ПОСЛІДОВНОСТІ

План

Числова послідовність.

Означення границі числової послідовності.

Основні теореми про границі.

Обчислення деяких границь.

Монотонні послідовності.

Число е.

Верхня та нижня границя.

Функціональна послідовність критерій Коші.

Уявімо собі натуральний ряд чисел. Зіставимо з довільним числом n
відповідно з деяким правилом аn. Упорядкований набір чисел а1, а2, …
аn називається числовою послідовністю. Задати числову послідовність
означає задати закон, за яким кожному натуральному n ставиться у
відповідність єдине цілком визначене число аn.

аn – єдиний член послідовності: 1, -1, 1, -1, …., (-1)n.

а, а · q … a · q-1, an = a · q-1. a x d, … a + (n-1)d, an = a (n-1)d

an = 1 + 2n (1, 3, 5, 7).

Залежно від зростання n зазначені вище послідовності поводять себе
по-різному (одні зростають, інші спадають, змінюють знаки) a + (n-1)d ,
при d<0. Послідовності, що мають певну властивість стійкості членів, яка виявляється в тому, що їх члени із зростанням стають дедалі ближчими до певного числа – збіжні, а число до якого наближаються її члени – границя відповідної послідовності. Число А – називається одиницею числової послідовності, якщо для будь-якого Е>0,яким би малим воно не було, можна визначити такий номер
N, що нерівність |A-an|N. Те, що означена
границя числової послідовності має свою границю А записується:

границею є О Е = 1/1000, N = 1000, що для всіх n>N маємо нерівність
|0 – an|M виконується
нерівність |an|>M.

Послідовність {an} обмежена, якщо існує число М, що для всіх n
виконується нерівність |an|0 і при К<0. Якщо Нехай Рr(n) = ao · nr + a1 · nr-1 … ar, тоді Якщо ао і во не дорівнюють 0, то

Похожие записи