.

Ганглії вегетативної нервової системи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4496
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Ганглії вегетативної нервової системи

Ганглії симпатичної нервової системи в залежності від їхньої
локалізації розділяють на вертебральние (інакше них називають
паравертебральними) і превертебральние. Вертебральние симпатичні ганглії
розташовані по обох сторони хребта, утворити два прикордонних стовбури
(їх називають також симпатичними ланцюжками). Вертебральние ганглії
зв’язані зі спинним мозком нервовими волокнами, що утворять білі
сполучні галузі — rami communicantes albi. По них до гангліїв йдуть
преганглионарние волокна від нейронів, тіла яких розташовані

у бічних рогах тораколюмбального відділу спинного мозку (мал. 258).
Волокна постганглионарних симпатичних нейронів направляються від вузлів
до периферичних органів або по самостійних нервових шляхах, або в складі
соматических нервів. В останньому випадку вони йдуть від вузлів
прикордонних стовбурів до соматическим нервів у виді тонких сірих
сполучних гілочок — rami communicantes grisei (сірий їхній колір
залежить від того, що постганглионарние симпатичні волокна не мають
мякотних оболонок).

У гангліях прикордонного стовбура переривається більшість симпатичних
преганглионарних нервових волокон; менша їхня частина проходить через
прикордонний стовбур без перерви і переривається в превертебральних
гангліях.

Превертебральние ганглії розташовуються на більшому, ніж ганглії
прикордонного стовбура, відстані від хребта; разом з тим вони находяться
в деякім віддаленні і від иннервируемих ними органів. До числа
превертебральних гангліїв відносять сонячне сплетення, верхній і нижній
брижеечние вузли. У них перериваються симпатичні преганглионарние
волокна, що пройшли без перерви вузли прикордонної стовбура.

Ганглії парасимпатической нервової системи розташовані усередині чи
органів поблизу їх (ресничний вузол — ganbl. ciliare, вушний узел-gаngl.
oticum і деякі інші). Внутріорганні ганглії являють собою сплетення,
багаті нервовими клітками, розташуванні в м’язових стінках багатьох
внутрішніх органів, наприклад серця, бронхів, середньої і нижньої третин
стравоходу, шлунка, кишечнику, жовчної міхура, сечового міхура, а також
у залозах зовнішньої і внутрішньої секреції. Аксон першого
парасимпатического нейрона, що знаходиться середньому мозку, довгастому
чи мозку в сакральному відділі спинного мозку, доходить до
иннервируемого органа, не перериваючи. Другий пари симпатичний нейрон
розташований усередині цього чи органа в безпосередній близькості від
нього — у прилежащем до нього вузлі.

Вегетативні ганглії відіграють значну роль у розподілі поширенні
минаючих через них нервових імпульсів. Число нервових кліток у гангліях
у кілька разів (у верхньому шийному симпатичному вузлі — у 32 рази, у
ресничном вузлі — у 2 рази) більше числа при ходящих до ганглія
преганглионарних волокон. Кожне з цих воло кін сильно гілкується й
утворить синапси на багатьох клітках ганглія Тому нервові імпульси, що
надходять по преганглионарному волоки; у ганглій, можуть впливати на
велике число постганглионарн их нейронів і, отже, на ще більше число
.м’язових м залозистих кліток иннервируемого органа. Таким чином,
досягається розширення зони впливу преганглионарних волокон.

Наскільки широко поширюються нервові імпульси, що надходять по
преганглионарн им волокнах, показує той факт, що в собак до декількох
великих органів черевної порожнини — підшлунковій залозі, тонким кишкам,
надпочечникам і брунькам — підходить у середньому близько 70 волокон
блукаючого нерва. Це обмежене число волокон блукаючого нерва через свої
синаптические зв’язку з внутріорганними нервовими вузлами і сплетеннями
забезпечує парасимпатическую іннервацію всіх перерахованих внутрішніх
органів.

На кожнім постганглионарном нейроні маються синапси, утворені багатьма
преганглионарними волокнами. З цією конвергенцією імпульсів зв’язане
явище просторової суммации нервових імпульсів. Якщо дратувати одне
преганглионарное волокно стимулами до-граничної сили, то в
постганглионарних волокнах не виникає потенціалів дії. Якщо ж дратувати
трохи преганглионарних волокон стимулами тієї ті сили, яка
застосовувалася для роздратування одного волокна, то виявляються
потенціали дії в постганглионарних волокнах у результаті просторової
суммации постсинаптических збудливих потенціалів (стор. 412).

У симпатичних нервових вузлах зони впливу окремих преганглионарних
волокон частково перекривають один одного. Тому при одночасному
роздратуванні двох пучків цих волокон виявляється явище оклюзії (стор.
414): ефект одночасного сверхпорогового роздратування двох пучків
преганглионарних волокон завжди менше ніж арифметична сума ефектів, що
виникають при роздільному роздратуванні цих же пучків волокон.

При роздратуванні преганглионарних нервових волокон чітко виявляються
також явища тимчасовий суммации нервових імпульсів Роздратування
одиночним стимулом, як правило, не дає ефекту навіть при великій силі
роздратування (нездатність збуджуватися під впливом одиночних стимулів,
властивий нейронам вегетативної нервової системи і багатьом нейронам
центральної нервової системи, називають итеративностью). Роздратування
ритмічними стимулами преганглионарних волокон викликає порушення
постганглионарних нейронів унаслідок тимчасовий суммации
постсинаптических збудливих потенціалів.

