Реферат на тему:

ХВОРОБА ФАБРІ

Хвороба Фабрі (дифузна ангіокератома) — рідке генетичне захворювання,
яке викликається ензимним дефіцитом альфа-галактозидази і
керамідтригексозиду А. Ензим відповідає за деградацію гліколіпідів в
лізосомах. Дефект успадковується рецесивно і пов’язаний з делецією або
мисенсмутацією Х хромосоми. Внаслідок дефіциту ферменту спостерігається
надмірне накопичення глікосфінголіпідів, насамперед
глоботріаосілкераміду 3, у вісцеральних органах та ендотелію судин, в
тому числі — у нирках. Хвороба зустрічається у одному випадку на 40
тисяч чоловічого населення, найповніше виявляється у гомозиготних
чоловіків. Всього нараховується більше 160 генних мутацій.

Найхарактернішими клінічними проявами хвороби Фабрі є ангіокератома, що
клінічно проявляється кератинізованими судинними вузликами на шкірі і
слизових оболонках. Це є першими клінічними ознаками захворювання, які
виявляються в шкільному віці. На шкірі темно-червоні та
пурпурово-червоні папули (ангіокератоми) найчастіше виявляються в
ділянці між колінами і пупком, на слизових оболонках — в ротовій
порожнині. У хворих спостерігається корнеальна дистрофія, помутніння
рогівки, катаракта (частіше у жінок), дефекти мітральних клапанів. З
боку шлункового тракту виникають скарги на біль після прийому їжі,
діарею. Ураження нервової системи як ембріологічно схожої тканини
проявляються зниженням слуху, транзиторними ішемічними атаками,
геміпарезами, акропарастезіями з пекучими болями, їх інтенсивність
зменшується з маніфестацією ниркових симптомів. Вегетативні порушення
проявляються у вигляді гіпогідрозу, ортостатичної гіпотонії, порушенням
толерантності до холоду, набряків ніг, незалежних від гипоальбумінемії
та кардіоваскулярних уражень. Патологічні зміни внутрішніх органів
пов’язані з ураженням судин: лівошлункова гіпертрофія, аритмія, ішемія
міокарду, церебральні порушення. Час від часу виникають кризи, які
характеризуються гострою біллю в кінцівках, що утримуються від хвилин до
тижнів, та розвитком емоційного стресу, температурою.

Ураження у вигляді мінімального сечового синдрому відбувається повільно
і вперше виявляється у підлітків та в дорослому віці. Спостерігають
помірну протеїнурію, еритроцитурію, у подальшому розвиваються канальцеві
порушення (ізостенурія, зниження секреторно-екскреторних процесів). У
пацієнтів жіночої статі і гетерозиготних чоловіків спостерігають легкий
атиповий перебіг захворювання. Причиною летального закінчення хвороби
найчастіше буває ХНН у 40-50 літньому віці, але причинами смерті також
можуть бути інфаркт міокарду та інсульт.

Для встановлення діагнозу є важливим виявлення зниження рівня
альфа-галактозидази в сечі або сироватці крові, підвищення концентрації
керамідтригексозиду А в сироватці крові, наявність пінистих
епітеліальних клітин, «зеброподібних» тілець в сечі або «мальтійських
хрестів» — макрофагів із збільшеним вмістом гліколіпідів. За допомогою
амніоцентезу можливе встановлення зменшення активності
альфа-галактозидази, що дає можливість поставити антенатальний діагноз.
Пренатальний діагноз можливий на 12 тижні по амніотичній рідині та
хоріону і за результатами амніоцентезу в 16 тижнів вагітності.

Диференціальний діагноз проводять з ювенільним та ревматоїдним
артритами, ревматичною лихоманкою, еритромелалгією, СЧВ, розсіяним
склерозом.

Консервативне лікування малоефективне. Із мембраностабілізуючих
препаратів використовують габапентин, карбамазепін, фенітоін. Є дані про
позитивний вплив на функцію нирок при хворобі Фабрі ІАПФ. Посиндромної
терапії потребує ураження серця. У 1986 році був клонований дефектний
ген. Після цього застосовували внутрішньовенну терапію агалзідази альфа
і бета, що призводило до покращення стану хворих та функції нирок.
Препаратами вибору в лікуванні хвороби Фабрі є фабразім —
агалзідаза-бета (35 мг у флаконі), якій є рекомбінантною формою людської
?-галактозидази та реплагал (агалзідаза — альфа). Фабразим призначається
в дозі 1мг/кг внутрішньовенно повільно один раз на 2 тижні.

Трансплантація нирки є методом лікування термінальної ХНН, незважаючи на
можливий рецидив захворювання в донорському органі (EBPGRT, 2000).

Регістр хворих доступний за адресою www.fabryregistry.com, асоціація
хворих — www.fabrycommunity.com.

Похожие записи