.

Роль самостійної роботи на уроках математики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3719
Скачать документ

Реферат з математики

Роль самостійної роботи на уроках математики

Навчання довгий процес. Він складається із окремих уроків.
Урок як форма навчальної роботи існує з 18 ст., тобто він є основною
ланкою процесу навчання. Народження уроку починається з плану В плані
потрібно продумати все до кінця як організувати зворотній зв’язок з
учнями в якій послідовності треба задавати завдання, як заставити учнів
активно працювати.

Самостійна робота являється необхідним етапом вивчення
будь-якої теми. Як правило вона проводиться після колективного
розв’язування завдань нової теми і передує контрольній роботі по темі.

При проведенні самостійних робіт ми, вчителі стикаємося із
наступними труднощами.

Учні закінчують роботу не одночасно.

Для цього потрібно мати додаткові завдання, для тих

учнів, що працюють швидше.

Тяжко підібрати завдання , одинаково посильні всім учням. Якщо
виконується ряд простих однотипних вправ. Наприклад на множення і
ділення дробів, то тут посильність регулюється кількістю, об’ємом
завдань.

Важче підібрати геометричні завдання, одинаково посильні для
всіх.

В цьому випадку добре помагає прийом сукупності усних і письмових вправ.

Спочатку розв’язують декілька задач усно, а потім деякі з них
включається в самостійну роботу.

Трудно організувати перевірку самостійної роботи. Інколи
вчитель збирає зошити всіх учнів. Це хороша форма перевірки, але її не
завжди можна зробити. Тому слід використовувати інші методи перевірки
самостійної роботи. Серед цих методів є нераціональні методи. Наприклад
, спочатку виконують самостійну роботу, а в кінці її один з учнів
записує розв’язок задачі на дошці для перевірки. Це проводить до лишньої
трати часу. Значно краще , коли один-два учні виконують самостійну
роботу на відкидних дошках. До кінця самостійної роботи пропонують
перевірити розв’язки задач за допомогою кодоскопа. На уроках треба
давати можливість максимально зосередитись, не переривати учнів всякими
указами, репліками, зауваженнями. Замітивши помилку в одного-двох учнів
не потрібно відривати від роботи весь клас, вказуючи на помилки.

Доцільно на уроках самостійної роботи використовувати
мікрокалькулятор.

Це прийом вдало використовувати при вивченні дій з додатними і
від’ємними числами, з десятковими дробами.

Після введення нового правила, наприклад додавання додатних і від’ємних
чисел проводиться колективна робота. Потім знову переходимо до
самостійної роботи. І тут є певні труднощі, а саме:

використовуючи нові правила, учні не завжди впевнені у своїх
можливостях, у правильності виконання певної задачі і часто просить
прокоментувати, перевірити, але це не завжди можна зробити.

Коли класу пропонується, перевірити виконання самостійної роботи,
наприклад по наперед заготовлених відомостях, то багато учнів
виправляють помилки не вникаючи у їх зміст і суть, що приводить до
прогалин у знаннях невпевненості. Це пояснюється тим, що після всіх
вправ самостійної роботи учням важко переключатися до осуджень.

В.А.Сухомлинський писав: Учитель готується до кожного уроку
ціле життя. Така духовна і філософська основа нашої професії і
технології нашої праці. Щоб дати учням знання, вчителю треба відібрати
ціле море світла”. Перед вивченням кожного конкретного розділу він
повинен продумати, що основне в тому чи іншому розділі, а що другорядне,
що повинно залишитися в пам’яті опрацювання розділу, які нові поняття
учень повинен засвоїти, які нові властивості зрозуміти, які нові типи
задач навчити розв’язувати. Коли розумові зусилля школярів спрямовані на
те, щоб зрозуміти, осмислити матеріал, перед ними не можна ставити ще
одну мету – запам’ятовувати. Учитель повинен подбати про те, щоб учні
запам’ятали цей матеріал, закріпили його.

Одним із прийомів закріплення є повторення. Основна мета
повторення – домогтися щоб учні краще запам’ятовували вивчений матеріал.

Учителі математики повинні розвивати і збагачувати пам’ять
учнів. Розв’язання задач дає можливість пов’язувати викладання
математики з життям виховувати в учнів активність, самостійність
мислення, наполегливість.

Один із першочергових завдань вивчення математики є вміння здійснювати
індивідуальний підхід до учня, враховувати особливості його розумових
сил допомогти йому подолати свої недоліки і глибоко осмислити навчальний
матеріал, міцно засвоїти його.

Практика показує, що забезпечити ефективність навчання шляхом
постійної фронтальної роботи з класом практично неможливо. Для цього
потрібно використовувати інші форми навчання, зокрема потрібно
здійснювати індивідуальне навчання і диференційований підхід до учня.
Індивідуалізація навчання обумовлюється тим, що рівень підготовки й
розвитку здібностей до сприйняття у всіх учнів не одинаків. Для цього
потрібно знати можливості кожного учня.

