Інтеграл Ейлера

(1)

досягає свого найбільшого значення 1 при t = 0.

Отже,

при t > 0 і t < 0. Беручи t = ±х2, дістаємо: звідки (2) (3) Підносячи вирази (63) і (64) до степеня з будь-яким натуральним показником n, маємо: (4) (5) , дістаємо: . Водночас виконуються такі співвідношення: ; ; . Звідси Підносячи до квадрата і перетворюючи вираз (67), дістаємо: .(7) Із формули Вілліса , тому Отже,

Похожие записи