.

Аналізатор нюху (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1264
Скачать документ

Реферат на тему:

Аналізатор слуху

Присінково-завитковий орган

Периферичний відділ аналізатора слуху і рівноваги представлений
одним органом, який об’єднується терміном вухо. Вухо морфологічно
поділене на 3 відділи:

1. зовнішнє вухо: зовнішній слуховий прохід і вушна раковина з
м’язами і зв’язками.

2. Середнє вухо: барабанна порожнина, слухова труба.

3. Внутрішнє вухо: перетинчастий лабіринт, який знаходиться у
кістковому лабіринті піраміди скроневої кістки.

Зовнішнє вухо (auris externa). Вушна раковина – еластичний хрящ
складної форми вкритий шкірою. Хрящ відсутній у нижній частці вушної
раковини – так звана мочка вуха (заповнена жиром). У людини функція
уловлювання звукових коливань втрачена, тому вушна раковина невелика, а
м’язи, які забезпечують рух раковин у тварин, у людини редуковані. На
дні вушної раковини розташований зовнішній слуховий отвір, який веде до
зовнішнього слухового проходу.

Цей зігнутий канал (довжиною близько 3,5 см і діаметром 0,6 – 0,9
см) закінчується барабанною перетинкою. В ньому розрізняють хрящовий і
кістковий відділи. В багатошаровому плоскому епітелії, який вистилає
зовнішній слуховий прохід, поряд із багатьма сальними залозами є
особливі трубчасті залози вушної сірки.

Барабанна перетинка (membrana tympani) відділяє зовнішнє вухо від
середнього. Пластинка із двох шарів колагенових волокон: зовнішній
радіально, внутрішній – циркулярно. Зовнішня поверхня вкрита тонким
шаром багатоклітинного плоского епітелію, внутрішня – одношаровим
кубічним епітелієм слизової оболонки середнього вуха. Перетинка має
форму еліпса – 9 х 11 мм. В центрі прикріплюється молоточок.

Середнє вухо (auris media) включає барабанну порожнину з трьома
слуховими кісточками і є звукопровідним відділом органу слуха.

Барабанна порожнина розташована в піраміді скроневої кістки і має
шість стінок. Медіальна стінка відділяє барабанну порожнину від
внутрішнього вуха (від його присінка). На ній є овальний отвір – вікно
присінка, круглий отвір – вікно завитки. Вікно присінка закрите основою
стремінця, вікно завитки – пластинкою під назвою вторинна барабанна
перетинка. Отвір у слухову трубу розташований на передній стінці. Всі
стінки барабанної порожнини вкриті слизовою оболонкою.

Слухові кісточки – молоточок, коваделко і стремінце – барабанної
порожнини сполучені суглобами і розташовані ланцюжком від барабанної
перетинки до вікна присінка. Молоточок приєднаний до перетинки
рукояткою. Стремінце сполучнотканинними волокнами рухливо сполучене з
вікном присінка.

До слухових кісточок прикріплені два м’язи: до рукоятки молоточка –
напружувач барабанної перетинки, до стремінця – стремінний м’яз. При
скороченні напружувач перетинки зміщує кісточки до овального вікна,
стремінний м’яз – в протилежному напрямі.

Слухова труба (tuba auditiva) має довжину близько 4 см. Завдяки їй
відбувається зрівноваження тиску у барабанній порожнині. Закінчується на
бічній стінці носоглотки. Вистелена війчастим слизовим епітелієм.

Внутрішнє вухо (auris interna) розташоване в кам’янистій частині
скроневої кістки, складається із кісткового лабірінту і розташованого в
ньому перетинчастого лабіринту.

Кістковий лабіринт має складну форму і розділяється на три
сполучені між собою відділи: завиток, присінок і кісткові півколові
канали. Стінки кісткового лабіринту утворені кістковою речовиною
скроневої кістки і вистелені сполучнотканинною оболонкою. Між стінками
кісткового лабіринту і розташованим в ньому перетинчастим лабіринтом є
простір – перилімфатичний простір, заповнений перилімфою.

Завитка (cochlea) – передній відділ кісткового лабіринту. Широка
частина звернена до слухового проходу, звужена – купол – до барабанної
порожнини. Всередині завитки є спіральний канал, який утворює 2,5 оберти
навколо кісткового стрижня завитки. Від стрижня на всьому шляху
відходить спіральна кісткова пластинка, яка впинається в порожнину
завитки і повторює її оберти. Кісткова спіральна пластинка і прикріплена
до неї перетинчаста завитка розділяють у спіральному каналі
перилімфатичний простір на два відділи – драбини: присінка (верхня) і
барабанну (нижня). Обидві драбини сполучаються біля купола завитки
отвором – гелікотремою.

Перетинчастий лабіринт знаходиться всередині кісткового лабіринту,
приблизно повторює його форму, але менший за розмірами і має три
сполучені між собою відділи: завиткова протока, сферичний і еліптичний
мішечки та півколові канали. Стінки мають сполучнотканинну основу.
Зсередини вистелені ендотелієм і заповнені ендолімфою.

