорічно. Асамблея визначає напрямки
роботи ВООЗ, розглядаються і затверджуються перспективні і річні плани
робіт, бюджет, питання прийому нових членів і позбавлення права голосу,
призначається генеральний директор ВООЗ, розглядаються питання
співробітництва з іншими організаціями, установлюються санітарні
карантинні вимоги, правила-стандарти у відношенні нешкідливості, чистоти
і сили біологічних і фармацевтичних продуктів, що мають місце в
міжнародній торгівлі. Крім того, Асамблея ВООЗ розглядає рекомендації
Генеральної Асамблеї, Економічної і Соціальної рад і Ради Безпеки ООН з
питань охорони здоров’я і представляє їм доповіді про міри, прийняті
ВООЗ з метою здійснення цих рекомендацій.

Між сесіями Асамблеї вищим органом ВООЗ є Виконком, що збирається на
чергові сесії 2 рази в рік. Виконком складається з 30 членів —
представників держав, що обираються на 3 роки. Щорічно його склад
обновляється на 1/3. Однак, представники нашої країни, США,
Великобританії, Франції і Китаю переобираються постійно, але з річною
перервою кожні 3 роки.

Виконкомом розглядається програма і бюджет організації, адміністративні
і юридичні питання, зв’язані з діяльністю ВООЗ, заслуховуються доповіді
комітету експертів і дослідницьких груп, проводить у життя рішення
Асамблеї і готує для неї рекомендації. Виконкому надане право вживати
надзвичайних заходів у випадках, що не терпить зволікання (при
виникненні епідемій, стихійному лиху і т.д.).

Центральний адміністративний орган ВООЗ — це Секретаріат, очолюваний
генеральним директором, що обирається Асамблеєю терміном на 5 років по
представленню Виконкому. Штаб-квартира секретаріату знаходиться в
Женеві. Генеральний директор виконує всі доручення Асамблеї і Виконкому,
щорічно представляє Асамблеї звіти про роботу організації, керує
повсякденною діяльністю апарата, що складає секретаріат.

Частина відділів секретаріату ВООЗ об’єднана у 5 груп: відділ гігієни
навколишнього середовища і відділ санітарної статистики; відділ
зміцнення служб охорони здоров’я й охорони здоров’я родини; відділ
неінфекційних хвороб, розвитку кадрів охорони здоров’я і лікарських
засобів; відділ адміністративного керівництва і персоналу; відділ
бюджету і фінансів.

Щоб краще враховувати місцеві умови і надавати державам допомогу,
приймаючи до уваги їхні особливі, специфічні для даної країни нестатки в
питаннях охорони здоров’я, у рамках ВООЗ створено 6 регіональних
організацій. Кожна така організація має регіональний комітет, що
складається з представників держав — членів ВООЗ, що входять у даний
географічний район. Виконавчими органами цих організацій є регіональні
бюро.

В даний час існують наступні регіональні організації: Європейська, бюро
в Копенгагені (Данія); Африканська, бюро в Браззавілі (Конго);
Східно-Середземноморська, бюро в Олександрії (АРІ); Південно-Східна
Азія, бюро в Делі (Індія); Західна частина Тихого океану, бюро в Манілі
(Філіппіни); Американська, бюро у Вашингтоні (США).

БЮДЖЕТ ВООЗ

Регулярний бюджет ВООЗ складають внески країн — членів, що нараховує 520
млн доларів. В останні роки майже половину всього бюджету Організації
складали внески держав — членів Європейського регіону. США вносить у
бюджет 15—17%. Велика частина цих внесків асигнується в регіони, що
складають основу світу, що розвивається, і лише приблизно 6% загального
бюджету ВООЗ надається в розпорядження Європейського регіонального бюро
на заходи в самому регіоні.

