.

Ератосфен (Eratosthenes) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
236 2686
Скачать документ

ЕРАТОСФЕН (???????????, Eratosthenes)

(бл. HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=275_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%
B5.&action=edit” \o “275 до н. е.” 275 — HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=194_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%
B5.&action=edit” \o “194 до н. е.” 194 до н. е. ), давньогрецький
вчений і письменник. Один із надзвичайно різнобічних вчених античності.
Ератосфен займався HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D1%96%D1%8F” \o “Філологія” філологією , HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
%D1%96%D1%8F” \o “Філософія” філософією , HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D1%96%D1%8F” \o “Хронологія” хронологією , HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82
%D0%B8%D0%BA%D0%B0” \o “Математика” математикою , HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%D1%96%D1%8F” \o “Астрономія” астрономією , HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D1%96%D1%8F” \o “Географія” географією , сам писав вірші і HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0” \o
“Музика” музику . За це сучасники дали йому прізвисько Пентатл, тобто
Багатоборець. Інше його прізвисько, Бета, тобто “другий”, очевидно,
свідчило про те, що у всіх науках Ератосфен досягає не найвищого, але
чудового результату.

Життя

Ератосфен народився в HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0” \o
“Африка” Африці , у HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0” \o
“Кірена” Кірені . Навчався спочатку в HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F” \o “Александрія” Александрії , можливо, у
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0
%D1%85” \o “Каллімах” Каллімаха , а потім в HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8” \o “Афіни”
Афінах у відомих наставників, HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B
D_%D0%9A%D1%96%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&act
ion=edit” \o “Зенон Кіфеонський” Зенона Кіфеонського , HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B
E%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8&action=edit” \o “Платоніки” платоніка
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%8
1%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%B9&action=edit” \o “Аркесілай” Аркесілая і
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B
F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit” \o
“Перипатетики” перипатетика HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%8
2%D0%BE%D0%BD&action=edit” \o “Арістон” Арістона з Хіоса, граматика
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B
D%D1%96%D0%B9&action=edit” \o “Лісаній” Лісанія . Імовірно, саме
завдяки настільки широкій освіті і розмаїтості інтересів бл. HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=245_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%
B5.&action=edit” \o “245 до н. е.” 245 до н. е. Ератосфен отримав від
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B
5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_III&action=edit” \o “Птолемей III” Птолемея III
Евергета запрошення повернутися в HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F” \o “Александрія” Александрію , щоб стати
вихователем спадкоємця престолу (згодом HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B
5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_IV&action=edit” \o “Птолемей IV” Птолемея ІV
Філопатра ) й очолити HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8
1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%
96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit” \o
“Олександрійська бібліотека” Олександрійську бібліотеку . Ератосфен
пристав на цю пропозицію й обіймав посаду бібліотекаря до кінця життя.
Його наукові таланти удостоїлися високої оцінки сучасника Ератосфена,
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B4
” \o “Архімед” Архімеда , який присвятив йому свою книгу Ефодик (тобто
Метод).

Творчість

Твори Ератосфена не збереглися, ми маємо від них лише фрагменти, які
свідчать про надзвичайну різнобічність автора.

Математика й філософія

Серед математичних творів Ератосфена виділяється твір Платоники
(Platonikos), свого роду коментар до діалога “Тіней” HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD” \o
“Платон” Платона , у якому розглядалися питання з області математики і
музики. Ератосфен звертається до математичних і музичних основ
платонівської філософії. Вихідним пунктом було так зване HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B
9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&act
ion=edit” \o “Делійське питання” делійське питання , тобто HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B
E%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0&action=edit” \o
“Подвоєння куба” подвоєння куба , якому автор присвятив трактат
Подвоєння куба. Геометричний зміст мав твір Про середні величини (Perі
mesotenon) у 2 частинах, присвячений розв’язуванню геометричних та
арифметичних задач. Широко відомий трактат Решето (Koskonon). В ньому
вчений виклав спрощену методику визначення простих чисел (так зване
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%8
2%D0%BE_%D0%95%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0&act
ion=edit” \o “Решето Ератосфена” “решето Ератосфена” ).

Географія

Ератосфен був основоположником наукової, математичної і фізичної,
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D1%96%D1%8F” \o “Географія” географії . У його Географії (Geographika)
в 3 книгах містився перший систематичний науковий виклад географії,
історія географічних відкриттів, а також розглядався ряд фізичних і
математичних проблем, зв’язаних з географією, включаючи вказівку на
сферичну форму HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D0%BB%D1%8F&acti
on=edit” \o “Змля” Землі й опис її поверхні. Вчений виступав проти
трактування HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0” \o
“Іліада” Іліади й HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F
” \o “Одіссея” Одіссеї як джерела географічних відомостей, проте
високо оцінив інформацію HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D1%84%D0%B5%D0%B
9&action=edit” \o “Піфей” Піфея . Він також висловив припущення, що
якщо плисти від HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82
%D0%B0%D1%80” \o “Гібралтар” Гібралтару на захід, то можна доплисти до
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F” \o “Індія”
Індії . Ератосфен додав до свого твору географічну карту світу, яку, за
переказом HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
” \o “Страбон” Страбона , критикував HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BF%D0%B
0%D1%80%D1%85_%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%
B9&action=edit” \o “Гіппарх Нікейський” Гіппарх Нікейський .

