.

Будова статевих клітин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 16687
Скачать документ

Реферат на тему:

Будова статевих клітин

Статеве розмноження спостерігається у представників усіх типів
рослинного і тваринного світу. Воно пов’язане з утворенням особливих
статевих клітин: жіночих — яйцеклітин і чоловічих — сперматозоонів
(згідно з Міжнародною гістологічною номенклатурою, вживаний раніше
термін “сперматозоїд” застосовують для позначення рухливих чоловічих
гамет рослин). Для статевих клітин (гамет) характерне одинарне
(гаплоїдне) число хромосом. Крім того, вони різняться за співвідношенням
об’ємів цитоплазми і ядра (порівняно із соматичними).

Чоловічі статеві залози представлені парними яєчками, що розвиваються в
черевній порожнині. Незадовго до народження дитини вони опускаються в
мошонку — двошаровий шкірном’язовий мішок, зовнішнім шаром якого є
шкіра. Кожне яєчко складається приблизно з тисячі звивистих сім’яних
канальців, у яких утворюються сперматозоони. Між канальцями розміщені
особливі проміжні клітини, які продукують чоловічі статеві гормони, під
дією яких відбувається формування вторинних чоловічих статевих ознак
(борода, вуса, дуже розвинені скелет і мускулатура, низький голос тощо).

Жіночі статеві залози представлені двома яєчниками, які розміщені в
нижній частині черевної порожнини. В яєчниках відбувається розвиток
яйцеклітин. Після дозрівання яйцеклітина виходить прямо в черевну
порожнину, звідки потрапляє в одну з маткових труб (яйцепровід). Як і
яєчка, яєчники продукують гормони, що впливають на формування вторинних
статевих ознак жінки (розвиток молочних залоз, відкладання жиру в
ділянці стегон, відсутність волосяного покриву на обличчі, тонші, ніж у
чоловіків, кістки і менш розвинена мускулатура, високий голос тощо).

Чоловічі статеві клітини — сперматозоони — зазвичай дуже малі і рухливі.
Типові сперматозоони мають головку, шийку і хвіст. Головка майже цілком
складається з ядра, вкритого тонким шаром цитоплазми. Спереду на головці
є гострий, твердий горбик, який сприяє проникненню сперматозоона в
яйцеклітину. До складу шийки вхолить цитоплазма, в якій е центріоль
(складова частина клітинного центру, або центросоми), мітохондрії та АТФ
як джерело енергії для забезпечення руху сперматозоона. Хвіст
сперматозоона складається з тонких волокон, вкритих цитоплазматичним
циліндром; це орган руху. Загальна довжина сперматозоона у ссавців і
людини становить 5060 мкм. Кількість сперматозоонів дуже велика (у
ссавців їх упродовж життя дозріває сотні мільйонів).

Жіночі статеві клітини (яйцеклітини) нерухливі і, як правило, більші від
сперматозоонів. Зазвичай вони мають кулясту або овальну форму і різну
будову оболонок. У ссавців розміри яйцеклітин порівняно невеликі і
становлять 100—200 мкм у діаметрі. В інших хребетних (риб, амфібій,
плазунів, птахів) яйцеклітини великі. У їхній цитоплазмі міститься
велика кількість поживних речовин. У птахів, наприклад, яйцеклітиною є
та частина яйця, яку зазвичай називають жовтком. Діаметр яйцеклітини
курки становить 3—3,5 см, а страуса — 10—11 см. Ці яйдеклітини вкриті
кількома оболонками складної будови (шар білка, підшкаралупова і
шкаралупова оболонки тощо), які забезпечують нормальний розвиток
зародка.

Яйцеклітин утворюється значно менше, ніж сперматозоонів. Наприклад, у
жінки упродовж життя дозріває близько 400 яйцеклітин.

Жіночі статеві клітини, чи яйцеклітини, мають більший розмір, ніж інші
клітини тіла, гаплоїдний набір хромосом і здатні після запліднення чи
партеногенетнчно розвиватися в новий організм. Характерною рисою
яйцеклітини є наявність у ній запасних живильних речовин у виді жовтка,
необхідних для розвитку нового організму, наявність особливого
поверхневого, чи кортикального (cortex – кора), шару цитоплазми і
спеціальних оболонок, що покривають яйцеклітину. Яйцеклітина в основному
має округлу форму, і величина її залежить від кількості жовтка в
цитоплазмі.

