.

Близькість (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1113
Скачать документ

Реферат на тему:

Близькість

Задача. Найближча пара. На площині задано N точок. Знайти дві з них,
відстань між якими найменша.

В одномірному випадку можна впорядкувати координати точок за час O(N *
log N) а потім за лінійний час проглянути точки x1, x2, …, xN
обчислюючи значення xi+1 – xi, i = 1, …, N-1.

Означення. Точа b є найближчим сусідом точки a множини S (позначається a
??b), якщо

dist(a, b) = min dist(a, c), c ??S / a.

Відношення найближчий сусід на множині точок

Задача. Єдиність елементів. Дано N дійсних чисел. Чи є серед них два
рівних числа?

Теорема. Задача єдиність елементів лінійно зводиться до задачі найближча
пара.

Доведення. Дано множину дійсних чисел {x1, x2, …, xN}. Розглядаємо їх
як точки на прямій y = 0 та намагаємося знайти найближчу пару точок.
Якщо відстань між найближчою парою точок не дорівнює нулю, то усі числа
різні.

Задача. Найближчі сусіди. На площині задано N точок. Знайти найближчого
сусіда для кожної точки множини.

Задача. Евклідове мінімальне остове дерево (ЕМОД). На площині задано N
точок. Побудувати дерево, вершинами якого є всі задані точки і сумарна
довжина всіх ребер якого мінімальна.

Теорема. Задача сортування за лінійний час зводиться до задачі ЕМОД.

Доведення. Розглянемо кожне число xi множини {x1, x2, …, xN} як точку
(xi, 0) на площині та будуємо ЕМОД. В побудованому дереві вершини, які
відповідають числам xi та xj, сполучені ребром тоді і тільки тоді, коли
утворюють пару послідовних чисел у впорядкованій множині. Розв’язком
задачі ЕМОД є список з N – 1 пар (i, j), кожна з яких визначає ребро
дерева. Цей список можна впорядкувати за лінійний час.

Задача. Триангуляція. На площині задано N точок. Сполучити їх
неперетинаючими відрізками так, щоб кожна область всередині опуклої
оболонки цієї множини точок була трикутником.

Теорема. Задача сортування за лінійний час зводиться до задачі
триангуляції.

Доведення. Розташуємо N-1 точку з множини {x1, x2, …, xN} на одній
прямій, а одну точку не на прямій. Триангуляція множини точок може бути
проведена єдиним чином:

Список ребер, що породжується алгоритмом триангуляції, можна використати
для отримання впорядкованого списку чисел xi за час O(N)

Найближча пара

Одномірний випадок. Алгоритм розділяй та пануй.

Припустимо, що точка m розбиває множину S на дві підмножини S1 та S2,
при чому p < q для всіх p ??S1 та q ??S2. Рекурсивним чином розв’язуємо задачу про найближчу пару для множин S1 та S2 і отримаємо дві пари точок {p1, p2} та {q1, q2}, які представляють найближчі пари для S1 та S2 відповідно. Позначимо через ??найменшу відстань, знайдену на поточний момент: ??= min( |p2 - p1|, |q2 - q1|). Найближчою парою у множині S буде або {p1, p2}, або {q1, q2}, або {p3, q3}, де p3 – права точка множини S1, а q3 – ліва точка множини S2 (це випливає з того, що точки p3 та q3 повинні знаходитися на відстані, яка не перевищує ? від точки m).Blpara (S, Begin, End)if Begin = End then return MAXINT;if (Begin - End) = 1 then return S[End] - S[Begin];Mediana = (Begin + End) / 2;ResS1 = blpara(Begin, Mediana);ResS2 = blpara(Mediana + 1, End);Delta = S[Mediana + 1] - S[Mediana ];return min (ResS1, ResS2, Delta);Двовимірний випадок. Алгоритм розділяй та пануй.Розіб’ємо множину S на дві підмножини S1 та S2 так, щоб кожна точка S1 лежала лівіше довільної точки S2. Тобто множина точок розбивається на частини вертикальною прямою l, що визначається медіаною множини S по x координаті. Розв’язавши задачу для S1 та S2, отримаємо числа ?? та ???– мінімальні відстані для множин S1 та S2 відповідно. Покладемо ? = min (??, ??).Якщо найближчу пару утворюють точки p ??S1 та q ??S2, то відстані від p та q до l не перевищують ?. Позначимо через P1 та P2 дві вертикальні смуги шириною ?, розташовані відповідно зліва та справа від l. Тоді p ? P1 та q ??P2. Ми повинні знайти всі точки q ??P2, віддалені від p не більш ніж на ?. Всі такі точки повинні знаходитися в прямокутнику R розміром ????2?. Відомо, що жодна пара точок в P2 не знаходиться на відстані, меншій за ?. Максимальна кількість точок, яку можна розмістити в такому прямокутнику, дорівнює 6. Оже для кожної точки з P1 необхідно дослідити не більше шести точок з P2. На кроці злиття розв’язків підзадач необхідно виконати не більш ніж 6 * N/2 = 3N порівнянь.1. Розбити S на дві підмножини S1 та S2 вертикальною прямою l, яка ділить множину S навпіл.2. Рекурсивно знайти відстані для найближчих пар ?? та ??.3. ? = min (??, ??).4. Нехай P1 – множина точок з S1, що лежать в смузі на віддалені ? від розділяючої прямої l, а P2 – аналогічна підмножина в S2. Спроеціювати P1 та P2 на l та впорядкувати проекції за y координатою. Нехай P1* та P2* – відповідні впорядковані послідовності.5. Злиття можна виконати, переглядаючи P1* і для кожної точки з P1* досліджувати точки з P2*, що знаходяться на відстані не більшій за ?. Нехай ?l – найменша відстань між парою точок, знайдена в ході виконання процедури злиття.6. ?S = min (?, ?l).Теорема. Найкоротша відстань, яка визначається N точками на площині, може бути знайдена за час O(N * log N), який є оптимальним.q3q2q1p3p2p1m????P?lS?S?P???

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019