Однак найвідомішим досягненням Ератосфена в області географії був
винайдений ним спосіб вимірювати розміри Землі, викладу якого
присвячений трактат Про вимір Землі (Peri tes anametreseos tes ges).
Метод ґрунтувався на одночасному вимірюванні висоти HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5” \o “Сонце”
Сонця в HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B
0&action=edit” \o “Сієна” Сієні (суч. HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BD” \o “Асуан”
Асуан на півдні HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82” \o
“Єгипет” Єгипту ) і в HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F” \o “Александрія” Олександрії , що лежать
приблизно на одному HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B
4%D1%96%D0%B0%D0%BD&action=edit” \o “Мерідіан” меридіані , у момент
літнього HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B
5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit” \o
“Сонцестояння” сонцестояння ( HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F”
\o “19 червня” 19 червня HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=240_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%
B5.&action=edit” \o “240 до н. е.” 240 до н. е. ). Відстань між містами
була відома (відстані вимірювали кроками спеціалісти-землеміри —
гарпеданапти). І хоча є різні свідчення про результат вимірювань, 250
000 стадій (згідно HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B
C%D0%B5%D0%B4&action=edit” \o “Клеомед” Клеомеду ) або 252 000
(приблизно 39 690 км, за повідомленням HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
” \o “Страбон” Страбона і HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%
A1%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit” \o
“Теон Смірнський” Теона Смірнського ), у будь-якому випадку підрахунок
мав мінімальну помилку, оскільки справжня довжина HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
” \o “Екватор” екватора становить 40 120 км. У цій же роботі були
розглянуті й HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%D1%96%D1%8F” \o “Астрономія” астрономічні задачі, такі, як
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0” \o
“Оцінка” оцінка розміру HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5” \o “Сонце”
Сонця і HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C” \o
“Місяць” Місяця і відстані до них, HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B5
_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F” \o
“Сонячне затемнення” сонячні і HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%8
7%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%
8F&action=edit” \o “Місячне затемнення” місячні затемнення і
тривалість дня в залежності від HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0” \o
“Географічна широта” географічної широти .

Хронологія

Ератосфена можна вважати також засновником наукової HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D1%96%D1%8F” \o “Хронологія” хронології . У своєму об’ємному
творі Хронографія (Chronographiai) у 9 книгах він намагався установити
дати, зв’язані з політичною і літературною історією HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F” \o “Стародавня
Греція” Стародавньої Греції . Праця охоплювала період від зруйнування
HYPERLINK “http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F” \o
“Троя” Трої (датованої Ератосфеном HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1184_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0
%B5.&action=edit” \o “1184 до н. е.” 1184/83 до н. е. ) до смерті
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%B
A%D0%B8%D0%B9” \o “Александр Македонський” Олександра ( HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=323_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%
B5.&action=edit” \o “323 до н. е.” 323 до н. е. ). У датування
Ератосфен спирався на складений ним список переможців HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9
%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8” \o “Олімпійські ігри”
Олімпійських ігор і розробив точну хронологічну таблицю, у якій усі
відомі йому політичні і культурні події датував за олімпіадами
(чотирирічними періодами між іграми). Хронографія Ератосфена стала
основою пізніших хронологічних досліджень HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B4
%D0%BE%D1%80_%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9” \o
“Аполлодор Афінський” Аполлодора Афінського .

Література

Твір Про древню комедію (Peri tes archaias komodias) у 12 книгах був
літературним, лінґвістичним і історичним дослідженням, де Ератосфен
виступив як літературний критик і філолог, вирішуючи проблеми
автентичності і датування творів афінських драматургів. Ератосфен
написав також поему HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81” \o
“Гермес” Гермес , яка ймовірно є HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B
B%D0%B0” \o “Олександрійська школа” олександрійською версією
HYPERLINK “http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80”
\o “Гомер” гомерівського гімну, що оповідає про народження, дитинство,
подвиги і загибель HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8” \o “Боги” бога
, до нас дійшли її фрагменти. Інший HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%9
6%D0%BE%D0%BD&action=edit” \o “Епіліон” епіліон Помста, або
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%B4” \o
“Гесіод” Гесіод (Anterinys або Hesiodos) оповідав про смерті
HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%B4” \o
“Гесіод” Гесіода і покарання його убивць. У Ерігоні, написаної
елегійним дистихом, Ератосфен представив аттичну легенду про HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%B0%D1%80” \o “Ікар” Ікара
і його доньку HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0
” \o “Ерігона” Ерігону .

Ератосфен був першим вченим, який назвав себе “філологом” (philologos —
той, хто любить науку, подібно тому як philosophos — той, хто любить
мудрість). Авторству Ератосфена також належить твір Обертання зірок
(Katasterismoi), який був, імовірно, конспектом більшого твору,
зв’язував воєдино філологічні й астрономічні дослідження, вплітаючи в
них повісті і HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B8” \o “Міфи” міфи
про походження сузір’їв. Ератосфену належав ще ряд робіт з HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
” \o “Історія” історії і HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
%D1%96%D1%8F” \o “Філософія” філософії , що не збереглися.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020