.

До проблеми профілактики патології репродуктивної системи дітей підліткового віку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3192
Скачать документ

Реферат на тему:

До проблеми профілактики патології репродуктивної системи дітей
підліткового віку

Останні десятиріччя характеризуються несприятливою демографічною
ситуацією, яка набула сталого характеру. Сучасне буття населення України
супроводжується глибоким порушенням механізму його відтворення,
погіршенням не лише кількісних, а й якісних характеристик.

Особливе занепокоєння викликає відсутність ознак демовідтворення, що
створює певну небезпеку для держави [1]. Згідно з останніми даними ВООЗ
Україна займає останнє місце серед країн Євросоюзу за показником
природного приросту населення [2]. Звичайно, така ситуація зумовлена
особливостями репродуктивної поведінки та репродуктивної мотивації
населення (системи дій, відносин та психічного стану особи, що спонукає
її до потреби в дітях), яка залежить від економічного та
соціальнопсихологічного стану населення держави. Суттєве значення у
виконанні дітородної функції має і стан репродуктивного здоров”я.

Формування репродуктивної системи – процес тривалий і складний.

Адже, за визначенням ВООЗ, репродуктивне здоров”я – це стан повного
фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто
відсутність хвороб репродуктивної системи та її порушень. Здоров”я жінки
і його невід”ємний компонент – репродуктивне здоров”я – значною мірою
визначається умовами її розвитку в утробі матері, в період
новонародженості, дитинстві та підлітковому віці.

А нині, лише за даними офіційної статистики, майже кожна третя дитина
з”являється на світ з відхиленнями в стані здоров”я, а 27 із кожної
тисячі народжуються з вродженими вадами. Значне навантаження з проблем
репродуктивного здоров”я припадає на дітей підліткового віку та молодь.
Згідно з класифікацією ВООЗ термін “підлітки” включає осіб 10-19 років,
“молодь” – 15-24 років, “молоді люди” – у віці між 10 та 24 роками.

В підлітковому періоді відбувається біологічний розвиток, починаючи з
пубертатного періоду до повної репродуктивної зрілості, а також
психологічний розвиток від пізнавальних і емоційних типів дитячого віку
до таких дорослої людини і перехід від дитячого стану повної
соціально-економічної залежності до будь-якого виду відносної
незалежності.

Якщо класифікувати дітей підліткового віку за ознакою статевої зрілості,
то більш молодий вік визначається пубертатним періодом, а в старшій
віковій групі межі мають більшою мірою соціальний, ніж фізіологічний
характер. Згідно з прогнозами експертів ВООЗ питання охорони здоров”я
дітей та підлітків досягнуть свого апогею в майбутньому десятиріччі.

Тому репродуктивне здоров”я дітей підліткового віку заслуговує на
особливу увагу і спонукає до розгляду такої Сучасна загальноосвітня
школа та репродуктивне здоров”я 33 важливої медичної проблеми, як стан
здоров”я, ризик вагітності у них, а також ряду соціальних, економічних
та виховних аспектів, що виникають при ранніх статевих відносинах. І
одним із першочергових завдань сучасної медицини є охорона здоров”я
дівчаток і дівчат – майбутніх матерів.

Адже гармонійний розвиток організму дівчини у дитячому та підлітковому
віці багато в чому визначає наступне життя її як жінки як у медичному,
так і в соціальному аспектах. Медична допомога, в тому числі
гінекологічна спеціалізована служба України, організовані таким чином,
щоб забезпечити не лише контроль за станом здоров”я дівчат на різних
стадіях розвитку жіночого організму ще задовго до настання дітородного
віку, а й популяризацію та розв”язання проблем з питань сексуального і
репродуктивного здоров”я. В усіх обласних центрах, великих містах та
районних центрах організована робота кабінетів дитячої та підліткової
гінекології (482).

В Україні функціонує 7 центрів репродуктивного здоров”я підлітків
(Автономна Республіка Крим, Донецька, Одеська, Львівська, Луганська,
Запорізька області та м. Київ).

Надання високоспеціалізованої допомоги підліткам здійснюється Центром
дитячої та підліткової гінекології УДСЛ “Охматдит”, Інститутом
педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, відділеннями дитячої та
підліткової гінекології Інституту охорони здоров”я дітей і підлітків м.
Харкова та Донецького регіонального центру охорони материнства та
дитинства.

