Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Коломийський економіко-правовий коледж

Реферат з дисципліни

«Математика для

економістів»

на тему: «Опуклість та вгнутість функцій. Екстремуми функцій. Необхідні
та достатні умови екстремуму. Метод найменших квадратів».

Виконала студентка

групи Б-13, спеціальності “Облік і аудит” Лавринович І.

перевірив викладач Лугова Л.Б.

Коломия 2002р.

План

Метод найменших квадратів.

Контрольні запитання:

Як описують невідому функціональну залежність f(x)?

За допогою яких формул визначається метод найменших квадратів.

.

Література

1. Вища математика: Підручник у 2-х частинах. 1 частина: лінійна і
векторна алгебра, аналітична геометрія. Вступ до математичного аналазу.

Похожие записи