.

Вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ. Економічна статистика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 8368
Скачать документ

Реферат на тему:

Вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ. Економічна статистика

План

Поняття соціально-економічних явищ.

Методи статистичного дослідження.

Помилки дослідження.

1. Загальна теорія статистики розглядає категорії статистичної науки
(напр. сукупність, ознака, варіація, показник), а також принципи,
правила і методи, які є загальними для вивчення кількісної сторони
будь-яких масових суспільних явищ. Соціальна статистика – як галузь
єдиної статистичної науки вивчає кількісну сторону масових явищ і
процесів, що відбувається у соціальному житті суспільства, у
нерозривному зв’язку з їх якісною стороною. Соціальна статистика охоплює
політичну, ідеологічну і правову сторони життя людей, вивчає методами
статистки державний устрів, політичну систему, соціальну структуру
суспільства, соціальні умови і характер праці, питання формування
особистості, сім’ї, трудового колективу, підвищення добробуту народу.

Економічна статистика – галузь статистики, яка вивчає кількісну сторону
масових суспільних явищ і процесів, що відбуваються в сфері
матеріального виробництва, з метою виявлення пропорцій, тенденцій і
закономірностей. Економічна статистика вивчає такі макроекономічні
показники як валове національне багатство, валовий національний
прибуток, валовий внутрішній продукт. Об’єктом вивчення економічної
статистики є процеси розширеного відтворення, умови його здійснення і
кінцеві результати у народному господарстві. Вона розглядає суспільне
виробництво у єдності двох його сторін (продуктивні сили і виробничі
відносини) і в неперервному потоці його відновлення (виробництво,
розподіл, обмін, споживання).

Таким чином від економічного стану та розвитку суспільства і держави
залежить соціальний добробут і забезпеченість кожного громадянина.

2. Під методом статистики необхідно розуміти сукупність способів і
прийомів за допомогою яких вивчаються масові суспільні явища і процеси.
Основою статистики є діалектичний метод пізнання, згідно з яким масові
суспільні явища і процеси вивчаються у взаємному зв’язку, розвитку та
причинній обумовленості. При застосуванні цього методу статистика
використовує такі діалектичні категорії як кількість і якість, масове та
одиничне, причина і наслідок.

За допомогою масових статистичних спостережень отримують об’єктивні дані
про суспільні явища і процеси. Основною вимогою цього методу є набуття
статистичним спостереженням масового характеру, достатнього масиву
даних.

Зведення та групування даних масового статистичного спостереження дають
можливість всебічно систематизувати матеріали спостереження, виділити за
певними ознаками соціал-економічні типи явищ і процесів,
охарактеризувати їх структуру, взаємозв’язки.

Останній метод аналіз матеріалів статистичної інформації – встановлює і
розкриває причинно-наслідкові зв’язки явищ що вивчаються, оцінює вплив
окремих факторів на їх розвиток, дає можливість оцінити ефективність
прийнятих управлінських рішень щодо зміни ситуації на краще. Всі
вищенаведені методи в процесі статистичного та статистично-кримінального
досліджень використовуються в комплексі.

3. Точність та вірогідність статистичних даних є найважливішою вимогою
статистики. Будь-яке статистичне спостереження ставить завдання одержати
такі дані, які б точно відображали дійсність. Розбіжності між даними,
одержаними при проведенні спостереження, і дійсними значеннями
показників вважаються помилками спостереження. Розрізняють похибки
репрезентативності та помилки реєстрації.

Похибки репрезентативності — це певні розбіжності між показниками
вибіркового і суцільного дослідження. Вони виникають лише в разі
вибіркового спостереження і існують через не-суцільність реєстрації
даних. Докладніше про похибки репрезентативності буде говоритися в
розділі IX цього підручника. Вони завжди існують при вибірковому
спостереженні, оскільки вибіркова сукупність завжди відрізняється від
генеральної сукупності.

Помилки реєстрації — це такі помилки, які виникли внаслідок невірного
встановлення фактів або їх неправильної реєстрації (запису). Вони можуть
бути випадковими і систематичними.