Але незважаючи на посилення профілактичної роботи останнім часом, ми все
ж змушені констатувати погіршення як соматичного, так і репродуктивного
здоров”я дітей підліткового віку. Дівчата-підлітки – це майбутні матері,
тому, вступаючи в репродуктивний вік, вони об”єктивно формують групу
високого ризику материнської та дитячої смертності. Аналіз стану
здоров”я підлітків свідчить про негативну його тенденцію.

Якщо до 1999 р. загальна захворюваність юнаків-підлітків перевищувала її
у дівчат-підлітків, то у 1999 р. загальна захворюваність дівчат
становила 8277,3 на 10 тис., а юнаків – 8135,0 відповідно. Збільшення
загальної захворюваності дівчат-підлітків упродовж останніх років
відбулося за рахунок зростання хвороб, що суттєво впливають на
репродуктивну функцію жінки та формування високих показників
материнських та плодово-малюкових втрат (табл.

1). Як видно із таблиці 1, за роки суверенності України загальна
захворюваність дівчат зросла на 60,1%, на хвороби сечостатевої системи –
у 4,4 раза, на розлади менструацій – у 4,2 раза, що може бути лише
частково зумовлено поліпшенням діагностики.

А експерти ВООЗ наголошують, що хвороби в цей відносно вільний від
пов”язаних з охороною здоров”я проблем період можуть спричиняти глибокі
порушення репродуктивного здоров”я. Так, близько 20% жінок, що мали в
пубертатному періоді ювенільні кровотечі, в подальшому перебували під
наглядом з приводу дисфункціональних маткових кровотеч, майже 40% – з
приводу інших форм порушень менструальної функції, 1/3 з них мали стійке
невиношування вагітності.

34 Таблиця 1. Динаміка захворюваності на деякі хвороби дівчат
підліткового віку в Україні (кількість випадків на 10 тис. дівчат у віці
15-17 років) Захворювання 1991 1995 2000 2002 Всі захворювання 5269,2
6403,4 8370,7 8434,8 Хвороби серцево-судинної системи 39,1 46,0 72,0
80,0 Хвороби сечостатевої системи 189,5 447,4 780,4 836,6 в

т. ч. запалення придатків матки 20,1 80,2 90,9 96,8 Розлад менструацій
62,3 120,9 228,8 262,9 Погіршення показників соматичного здоров”я дітей
підліткового віку суттєво впливає на стан їх репродуктивного здоров”я.
Значний вплив на репродуктивне здоров”я цих контингентів населення має
їх репродуктивна поведінка.

До факторів, що формують репродуктивну поведінку молоді, належать
негативний вплив порнографії у багатьох інформаційних полях, в тому
числі пропаганда сексуального насильства, значне поширення шкідливих
звичок (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), страх не знайти або
втратити роботу та фінансова залежність від батьків. Доцільність
активного впливу на формування здорового способу життя молоді зумовлена
значним поширенням ризикової поведінки серед цієї категорії населення.

Так, за даними соціологічного дослідження, проведеного в рамках
виконання програми “Репродуктивне та статеве здоров”я підлітків в
Україні” [3], українські діти неоднозначно ставляться до алкоголю. Так,
більше половини (62%) дітей у віці 12- 14 років і понад 72% дітей і
молоді у віці 15-20 років відповіли, що вживають алкоголь. Майже кожен
п”ятий підліток почав вживати алкоголь ще у віці до 10 років.

Наркотики, за даними цих досліджень, спробували близько 4% дітей вже в
12- 14 років, а віком активної “дегустації” наркотиків є 15-17 років.
Саме в цей період близько 60% дітей спробували їх дію на собі.

Характерно, що до вживання алкоголю, наркотиків та іншого непотребу
підлітків призводить цікавість (53,0%-63,0%). За даними проведеного
спеціалістами Українського інституту громадського здоров”я спільно з
міським об”єднанням “Соціотерапія” дослідження, серед батьків дітей, які
опікуються дитячими поліклініками, наявність проблем щодо вживання
останніми алкоголю відмічали 1,6% респондентів, а наркотиків -1,3%.
Водночас на наявність проведення своєчасної профілактики шкідливих
звичок як серед

дітей, так і серед молоді наголошували 81,1% респондентів. Вживання
алкоголю та інших речовин, що викликають залежність, є одним із
факторів, які зумовлюють цілий ряд серйозних та багатозатратних
соціальних проблем, що вразили сучасне суспільство.