Крім того, діяльність ВООЗ фінансує також Добровільний фонд зміцнення
здоров’я, заснований у 1960 році. Цей фонд складається з добровільних
пожертвувань і добровільних внесків країн — членів ВООЗ. З кожним роком
позабюджетні асигнування збільшуються і наближаються до величин
регулярного бюджету.

ФУНКЦІЇ ВООЗ

Відповідно до Статуту, ВООЗ функціонує як керівний і координуючий орган
у міжнародній роботі з охорони здоров’я.

ВООЗ розробляє й удосконалює міжнародні стандарти, номенклатуру і
класифікації, сприяє їхньому поширенню.

Крім того, ВООЗ перевіряє і проводить медичні дослідження, надає
технічне сприяння урядам у зміцненні національної охорони здоров’я. ВООЗ
сприяє прийняттю і виконанню міжнародних конвенцій, угод і правил в
галузі охорони здоров’я.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВООЗ

— Зміцнення й удосконалювання служб охорони здоров’я.

—попередження і боротьба з інфекційними і неінфекційними захворюваннями.

— охорона й оздоровлення навколишнього середовища.

— охорона здоров’я матері і дитини.

підготовка медичних кадрів.

санітарна статистика.

розвиток медико-біологічних досліджень.

ЗМІЦНЕННЯ Й УДОСКОНАЛЮВАННЯ СЛУЖБ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

У різних країнах служби охорони здоров’я організуються по-різному, але
головна мета всюди полягає в досягненні «позитивного стану» здоров’я
(тобто цілком фізичного, морального і соціального благополуччя) при
наявному обсязі грошових і кадрових ресурсів. Тому Регіональне бюро
намагаються через епідеміологічні дослідження узагальнити наявний досвід
у країнах — членах ВООЗ. Кінцева мета проведених досліджень полягає в
тім, щоб планувати служби охорони здоров’я на науковій основі, а не
продовжувати використовувати неперевірені і помилкові методи.

Прикладом цього може служити запропонована ВОЗ схема організації
медичної допомоги в країнах, що розвиваються, шляхом створення в першу
чергу мережі установ первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) у
сільській місцевості.

ПМСД повинна містити в собі як мінімум наступні елементи:

— освіта по основних проблемах охорони здоров’я і навчання методам
профілактики і боротьби з хворобами;

— сприяння в організації правильного харчування, забезпеченні
доброякісною водою, проведенні основних санітарних заходів;

— охорону здоров’я матері і дитини, включаючи планування родини;

— імунізацію проти основних інфекційних захворювань;

— профілактику епідемічних у даному районі хвороб і боротьбу з ними;

— правильне лікування звичайних захворювань і травм;

— забезпечення основними лікарськими засобами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І БОРОТЬБА З ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Робота ВООЗ спрямована на створення такої системи служб охорони
здоров’я, що так само сприяла б як лікуванню, так і профілактиці
захворювань. Зокрема в рамках ВООЗ розроблені наступні програми:
програма по боротьбі з малярією; програма по боротьбі з паразитними
хворобами; програма по боротьбі із серцево-судинними захворюваннями.

. 0 „

dh ¤gd#rZ

?Т?Т?шу, правця, кіру, поліомієліту і туберкульозу шляхом забезпечення
імунізації проти цих хвороб усіх дітей у світі. (У країнах, що
розвиваються, тільки 10% з 80 млн дітей, що щорічно народжуються,
імунізуються в повному обсязі.)

Крім того, у роботі ВООЗ велика увага приділяється психічним і
онкологічним захворюванням, лікарській залежності, стоматології,
ревматичним захворюванням, самогубствам і т.д.

ОХОРОНА Й ОЗДОРОВЛЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У 1978 році була розроблена загальна програма ВООЗ по зміцненню гігієни
навколишнього середовища. У ній приділяється основна увага забезпеченню
комунального водопостачання і видаленню відходів, визнання небезпеки
навколишнього середовища, що можуть уплинути на здоров’я людини, оцінці
і контролю навколишнього середовища, а також питанням поліпшення
медико-санітарного стану населених пунктів. У програмі також
підкреслюється необхідність боротьби з професійними захворюваннями.

