ЛЕКЦІЯ

ІНВАРІАНТНІСТЬ

Вище ми розглянули деякі системи координат і їх зв’язок між собою,
припускаюся, що простір являється евклідовим. Наскільки евклідова
геометрія може бути справедлива для фізичних явищ, можна судити тільки з
експериментальних даних. На сьогодні по крайній мірі для класичної
механіки в області простору з характерними розмірами L з інтервалу

10-13см<

Похожие записи