РЕФЕРАТ

На тему:

Класифікація однорідних ланцюгів Маркова

Усі ланцюги Маркова можна поділити на два класи: на ті, які мають
нестійкі стани, і на ті, які таких станів не мають.

Ланцюг Маркова називають поглинальним, якщо серед множини станів
відповідної системи існує хоча б один, набувши якого з певною
ймовірністю, система перебуватиме в ньому й надалі. Отже, поглинальними
є такі ланцюги Маркова, для яких стійкими станами є поглинальні.

— не здійсниться. Побудувати матриці ймовірностей ? та імовірнісний
граф.

Розв’язання. Розглянемо цю гру як систему, що має лише два несумісні
стани. Тоді матриця ймовірностей переходу складатиметься з двох рядків:

Імовірнісний граф зображено на рис. 16.

Рис. 16

Ланцюг Маркова називається ергодичним, якщо він має лише одну ергодичну
множину станів системи.

Ергодичні ланцюги Маркова бувають двох типів: циклічні та регулярні.

Ланцюг Маркова називається циклічним, якщо кожного свого стану система
може набувати з певною ймовірністю через певні однакові інтервали —
періоди.

Приклад 9. За даною матрицею ймовірностей переходу

визначити тип ланцюга Маркова та побудувати імовірнісний граф.

Отже, ланцюг Маркова буде циклічним.

Імовірнісний граф для цього ланцюга зображено на рис. 17.

Рис. 17

PAGE 1

1

0,5

1

1

0,25

0,25

Похожие записи