.

Основні завдання сучасної статистики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
23 19414
Скачать документ

Реферат

на тему:

Основні завдання сучасної статистики

ПЛАН

1. Предмет і значення сучасної статистики

2. Завдання і особливості організації сучасної статистики

Висновки

Використана література

1. Предмет і значення сучасної статистики

Необхідною умовою об’єктивної кількісної характеристики суспільних явищ
і процесів е розуміння їх суті, специфіки та законів розвитку.
Статистика дає можливість різнобічне охарактеризувати розвиток
економіки, відзначити успіхи і недоліки, намітити шляхи і заходи щодо
усунення небажаних, тенденцій.

Статистичні органи організують планомірний і систематичний облік масових
суспільно-економічних явищ. Він є основою даних, що публікуються у
статистичних збірниках, довідниках та періодичній пресі. Опрацювання
статистичних даних здійснюють за допомогою їх зведення і групування,
розрахунку відносних і середніх величин, показників динаміки і варіації,
дисперсійного та індексного аналізу, а також статистичних рівнянь
залежностей.

Статистика має ряд суттєвих специфічних особливостей, що відрізняють її
від інших суспільних наук. Ці особливості пов’язані з пізнанням
суспільно-економічних явищ і процесів, тобто характеристикою кількісної
їх визначеності, наприклад, характеристика зміни чисельності населення,
його структури, випуску продукції в різних галузях суспільного
виробництва, чисельності робітників, зміни показників ефективності в
галузях економіки, співвідношення між обсягом виробленої і реалізованої
сільськогосподарської продукції тощо.

Кількісну сторону цих явищ і процесів статистика вивчає в нерозривному
зв’язку з їх якісними характеристиками, збагачуючи тим самим наші знання
і даючи можливість пізнати суть розвитку явищ і процесів.

Крім того, статистика вивчає кількісну і якісну сторони явищ в
конкретних умовах місця і часу. Отже, предметом статистики є кількісні і
якісні відношення масових суспільно-економічних явищ.

На розвиток статистики значний вплив справляють економічна теорія,
філософія, математика, економічні науки та ін.

Розуміння статистичної закономірності неможливе пізнання діалектики,
особливо діалектики необхідного і випадкового. Статистична сукупність
складається з одиниць, які відрізняються ознаками та умовами. Вплив на
сукупність природних, економічних та інших умов для індивідуальних ознак
різний, тому результат для індивідуального значення ознаки є випадковим.
Випадкове явище може відбуватися або не відбуватися, тобто існує його
імовірність. Головною умовою імовірності є наявність достатнього поля
дії незалежності, яка породжує випадковість. Прикладом випадкового
коливання може бути статистичний ряд урожайності сільськогосподарських
культур за кілька років. Статистика дозволяє пояснити стійкість
випадкових коливань урожайності в часі та прийняти їх в розрахунок при
прогнозуванні розвитку сільськогосподарського виробництва.

Отже, імовірність певного результату є частота появи ознаки
індивідуального явища, тобто це завжди імовірність, яка визначається
поєднанням різних умов. Індивідуальний результат тут не залежить від
інших індивідуальних результатів.

Статистика тісно пов’язана з математикою, проте математика користується
абстрактними теоремами, які не розглядають співвідношення з реальною
дійсністю. Дійсні ж процеси соціальних, економічних та інших явищ вивчає
статистика. Це вимагає від неї не абстрактного опису дійсності, а
пізнання складних умов і чинників розвитку явищ і процесів.

2. Завдання і особливості організації сучасної статистики

Визначені такі завдання статистики:

різнобічне обстеження суспільного виробництва на основі науково
обґрунтованої системи показників;

своєчасне забезпечення господарських органів, а також суспільства в
цілому інформацією;

аналіз даних і оцінка чинників розвитку суспільного виробництва та його
галузей;

виявлення взаємозв’язку і пропорцій у суспільному виробництві;

оцінка резервів росту ефективності суспільного виробництва.