’ ” ? n

&

Випадкові помилки виникають внаслідок дії випадкових причин і
спричиняють спотворення даних в тій чи інший бік. їх можуть припускатися
як особи, котрі відповідають на питання, так і особи, які заповнюють
формуляри, наприклад, помилки в написанні (так звані описки). Ці помилки
можуть бути спрямовані в бік як зменшення, так і збільшення. При
збиранні даних про масові явища такі помилки не становлять небезпеки,
оскільки їх вплив на узагальнюючі показники урівноважується, і вони
майже повністю погашаються у сукупності.

Систематичні помилки обов’язково спрямовані в один певний бік,
призводять до значних відхилень в результатах статистичного
спостереження. Вони можуть бути обумовлені несправністю вимірювальних
приладів, опущенням даних, а також не досить чітким формулюванням
програми спостереження. В свою чергу систематичні помилки поділяються на
неумисні та умисні.

Неумисні систематичні помилки пов’язані в першу чергу зі звичками.
Більшість населення на питання про вік завжди заокруглює його до чисел,
кратних 5 або 10. Уникнути таких помилок допомагають роз’яснювальна
робота, а також спеціальні таблиці, які використовуються при проведенні
перепису населення (на перехрещенні стовпчика і рядку встановлюємо за
датою і роком народження кількість повних років).

Умисні систематичні помилки виникають внаслідок свідомого, умисного
викривлення фактів з метою прикрашення дійсності. Це в першу чергу різні
види викривлення даних у статистичних звітах, зроблені умисно. Службові
особи, які несвоєчасно подали державні статистичні звіти або з даними,
що не відповідають дійсності, притягаються до дисциплінарної,
адміністративної або матеріальної відповідальності в межах чинного
законодавств

Помилки спостереження виявляють внаслідок проведення найретельнішої
перевірки і контролю вірогідності даних. Насамперед здійснюють зовнішній
контроль бланків: перевіряють правильність їх оформлення, наявність і
повноту записів, охоплення усіх одиниць сукупності, наявність відповідей
на всі питання про;рами спостереження, точність їх оформлення. Після
проведення зовнішнього контролю здійснюють логічний і арифметичний
контроль.

Логічний контроль полягає в зіставленні відповідей на взаємопов’язані
питання програми спостереження, що дає змогу виявити несумісність
відповідей. Наприклад, якщо 13-річна особа одружена і має середню
освіту, то зрозуміло, що помилка була допущена при реєстрації ,. віку.
Електронно-обчислювальна техніка ч управлінні інформаційних технологій
обласного управління внутрішніх справ обов’язково здійснює логічний
контроль усіх документів первинного обліку перед початком їх зведення.
Аналогічним чином – це контроль провадиться і в органах Міністерства
юстиції, і в територіальних управліннях Державної судової адміністрації
за допомогою обчислювальної техніки.

Арифметичний контроль — це перевірка усіх показників з точки зору їх
підсумків. Інакше кажучи, це перевірка і повторення всіх арифметичних
дій, які провадилися при заповненні бланків. Завдання арифметичного
контролю — виправлення підсумків і окремих кількісних показників.

Використана література

Удотова Людмила Федосіївна Соціальна статистика.- К.: КНЕУ, 2002.- 376с.

Навчальний посібник з курсу лекцій “Теорія ймовірностей та
мат.статистика”.- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- 60с.

Головач Анатолій Варфоломійович та ін. Статистика банківської
діяльності.- К.: МАУП, 1999.- 176с.

Турчин Валерій Миколайович Математична статистика в прикладах і задачах:
У 2-х ч..- Дніпропетровськ: ДДУ, 1998.- 87с.

Удотова, Людмила Федосіївна Соціальна статистика: Підручник.- К.: КНЕУ,
2002.- 376с.- 28.80

Уманець Тетяна Василівна, Пігарєв Юрій Борисович Статистика.- К.: Вікар,
2003.- 624с.

Турчин Валерій Миколайович Математична статистика.- К.: Видавничий центр
“Академія”, 1999.- 240с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020