Міністерство освіти і науки України

Київський державний торговельно-економічний університет

Коломийський економіко-правовий коледж

Реферат

З дисципліни „Вища математика”

Розділ: 4 „Функції багатьох змінних”

На тему:

„Опуклість та гнучкість функції. Екстремуми функції. Необхідна та
достатні умови екстремуму. Метод найменших квадратів”

Виконала:

Студентка групи Б-13

Комар Ірина

Перевірив

Викладач

Лугова Л.Б.

Коломия 2003

План

Найбільше та найменше значення функцій у заданій області.

Контрольні запитання

Що називається екстремумом функції.

Яка необхідна умова екстремуму функції.

Яка точка називається стаціонарною.

Які достатні умови екстремуму функції

Література

Соколенко О.І. Вища математика: Підручник. – К.: Видавничий центр
„Академія”, 2002. – 432с.

Означення. Нехай функція f(x;y) визначена в деякому околі
точки(a,b).Точка(a,b)називається точкою мінімуму (максимумом) цієї
функції в точці (a;b), якщо існує такий окіл точки (a;b), що для всіх
точок (x;y) з цього околу, відмінних від точки (a;b), виконується
нерівність f(a;b)

Похожие записи