Реферат на тему:

Коло і круг. Розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки
арифметичних дій . Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на
закріплення таблиці множення числа 3.

Тема. Коло і круг. Розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки
арифметичних дій .

Мета. Ознайомити учнів з колом; вчити розрізняти коло і круг; креслити
коло за допомогою циркуля; формувати уміння розв’язувати приклади і
задачі на вивчені випадки арифметичних дій.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; таблиця «Коло, круг»; циркулі;
«Картки поточного та тематичного контролю знань».

Зміст уроку

I. Організація класу.

II. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі 713.

б) Скласти подібну задачу.

в) Із завдання № 714 зачитати приклади, які були розв’язані неправильно,
назвати правильну відповідь.

2. Завдання для опитування.

а) Вибірково назвати табличні результати множення-числа З (З • 6; З • 8;
3 -4… )

б) Виконати завдання №№ 51, 52 у посібниках «Картки поточного та
тематичного контролю знань» (с. 30).

Учні працюють за варіантами.

3. Усні обчислення.

а) Гра «Нанизай намисто».

Один учень записує в кружечках результати таблиці множення числа 2, а
другий — результати множення числа 3.

б) Гра «Влучний стрілець».

— Розгляньте малюнки. Кожен із трьох хлопчиків зробив по чотири
постріли. Хто з них переміг? Хто скільки набрав очок?

Руслан (9 + 8 + 8 + 6 = 31) Ігор (10 + 8 + 7 + 7 = 32)

Андрій (10 + 9 + 8 + 7 = 34) в) «Кругові приклади».

III. Вивчення нового матеріалу.

а) 3 поданих фігур вибрати кружечки.

б) Із скількох кружечків складено сніговика? ляльку?

2. Пояснення.

а) — Розгляньте малюнок.

— Це круг. Лінія, яка є межею круга, називається колом. Коло будують за
допомогою циркуля. Точка О, в якій міститься голка циркуля, — центр
кола. Відрізок ОА — радіус кола.

б) — Розгляньте малюнок.

— Скільки точок перетину має пряма з колом? Покажіть їх.

— Які фігури лежать у колі зліва (справа)?

— Які фігури обмежені одночасно двома колами?

— Які фігури лежать за межами першого (зліва) кола?

в) Ознайомлення з інструкцією побудови кола за допомогою циркуля.

1) Розвести ніжку циркуля і вістря олівця на величину заданого радіуса.
Для цього голку треба встановити на нульову поділку лінійки, а вістря

олівця — на поділку, числове значення якої дорівнює заданій величині
радіуса.

2) Встановити голку в задану точку. Для цього правою рукою треба тримати
олівець, а пальцем лівої руки спрямовувати вістря голки в задану точку.

3) Коло креслять за годинниковою стрілкою, нахиливши циркуль трохи
вперед у напрямі руху олівця. Починати креслити слід від нижньої точки
кола (від себе).

4) Креслити коло треба однією рукою, тримаючи олівець за верхній і
кінець.

5) Лікоть правої руки спочатку відведений від корпуса, а в міру ,
наближення вістря олівця до кінця (і початку) кола поступово
наближається до нього.

3. Первинне закріплення.

а) Побудова кола на окремих аркушах паперу.

6) Виконання завдання № 716.

в) Гра «Оживи фігури».

IV. Фізкультхвилинка.

V. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування і порівняння задач (№ 718).

2. Самостійна робота. Задача 719; приклади № 720.

VI. Підсумок уроку.

Заучування віршика. Без початку, без кінця, Без кутів фігура ця. Сонечко
їй вірний друг, А зовуть її всі — круг.

VII. Домашнє завдання. №№ 721, 722 (с. 122).

Тема. Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на закріплення
таблиці множення числа 3

Мета. Вчити знаходити значення виразів з дужками на дії різного ступеня;
закріпити знання таблиці множення числа 3, формувати уміння розв’язувати
і пояснювати розв’язання задач.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; сигнальні
картки; малюнки та схеми задач.

Зміст уроку

I. Організація класу.

II. Контроль, корекція і закріплення знань.

?

?

¤ 1/4 ae e i ? >

@

F

?

I

O

?

¤ 1/4 e @

I

eeeeeeesseeesseesseessesseesseess

j I oe O!2″4″eeeeeeeeeeeeeeeesseeeeeeee

U®U–NU?U…U…

Перевірка домашнього завдання.

а) Із завдання № 721 зачитати значення виразів із дужками.

б) Один учень пояснює розв’язання задачі 722, другий — читає відповідь
до задачі.

2. Завдання для опитування.

а) Завдання № 723.