У більш індустріальних країнах виникають проблеми хімічного забруднення
повітря, води і ґрунти промисловістю і сільським господарством. ВООЗ
приділяє усе більше уваги проблемам побутового і промислового шуму,
захисту від радіації.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я МАТЕРІ І ДИТИНИ

У різних регіонах національні служби охорони материнства і дитинства
носять різний характер і знаходяться на різному рівні.

У розвинутих країнах смертність дітей і матерів досягла досить низького
рівня, тому нові програми в цій області охорони здоров’я орієнтовані на
підвищення добробуту матерів і дітей.

У країнах, що розвиваються, органи охорони здоров’я прагнуть знизити
смертність матерів і дітей, розвивають служби для вагітних.

ВООЗ дає рекомендації з плануванню родини і належному регулюванню
тимчасових проміжків між пологами, допомагає готувати персонал для
роботи в області охорони здоров’я родини.

Слід зазначити, що питанням охорони материнства і дитинства приділяється
особлива, постійно зростаюча увага з боку різних міжнародних організацій
на найвищому рівні. Причому воно концентрується, не тільки на
діагностичному і лікувальному процесі, але й у не меншому ступені на
соціальних аспектах здоров’я матері і дитини.

Основні міжнародні документи, прийняті ООН, що захищають права дітей:

— Загальна декларація прав людини — 1948 р.;

—декларація прав дитини — 1959 р.;

-конвенція ООН про права дитини —1989 р.;

— План дій по здійсненню Всесвітньої декларації про забезпечення
виживання, захисту і розвитку дітей у 90-і роки — 1990 р.

ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ КАДРІВ

ВООЗ співробітничає з державами — членами в проведенні аналізу їхніх
програм по підготовці медичних кадрів і створенні оптимальних програм по
їхній підготовці. Програми ВООЗ націлені на підвищення ефективності
праці кожної категорії працівників, а не тільки лікарів.

Одним з головних заходів в області розвитку кадрів охорони здоров’я є
програма по стипендіях. Вона призначена для зміцнення національних служб
охорони здоров’я шляхом надання можливості персоналу охорони здоров’я
однієї країни пройти подальшу підготовку в іншій країні.

Тільки Європейське регіональне бюро розглядає щороку понад 2500 заяв на
стипендії. Багато з них приходять від кандидатів, що рекомендуються
органами охорони здоров’я регіону, але ще більше число складають
стипендіати з інших регіонів. Регіональне бюро відповідає за розміщення
їх в університетах і інших навчальних закладах.

Програма ВООЗ по стипендіях сприяла підготовці великого числа лікарів,
медсестер, інженерів, організаторів і інших працівників охорони здоров’я
в більшості країн світу.

Варто брати до уваги мовні труднощі при ухваленні рішення, де розмістити
стипендіатів. Наприклад, підготовка по епідеміології і медико-санітарній
статистиці зараз проводиться на англійській, французькій і російській
мовах відповідно в Лондоні, Брюсселеві і Братиславі.

Охорона здоров’я всіх країн має потребу в різнобічно підготовлених
медичних сестрах, у тому числі у висококваліфікованих медсестрах для
роботи на керівних посадах. Це зараз визнається у всіх країнах, де
створені університетські й інші різних рівнів програми підготовки по
сестриній справі. Ці програми спрямовані, насамперед, на підвищення
статусу медсестри в загальних службах національної охорони здоров’я, а
також на рішення проблем, зв’язаних із забезпеченням сестриного
обслуговування і підготовкою сестриного персоналу.

САНІТАРНА СТАТИСТИКА

Для розробки науково обґрунтованих планів і програм, спрямованих на
поліпшення здоров’я населення і підвищення якості надання медичної
допомоги ВООЗ систематично проводить узагальнення й оцінку статистичних
зведень, що представляються країнами — членами ВООЗ.