Насильство, травматизм, жорстоке поводження з членами родини, ВІЛ/СНІД
та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, вагітність у
дівчат-підлітків, автомобільні аварії, депресія, бродяжництво – все це
може бути безпосередньо пов”язане з наркологічними захворюваннями.
Згідно зі статистичними даними ВООЗ вживання заборонених речовин зростає
в усьому світі, а наркоманія та алкоголізм стають дедалі молодшими.

До проблеми профілактики патології репродуктивної системи дітей
підліткового віку Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне
здоров”я 35 Найбільш поширеними речовинами, які вживає молодь, є
алкоголь, маріхуана, героїн та інші опіати, кокаїн, тютюн та амфетаміни.

А синтетичні наркотики, такі як екстазі та інші “клубні наркотики” поряд
з алкоголем та штучними препаратами, що містяться в госптоварах, які
мають запах, становлять особливу небезпеку для підлітків [4]. Серед
факторів, що впливають на стан генеративного здоров”я, суттєве значення
має тютюнопаління. Адже у сигаретному димі нараховується близько 2500
хімічних речовин. Точно не відомо, які саме з цих речовин згубно
впливають на розвиток плоду.

Однак клінічними дослідженнями доведено, що і нікотин, і чадний газ
(оксид вуглецю) негативно впливають на основні складові загрози
репродукції особи. За даними соціологічних досліджень, проведених за
сприянням проекту “Репродуктивне та статеве здоров”я підлітків в
Україні”, в нашій країні палить кожний третій підліток 12-14 років і
кожний другий підліток, старший 15 років.

Активно палити як хлопці, так і дівчата починають до 14 років, а перші
спроби паління кожен десятий підліток відмічає ще у віці до 10 років.
Загальновизнано, що в підлітковий період, коли активно формується стан
репродуктивного здоров”я, тютюнопаління завдає непоправної шкоди. Адже
гармонійний розвиток організму дівчинки у дитячому та підлітковому віці
багато в чому визначає якість життя майбутньої жінки як у медичному, так
і в соціальному аспектах.

Шкідливий вплив нікотину на статеву систему проявляється у вигляді
різних порушень менструального циклу, в тому числі й розвитку
дисфункціональних маткових кровотеч. Навіть помірне вживання нікотину
(до 10 цигарок на день) спричиняє безпліддя, невиношування, передчасні
пологи, народження дитини з малою вагою тощо [5]. Важливою складовою
впливу на стан репродуктивного здоров”я дітей підліткового віку є їх
сексуальна активність, наслідком якої є захворюваність на ІПСШ.

Кожного року з понад 12 млн. зареєстрованих випадків захворювань, що
передаються статевим шляхом, 3 мільйони припадають на підлітків.
Ризикова поведінка, в тому числі ранні статеві стосунки, спричиняють і
ранню вагітність. Для матері-підлітка існує більша загроза ускладнень
вагітності – викиднів, передчасних пологів, анемії – ніж для жінок
старших за 20 років.

У нашій країні, починаючи з 1991 року, спостерігається постійне
зменшення як випадків ранньої вагітності, так і абортів серед
неповнолітніх (табл. 2). Водночас порівняно з країнами Європи та Азії
(Вірменія, Азербайджан, Киргизстан) кількість молодих жінок, які
виношують і народжують в Україні, в 3-4 рази більша і сягає 60 осіб на
1000. Питома вага вагітностей, що закінчуються самовільним перериванням,
є також однією з найвищих, що свідчить про низький рівень генеративного
здоров”я української молоді (рис.

1) [7]. Наведені тенденції стану соматичного та репродуктивного здоров”я
дітей підліткового віку потребують прийняття заходів як на державному
рівні, спрямованих на оновлення і відновлення екосистеми, створення
сприятливих умов для їх виховання і навчання, так і на галузевому –
перенесення акцентів на профілактику і раннє виявлення захворювань
шляхом переорієнтації на пріоритет первинної медико- 36 санітарної
допомоги.

Загальновизнано, що подолання проблем порушень репродуктивної поведінки
можливе лише шляхом включення в роботу з їх профілактики широкої мережі
первинної медико-санітарної допомоги – дитячих поліклінік, закладів
сімейної медицини.