Застосування диференційованого підходу до учнів на різних
етапах навчання в кінцевому результаті спрямоване на оволодіння всіма
учнями певного мінімуму знань , умінь і навичок. Для учнів з низьким
рівнем знань, які мають прогалини в знаннях або не володіють прийомами
раціональної розумової діяльності, досягти рівня програмових вимог.
“Сильні” учні мають при цьому можливість покращувати свої знання й
розширювати інтереси й нахили до наукових знань.

Поширеною формою диференціації навчання є варіативно-групова.

Надаючи право на самостійний вибір варіантів , а також на перехід від
менш складного варіанта до важчого, прогнозується робота учнів на
різному рівні у відповідності з їх навчальними можливостями, тобто в
міру їх сил і здібностей.

Однією з основних умов успішного і всебічного розвитку школярів є
глибоке знання вчителем їх індивідуально-психологічних особливостей,
сильних і слабких сторін.

Розумне і цілеспрямоване використання вчителем методів і
прийомів навчання учнів з урахуванням темпів їх просування, дає
можливість забезпечити ефективність навчальної праці кожного школяра.

Тема: Узагальнення та систематизація матеріалу на всі дії

з дробами

Мета: вироблення в учнів навиків і вмінь розв’язувати

вправи на всі дії з дробами;

розвивати інтерес до предмета формувати вміння

швидко і чітко формулювати свої думки, логічно

викладати їх;

виховувати наполегливість у навчанні.

Обладнання: сигнальні картки.

Вид уроку: Урок-узагальнення.

Методична мета. Методика нетрадиційних форм

навчання.

Хід уроку

Організаційно- виховний момент.

Повідомлення мети уроку.

Девіз уроку:

Є три способи відповідати на запитання:

сказати необхідне, відповідати привітно

і наговорити зайвого.

Тож давайте будемо вибирати правильний спосіб

відповідати на запитання.

2. Актуалізація опорних знань учнів.

Клас поділено на дві команди.

Гра “Хто знає”, за допомогою сигнальних карток:

Сформулювати правило множення дробів.

Як знайти невідомий множник?

Які числа , називаються взаємно оберненими?

Що можна сказати про числа, якщо їх добуток

дорівнює одиниці?

Що можна сказати про числа, якщо їх добуток

дорівнює нулю?

6.Сформулювати правило ділення дробів?

7.Сформулювати основну властивість дробу?

8.Сформулювати правило додавання дробів?

9. Сформулювати правило віднімання дробів?

Таким чином перевірили теоретичний матеріал.

б) Друге змагання назвемо “Бліц-турнір”.

На індивідуальних картках завдання на всі дії з

дробами:

3/8 + 7/8= 1. 1/9 + 3/4=

7/12 – 3/8= 2. 2/3 – 1/2=

51/3 – 21/6= 3. 23/10 – 1/5 =

31/15 +11/4= 4.41/5 + 21/6=

7/8 * 15/16= 5. 3/7 * 4/11=

41/3 * 3/13= 6. 31/2 *11/7=

72/5 : 10/11= 7.3/7 : 6/14=

Виграє команда, яка одержить більше правильних відповідей.

Застосування властивостей математичних дій до розв’язання усних вправ.

а) 2/3 * 817/20 * 3/2 = (2/3 * 3/2) * 817/20 = 817/20

б) 194/17 * 5 =(19 + 4/17)* 5 =95+20/17=9520/17=963/17

в) 9917/20* 8=(100–3/20)* 8=800-24/20=79816/20=

=7984/5

Хвилина відпочинку жарт:

На уроці вчителька перевіряла, як учні засвоїли дроби. Скільки буде,
коли ми цілий пиріг поділимо на 2 частини (1/2), – відповіли учні:

А коли на чотири?

Одна четверта

А на вісім частин?

Одна восьма

А на шістнадцять?

КРИХТИ – дружно відповіли діти!

Задача

Сич білоголовий – великий птах з вагою 7 кг. ,що чисельність його швидко
скорочується. В Україні зустрічається тільки в Пд.. Криму, а під час
міграції залітає до житомирської обл.

Давайте визначимо розмах крил цього птаха в метрах.

Подивимось на малюнок і виконаємо дії:

2/15 : 4/5= 1/6 1/6 + 1/4= 5/12

7/15 – 1/3 = 2/15 5/12 : 1/6 = 2 1/2 М

16/15 – 3/5= 7/15

Отже, розмах крил цього птаха 2,5м.

4.Практичне завдання №410 д ,е

д) 4 1/7 + 5 4/9 – 1 1/7 – 11/3

е) 2,5 * 13/4 * ( 3,5 + 4,5)

5. Гра “Поле чудес”

Коли ми розгадаємо, то я надіюсь ви будете жити за цією заповіддю.

Учні розв’язують завдання за індивідуальними картками, кожна з яких
зашифрована буквою.

“Мудрим ніхто не вродився, а навчився”.