б) — Що називається колом?

— Що таке центр кола? радіус кола?

в) Накреслити коло, радіус якого 2 см.

3. КАРТКИ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ.

№ 1.

1) Обчислити.

2-6+16 3-2 + 40

18 : 2 + 36 3-9-19

16 : 2 + 28 3-7 + 40

2) Задача. 8 слив розклали на тарілки, по дві сливи на кожну. Скільки
тарілок використали?

№2.

1) Як називається відрізок ОА?

Як називається лінія, яка є межею круга?

2) Порівняти вирази.

3.8+17 ?2.9+14

16:2 + 7?3.3 + 52

2.8 + 46?3.6 + 35

14:2 + 8? 18:3 + 6

4. Усні обчислення.

а) Усне розв’язування задач № 724.

б) Гра «З якого вулика бджілки?»

На бджілках відповіді, серед яких є і «зайві» числа. Двоє учнів
починають одночасно складати і розв’язувати приклади, з’єднуючи лініями
квадратики з відповідями на бджілках. Виграє той, хто швидше і правильно
проведе всі лінії.

Учні класу за допомогою сигнальних карток визначають переможця.

III. Фізкультхвилинка.

IV. Розвиток математичних знань.

1. Обчислення виразів з дужками і без дужок. Виконання завдання № 725 (з
коментуванням).

2. Практична робота (№ 726).

3. Пояснення розв’язання задачі 727 (усно).

4. Розв’язування задачі.

З 20 м тканини пошили 8 простирадл, по 2 м кожне. Скільки метрів тканини
залишилося?

На дошці — скорочений запис задачі.

Учні вивчають задачу, складають план розв’язування, а потім самостійно
записують розв’язання у зошити. 5. Робота в групах. Перший рівень.

1) Знайти значення виразу 3 • а, якщо а = 9.

2) Обчислити.

3-7 + 40 3-7-9

3-8 + 38 3-5-8

Другий рівень.

1) Знайти значення виразу 3 • а + 15, якщо а = 8.

2) Поставити знак >, < або =. 3-7?20 21?З-8 3-4?10 15?3-5 Третій рівень. а) Виконати дії. З • (91 - 84) 12 : 2 + 6 + 4 З • (41 - 36) 18 : 2 - 6 + 30 б) Задача. Андрійко склав з однакових смужок один п'ятикутник і 7 окремих трикутників. Скільки смужок використав Андрійко? Четвертий рівень. а) Дібрати таке число, щоб рівність була правильною. 3•?=27 3•?=9+15 3•?=20-8 ?•6=18 б) Задача. З дроту зробили 2 однакові рівносторонні трикутники, затративши 18 дм дроту. Знайти периметр трикутника і довжину його сторони. Додаткові вправи. ? Два коропи і чотири соми важать 14 кг. Кожен короп важить 3 кг. Скільки важить кожен сом, якщо вони важать порівну? ? У Тані було 5 горіхів. Один вона віддала братові, і в них горіхів стало порівну. Скільки горіхів було у брата спочатку? V. Підсумок уроку. VI. Домашнє завдання. №№ 728, 729 (с. 123). — Назвіть слова з буквами я, ю, є, ї. Які звуки вимовляємо і чуємо в цих ; словах? 2. Ознайомлення з правилом, с. 42. 3. Каліграфічна хвилинка. г ю Ук віт ють Україна — Складіть речення із записаним словом. 4. Попрацюймо разом! Вправа 95, с 42. — Прочитайте вірш. До чого закликає нас поет? — Спишіть вірш. Підкресліть букви, які позначають два звуки. Які голосні звуки у вірші трапляються найчастіше? Якими буквами вони позначені? 5. Попереджувальний диктант. Явір, Юля, 3нот, твоє, їхав, Яринка. (Помилки попереджуються безпосередньо перед записом слова.) 6. Фізкультхвилинка. 7. Вправа 96, с 42. — Спишіть слова. Підкресліть букви й, о. Прочитайте сполучення букв. — Подумайте, як можна поділити ці слова на склади для переносу? Запам'ятайте! При переносі сполучення букв йо розривати не можна. 8. Читання правила, с 42. 9. Коментоване письмо. Вправа97, с 43 (запис словосполучень). VI. Підсумок уроку. — Як потрібно переносити слова із буквосполученням йо? Наведіть приклади. — Скільки звуків можуть позначати букви я, ю, є, її — Скільки звуків завжди позначає буква ї? Вправа 94, с 42 (усно). VII. Домашнє завдання. Вправа 98, с 43. (Пояснення виконання.) Вивчити правила, с 42.

Похожие записи