Ідентичність медико-соціальних проблем дітей старшого віку та підлітків,
у тому числі щодо репродуктивного здоров”я, стала підґрунтям для
передачі дітей підліткового віку під нагляд дитячих поліклінік в цілому
по Україні, починаючи з 2003 р. Адже дитячі поліклініки, орієнтовані на
проблеми дитячого населення, є ідеальним місцем для профілактики питань,
пов”язаних із вживанням наркотичних речовин, статевого виховання,
формування здорового способу життя.

На необхідність статевого виховання дітей шкільного віку шляхом
поступового впровадження циклу соціальної гігієни в школах наголошував
ще на початку минулого століття видатний соціал-гігієніст, демограф,
професор С.А. Томілін [6]. Ці питання належать і до функціональних
обов”язків медичних працівників дошкільношкільних відділень дитячих
поліклінік.

Окрім знань загальних основ профілактики патології репродуктивної
системи, медичні працівники дитячих амбулаторно-поліклінічних закладів
та закладів сімейної Таблиця 2. Динаміка абортів у неповнолітніх в
Україні, 1997-2002 рр. (на 1000 осіб відповідного віку) Роки Вікові
категорії Показники 1997 1998 1999 2000 2001 2002 абс. кількість 263 236
213 170 173 170 До 14 років Показник на 1000 0,14 0,12 0,11

0,09 0,10 0,10 абс. кількість 15 703 12 901 10 857 9792 8917 8114 15-17
років Показник на 1000 14,62 11,94 9,78 8,58 7,74 7,03 0 20 40 60 80 100
120 Україна Росія Молдова Киргизстан Азербайджан Вірменія Норвегія
Ізраїль Фінляндія Франція Словенія Німеччина Ірландія Італія Іспанія
Народжені живими Викидні Рис.

1. Кількість живонароджених та викиднів у жінок віком 15-19 років різних
країн світу (на 1000 осіб відповідного віку) До проблеми профілактики
патології репродуктивної системи дітей підліткового віку Сучасна
загальноосвітня школа та репродуктивне здоров”я 37 медицини повинні
добре орієнтуватись у цілях і завданнях з охорони репродуктивного
здоров”я. Для дітей підліткового віку це включає ранню діагностику і
лікування порушень репродуктивної системи; ранню

професійну орієнтацію, профілактику ВІЛінфекції, захворювань, що
передаються статевим шляхом, шкідливих звичок, розвиток андрологічної
служби, моральне і гігієнічне виховання; формування ціннісних орієнтирів
здоров”я, відповідального батьківства.

Загальновизнано, що потрібен комплексний підхід до проблеми освіти
підлітків з питань здорового способу життя із залученням засобів масової
інформації, школи, сім”ї. Провідне місце у вирішенні цих питань повинна
зайняти медична громадськість і в першу чергу фахівці закладів первинної
медико-санітарної допомоги. ЛІТЕРАТУРА 1. Демографічна криза в Україні:
Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / НАН України.
Інститут економіки; за ред.

В. Стешенко.- К., 2001.- 560 с. 2. Atlas of health in Europe WHO / EURO,
2003.- 112 p. 3. Репродуктивне та статеве здоров”я підлітків в Україні
(Ситуаційний аналіз).- К.: Фонд народонаселення ООН, ВООЗ, МОЗ України,
Українська асоціація планування сім”ї, 1999.- 92 с. 4. Хиллебранд Д.,
Монтейро М. Употребление веществ, вызывающих зависимость, и его
пагубность для общества // Наше здоровье.- 2001.- Т. 9.- № 1 .- С. 9-13.
5. Репродуктивное здоровье (руководство для врачей) / Под ред. Б.М.
Ворника. –

К.: ИЦ “Семья”, 1999. -128 с. 6. Пономаренко В. М., Дудіна О. О.,
Земцева О. В. Проблеми генеративного здоров”я і соціальномедичної
профілактики в працях С.А. Томіліна та сучасність // Матеріали конф.
“Життя і наукова діяльність С. А. Томіліна – служіння справі охорони
здоров”я населення України”, Київ, 25 жовтня 2002 р.- К., 2002.- С.
67-70. 7. The European Health Report 2002. WHO., Eur Scr. No.

97.- 2002.- 156 p.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020