&

их у вузол преганглионарних волокон, наявність тимчасової і просторовий
суммации й оклюзії показують, що нейрони і синапси гангліїв вегетативної
нервової системи мають такі ж властивості, як нейрони і синапси
центральної нервової системи.

Поряд з цим при дослідженні нейронів вегетативних гангліїв виявлений ряд
істотних особливостей виникнення в них возбужденния. Однієї з них є
велика тривалість синаптической затримки, що складає від 1,5 до 30 мсек
(нагадаємо, що синаптическая затримка в центральній нервовій системі
складає всього 0,3—0,5 мсек; стор. 4111- Інша особливість нейронів
вегетативних гангліїв складається великої тривалості збудливого
постсинаптического потенціалу. Особливістю вегетативних нейронів є також
різко виражена в них следовая гіперполяризація, що приводить до
виникнення депресії слідом за хвилею порушення (В. І. Скок). З цими
трьома особливостями порушення вегетативних нейронів зв’язане те, що
частота імпульсів, що вони здатні генерувати, відносно невелика— не
перевищує 10—15 у секунду. Так, максимальний ритм імпульсів, що
проходять по судинозвужувальних нервових волокнах, не буває частіше 6—8
у секунду. Частий ритм порушень преганглионарних волокон, що перевищує
частоту природних імпульсів, що виникають у нейронах вегетативної
нервової системи, частково блокується в синапсах, і постганглионарний
нейрон збуджується в більш рідкому ритмі. Таким чином, виявляється
трансформація ритму нервових імпульсів. Частота стимуляції понад 100 у
секунду викликає повну блокаду проведення через синапс.

Чи є ганглії вегетативної нервової системи рефлекторними центрами, тобто
чи відбувається в них замикання рефлекторних дуг? Це питання
багаторазово дебатувалося і зараз багатьма фізіологами і морфологами
на нього даний позитивна відповідь.

Доводом на користь визнання вегетативних гангліїв дефлекториими
центрами, є морфологічні спостереження А. С. Догеля, що ще наприкінці
минулого сторіччя описав у нервових сплетеннях, що знаходяться в шлунку
і кишечнику, два типи нервових кліток, що відрізняються за своєю формою.
Одні з цих кліток він вважав рецепторними, а іншими-моторними. Між цими
двома типами нервових кліток маються синапси, так що можливо передачу
імпульсів від рецепторного нейрона ефектарному. Вагомим аргументом, що
свідчить про наявність рецепторних нейронів у периферичних нервових
гангліях, є схоронність рецепторів і нервових волокон, що йдуть від них,
у пересадженому собаці серце іншого собаки. Якби ці рецептори і нервові
волокна відносилися до нейрона, тіло якого знаходиться в центральній
нервовій системі, точніше за межами пересадженого серця, то повинно було
відбутися їхнє переродження. Якщо ж рецептори і нервові волокна, що
йдуть від них, зберігаються в пересадженому серці, то, отже, тут
знаходяться тіла нервових кліток, з якими зв’язані еферентние волокна і
їхні рецепторні закінчення (Г. И. Косицкий і И. А. Червова). В останні
роки багатьма фізіологами (М. В. Сергієвськ, И. А. Булигін, Бюльбринг і
ін.) представлено експериментальні дані про велику кількість «місцевих»,
«периферичних» рефлексів, здійснюваних вегетативними гангліями.
Указують, що за допомогою таких рефлексів регулюється перистальтика
кишечнику, здійснюється взаємозв’язок різних відділів шлунка, серця і
деяких інших органів.

Для ілюстрації опишемо рефлекторну дугу рефлексу, що регулює
перистальтику кишечнику. Рецептори, що сприймають роздратування і
зухвалі рефлекс, розташовані на рівні базальної частини епітелію
слизуватої оболонки. Ці рецептори є закінченнями відростків рецепторних
нейронів мейстерова сплетення, що контактують з ефекторними нейронами,
розташованими в ауербаховом сплетенні. Рефлекси зберігаються після
повної перерви зв’язку кишечнику з центральною нервовою системою.

Периферичні рефлекси здійснюються також превертебральними гангліями. Це
доведено шляхом відведення потенціалів дії від одних нервів, що
відходять від сонячного сплетення, і роздратування інших нервів.
Дослідники переконалися таким чином, що дуги деяких рефлексів
замикаються в гангліях. Однак рефлекторна функція, очевидно,
здійснюється не усіма вегетативними гангліями. Так, вона не виявлена в
шийних симпатичних гангліях.

Використана література

Анатомія людини.- К: Благовіст, 2001.- 400с.

Біологія.- К.: Вища школа, 2002.- 622с.

Біологія: Підручн. для 6-го кл./ Мусієнко М.М., Вервенс Ю.Г., та ін.- К:
Генеза, 2002.- 208с.- 4.93

Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна
біологія.- К: “Генеза”, 2001.-

Кучеренко М.Е., Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Войтюк О.Ю. та ін. Біологія.-
К: Либідь, 1997.- 416с.

Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан та ін. Загальна біологія.- К.:
Генеза, 1999.- 464c.

Кучеренко М.Е.,Вервес Ю.Г.,Балан П.Г. та ін. Загальна біологія.- К.:
Генеза, 2000.- 464с.

Навчальний посібник з курсу “Біологія індивідуального розвитку”.-
Запоріжжя: ЗДУ, 2003.- 50с.

Міщук Н., Страшнюк Н., Олійник І. Біологія – 9..- Тернопіль: Підручники
& посібники, 1997.- 128с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020