Завиткова протока (перетинчаста завитка) розташована всередині
кісткового спірального каналу і повторює його оберти. На поперечному
перерізі має трикутну форму. Зовнішня стінка зрощена з зовнішньою
стінкою кісткового спірального каналу. Присінкова (Рейснерова) і
барабанна стінки відділяють завиткову протоку відповідно від барабанної
і присінкової драбин. Одним своїм кінцем вони прикріплені до вільного
краю спіральної кісткової пластинки і ідуть від нього до зовнішньої
стінки. Барабанна стінка називається також базилярною пластинкою. Вона
утворена колагеновими волокнами. На цій пластинці всередині завиткового
каналу знаходиться спіральний (кортіїв) орган – звукосприймальний відділ
органу слуху. Основним елементом його є рецепторні (волоскові) клітини,
на апікальних кінцях яких є волоски. Над волосками розташована
текторіальна (покривна) мембрана.

Крім звукосприймальних, тут розташовані зовнішні і внутрішні опірні
(підтримуючі) клітини, на яких розташовані волоскові, що не доходять до
базальної мембрани. Між підтримуючими клітинами є тунель. Рецепторні
клітини розташовані по обидва боки тунелю. Внутрішні – колбоподібні,
зовнішні – циліндричні. Внутрішні волоскові клітини розташовані в один
ряд. Їх приблизно 3500 штук. Зовнішні волоскові розташовуються в 3-4
ряди. Їх налічують 12000-20000 штук.

В тунелі розташовані безміелінові волокна від нейронів спірального
органа.

Тіла аферентних нейроцитів (перші нейроцити) залягають в
спіральному ганглії, що розташований в товщі спіральної кісткової
пластинки. Аксони цих нейроцитів ідуть у складі завиткової частини
присінково-завиткового нерва (8-а пара) і закінчуються синапсами на
клітинах завиткових ядер, які розташовані в ромбоподібній ямці (біля
вестибулярного поля) (другі нейроцити). Їх аксони (частина) досягають
нижніх горбків чотиригорбкового тіла і (інша частина) медіальних
колінчастих тіл, де закінчуються синапсами на їх клітинах (треті
нейроцити).

Відростки клітин медіального колінчастого тіла ідуть до скроневої
звивини в центральну частину слухового аналізатора. Відростки клітин
чотиригорбкового тіла є початком одного із екстрапірамідних шляхів.
нейроцитів

Вестибулярний (присінковий) лабіринт – периферичний відділ
статокінетичного аналізатора (ораган рівноваги) – складається із
розташованого у кістковому лабіринті присінка і півколових каналів.

Присінок (vestibulum) є середнім відділом кісткового лабіринту.
Кістковий гребінець на внутрішній стінці присінка розділяє його на два
заглиблення – сферичне (сполучається із кістковим спіральним каналом
завитки) і еліптичне (маточка) (сполучається з кістковими півколовими
каналами), у яких розташовані відповідні мішечки.

Кісткові півколові канали (їх 3) становлять задній відділ
кісткового лабіринту і розташовані в трьох взаємоперпендикулярних
площинах. Передній – сагітально, задній – фронтально, латеральний –
горизонтально. Кожний канал має вигляд дужки з двома кінцями – кісткові
ніжки, одна з них (ампулярна) перед впаданням у присінок розширяється
утворюючи ампулу. Нерозширені ніжки переднього і заднього каналів
злилися і утворили спільну кісткову ніжку, тому у присінок (маточку)
відкривається п’ятьма отворами.

Ділянки мішечків, які містять чутливі клітини, називають плямами.
Аналогічні ділянки ампул півколових каналів – гребінцями.

Епітелій плям складається із рецепторних волоскових
(сенсорноепітеліальних) і підтримуючих клітин, які лежать на базальній
мембрані. Розрізняють колбоподібні і циліндричні рецепторні волоскові
клітини. На їх апікальних кінцях є по 60-80 мікроворсинок. Крім
мікроворсинок кожна клітина має одну рухливу війку. На епітелії
розташовується тонковолокниста драглиста мембрана з кристалами
вуглекислого кальцію (статоліти).

Основи рецепторних (волоскових) клітин контактують з кінцевими
нервовими розгалуженнями.

Плями сприймають зміни сили тяжіння і лінійного прискорення.

Чутливі апарати півколових каналів – ампулярні гребінці, у вигляді
складок розташовуються у кожній ампулі мають аналогічні волоскові і
підтримуючі клітини як і плями. На цих клітинах у ампулах лежить
желатиноподібний купол, куди проникають волоски. Ампулярні гребінці
сприймають зміни кутового прискорення.

Збудження волоскових клітин через синапси передаються до клітин
присінкового вузла (перший нейроцит). Їх аксони утворюють присінкову
частину присінково-завиткового нерва (8-а пара) і ідуть до ромбоподібної
ямки (вестибулярні ядра) (другий нейроцит). Аксони цих клітин
(вестибулярного ядра) ідуть до ядер намету (шатра) мозочку через нижню
мозку (третій нейроцит). Частина волокон від вестибулярних ядер іде
перехрещуючись до таламусу (це також третій нейроцит). Звідси імпульси
до тім’яної та скроневої часток кори (коркові центри статокінетичного
аналізатора).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020