Успішне вирішення поставлених перед органами статистики завдань
передбачає удосконалення статистичної інформації, методів її аналізу,
упорядкування звітності, забезпечення її достовірності; розширення
гласності статистичної інформації.

Статистична інформація повинна відображати проблеми інтенсифікації,
пропорційності та збалансованості системи господарювання. Завдання
полягає у здійсненні аналізу даних про виконання міжурядових угод і
договорів, ріст продуктивності праці, якості продукції та ефективності
господарсько-фінансової діяльності, наявність і використання природних,
матеріальних та трудових ресурсів, розвиток економіки,
науково-технічного прогресу, культури, добробуту населення.

Міністерство статистики відповідальне за ведення обліку і статистики за
єдиною методикою на основі централізованого керівництва всією
статистичною роботою. Не менш важливим завданням є контроль за станом
обліку, звітності та достовірності звітних даних.

Завданням статистики є також складання звітних балансів матеріальних,
фінансових і трудових ресурсів, міжгалузевих балансів, обчислення обсягу
суспільного продукту та національного доходу, доходів і витрат
населення, перехід до організації статистики за системою національних
рахунків.

Зазначимо тут, що система національних рахунків призначена для
характеристики процесів і явищ ринкової економіки, основними з яких є
процеси виробництва, одержання доходів, руху фінансів і капіталу.

В умовах переходу до ринкової економіки потрібно, щоб зібрані первинні
статистичні дані, зведення і збірники використовувалися для їх аналізу і
підготовки оглядів стану суспільно-економічних явищ всіма ланками
органів державної статистики /районними, міськими, обласними та
Міністерством статистики/, а також для проведення наукових досліджень.
Органи державної статистики повинні використовувати статистичну
інформацію, методи її аналізу та комп’ютерну техніку для:

– своєчасної оцінки, контролю, економетричних розрахунків та
прогнозування зміни рівнів мікро- та макроекономічних чинників
господарсько-фінансової діяльності;

– створення надійної інформаційної бази для розробки національних
технічних та економічних програм, покращення умов функціонування
структур ринкової економіки, виробничої та підприємницької діяльності;

– передбачення стану ділової активності в економіці при формуванні цін,
оплати праці, дивідендів, податкової, кредитної та соціальної політики;

– планування інвестиційної діяльності, підрахунку рівня її ризику та
моделювання результатів альтернативних проектів і ділових рішень.

Статистичну роботу в Україні здійснює Міністерство статистики і його
органи на місцях. Воно видає накази, інструкції та вказівки з питань
організації обліку й звітності, які є обов’язковими для виконання усіма
міністерствами та відомствами. Підприємства, організації, фірми,
установи подають до районних /міських/ відділів та обласних управлінь
статистики статистичну та бухгалтерську звітність, а також необхідні
статистичні дані.

Органи статистики проводять перевірки стану звітності, а також
достовірності звітних даних. Вони мають право відміняти не затверджену в
установленому порядку звітність.

Висновки

1. Єдине розуміння суті та змісту статистичних показників
забезпечується сукупністю інструкцій Міністерства статистики України,
обов’язкових як для органів державної статистики, так і для всіх
міністерств, відомств, підприємств, об’єднань і установ.

2. Діюча система організації статистичної практики вимагає критичного
переосмислення і переборення стереотипів в зборі статистичних даних, їх
опрацюванні і економічному аналізі на основі широкого застосування
економіко-статистичних методів та комп’ютерної техніки. Це дозволить
більш ефективно використовувати статистичну інформацію і методи її
аналізу для поглибленої характеристики економічних процесів, відповідно
підвищить роль статистики в системі управління, що ґрунтується на
економічних методах господарювання.

Використана література:

Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. Статистика: Підручник. Київ: Вища
школа, 1993. 623с.

Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Статистика
підприємництва: Підручник. Київ: Вища школа, 1999.

Харченко Л.П., Долженкова В.Г. і др. Статистика: курс лекцій. Москва,
2000. 310 с.

Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. 2-е допрацьоване і
доопрацьоване видання. Київ: Державне Центрально – Українське
видавництво, 1996.

Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. Київ: Знання,
1997.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019