У деяких видів тварин нагромаджується у яйцеклітинах стільки жовтка, що
їх можна побачити неозброєним оком (ікринки риб і земноводних, яйця
плазунів і птахів). Із сучасних тварин найбільші яйця у оселедцевої
акули (29 см у діаметрі). У птахів яйцем вважається те, що у побуті
називається “жовтком”; діаметр яйця страуса 10,5 см, курки – близько 3,5
см. У тварин, зародок яких живиться за рахунок материнського організму,
яйцеклітини мають невеликі розміри. Наприклад, діаметр яйцеклітини миші
– 60 мкм, корови – 100 мкм. Яйцеклітина людини має у поперечнику 130-
200 мкм, масса – 3-10-6 г. Найбільш крупні яйцеклітини з представників
тваринного царства спостерігаються у птахів и риб.

Жовток у яйцеклітині знаходиться у виді пластинок, гранул і складається
з білків, фосфоліпідів, нейтральних жирів. У багатьох безхребетних,
нижчих хордових, земноводних жовток структурно менш відособлений від
цитоплазми, ніж у костистих риб, що плазують і птахів. Кількість жовтка
в яйцеклітинах може бути дуже великою. Наприклад, у курячому яйці обсяг
жовтка в 4 млн. раз перевищує обсяг вихідної первинної статевої клітини.
У зв’язку з великими розмірами і перевантаженістю жовтком яйцеклітина
втрачає рухливість; лише в губок і кишковопорожнинних яйцеклітини здатні
рухатися.

Ядро яйцеклітин має сферичну форму, містить одне чи безліч ядерець.
Зовнішні шари цитоплазми яйцеклітин деяких тварин, наприклад риб,
розташовані безпосередньо під плазмалеммой, містять меншу кількість
жовтка, але у них спостерігається велика кількість гранул кислого
мукополісахариду, мітохондрій. Цей шар цитоплазми яйцеклітини одержав
назву кортикального шару; він бере участь у ранніх стадіях розвитку
організмів.

Яйцеклітина може мати до трьох оболонок. Розрізняють первинну, вторинну
і третинну оболонки.

Зовні цитоплазма яйцеклітини покрита плазмалемою, що у більшості
хребетних тварин і людини утворить або складки, або мікроворсинки –
випинання шириною 0,05-1 мкм і довжиною до 3 мкм. Плазмалему яйця разом
з речовиною, що розташовується між мікроворсинками, називають первинною
(жовточною чи вітеліновою) (vitellus – жовток) оболонкою. Завдяки
мікроворсинкам первинна оболонка яйцеклітини добре видна при світловій
мікроскопії.

Вторинна оболонка яйцеклітин плацентарних ссавців і людини утворена
фолікулярними клітинами, що розташовуються зовні від первинної оболонки.
Відростки фолікулярних клітин контактують із плазмалемою яйцеклітини.
Оскільки відростки фолікулярних клітин тонкі і прозорі, то ця частина
вторинної оболонки одержала назву світлої чи блискучої зони (zona
pellucida), а та частина вторинної оболонки, де сконцентровані ядра
фолікулярних клітин, одержала назву променистого вінця (corona radiata).
У деяких комах, риб, птахів яйцеклітина при виході з яєчника втрачає
зв’язок з фолікулярними клітинами вторинної оболонки, і остання
представлена лише продуктами секреції фолікулярних клітин. Вона може
бути значною за товщиною і дуже складно побудована. Наприклад, у птахів
поверх первинної оболонки утвориться зовнішній шар, що складається з
білка лізоциму – ферменту, що руйнує бактерії, білка кональбуміну, що
зв’язує і затримує іони металів, і білка овідину, що перешкоджає
проникненню мікробів. У цьому шарі розташовуються найтонші фібрили
слизоподібної речовини білково-вуглеводної природи – муцина. Ці
волоконця по обидва боки яйцеклітини збираються в пучки, що помітні при
світловій мікроскопії. Пучки, поєднуючись, утворюють два скручених тяжа,
називаних халазами (chalaza – градина), що підвішують яйцеклітину в
центрі яйця. Первинна і вторинна оболонки яйцеклітин деяких тварин,
наприклад риб, можуть мати отвір, так зване мікропіле (mikros – малий,
pyle – прохід).