Так, отримані експертами ВООЗ дані («Щорічник світової санітарної
статистика», 1992, Женева) дозволили зробити наступний висновок:

стан здоров’я населення в цілому значно покращився;

але розриви між країнами по показниках здоров’я збільшилися.

РОЗВИТОК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВООЗ велику увагу приділяє науково-дослідній роботі. Однак, оскільки у
ВООЗ немає власних науково-дослідних установ, вона організує наукові
дослідження шляхом конрактів з ведучими науково-дослідними установами
різних країн — центрами ВООЗ, виділяючи їм кошти, а також у ряді
випадків устаткування і матеріали. Для організації наукових досліджень
ВООЗ створює експертно-консультативні ради, комітети експертів і
дослідницькі групи.

Дослідницько-експертна рада — це група видатних фахівців, які
призначаються Генеральним директором за пропозицією країн — членів ВООЗ
і затверджуються Виконавчим комітетом. В даний час існує близько 50
таких рад: по раку, серцево-судинним захворюванням, забрудненню
атмосферного повітря, гігієні зубів, харчуванню; санітарній статистиці,
радіації і т.д.

Зі складу ради можуть бути утворені комітети експертів і дослідницькі
групи по більш вузьких питаннях, що входить у дану галузь медицини
охорони здоров’я.

Значне місце в роботі ВООЗ займає видавнича діяльність. Основне
періодичне і наукове видання «Бюлетень ВООЗ». У ньому висвітлюються
актуальні питання медицини й організації охорони здоров’я. Значний
інтерес представляє «Хроніка ВООЗ» — друкуються загальні зведення про
діяльність ВООЗ; «Здоров’я світу», «Щорічник світової санітарної
статистики» і ін.

Багато з перерахованих вище функцій ВООЗ була б не в змозі здійснюватися
без постійного зв’язку і співробітництва з іншими організаціями. ВООЗ
здійснює тісний зв’язок з наступними установами системи ООН: Економічна
і Соціальна ради ООН, з якими ВООЗ систематично обмінюється необхідною
інформацією і документацією. ВООЗ періодично направляє в ООН доповіді
про свою діяльність. По розширеній програмі технічної допомоги ООН
щорічно надає ВООЗ значні кошти.

— Організація з питань продовольства і сільського господарства (ФАО).

— Рішення проблем охорони здоров’я і харчування в сільських місцевостях.

— Міжнародна організація атомної енергії (МАГАТЕ) — рішення проблем
використання атомної енергії в медицині і захисту від проникаючої
радіації.

— Організація з питань утворення, науки і культури (ЮНЕСКО») рішення
проблем науково-дослідного характеру, наукової інформації, гігієнічного
виховання населення.

—дитячий фонд (ЮНИСЕФ) — проведення заходів щодо охорони материнства і
дитинства, поліпшення дитячого харчування, рішення проблем боротьби з
інфекційними захворюваннями.

— Європейське суспільство соціальної педіатрії (ЕССП) — проведення
заходів щодо охорони здоров’я дитини в усі періоди його хвороби,
починаючи з антенатального; вивчення впливу несприятливих факторів
спадковості, тератогенеза, навколишнього середовища на здоров’я і
розвиток дитини; вивчення положення дитини в родині, суспільстві,
дитячих колективах з акцентом на соціально-економічні умови життя родин
ризику, на розробку стратегії охорони здоров’я, спрямовану на охорону
здоров’я родини, жінки, дитини.

ВООЗ співробітничає з великою кількістю (близько 120) неурядових
міжнародних організацій, у тому числі з Лігою суспільств Червоного
Хреста, Міжнародним суспільством реабілітації, Всесвітньою медичною
асоціацією, Радою міжнародних медичних наукових організацій, федерацією
допомоги сліпим і ін.

Похожие записи