М- 2/3 * 3/4 (1, 6)- перше

У- 2/3 : 1/3 (2)- перш

Д- 2/3 * 7/18 (3)- перше (4)- третє

Р – 2/3 + 3/2 (4)- перше (2)- третє

И – 2/3 – 3/5 (5)- перше (4)- третє (5)- четверте

Н-2/3+11/2 (1)- друге слово (1)- четверте слово

І-3/4:21/2 (1)- друге слово

Х- 3/5+3/4 (3)- друге слово

Т- 3/2*7/18 (4)- друге слово

О – 7/18+5/6 (5)- друге слово (3)- третє слово

Е- 5/6 : 5/2

В- 5/2 : 1/2 (1) (6)- третє (3) (6)- четверте

С- 1/2 +1 (7)- третє (7)- четверте

Я- 1 : 2 (8 ) (8)

А- 3/2+9/4 ( ) (2)- четверте

6. Домашнє завдання

№409 (а , б), 410(а , б)

Числовий математичний кросворд

По горизонталі:

Квадрат двозначного числа, що закінчується цифрою 5.

Кут рівнобедреного трикутника, один з кутів якого дорівнює 36(.

По вертикалі:

Сума коренів рівняння х –10х+21=0

тризначне число, кратне 9

добуток трьох послідовних натуральних чисел, найменше з яких є найбільше
однорідне просте число.

Відповідь:1) 5625

2)108(

3)35

4)621

5)504

Математичний гайнвород:

Потрібно написати ланцюг математичних термінів. Остання буква одного
терміна повинна бути першою буквою наступного. Слова розміщують у рядок
поділений на клітинки. На початку кожного слова ставлять його номер.

Значення невідомого в рівнянні, що перетворюється у правильну рівність.

Правильний чотирикутник

Геометрична фігура

Відношення сторін прямокутного трикутника

Пряма, що перетинає коло

Твердження, що вартує поваги.

Одне з чисел, що характеризує положення точки на площині.

одиниця вимірювання площі

Рівність, що містить невідоме.

Відповідь:

розв?язок 5. січна

квадрат 6.аксіома

трикутник 7.абсциса

косинус 8.акр

9.рівняння

ПОЛЕ ЧУДЕС

Тема: Одиниці лічби

?. Математичний кросворд

По горизонталі:

1) Сторона трикутника, до якої проведена висота

5) Число, що ділиться на дане

7) Геометрична фігура

По вертикалі:

2) число, що перетворює рівняння у правильну рівність.

3) компонент арифметичної дії.

6) найпростіша геометрична фігура

Відповідь: 1) основа 2) корінь

5) кратне 3) сума

7) кут 4) вираз

6) точка

Ведучий: Історія розвитку поняття числа свідчить, що на певному етапі
розвитку людської цивілізації при лічбі предметів використовувались
числа – сукупності.

Такі числа-сукупності мали в різних народів свої індивідуальні назви.

Залишками такої лічби ми користуємося і до сьогодні. І так :

1) Як називається найпоширеніше число сукупність? 6 букв (дюжина)

Ведучий: На поле виходять наступні три учасники.

Довгий час синоніми великої множини у багатьох народів у тому числі і
слов’ян, було число більше від 12. Це число відігравало велику роль у
системі мір, воно стало своєрідною одиницею лічби. Свідченням цього є
вірменський, киргизький та каракалпацький епос. Яке це число? 5 букв
(сорок)

На поле виходять наступні три учасники гри

Ведучий: Наступне число-сукупність вавілоняни вважали числом Божим. Саме
цьому числу ліктів дорівнювала висота золотої станції з храму
вавилонського царя.

Давньогрецький історик Геродот так описує розпорядження староперського
царя Дарія, яке той дав іонійцям після переправи через ріку Істра під
час походу на скіфів (6 ст. до н. е. ). Цар зв’язав на поясі певну
кількість вузлів, покликав на нараду всіх іонійських тиранів і сказав
їм.

“Візьміть цей пояс і зробіть так і починаючи саме з того часу, коли я
піду на скіфів, розв’язуйте на поясі щодня по одному вузлу, якщо за цей
проміжок часу я не повернуся назад і мене число днів позначене вузлами,
пливіть назад на батьківщину, а до тієї пори охороняйте міст, докладіть
усіх зусиль щоб захистити і зберегти його в цілості. 4 букви
(копа).

Супергра

У деяких племен Судану ще й тепер трапляється дванадцяткова система
числення. Дюжина становить одиницю лічби, а як називається дюжина дюжин?

4 букви (грос)

Завдання для болільників:

Цим терміном ми користуємося часто, коли хочемо сказати про дує велику
кількість предметів. Назвіть це слово. 4 букви. (тьма)

Обладнання: таблиця з кросвордом

ЛІТЕРАТУРА:

Математика (2001р.)

М. Підручна, І. Яценко “ Дидактичні ігри на уроках математики” (1990р.).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020