Третинна оболонка утвориться у деяких тварин після виходу яйцеклітини з
яєчника, при проходженні її по яйцепроводу, за рахунок секреторної
діяльності клітин останнього. Прикладом третинної оболонки може бути
студениста оболонка яйцеклітин земноводних, пергаментна і скорлупова
оболонки яйцеклітин рептилій, білкова, підскорлупова і скорлупова
оболонки яйцеклітин птахів.

Функції оболонок яйцеклітин багатогранні. У яйцеклітин, що знаходяться
на стадії росту, вони відіграють роль виборчої мембрани, через яку
здійснюється обмін речовин. Оболонки яйцеклітин у багатьох тварин
перешкоджають поліспермії при заплідненні, беруть участь у диханні і
харчуванні зародка, у постачанні його солями кальцію, захищають зародок
від несприятливих впливів зовнішнього середовища.

Класифікація яйцеклітин заснована на кількості жовтка в яйцеклітині і
положенні його в цитоплазмі. З цими ж особливостями тісно зв’язане
дроблення яйцеклітин після запліднення. По кількості жовтка яйцеклітини
розділяються на три групи: маложовткові, чи оліголецитальні (oligos –
малий, lecytos – жовток), багатожовткові, чи полілецитальні, і проміжне
положення займають яйцеклітини із середньою кількістю жовтка, чи
мезолецитальні (mesos – середній).

Оліголецитальні яйцеклітини властиві з хордових ланцетнику, ссавцям (за
винятком яйцекладних і деяких сумчастих), а також людині.

У ссавців тварин і людини спостерігається явище вторинної втрати жовтка
яйцеклітиною, оскільки в них розвиток зародка відбувається не в
зовнішнім середовищі, а в організмі матері, у матці, тобто в порожнині
органа, також пов’язаного з зовнішнім середовищем.

По розміщенню жовтка яйцеклітини ланцетника, плацентарні тварини ссавців
і люди відносяться до ізолецитальних, чи гомолецитальних (iso, homo –
однаковий, подібний), тобто до таким, у яких жовток рівномірно
розташовується по всій цитоплазмі.

Мезолецитальні яйцеклітини властиві земноводним, деяким рибам і
більшості сумчастих ссавців. Жовток в яйцеклітині у цих тварин
розподілений нерівномірно, значна частина його сконцентрована в одному
місці, у зв’язку з чим такі яйцеклітини відносять до телолецитальних.

Полілецитальні яйцеклітини властиві багатьом рибам, а також плазуючим,
птахам і яйцекладним ссавцем. За розміщенням жовтка яйцеклітини цих
хребетних тварин відносять до телолецитальних, оскільки в зоні
розташування ядра спостерігається менше жовтка, ніж в інших частинах
цитоплазми. У деяких членистоногих, яйцеклітини яких також відносяться
до полілецитальних, жовток розташовується в центрі, а по периферії він
оточений шаром цитоплазми. Таке розташування жовтка в яйцеклітині
називається центролецитальним.

Оскільки в більшості хребетних тварин жовток у яйцеклітині
розташовується нерівномірно, то в будові яйця просліджується полярність.
Частина яйцеклітини, у якій мало жовтка, має назву анімальним, а та її
частина, де зосереджена основна маса жовтка,- вегетативним полюсом. У
деякій хребетних, розвиток яких відбувається у воді, наприклад у
земноводних, на анімальному полюсі зосереджені зерна темного пігменту, у
зв’язку з чим анімальний полюс яйцеклітини завжди чітко виражений.
Уявлювана лінія, що з’єднує полюси яйцеклітини, відповідає головній осі
яйця і називається анімально-вегетативною віссю. Яйцеклітинам
плацентарних ссавців і ланцетника полярність властива в меншому ступені,
ніж іншим хордовим, і виявляється лише під час дроблення.

Список використанної літератури

1. Газарян К.Г., Белоусов Л.В. Биология индивидуального развития
животных. М: “ВШ” – 1983

2. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М: “Просвещение”
1983

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. К: “ВШ” 1992

4. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М: “Мир” 1998

5. Гилберт С. Биология разрития М: “Мир” 1994

PAGE

PAGE 7

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019